Ban doc da dong gop 2.559.128.200 va 1.255 USD giup gia dinh nhung nan nhan bao Chanchu*Tap the nhan vien Cong ty dien luc BOT Phu My 3 ung ho 31.256.000d

Tinh den 17 gio chieu hom qua 8.6, ban doc Thanh Nien da dong gop 2.559.128.200 dong  va 1.255 USD  giup cac gia dinh ngu dan mien Trung gap tham nan do con bao Chanchu. Duoi day la tiep theo danh sach ban doc giup do gia dinh cac nan nhan:

Tap the nhan vien Cong ty dien luc BOT Phu My 3: 31.256.000d; Thai Hoang Quoc Bao (662/1 Su Van Hanh noi dai, Q.10, TP.HCM): 1.000.000d; ba Le Thi Hong Hanh (345/15 Tran Hung Dao, Q.1, TP.HCM): 1.500.000d; co Tran Thi Ngoc Uyen (Cong ty Ben Suc Thinh): 130.000d; ba Nguyen Thi Ba (303/18/1 Ben Van Don, Q.4, TP.HCM): 200.000d; Truong Dong Giao (Lo Gom, P.9, Q.6, TP.HCM): 200.000d; Ly Su Nam (80/9 B11 Tan Hoa Dong, Q.6, TP.HCM): 200.000d; anh Le Quoc Phong (P.9, Q.10, TP.HCM): 100.000d; Tap the Cong ty TNHH Kim Nam (412/7 Luy Ban Bich, P.Hoa Thanh, Q.Tan Phu, TP.HCM): 1.720.000d; dai ly bao chi An Phong (412 Vo Van Tan, Q.3, TP.HCM): 2.000.000d; ong Dang Thanh Van (12F Nguyen Dinh Chieu, P.4, Q.3, TP.HCM): 500.000d; Tran Kim Hoang Phuc (65/437 K1 Phan Huy Ich, Q.Go Vap, TP.HCM): 200.000d; bac Dang Thi Ngoc Lan (105/11 Ho Thi Ky, Q.10, TP.HCM): 200.000d; hai anh Diep & Long (Q.Tan Binh, TP.HCM): 200.000d; ba Tran Thi Nuoi (63/1 Pasteur, Q.1, TP.HCM): 200.000d; Ban giam doc va tap the nhan vien nha hang  Sake - Thuong Hai (890 Tran Hung Dao, P.7, Q.5, TP.HCM): 3.000.000d (giup ngu dan Binh Minh, Thang Binh, Quang Nam); ong Luu Ly Nghia (D4/10 Long Thoi, Long Thanh Bac, Tay Ninh): 100.000d; ong Sapu (Q.Phu Nhuan, TP.HCM): 100.000d; co Dinh Ngoc Thuy (0903744499): 500.000d; ba Tran Thi Nhan (Nguyen Thi Thap, Q.7, TP.HCM): 300.000d; be Tina & Tin (Q.7, TP.HCM): 200.000d; ong Le Chi Nhan (47 Ton That Dam, Q.1, TP.HCM): 200.000d; ba Dang Thi Thanh Tam (Q.1, TP.HCM): 1.000.000d; Cong ty TNHH Thuan Nghia (so 7 duong 5, cu xa Binh Thoi, Q.11, TP.HCM): 1.000.000d; Hong Xinh - Ngan hang Cong thuong - CN 3: 500.000d; ong Huynh Tan Dat - Pho truong phong Ho tich - Ly lich tu phap - Quoc tich (So Tu phap TP.HCM): 300.000d; be Huynh Vo Truong Giang, 9 tuoi (lop 3/5 Truong An Lac 3, Q.Binh Tan, TP.HCM): 264.600d; Khue Dai - Truong THCS Duc Tri, Q.1, TP.HCM: 500.000d; ong ba Quach Ho (Q.5, TP.HCM): 500.000d; Hoang Le Duy (27 Tran Binh Trong, P.15, Q.Binh Thanh, TP.HCM): 320.000d; nhan vien Cong ty Hoang Long Viet (52 A Nguyen Binh Khiem, Q.1, TP.HCM): 1.000.000d; co so Van Phuc (290 A/100 B Duong Ba Trac, Q.8, TP.HCM): 500.000d; Minh Trang (Q.6, TP.HCM): 500.000d; Cong ty TNHH tin hoc Phi Quang (21 D4 Chu Van An, Q.Binh Thanh, TP.HCM): 2.000.000d; co Kieu Phuong - sinh vien Truong Tin hoc - Ngoai ngu:  300.000d; co Tran Huynh Yen Vy (80/13 Nguyen Trai, P.3, Q.5, TP.HCM): 500.000d; gia dinh ong Nguyen Dinh Lai (148 Pham Van Hai, P.3, Q.Tan Binh, TP.HCM): 500.000d; ba Le Thi Thu Nguyet (465 Lac Long Quan, P.5, Q.11, TP.HCM): 100.000d; ong Pham Chuong (Q.8, TP.HCM): 200.000d; ong Le Van Thuan (671/14 Nguyen Trai, P.11, Q.5, TP.HCM): 500.000d (giup ngu dan Da Nang); ong Trinh Cong Ly (491/277 Huynh Van Banh, P.13, Q.Phu Nhuan, TP.HCM): 100.000d; anh Loc Judo (Q.3, TP.HCM): 100.000d; Bui Cam Thi (39 Hoang Hoa Tham, Q.Binh Thanh, TP.HCM): 500.000d; Cong ty CP dau tu Nhat Viet (493/26 Cach Mang Thang Tam, P.13, Q.10, TP.HCM): 1.000.000d; Lam Thanh Truc (Soc Trang): 100.000d; ong Phan Ta (Tran Hung Dao, Q.1, TP.HCM): 100.000d; ong Ta Van Thuan (595/36 Nguyen Dinh Chieu, Q.3, TP.HCM): 300.000d; ong Nguyen Khai Quan (ap An Hung, An Ninh Dong, Duc Hoa, Long An): 150.000d;  Le Kieu Nhu (TP Can Tho): 500.000d; be Nguyen Pham Hoang Viet Hoa (Tan Phong, Q.7, TP.HCM): 300.000d; Bui Tran Y (Bo mon Xet nghiem Dai hoc Y Duoc TP.HCM): 300.000d; Vo Ka Anh Duy (160/11 Linh Trung, P.Linh Trung, Q.Thu Duc, TP.HCM): 50.000d; Le Thi Le Phuong - Rang Dong: 100.000d; tap the lop 9 LC3 Truong BDVH (218 Ly Tu Trong, Q.1, TP.HCM): 749.000d; tap the lop 9 LC4 Truong BDVH (218 Ly Tu Trong, Q.1, TP.HCM): 804.000d; Tap the lop 9 LC5 Truong BDVH (218 Ly Tu Trong, Q.1, TP.HCM): 1.050.700d; tap the lop 9 T12 Truong BDVH (218 Ly Tu Trong, Q.1, TP.HCM): 574.500d; gia dinh be Thuc Quyen (Q.Binh Thanh, TP.HCM): 1.000.000d; ba Ha Thi Hung (369/7 Le Hong Phong, Q.10, TP.HCM): 200.000d; ong Doan Thanh Hieu (74 Dinh Tien Hoang, Q.1, TP.HCM): 500.000d; ba Vo Thi Thinh (P.10, Q.6, TP.HCM): 200.000d; ong Vu Gia Khanh (145 B Le Thi Rieng, Q.1, TP.HCM): 60.000d va 5 USD; mot ban doc (Q.5, TP.HCM): 100.000d; ong Tran Viet Bang: 2.000.000d; Cong ty phan mem ke toan PTT: 2.000.000d; Doan CS Cong ty Pymepharco: 500.000d (giup gia dinh em Le Thi Thanh Sa, Binh Minh, Thang Binh, Quang Nam);  Van phong dai dien ARCELOR INTERNATIONAL Viet Nam (37 Ton Duc Thang, Q.1, TP.HCM): 800.000d; hai be Nguyen Hac Huy - Nguyen Hac Duy Quang (14 A 30  Thao Dien, An Phu, Q.2, TP.HCM): 500.000d; quan lau Gia Vinh (120 Ta Uyen, Q.11, TP.HCM): 3.800.000d; ba Ngo Thi Ngoc Nuong (50/6 Doan Van Bo, P.9, Q.4, TP.HCM): 500.000d; ba Pham Minh Trang (36 ap Vinh Lam, Vinh Trinh, H.Vinh Thanh, Can Tho): 75.000d; ba Bui Thi Ngoc Phuong (31 Ly Tu Trong, TP Can Tho): 20.000d; bac Nguyen Van Lai (353/2/24 Pham Ngu Lao, Q.1, TP.HCM): 200.000d; mot co giao LNH (Q.1, TP.HCM): 500.000d; mot co giao Truong KD (Q.1, TP.HCM): 100.000d; anh Pham Van Hao (Q.Go Vap, TP.HCM): 150.000d; A Lin (Q.Tan Binh, TP.HCM): 1.000.000d; mot ban doc (Q.Tan Binh, TP.HCM): 1.000.000d; ba Nguyen Thi Loc (294 Dien Bien Phu, P.22, Q.Binh Thanh, TP.HCM): 100.000d; hoc sinh Nguyen Thi Thu Thuy - lop 11 tai Han Quoc (160/98/36/3 Nguyen Van Quy, Q.7, TP.HCM): 180.000d; chi Le Thi Lieu (15 to 59 Tuong Mai, Hoang Mai, Ha Noi): 200.000d; anh Nguyen Hoang Anh (9 Ngo Thai Ha, Lang Ha, Dong Da, Ha Noi): 300.000d; Cong ty bao bi giay Viet Trung (2 B  khu cong nghiep Vinh Loc, Q.Binh Tan, TP.HCM): 10.000.000d; bac si Quyen (Khanh Hoi, P.3, Q.4, TP.HCM) 200.000d; ong Pham Khac Chau (Viet kieu Uc): 500.000d; anh Dang Huy Hoang - Truong THCS Thuc nghiem su pham: 100.000d; chi Nhan (Q.10, TP.HCM): 200.000d; anh Pham Trong Nghia (2 B Nguyen Thiep, Q.1, TP.HCM): 200.000d; chau Vo Tuan Anh, 2 tuoi (133/136 G To Hien Thanh, P.13, Q.10, TP.HCM): 200.000d; co Hoang Thuy Vi (183/44 Bui Vien, Q.1, TP.HCM): 100.000d; Hoang Thanh Cuong (183/44 Bui Vien, Q.1, TP.HCM): 100.000d; Cong ty TNHH dai ly tau bien Thai Binh Duong (16 Pho Duc Chinh, Q.4, TP.HCM): 1.000.000d; co Le Thi Bich Nga (16 Pho Duc Chinh, Q.1, TP.HCM): 300.000d; Tran Thuy Que Tran (93/11 Ho Hao Hon, Q.1, TP.HCM): 100.000d; ba To Uyen - Viet kieu Phap: 2.500.000d; mot ban doc (P.3, Q.3, TP.HCM): 100.000d; anh Pham Hong Hai (16/16/12 Nguyen Thien Thuat, P.2, Q.3, TP.HCM): 100.000d; RAINBOW UNITED TEAM (Sydney, Uc): 850.000d; Bao Ngoc - Minh An (244 Cong Quynh, Q.1, TP.HCM): 200.000d; co Truong Thi Thanh Dung (305/13 Nam Ky Khoi Nghia, Q.3, TP.HCM): 100.000d; anh Dong Anh Tuan (1081 duong 3.2, Q.11, TP.HCM): 200.000d; ba Tran Thi Phong (106 A Nguyen Van Cu, Q.1, TP.HCM): 100.000d; anh Dinh Quoc Tuan (173 Nguyen Thi Minh Khai, Q.1, TP.HCM): 100.000d; Tu Cam Hoa - Cam Phuong - Le Van Duoc - Ly Tat Dat (cho Dan Sinh, Q.1, TP.HCM): 400.000d; ong Vehatel (Q.Binh Thanh, TP.HCM): 100.000d; co Nguyen Thu Hang (126 Truong Vinh Ky, Q.Tan Phu, TP.HCM): 100.000d; Quach Hong Hoang (52 B duong so 2, cu xa Lu Gia, Q.11, TP.HCM): 300.000d; Quach Kha (62/3 cu xa Lu Gia, Q.11, TP.HCM): 300.000d (con tiep).

Ban CTBD

Viet Bao

Video nổi bật

Khi bạn cần động lực, hãy xem video này
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Trang Ban Đọc NỔI BẬT

Tứ kết Champions League: Cuộc chiến của 2 trường phái

Tấn công và phòng ngự là 2 trường phái đã có cuộc chiến rất căng thẳng trong nhiều mùa giải vừa qua. Và năm nay, cuộc đấu ấy lại có cơ hội nảy sinh ngay ở vòng tứ kết…

Lễ chùa đầu năm ở 'xứ sở sương mù'

Với đông đảo cộng đồng kiều bào sinh sống, làm ăn ở Vương quốc Anh, Chùa Linh Sơn ở thủ đô London từ lâu đã trở thành một địa chỉ tín ngưỡng thân thuộc để bà con tìm thấy sự bình an trong tâm khảm và hồn khí quê hương. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngôi chùa này lại thêm tấp nập chào đón những người con dù ở xa Tổ quốc vẫn giữ phong tục đi lễ chùa đầu xuân.

65% phụ nữ thích ngủ hơn “yêu”

Giữa một giấc ngủ thật sâu, thật êm ái và một đêm ân ái nồng nhiệt, bạn chọn cái nào? Nếu trong đầu bạn ngay lập tức nghĩ đến một giấc ngủ, cũng đừng quá lo lắng vì bạn không phải người phụ nữ duy nhất có lựa chọn này.

Căn hộ cao cấp, nguy cơ bội cung

Phân khúc căn hộ cao cấp tại Hà Nội, sau một thời gian dài bị “đóng băng”, dù chỉ vừa xuất hiện thanh khoản trở lại đã phải đối diện với nguy cơ dư cung rất lớn.

Tìm hiểu: Binh Thanh, Ly Tu Trong, Tan Binh, BOT Phu My, Tran Hung Dao, Thanh Nien, nhan vien cong ty, cong ty dien luc, ban doc, gia dinh, tap the, Bao Chanchu, dong gop, the nhan, TP.HCM

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bạn đọc đã đóng góp 2.559.128.200 và 1.255 USD giúp gia đình những nạn nhân bão Chanchu

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bạn đọc đã đóng góp 2.559.128.200 và 1.255 USD giúp gia đình những nạn nhân bão Chanchu bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ban doc da dong gop 2.559.128.200 va 1.255 USD giup gia dinh nhung nan nhan bao Chanchu

Nhan xet, hay lien he ve tin Ban doc da dong gop 2.559.128.200 va 1.255 USD giup gia dinh nhung nan nhan bao Chanchu co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ban doc da dong gop 2.559.128.200 va 1.255 USD giup gia dinh nhung nan nhan bao Chanchu de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Y kien doc gia trong chuyen muc Trang ban doc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Y kien doc gia
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0