Dong huong Quang Binh tai CH Sec gop tien cuu tro vung lutHuong ung loi keu goi cua TS, cong dong nguoi Viet tai Cong hoa Sec ung ho dong bao lu lut mien Trung 5.900 USD.

“Huong ung loi keu goi cua bao TS ve viec ung ho dong bao cac tinh mien Trung dang bi lu lut, chung toi la nhung con em cua que huong Quang Binh dang sinh song, cong tac, hoc tap tren CH Sec da quyen gop duoc tong so tien la 5.900 USD (nam nghin chin tram do la My)...”, trich thu tu CH Sec gui ve.

Tuyen Hoa nhung ngay lu den
Tuyen Hoa sau ngay lu den


Trong tong so 5.900 USD, hoi dong huong Quang Binh dong gop duoc 3.700 USD. Danh sach dong gop cu the nhu sau:

1. Gia dinh anh Le Chi Thanh - chi Hong: Duc Hoa, Tuyen Hoa: 5.000 Kc (Kc - dong tien Sec )
2. Gia dinh anh Nguyen Quoc Minh: Duy Ninh, Quang Ninh, QB: 5.000 Kc
3. Anh Pham Duom: An Thuy, Le Thuy, QB: 5.000 Kc

4. Gia dinh anh Danh Nhung: Cu Nam, Bo Trach 240 USD

5. Gia dinh anh Thuy Huong: Yen Hoa, Minh Hoa: 200 USD

6. Pham Thanh Huong: Dong Son, TP. Dong Hoi: 48 USD

7. Gia dinh anh Lam Que: Nam Ly, TP. Dong Hoi 48 USD
8. Gia dinh chi Lien Thanh: TP. Vinh, Nghe An: 48 USD
9. Anh Dao Xuan Thai: Bao Ninh, TP. Dong Hoi: 53 USD
10. Gia dinh anh Ha Thanh Long: Nam Ly, TP. Dong Hoi 50 USD

11. Chi Le Thi Mai Thong: Dong Son, Dong Hoi: 24 USD
12. Chi Pham Thi Nu: An Thuy, Le Thuy: 24 USD
13. Anh Pham Cao Dinh: An Thuy, Le Thuy: 9 USD
14. Anh Nguyen Van Hung - chi Chung: Gia Ninh, Quang Ninh: 1.000 Kc

15. Gia dinh anh Tran Chi Thanh - chi Tinh: Thach Hoa, Tuyen Hoa: 1.000 Kc
16. Gia dinh anh Le Anh Tuan - chi Hang: Duc Hoa, Tuyen Hoa: 1.000 Kc
17. Hoang Thi Huong: Gia Ninh, Quang Ninh: 500 Kc
18. Chi Pham Thi Lai: Quan Hau, Quang Ninh: 500 Kc
19. Doan Thi Anh: Duc Hoa, Tuyen Hoa: 500 Kc

20. Gia Ninh, Quang Ninh, : 500 Kc
21. Gia dinh anh Tran Xuan Mau: Gia Ninh, Quang Ninh: 2.000 Kc
22. Anh Tran Xuan Hong: Ha Noi: 500 Kc
23. Gia dinh anh Tran Trung Uy: Gia Ninh, Quang Ninh: 1.000 Kc
24. Tran Duy Chung: Gia Ninh, Quang Ninh: 500 Kc
25. Nguyen Mau Dien: Gia Ninh, Quang Ninh: 500 Kc
26. Gia dinh Chuong Tuyet: Qui Dat, Minh Hoa: 2.000 Kc
27. Anh Tran Van Thang: Bac Trach, Bo Trach: 500 Kc
28. Gia dinh anh Loi Dao: TP. Dong Hoi: 500 Kc
29. Chi Cuc: Quang Thuan, Quang Trach: 1.000 Kc
30. Hoang Xuan Hao: Duc Hoa, Tuyen Hoa: 500 Kc
31. Nguyen Minh Long: Nam Ly, TP. Dong Hoi: 500 Kc
32. Nguyen Minh Vuong: Nam Ly, TP. Dong Hoi: 500 Kc
33. Anh Nguyen Van Dung: TP.Thanh Hoa, tinh Thanh Hoa: 500 Kc
34. Nguyen Van Thanh: Con, TP. Dong Hoi: 1.000 Kc

35. Gia dinh Anh Hien - Nga ( Quang Thuan- Q.Trach): 100EU
36. Gia dinh anh Nho Binh: Ham Ninh, Quang Ninh,: 50 EU
37. Gia dinh anh Tien Lai: Gia Ninh, Quang Ninh, 10 EU
38. Gia dinh anh Dung Nhi: Duy Ninh, Quang Ninh: 500 Kc
39. Gia dinh anh Tuong Luyen: Quang Ninh: 500 Kc
40. Gia dinh anh Sy Huong: Ham Ninh, Quang Ninh: 500 Kc
41. Anh Nguyen Minh Chau: Duc Hoa, Tuyen Hoa: 1.000 Kc
42. Gia dinh anh Nguyen Mau Tri: Quang Ninh,: 20 EU
43. Gia dinh anh Quyet Binh: Canh Duong, Quang Trach,: 1.000 Kc
44. Gia dinh anhPhong Quynh: Gia Ninh, Quang Ninh: 500 Kc
45. Gia dinh anh Trinh Gam: Gia Ninh, Quang Ninh: 500 Kc
46. Gia dinh anh Doan Dong: Duc Ninh, Quang Ninh 10 EU
47. Gia dinh anh Tam Cuc: Thanh Trach, Bo Trach,: 500 Kc
48. Gia dinh anhHam Thu: Can Loc, Ha Tinh (re QB): 10 EU
49. Gia dinh anh Hoan Tam: 500 Kc

50. Gia dinh anh Chuyen Minh: Hai Duong: 1.000 Kc
51. Gia dinh Phuong Chuyen: Quang Ninh, QB: 1.000 Kc
52. Gia dinh anh Tuyen Vinh: Quang Ninh,QB: 500 Kc
53. Gia dinh anh Duan Loan: Duc Ninh, Quang Ninh, QB: 20 EU
54. Gia dinh anh Thanh Thuy: Quang Tri: 20 EU

55. Gia dinh anh Truc Duoc: Quang Phu, TP. Dong Hoi: 2.000 Kc
56. Gia dinh anh Minh Van: Quang Ninh, QB: 500 Kc
57. Gia dinh anh Chien Be: Bo Trach, QB: 5.000 Kc
58. Gia dinh anh Quang Van: Quang Trach, QB: 3.000 Kc
59. Nguyen Thi Tra: Bo Trach, QB: 1.000 Kc
60. Anh Vo Van Uan: QB: 500 Kc
61. Gia dinh anh Uy Dong: Quang Phu, TP. Dong Hoi: 2.000 Kc
62. Gia dinh anh Chien Nhung: Bac Trach, Bo Trach: 2.000 Kc
63. Gia dinh anh Binh Thao, chong Thanh Hoa: 1.000 Kc

64. Vo chong anh Hung Manh: QB: 1.000 Kc
65. Anh Nguyen Thanh Ha: 500 Kc
66. Nguyen Thi Mai Hieu: 500 Kc
67. Anh Nguyen Huu Long: 500 Kc
68. Vo Van Dao: 500 Kc
69. Anh Nguyen Van Thanh: 500 Kc

Va hoi nguoi Viet o vung Bac Sec o cac lang Dolni Poustevna, Skulnov, Jirikov, Rumburk va Varnsdorf dong gop duoc 2.200USD. Danh sach cu the nhu sau:

1. Anh Trieu: 500 Kc
2. Gia dinh anh Quy: 2000 Kc
3. Anh Dat Ha: 50 EU
4. Bac Dinh Quoc Su: 1.000 Kc
5. Anh Trung: 300 Kc
6. Gia dinh anh Tuyen: 1.000 Kc
7. Anh Hai Ngan: 50 EU
8. Gia dinh anh Quy Dung: 500 Kc
9. Gia dinh anh Trung Trang: 500 Kc
10. Gia dinh anh Tai Minh: 500Kc
11. Anh Khanh: 500 Kc
12. Gia dinh anh Huon g Ha: 20 EU
13. Gia dinh anh Vien: 500 Kc
14. Anh Dung: 500 Kc
15. Anh Tien: 200 Kc
16. Chi Ha: 500 Kc
17. Anh Nguyen Phu Thang: 10 EU
18. Bac Cuong: 500 Kc
19. Gia dinh anh Dao Vu Quy: 10 EU
20. Anh Luan Van Dao: 500 Kc
21. Anh Nghiem: 10 EU
22. Gia dinh Huy Anh: 1000 Kc
23. Gia dinh anh Thanh Ly: 500 Kc
24. Gia dinh anh Son Van: 1.000 Kc
25. Gia dinh anh Phong Van: 1.000 Kc
26. Gia dinh anh Kien Nga: 1.000 Kc
27. Gia dinh anh Hoat Ngan: 20 EU
28. Gia dinh anh Dong Thom: 20 EU
29. Anh Bui Dinh Y: 15 EU
30. Gia dinh anh Trung Lien: 5 EU
31. Gia dinh anh Han Huyen: 10 EU
32. Gia dinh anh Long Duyen: 10 EU
33. Anh Vinh: 5 EU
34. Gia dinh anh Thu Xuyen: 500 Kc
35. Gia dinh anh Thanh Hong: 10 EU
36. Gia dinh anh Chuyen: 1.000 Kc
37. Anh Minh: 500 Kc
38. Gia dinh anh Tam Bich: 10 EU
39. Gia dinh anh Hien Thu: 1.000 Kc
40. Gia dinh anh Nguyen: 30 EU
41. Gia dinh anh Thuan: 1.000 Kc
42. Gia dinh anh Hung Hien: 100 Kc
43. Gia dinh anh Thang Lan: 100 Kc
44. Gia dinh anh Viet Nam: 1.000 Kc
45. Gia dinh anh Tuan Hang: 30 EU
46. Gia dinh anh Ha Thi: 10 EU
47. Anh Chau: 10 EU
48. Anh Khai: 500 Kc
49. Gia dinh anh Hiep Dung: 20 EU
50. Chi Phuong: 15 EU
51. Gia dinh anh Huy Thang: 30 EU
52. Anh Tung: 500 Kc
53. Gia dinh anh Phuc: 15 EU
54. Gia dinh anh Doan Dung: 500 Kc
55. Gia dinh anh Ha Hong: 1.000 Kc
56. Gia dinh anh Khoi Thuy: 1.000 Kc
57. Bac Cuong: 10 EU
58. Gia dinh anh Tuan Hoa: 20 EU
59. Gia dinh anh Chien Hong: 10 EU
60. Gia dinh anh Thanh Thom: 1.000 Kc
61. Gia dinh anh Thao Son: 10 EU
62. Gia dinh anh Son Lien: 500 Kc
63. Gia dinh anh Phuong Huong: 10 EU
64. Gia dinh anh Phuc Hoa: 10 EU
65. Anh Lam: 1.000 Kc
66. Bac Phuong: 1.000 Kc
67. Anh Thuy Thao: 2.000 Kc
68. Bac Hai Van: 2.000 Kc
69. Gia dinh anh Hien Hung: 1.000 Kc
70. Bac Binh: 1.000 Kc
71. Anh Dang Van Huynh: 200 Kc
72. Gia dinh anh Hai Dung: 500 Kc
73. Gia dinh anh Tin Anh: 500 Kc
74. Gia dinh anh Manh Thuan: 200 Kc
75. Gia dinh anh Thanh Hau: 200 Kc
76. Gia dinh anh Phan Vien: 1.000 Kc
77. Anh Dat: 200 Kc
78. Gia dinh anh Tien: 1.000 Kc
78. Gia dinh anh Tien: 1.000 Kc
79. Bac Kim: 500 Kc
80. Gia dinh anh Thanh: 500 Kc
81. Gia dinh anh Thang: 1.000 Kc
82. Gia dinh Oanh Tran: 500 Kc
83. Gia dinh anh Kinh Anh: 1.000 Kc
84. Gia dinh bac Truong The Hung: 1.000 Kc
85. Gia dinh anh Dinh Hien: 400 Kc
86. Gia dinh Co Diep: 500 Kc
87. Gia dinh anh Thanh Son: 500 Kc
88. Chi Thanh: 200 Kc
89. Gia dinh anh Sinh Loan: 500 Kc
90. Gia dinh anh Loan Son: 500 Kc
91. Gia dinh anh Thao Hong: 200 Kc
92. Gia dinh anh Trung Phan: 1.000 Kc
93. Gia dinh anh Vu Ngan: 500 Kc
94. Gia dinh anh Tu: 500 Kc
95. Gia dinh anh Dao Tuoi: 500 Kc
96. Gia dinh anh Hai Soan: 500 Kc
97. Ga dinh bac Soan Ngoan: 500 Kc
98. Gia dinh anh Binh: 350 Kc
99. Anh Pham Van Vi: 1.000 Kc
100. Anh Viet: 1.000 Kc
101. Gia dinh anh Hai Kha: 500 Kc
102. Gia dinh anh Quyen Yen: 500 Kc
103. Gia dinh anh Hoi: 200 Kc
104. Gia dinh anh Dat Thoa: 500 Kc
105. Gia dinh anh Thuy Nghi: 50 EU
106. Gia dinh anh Nu: 1.000 Kc
107. Anh Nhoan: 10 EU

So tien 5.900 USD da duoc chuyen ve qua mot nguoi Viet lam an tai Sec dang co mat tai Tuyen Hoa. Hoi dong huong Quang Binh tai CH Sec da ban bac cung TS nhat tri se dung so tien nay de mua gao ho tro cho mot so dong bao bi anh huong nang boi lu lut o 4 xa thuoc huyen Tuyen Hoa.


Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Trang Ban Đọc NỔI BẬT

Tứ kết Champions League: Cuộc chiến của 2 trường phái

Tấn công và phòng ngự là 2 trường phái đã có cuộc chiến rất căng thẳng trong nhiều mùa giải vừa qua. Và năm nay, cuộc đấu ấy lại có cơ hội nảy sinh ngay ở vòng tứ kết…

Lễ chùa đầu năm ở 'xứ sở sương mù'

Với đông đảo cộng đồng kiều bào sinh sống, làm ăn ở Vương quốc Anh, Chùa Linh Sơn ở thủ đô London từ lâu đã trở thành một địa chỉ tín ngưỡng thân thuộc để bà con tìm thấy sự bình an trong tâm khảm và hồn khí quê hương. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngôi chùa này lại thêm tấp nập chào đón những người con dù ở xa Tổ quốc vẫn giữ phong tục đi lễ chùa đầu xuân.

Lộ 'gia tài kếch xù' ở tuổi 21 của Sơn Tùng

Thành công từ rất sớm với hàng loạt các bài hit, Sơn Tùng nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhất nhì của showbiz Việt. Và không cần đoán cũng có thể biết được gia tài của anh chàng "kếch xù" đến mức nào.

Chuỗi kỹ năng giúp học sinh thạo đọc hiểu

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Hạnh (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) kĩ năng đọc hiểu bao gồm chuỗi các thao tác, hành vi của người đọc được sắp xếp theo một cấu trúc hay một trình tự nhất định.

CIA không công bố bằng chứng Nga vô tội?

Hãng tin Sputnik (Nga) dẫn lời nhà báo kỳ cựu người Mỹ Robert Parry cho hay, Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từ chối cung cấp những thông tin tình báo về thảm kịch M17 chứng minh Moscow vô tội.

Tìm hiểu: Quang Ninh, Quang Binh, Dong Hoi, Tuyen Hoa, CH Sec, Bo Trach, loi keu goi, do la My, tong so tien, Cong Hoa Sec, gia dinh, Gia Ninh, dong huong, dong bao, anh

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Đồng hương Quảng Bình tại CH.Séc góp tiền cứu trợ vùng lụt

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Đồng hương Quảng Bình tại CH.Séc góp tiền cứu trợ vùng lụt bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Dong huong Quang Binh tai CH Sec gop tien cuu tro vung lut

Nhan xet, hay lien he ve tin Dong huong Quang Binh tai CH Sec gop tien cuu tro vung lut co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Dong huong Quang Binh tai CH Sec gop tien cuu tro vung lut de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Y kien doc gia trong chuyen muc Trang ban doc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Y kien doc gia
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0