Hay du doan tran chung ket VN Thai Lan* Truc tiep 3 tran dau bong da cuoi cung

Moi cac ban tiep tuc tham gia hai dot du doan cuoi cung la ket qua tran chung ket VN - Thai Lan (chi tiet phia duoi). "Doi nao doat HCV?", ban soan S HCV X Y, trong do X la ba chu cai dau tien cua doi bong, Y la so luot nguoi cung y kien voi ban.

Vi du: du doan VN doat HCV va co 103.563 nguoi cung y kien thi soan S HCV VIE 103563 gui den 19001733. Ban cung co the goi dien den 19001733 de tham gia. Het han tham gia la phut 75 cua tran chung ket. Giai thuong la mot DTDD Nokia N70 tri gia 8,9 trieu dong.

* Luc 18g chieu nay 3-12, TS se tuong thuat truc tiep qua tin nhan cua tong dai 8228 tran chung ket bong da nu VN - Myanmar, moi ban soan tin nhan S TS 1 roi gui den 8228 de theo doi. Luc 15g chieu mai 4-12 soan S TS 1 gui den 8228 de theo doi tran tranh ba, tu Indonesia - Malaysia, luc 18g soan S TS 2 de theo doi tran chung ket bong da nam VN - Thai Lan.

Moi ban tiep tuc soan S TIN (hoac S T) roi gui den 8228 de theo doi nhung thong tin nong hoi ve SEA Games 23. S HC de xem bang tong sap huy chuong.

Q.HIEU

Truc tuyen SEA Games 23 qua tin nhan

Qua he thong 8228, tu nay den het SEA Games 23, TS tiep tuc cung cap cho cac ban nhung thong tin moi nhat cua SEA Games 23 duoc cap nhat truc tiep boi cac PV TS tai cac dia diem thi dau tu Manila den Bacolod, Cebu...

Hay soan S TIN roi gui den 8228 de theo doi thong tin moi nhat, soan S BL de theo doi thong tin ben le, S HC de xem bang tong sap huy chuong.

16g chieu nay 28-11, TS tiep tuc tuong thuat truc tiep qua tin nhan cua tong dai 8228 tran bong da nam mang tinh quyet dinh cua bang B: Indonesia - Lao, ban soan S TS 1 gui den 8228 de theo doi. Luc 17g30 ban soan S TS 2 gui den 8228 de theo doi truc tiep tran bong da nu quan trong VN - Philippines.

Ngoai ra de cap nhat truc tuyen ti so cua hai tran dau quan trong khac la Singapore - Myanmar (bang B bong da nam) cung dien ra luc 16g va Myanmar - Thai Lan (bong da nu) bat dau luc 15g, ban soan S TS gui den 8228. De xem bang xep hang cua bong da soan S BXH gui den 8228.

* Tran dau VN - Indonesia hom 26-11 da thu hut 26.198 luot tham gia du doan den 19001733, trong do chi co 4.294 luot du doan Indonesia thang. Giai thuong mot DTDD Nokia N70 tri gia 8,9 trieu dong da thuoc ve chu nhan so DTDD 0907253172, thue bao nay du doan Indonesia thang va doan 4.292 luot nguoi cung y kien voi minh.

Hom nay moi cac ban tiep tuc tham gia du doan ten doi thu hai cua bang B vao ban ket cung VN de doat giai thuong la mot DTDD Nokia N70 tri gia 8,9 trieu dong (chi tiet phia duoi).

Q.HIEU

Hay du doan doi thu 2 cua bang B vao ban ket

* Hon 33.000 luot du doan VN thang tren 19001733

Hay du doan tran chung ket VN Thai Lan
Tran dau VN - Myanmar da thu hut 39.993 luot tham gia du doan den 19001733. Trong do co den 33.160 luot du doan VN thang. Giai thuong 1 DTDD Nokia N70 tri gia 8,9 trieu dong da thuoc ve chu nhan cua so DTDD 0905589951, thue bao nay du doan VN thang va doan chinh xac so nguoi cung y kien voi minh, khong lech mot so nao.

Tu 6g sang nay 25-11 moi cac ban tham gia du doan ten doi thu hai cua bang B vao ban ket cung VN. Ban soan S BK X Y, trong do X=1 la Indonesia, X=2 la Lao, X=3 la Singapore, Y la so nguoi co cung y kien voi ban. Moi ban tiep tuc tham gia du doan ket qua tran dau VN - Indonesia (xem chi tiet phia duoi) bang cach goi dien hoac nhan tin den so 19001733. Ca hai dot du doan nay moi dot deu co giai thuong la mot DTDD Nokia N70 tri gia 8,9 trieu dong.

*15g30 chieu nay 25-11, TS tiep tuc tuong thuat truc tiep qua tin nhan cua tong dai 8228 tran dau bong da nam giua Philippines va Campuchia. Hay soan tin nhan S TS 1 (tu hom nay ma tran dau co thay doi voi 1 la tran dau dau tien trong ngay, cac tran tiep theo la 2, 3) hoac S TS PHI hoac S TS CAM roi gui den 8228.

Ban cung co the cap nhat truc tuyen ti so cua tran dau dang dien ra va cac tran khac dien ra trong ngay, soan tin nhan S TS gui den 8228. De xem bang xep hang cua bong da nam hay soan S BXH. Xem cac thong tin moi nhat ve SEA Games 23 duoc cap nhat lien tuc bang cach soan S TIN gui den 8228.

19001733: hon 40.000 luot du doan

Tran VN - Lao da thu hut 40.092 luot tham gia du doan, tang hon gap doi so voi tran dau truoc. Trong do co 37.529 luot du doan VN thang. Giai thuong 1 DTDD Nokia N70 tri gia 8,9 trieu dong da thuoc ve ban Nguyen Thi Thanh Nhan (23 tuoi) o quan 1, TP.HCM.

Ban Nhan chi nhan ba tin nhung da du doan VN thang va doan chinh xac so nguoi cung y kien voi minh, khong lech mot so nao.

Moi cac ban tiep tuc tham gia du doan tran dau VN - Myanmar (xem chi tiet phia duoi) bang cach goi dien hoac nhan tin den so 19001733 de nhan giai thuong mot DTDD Nokia N70 tri gia 8,9 trieu dong.

* Luc 15g30 chieu nay 23-11, TS se tiep tuc to chuc tuong thuat truc tiep qua tin nhan cua tong dai 8228 tran bong da quan trong cua bang A: Philippines - Thai Lan. Hay soan tin nhan S TS 7 hoac S TS PHI hoac S TS THA roi gui den 8228.

Ban cung co the cap nhat truc tuyen ti so cua tran dau dang dien ra va cac tran khac dien ra trong ngay, soan tin nhan S TS gui den 8228. De xem bang xep hang cua bong da nam hay soan S BXH. Tu hom nay ban cung co the cap nhat cac thong tin ve SEA Games 23 bang cach soan S TIN gui den 8228.

Q.HIEU

Nhan tin voi 8228: Truc tiep 3 tran dau chieu 22-11

Hay du doan tran chung ket VN Thai Lan
Chieu nay 22-11, TS se tiep tuc to chuc tuong thuat truc tiep qua tin nhan cua tong dai 8228 cac tran bong da. Trong ba lan tuong thuat vua qua co mot so ban nhan chua chinh xac nhu de chu S dinh lien vao chu TS thanh STT... trong khi cach nhan dung la S phai cach TS bang mot khoang trang: S TT.

De theo doi cac tran dau nay, ban soan tin nhan STTX roi gui den 8228. Trong do X la ma so tran dau. VD: ban muon theo doi tran VN - Lao thi soan S TS 4 gui den 8228. Ban cung co the thay chu X bang viet tat ba chu cai dau tien cua mot trong hai doi tham gia. VD: muon theo doi tran VN - Lao thi soan S TS VIE.

Vao luc 15g, chung toi se tuong thuat truc tiep tran VN - Lao (soan tin nhan S TS 4 hoac S TS VIE gui den 8228), luc 17g30 la tran Indonesia - Myanmar (soan tin nhan S TS MYA hoac S TS 5 gui den 8228). Cung vao luc 17g30 ban soan S TS 6 de cung doi theo tran cau quan trong nu VN gap Myanmar.

Ban cung co the cap nhat truc tuyen ti so cua tran dau dang dien ra va cac tran khac dien ra trong ngay, soan tin nhan S TS gui den 8228. De biet duoc doi hinh ra san cua hai doi trong tran dau gan nhat, ban soan S DH gui den 8228, thong tin nay thuong co khoang 30 phut truoc tran dau.

Moi cac ban tiep tuc tham gia du doan tran dau VN - Lao ngay 22-11 (xem chi tiet phia duoi) bang cach goi dien hoac nhan tin den so 19001733 de nhan giai thuong mot DTDD Nokia N70 tri gia 8,9 trieu dong.

Q.HIEU

Hon 18.000 luot tham gia du doan

Du la lan dau tien bao TS to chuc hinh thuc du doan bong da qua dien thoai nhung tran dau VN - Singapore da thu hut 18.399 luot nguoi tham gia.

Trong do 11.529 luot du doan VN thang, 4.573 luot du doan tran dau hoa va chi 2.297 luot du doan Singapore thang.

Giai thuong mot DTDD Nokia N70 tri gia 8,9 trieu dong da thuoc ve anh Le Van Thuong (24 tuoi), cong tac o Khu cong nghiep Hiep Phuoc (Nha Be, TP.HCM). Anh da du doan VN thang va co 11.536 nguoi cung y kien voi minh, chi lech 7 so voi ket qua.

Moi cac ban tiep tuc tham gia du doan tran dau VN - Lao vao ngay 22-11 (xem chi tiet phia duoi). The le co su thay doi nho cho phu hop hon, cu the thoi gian het han tham gia duoc keo den phut 75 cua tran dau (theo qui dinh cu la het gio giai lao).

* He thong tuong thuat truc tiep bong da qua tin nhan den 8228 da thu hut hon 4.000 luot nguoi tham gia de theo doi hai tran bong da chieu qua.

Hom nay, chung toi tiep tuc tuong thuat tran Malaysia - Campuchia vao luc 15g30 (soan tin nhan S TS MAL hoac S TS 3 gui den 8228). De cap nhat truc tuyen ti so cua tran dau soan S TS gui den 8228.

Q.HIEU

Hay du doan tran chung ket VN Thai Lan

Soan tin nhan S X Y roi gui den so 19001733

X = 1, VN thang

X = 2, ket qua hoa

X = 3, Lao thang

Y la so nguoi du doan dung ket qua.

VD: du doan Viet Nam thang va co 103563 nguoi du doan dung thi soan tin nhan: S 1 103563 roi gui den so 19001733.

Het han tham gia: Phut 75 cua tran dau.

Co the goi dien den 19001733 de du doan.

* Khong xem duoc tivi? Hay nhan tin 8228

Hay du doan tran chung ket VN Thai Lan
De dap ung nhu cau cua ban doc muon theo doi dien bien cac tran bong da, TS se to chuc tuong thuat truc tiep qua tin nhan cua tong dai 8228 hai tran bong da dien ra chieu 20-11.

Hinh thuc nay chac chan se thoa man nhieu ban doc vi tran Myanmar - Lao khong duoc THTT, cung nhu nhieu ban doc khong the sap xep de xem truyen hinh.

Vao luc 15g, chung toi se tuong thuat truc tiep tran Myanmar - Lao (soan tin nhan S TS MYA hoac S TS 1 gui den 8228), luc 17g30 chung toi tiep tuc truc tiep tran VN - Singapore (soan tin nhan S TS VIE hoac S TS 2 gui den 8228).

De cap nhat truc tuyen ti so cua tran dau dang dien ra va cac tran khac dien ra trong ngay, ban soan tin nhan S TS gui den 8228. De biet duoc doi hinh ra san cua hai doi trong tran dau gan nhat ban soan S DH gui den 8228, thong tin nay thuong co khoang 30 phut truoc tran dau.

Q.H

Viet Bao

Video nổi bật

Xem Dàn Tên Lửa Khủng Của Nga Di Chuyển Và Thử Nghiệm
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Thể Thao NỔI BẬT

Quan chức đi chùa

Một ngày trước khi Lễ hội đền Trần (Nam Định) phát ấn, hôm nay (4-3, nhằm 14 tháng giêng), tại thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng bắt đầu khai hội Minh thề: thề không trộm cắp, thề không tham nhũng.

Nghìn lẻ chuyện tuần qua (22/02 - 28/02)

Hàng loạt tai nạn thảm khốc trong 9 ngày nghỉ Tết; Mùng 6 Tết, dân làng Ném Thượng vẫn chém lợn ở sân đình; Hỗn chiến tại Lễ hội Đền Gióng; Tiền lẻ, chen lấn: Nét đặc trưng “mới” của lễ hội Việt? ... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

Tìm hiểu: S TS, Thai Lan, DTDD Nokia N70, S TIN, S TS VIE, S BXH, tuong thuat truc tiep, chu cai dau tien, du doan cuoi cung, tran chung ket, SEA Games 23, gui den, tran dau, tin nhan, bong da, soan

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hãy dự đoán trận chung kết VN - Thái Lan

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hãy dự đoán trận chung kết VN - Thái Lan bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Hay du doan tran chung ket VN Thai Lan

Nhan xet, hay lien he ve tin Hay du doan tran chung ket VN Thai Lan co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Hay du doan tran chung ket VN Thai Lan de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de The thao tong hop trong chuyen muc The thao.

Cac tin khac:

Xem tiep ... The thao tong hop
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0