De co giay ket hon hop phap voi nguoi nuoc ngoaiNhieu ban doc quan tam va gui cau hoi ve TS mong duoc tu van ve thu tuc dang ky ket hon voi nguoi nuoc ngoai. Lam the nao de duoc giai quyet nhanh nhat va hop phap de co the duoc bao lanh ra nuoc ngoai...

De co giay ket hon hop phap voi nguoi nuoc ngoai
Nguon: thugian.com.vn
De co giay ket hon hop phap voi nguoi nuoc ngoai?

Nguyen Thi Ngoc Bich, 54/4B Dien Bien Phu, TP. Ho Chi Minh hoi: Nam 2005, toi da ket hon mot lan va da lam thu tuc ly hon nam 2006. Hien nay, toi muon ket hon voi mot cu dan Malaysia. Sau khi ket hon, chung toi se song tai Malaysia. Toi muon biet phai bat dau nhu the nao de lam giay ket hon hop phap cho lan ket hon nay?

1. Trong viec ket hon giua cong dan Viet Nam voi nguoi nuoc ngoai, moi ben phai tuan theo phap luat nuoc minh ve dieu kien ket hon; neu viec ket hon duoc tien hanh tai co quan nha nuoc co tham quyen cua Viet Nam thi nguoi nuoc ngoai con phai tuan theo cac quy dinh cua Luat Hon nhan va Gia dinh Viet Nam ve dieu kien ket hon.


Dieu kien ket hon duoc quy dinh nhu sau:


Nam tu 20 tuoi tro len, nu tu 18 tuoi tro len;


Viec ket hon do nam nu tu nguyen quyet dinh, khong ben nao duoc ep buoc, lua doi ben nao; khong ai duoc cuong ep hoac can tro;


Viec ket hon khong thuoc mot trong cac truong hop cam ket hon.


Cac truong hop cam ket hon:

Nguoi dang co vo hoac co chong;


Nguoi mat nang luc hanh vi dan su;


Giua nhung nguoi cung dong mau ve truc he; giua nhung nguoi co ho trong pham vi ba doi;


Giua cha, me nuoi voi con nuoi; giua nguoi da tung la cha, me nuoi voi con nuoi, bo chong voi con dau, me vo voi con re, bo duong voi con rieng cua vo, me ke voi con rieng cua chong;


Giua nhung nguoi cung gioi tinh.


2. Ve tham quyen dang ky ket hon:


Tham quyen dang ky ket hon duoc quy dinh tai Dieu 12 Nghi dinh so 69/2006/ND-CP ngay 21/7/2006 huong dan Luat Hon nhan va Gia dinh ve quan he hon nhan co yeu to nuoc ngoai quy dinh. Cu the nhu sau:


Uy ban Nhan dan cap tinh noi thuong tru cua cong dan Viet Nam thuc hien dang ky viec ket hon giua cong dan Viet Nam voi nguoi nuoc ngoai. Trong truong hop cong dan Viet Nam khong co hoac chua co ho khau thuong tru, nhung da dang ky tam tru co thoi han theo quy dinh cua phap luat ve ho khau thi uy ban nhan dan cap tinh noi tam tru co thoi han cua cong dan Viet Nam thuc hien dang ky viec ket hon giua nguoi do voi nguoi nuoc ngoai hoac


Co quan ngoai giao, lanh su Viet Nam tai nuoc tiep nhan noi cu tru cua cong dan Viet Nam thuc hien dang ky viec ket hon giua cong dan Viet Nam voi nguoi nuoc ngoai cu tru tai nuoc do.


3. Ho so dang ky ket hon cua moi ben phai co cac giay to sau:


a) To khai dang ky ket hon theo mau quy dinh;


b) Giay xac nhan ve tinh trang hon nhan cua moi ben, do co quan co tham quyen cua nuoc ma nguoi xin ket hon la cong dan cap chua qua 06 thang, tinh den ngay nhan ho so, xac nhan hien tai duong su la nguoi khong co vo hoac khong co chong.


Trong truong hop phap luat cua nuoc ma nguoi xin ket hon la cong dan khong quy dinh cap giay xac nhan ve tinh trang hon nhan thi co the thay giay xac nhan tinh trang hon nhan bang giay xac nhan loi tuyen the cua duong su la hien tai ho khong co vo hoac khong co chong, phu hop voi phap luat cua nuoc do;


c) Giay xac nhan cua to chuc y te co tham quyen cua Viet Nam hoac nuoc ngoai cap chua qua 06 thang, tinh den ngay nhan ho so, xac nhan hien tai nguoi do khong mac benh tam than hoac khong mac benh khac ma khong the nhan thuc, lam chu duoc hanh vi cua minh;


d) Ban sao co cong chung hoac chung thuc giay chung minh nhan dan (doi voi cong dan Viet Nam o trong nuoc), ho chieu hoac giay to thay the nhu giay thong hanh hoac the cu tru (doi voi nguoi nuoc ngoai va cong dan Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai);


d) Ban sao co cong chung hoac chung thuc so ho khau hoac giay chung nhan nhan khau tap the hoac giay xac nhan dang ky tam tru co thoi han (doi voi cong dan Viet Nam o trong nuoc), the thuong tru hoac the tam tru hoac giay xac nhan tam tru (doi voi nguoi nuoc ngoai o Viet Nam).


So luong ho so: 02 bo.


4. Thoi gian giai quyet dang ky ket hon


Thoi han giai quyet viec dang ky ket hon tai Viet Nam la 30 ngay, ke tu ngay so tu phap nhan du ho so hop le. Trong truong hop co yeu cau co quan cong an xac minh thi thoi han duoc keo dai them 20 ngay.


Thoi han 30 ngay cung duoc ap dung de giai quyet viec dang ky ket hon tai co quan ngoai giao, lanh su Viet Nam o nuoc ngoai. Trong truong hop co yeu cau co quan huu quan o trong nuoc xac minh thi thoi han duoc keo dai them 45 ngay.


Thu tuc dang ky ket hon lai


Ban Nguyen Van Dinh, 41 Han Thuyen, Thu Duc, TP. Ho Chi Minh: Toi la nguoi Viet Nam nhung dang cu tru o nuoc ngoai. Hien tai, toi da co vo va 2 con tai Viet Nam. Bay gio, toi da ve Viet Nam nhung giay dang ky ket hon toi da lam mat. Toi muon hoi thu tuc dang ky lai ra sao? Nho chuong trinh tra loi giup toi. Xin cam on.

Cac ban co du dieu kien ket hon, da lam thu tuc dang ky ket hon va da duoc co quan nha nuoc co tham quyen Viet Nam cap giay chung nhan ket hon nen phap luat cong nhan hai ban la vo chong. Viec bi mat giay chung nhan dang ky ket hon khong the huy viec da ket hon hop phap, nen ban khong can thuc hien viec dang ky ket hon lai. Ban can gui don den co quan nha nuoc ma ban da dang ky ket hon de xin cap ban sao dang ky ket hon.

Dang ky ket hon de duoc bao lanh sang My?


Ban Nguyen Thi Tuyet, Bien Hoa, Dong Nai hoi: Toi (dang song tai VN) va mot cong dan nguoi My (dang song tai My ), muon ket hon va anh se bao lanh toi sang do, toi can lam thu tuc gi? Bat dau tu dau va lam the nao de co the di sang My nhanh nhat. Xin chan thanh cam on.

Truoc tien, hai ban can tien hanh thu tuc dang ky ket hon de duoc cap giay chung nhan dang ky ket hon. Boi vi mot dieu kien quan trong de duoc bao lanh sang Hoa Ky la ban phai xuat trinh duoc giay chung nhan dang ky ket hon hop le duoc xac lap voi cong dan hoac thuong tru nhan Hoa Ky.

Ve thu tuc ket hon va ve thoi gian giai quyet dang ky ket hon voi nguoi nuoc ngoai, ban xem o phan tra loi cau hoi cho ban Ngoc Bich.


Dang ky ket hon khi vang mat chong nhu nao?

Ban Vo Thi Huyen Anh, Dong Nai hoi: Toi va chong toi muon dang ky ket hon nhung vi hien nay, chong toi o My khong the ve duoc. Chong toi da lam giay cong ham doc than va xin giay uy quyen gui ve Viet Nam cho toi di lam giay ket hon, vay co duoc khong? Trong thu tuc dang ky co giay kham suc khoe, vay chong toi phai kham suc khoe o dau moi co the duoc. Xin cam on da tu van cho toi.


Ve thac mac cua ban, chung toi xin tra loi nhu sau:


1. Ve van de uy quyen nop ho so dang ky ket hon:


Theo quy dinh tai Dieu 14 Nghi dinh so 68/2002/ND-CP ngay 10/7/2002 cua Chinh phu quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Luat Hon nhan va Gia dinh ve quan he hon nhan va gia dinh co yeu to nuoc ngoai: Trong truong hop co ly do khach quan ma mot ben khong the co mat duoc thi phai co don xin vang mat va uy quyen cho ben kia den nop ho so. Do do, chong ban co the uy quyen cho ban nop ho so dang ky ket hon.


Sau nhan ho so dang ky ket hon, co quan tiep nhan ho so se kiem tra tinh day du va hop le cua cac giay to trong ho so. Neu day du va hop le, co quan co tham quyen se to chuc le dang ky ket hon luc do bat buoc hai ban phai co mat de ky vao giay dang ky ket hon thi moi duoc phap luat Viet Nam cong nhan.


2. Ve thu tuc kham suc khoe:


Chong ban co the kham suc khoe tai to chuc y te chuyen khoa ve tam than cua nuoc ngoai de xac nhan hien tai khong mac benh tam than hoac khong mac benh khac ma khong the nhan thuc, lam chu duoc hanh vi cua minh (giay xac nhan phai trong thoi han sau thang tinh den thoi diem co quan dang ky ket hon tiep nhan ho so).


Hi vong thong tin tren se giup ban giai quyet duoc van de cua minh.


(Xin chan thanh cam on Luat su Pham Trung Hieu - Cong ty Tu van Cong Minh: www.luatcongminh.com da tu van cho chuyen muc nay)Ban co thac mac ve phap luat, xin gui cau hoi cho chung toi theo mau sau:

Viet Bao

Video nổi bật

Thế giới "rùng mình" trước đặc sản Việt Nam
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Trang Ban Đọc NỔI BẬT

Vụ Lý Nguyễn Chung: Tuyên án thế nào mới hợp lý?

Cùng với việc tuyên án kết tội bị cáo Lý Nguyễn Chung, HĐXX cũng kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra bổ sung, mở rộng vụ án để tránh bỏ lọt tội phạm.

Sự trả ơn cảm động

Một cô hầu bàn trẻ tên Liz Woodward ở bang New Jersey – Mỹ trả tiền bữa ăn sáng cho 2 lính cứu hỏa và bất ngờ được họ trả ơn bằng cách giúp gây quỹ mua xe hơi cho người cha mắc chứng bại liệt của cô.

Cô gái bị "hồn ma tấn công tại quầy lễ tân"

Hồi đầu năm nay, Chile Cecilia Carrasco, 34 tuổi, cho biết cô đã bị một hồn ma tấn công khi đi đến quầy lễ tân tại văn phòng luật sư của cô tại thủ đô Santiago. Cecilia nói rằng cô bị ngã khá mạnh và phải gọi xe cứu thương đến bệnh viện.

Tìm hiểu: Viet Nam, Luat Hon Nhan Va Gia Dinh, Tam Tru Co Thoi Han, giay chung nhan dang ky, co quan nha nuoc, nguoi nuoc ngoai, giay xac nhan, co tham quyen, trong truong hop, ket hon, ky ket, cong dan, ho so, hop phap, ban
Y kien doc gia
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0