Thu tuong Nguyen Tan Dung phat bieu truoc Dai hoi dong LHQ

Thu tuong Nguyen Tan Dung phat bieu truoc Dai hoi dong LHQ

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Thu tuong Nguyen Tan Dung phat bieu truoc Dai hoi dong LHQ
Thu tuong Nguyen Tan Dung phat bieu truoc Dai hoi dong LHQ. (Anh Reuters)

Dung 17h30 ngay 27/9 (tuc 4h30 sang 28/9 gio Viet Nam ), Thu tuong Nguyen Tan Dung da co bai phat bieu tai Phien thao luan chung cap cao cua Dai hoi dong Lien Hop Quoc. Chung toi tran trong gioi thieu toan van bai phat bieu quan trong nay:

"Thua Ngai Chu tich,

Thua Ngai Tong Thu ky LHQ,

Thua quy vi dai bieu,

Toi nhiet liet chuc mung Ngai Srgjan Kerim duoc bau lam Chu tich Khoa 62 Dai hoi dong LHQ va tin tuong rang, voi tai nang cua minh, Ngai se dieu hanh Khoa hop thanh cong. Toi bay to su danh gia cao ve nhung dong gop quan trong cua Ngai Ban Ki-moon tren cuong vi Tong Thu ky LHQ. Toi xin tran trong chuyen den quy vi va nhan dan cac nuoc loi chao huu nghi cua nhan dan Viet Nam .

Thua quy vi ,

Khi nhan loai buoc sang Thien nien ky moi, cac dan toc deu ky vong ve mot the gioi yen binh hon, mot moi quan he quoc te huu nghi va mot cuoc song tot dep hon. Gan mot thap ky qua, niem hy vong ay chua tro thanh hien thuc; chung ta van phai song trong mot the gioi tuy co nhieu co hoi, thuan loi nhung cung day nghich canh, thach thuc.

Theo thong le cua LHQ, moi dai dien cua mot nuoc se co bai phat bieu 15 phut truoc Dai hoi dong. Day duoc xem la co hoi de lanh dao cac quoc gia thanh vien, khong phan biet lon be, giau ngheo, tro thanh tam diem chu y.

Tong cong co gan 200 bai phat bieu. Tong thong Brazil Luiz Inacio Lula da Silva se la nguoi phat bieu dau tien, tiep theo la nguoi dong cap My George W. Bush va nguoi cuoi cung se la dai dien cua Trinidad va Tobago .

Moi nuoc se tu quyet dinh van de ma ho muon neu len. Nguoi ta se duoc theo doi sat sao cac bai phat bieu cua nhung nuoc chu chot nham tim ra bang chung ve su phan anh hoac thay doi trong chinh sach ngoai giao cua ho. (Theo VNN)

Dieu may man nhat la tu khi LHQ ra doi den nay, loai nguoi khong phai ganh chiu mot cuoc chien tranh the gioi moi. Tuy nhien, chung ta van phai chung kien khong it cuoc chien tranh, xung dot cuc bo, nan khung bo quoc te va su tiep dien chay dua vu trang, ke ca ve vu khi hat nhan.

Nho nhung thanh tuu ky dieu ve khoa hoc va cong nghe, cuoc song cua con nguoi ngay cang duoc cai thien. Song, van con thuc trang dau long la khoang cach ve muc song giua cac quoc gia va cac tang lop dan cu cang sau rong them; tren hanh tinh van con gan 1 ty nguoi song o muc ngheo kho cung cuc. Dong thoi da nay sinh nhieu van de buc bach mang tinh toan cau, trong do dich benh, o nhiem moi truong va su thay doi khi hau dang la nhung moi de doa nghiem trong doi voi cuoc song con nguoi.

Chung ta hai long ghi nhan su phat trien nhanh chong cua cac the che hop tac khu vuc va toan cau. Nhung mat khac van con khong it bieu hien cua tinh trang doi dau cang thang, don phuong ap dat, xam pham doc lap, chu quyen quoc gia, su bat binh dang va doi xu khong cong bang trong quan he quoc te.

Thuc trang tren day doi hoi tat ca chung ta phai cung nhau no luc nhieu hon nua de giu vung hoa binh va on dinh o moi noi, tao lap quan he hop tac binh dang giua cac quoc gia va bao dam moi truong quoc te thuan loi cho su phat trien cua moi dan toc.

Thua quy vi,

Truoc nhung thach thuc to lon trong Thien nien ky moi, nhan dan cac nuoc ngay cang dat nhieu hy vong vao LHQ va Viet Nam hoan toan chia se nhung dinh huong hoat dong cua LHQ ve hoa binh, an ninh, hop tac, phat trien duoc de ra trong cac hoi nghi thuong dinh nam 2000 va nam 2005.

Chung toi trong doi LHQ se cung cac quoc gia tang cuong no luc nham tao dung mot nen hoa binh ben vung o khu vuc Trung Dong, trong do co viec tim kiem giai phap thich hop cho cuoc xung dot Israel - Palestine; cham dut xung dot va bao luc o mot so nuoc chau Phi; tao lap su on dinh o Iraq, Afghanistan; kiem soat va ngan chan phat trien vu khi hat nhan... Viet Nam ung ho viec giai quyet cac van de tren ban dao Trieu Tien, thong qua doi thoai, phu hop voi luat phap quoc te va chia se nguyen vong hoa binh thong nhat cua nhan dan hai mien Trieu Tien.

Tuyen bo Thien nien ky nam 2000 cua LHQ va chu truong phat trien ben vung, ket hop hai hoa tang truong kinh te, cong bang xa hoi va gin giu moi truong do LHQ de xuong da va dang duoc su huong ung thiet thuc cua tat ca cac nuoc thanh vien. Viet Nam mong muon LHQ dong gop tich cuc hon nua vao tien trinh nay, tao co hoi nhieu hon cho cac nuoc kem phat trien thoat khoi doi ngheo, co dieu kien tien cung trao luu phat trien chung. Voi tinh than do, Viet Nam mong muon som ket thuc vong dam phan Dolha nham mo rong hon nua thuong mai quoc te cong bang.

Viet Nam ung ho manh me su hop tac phat trien giua cac quoc gia va viec xay dung quan he quoc te binh dang ve kinh te, tai chinh, thuong mai, trong do danh su quan tam dac biet cho cac nuoc dang phat trien va kem phat trien, ke ca viec do bo nhung bien phap ap dat, bao vay, cam van kinh te. Chung toi mong rang LHQ co them nguon luc danh cho muc tieu phat trien, uu tien thuc hien cac chuong trinh hanh dong ve xoa doi giam ngheo, su tien bo cua phu nu, cham soc tre em, ke hoach dan so, phong chong HIV/AIDS. Viet Nam ung ho manh me nhung no luc chung, dac biet la cua LHQ de bao ve moi truong sinh thai, ung pho voi nhung thay doi khi hau toan cau.

De LHQ co the hoan thanh su mang cao ca cua minh trong mot the gioi da co nhieu thay doi, tu nhieu nam qua van de cai to LHQ da duoc quan tam thao luan. Viet Nam cho rang, can thuc day manh me hon nua qua trinh nay va nhat tri voi nhan thuc chung la cai to LHQ can bao dam su tham gia rong rai cua tat ca cac nuoc thanh vien, tien hanh mot cach minh bach tren co so ke thua nhung kinh nghiem da qua, dong thoi can co tam nhin bao quat cho tuong lai.

Thua quy vi,

Nam 1945, khi LHQ ra doi thi nhan dan Viet Nam cung vua gianh duoc doc lap. Tin tuong vao ton chi, muc dich cao quy cua LHQ va mong muon gop suc vao cong viec chung cua to chuc quoc te nay, ngay tu thang 1 nam 1946, Chu tich Ho Chi Minh, nguoi sang lap ra nuoc Viet Nam moi da gui thu toi Khoa hop dau tien cua Dai hoi dong, trong thu da neu ro: "Quoc dan chung toi da gianh duoc quyen doc lap, thiet tha yeu cau cac ngai cong nhan quyen doc lap ay va nhan chung toi vao LHQ". Tiec rang cho toi nam 1977, Viet Nam moi tro thanh thanh vien chinh thuc cua LHQ.


Trong 30 nam qua, voi tu cach thanh vien LHQ , Viet
Nam luon hoat dong tich cuc cho su nghiep hoa binh, on dinh, hop tac va phat trien tren the gioi. Viet Nam da dong gop quan trong vao viec dua Dong Nam A tu mot khu vuc bi chia re, doi dau boi chien tranh tro thanh mot khu vuc hoa binh, huu nghi, hop tac va dang huong toi hinh thanh Cong dong ASEAN voi 3 tru cot: chinh tri-an ninh, kinh te va van hoa-xa hoi.

Viet Nam luon ung ho nhung no luc giai quyet hoa binh cac cuoc xung dot, bao dam chu quyen, doc lap cua cac quoc gia; thuc day cac chuong trinh phat trien va giai quyet cac van de xa hoi toan cau; thiet lap moi quan he chinh tri, kinh te quoc te binh dang va cung co loi giua cac quoc gia.

Viet Nam kien tri thuc hien chu truong la ban, la doi tac tin cay cua cac quoc gia, phan dau vi hoa binh, doc lap, hop tac va phat trien. Viet Nam da thiet lap quan he ngoai giao voi 174 nuoc va da co quan he kinh te thuong mai voi hau het cac quoc gia va vung lanh tho; dong thoi la thanh vien tich cuc cua nhieu to chuc va dien dan quoc te va khu vuc; gan day nhat, Viet Nam da tro thanh thanh vien thu 150 cua To chuc Thuong mai the gioi (WTO). Viet Nam tung duoc tin nhiem bau vao cac vi tri lanh dao cua nhieu co quan quan trong cua LHQ va hien dang cung cac to chuc cua LHQ thuc hien thi diem tai Viet Nam Sang kien "Mot LHQ".

Chung toi danh gia cao su tro giup cua cac to chuc LHQ danh cho Viet Nam . Nhung thanh tuu quan trong dat duoc trong phat trien kinh te - xa hoi thoi gian qua da giup Viet Nam hoan thanh truoc thoi han nhieu muc tieu Thien nien ky, nhat la ve xoa doi giam ngheo, trong do co su giup do rat co y nghia cua cong dong quoc te.

Chung toi luon quan tam thuc day su hop tac Nam - Nam; tuy con la mot nuoc ngheo, nhung Viet Nam da no luc tham gia chuong trinh hop tac ba ben giua Viet Nam voi mot to chuc cua LHQ va mot so nuoc chau Phi trong phat trien nong nghiep va da dat duoc nhung ket qua dang khich le.

Thua quy vi,

Xuat phat tu mong muon duoc dong gop nhieu hon nua vao nhung hoat dong cua cong dong quoc te, tu nam 1997, Viet Nam da chinh thuc ung cu vao vi tri Uy vien khong thuong truc cua Hoi dong Bao an LHQ nhiem ky 2008-2009.

Chung toi chan thanh cam on Nhom cac nuoc chau A da de cu Viet Nam la ung cu vien duy nhat cua chau luc va cam on su ung ho rong rai cua cac nuoc thanh vien khac cua LHQ.

Viet Nam y thuc sau sac ve vinh du to lon va trach nhiem nang ne cua cuong vi Uy vien khong thuong truc Hoi dong Bao an, mot co quan duoc trao trach nhiem hang dau trong viec gin giu hoa binh va an ninh quoc te. Duoc bau vao cuong vi nay, Viet Nam se quan triet ton chi, muc dich va cac nguyen tac de ra trong Hien chuong LHQ, hop tac chat che voi cac uy vien khac va se lam het suc minh de dong gop vao viec thuc hien su mang cao ca cua Hoi dong Bao an.

Viet Nam se no luc cung cac nuoc gop phan lam giam cang thang, ngan ngua va giai quyet hoa binh cac cuoc xung dot tren the gioi. Viet Nam se the hien day du trach nhiem cua mot quoc gia tham gia tat ca cac dieu uoc quoc te quan trong ve chong pho bien vu khi huy diet hang loat. Viet Nam len an va chu truong loai tru chu nghia khung bo quoc te duoi moi hinh thuc, phu hop voi luat phap quoc te.

Viet Nam hoan nghenh va san sang tham gia cac co che ca trong va ngoai Hoi dong Bao an ve viec tang cuong ho tro tai thiet va phat trien cho nhung nuoc vua trai qua xung dot; dong thoi san sang chia se kinh nghiem cua mot quoc gia da trai qua qua trinh tai thiet va phat trien voi nhieu van de phai xu ly sau cac cuoc chien tranh ac liet va da dat duoc nhung thanh tuu quan trong.


Nhan ro vai tro tich cuc cua cac hoat dong gin giu hoa binh LHQ, Viet
Nam da dong gop tai chinh va da tham gia mot so hoat dong cua LHQ trong viec thiet lap hoa binh tai mot so nuoc. Viet Nam dang hoan tat qua trinh chuan bi lien quan den viec tham gia mot cach co hieu qua vao cac hoat dong gin giu hoa binh LHQ, phu hop voi dieu kien va kha nang cua Viet Nam .

De Hoi dong Bao an hoat dong hieu qua hon, chung toi chia se quan diem la co quan nay can doi moi hon nua tren co so tang tinh dai dien rong rai va dan chu hon trong phuong thuc hoat dong. Chung toi cung ung ho viec Hoi dong Bao an tang cuong quan he voi cac to chuc khu vuc. Chung toi vui mung truoc viec ASEAN va LHQ vua chinh thuc ky Thoa thuan ve su hop tac tai Khoa hop Dai hoi dong lan nay.

Toi tin tuong rang, voi chinh sach doi ngoai rong mo mang tinh xay dung va nhung dong gop tich cuc cho hoa binh, an ninh va hop tac phat trien tren the gioi, Viet Nam se duoc cac nuoc thanh vien bau lam uy vien khong thuong truc Hoi dong Bao an LHQ nhiem ky 2008-2009. Chung toi se no luc cao nhat de thuc hien tot trong trach nay.

Viet Nam se luon la thanh vien tich cuc, xay dung, hop tac va co trach nhiem trong doi song quoc te, xung dang voi su tin cay cua quy vi .

Thay mat Chinh phu va nhan dan Viet Nam, toi chan thanh chuc Khoa hop cua Dai hoi dong thanh cong tot dep, dap ung long mong doi cua nhan dan the gioi vi hoa binh, an ninh, hop tac va phat trien.

Xin cam on cac quy vi."


Thu tuong Nguyen Tan Dung la nha lanh dao cap cao thu ba cua VN tham du ky hop Dai hoi dong LHQ. Truoc do, Chu tich nuoc Le Duc Anh va Chu tich nuoc Tran Duc Luong da toi New York du hop lan luot vao cac nam 1995 va 2000.

Cung ngay, tai tru so Lien hop quoc, Thu tuong Nguyen Tan Dung da co cuoc hoi dam voi Tong thu ky LHQ Ban Ki-moon. 3 thang truoc, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet cung da co cuoc gap Tong thu ki Ban Ki-Moon ngay tai toa nha nay nhan dip sang tham chinh thuc Hoa Ky. Thu tuong Nguyen Tan Dung cung da gap cuu Tong thong My Bill Clinton tai New York trong khuon kho Sang kien toan cau Clinton.

(Tong hop tu TTXVN, VNN)

Viet Bao

Comment :Thu tuong Nguyen Tan Dung phat bieu truoc Dai hoi dong LHQ
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thu tuong Nguyen Tan Dung phat bieu truoc Dai hoi dong LHQ bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thu tuong Nguyen Tan Dung phat bieu truoc Dai hoi dong LHQ ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thu tuong Nguyen Tan Dung phat bieu truoc Dai hoi dong LHQ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới
Prime Minister Nguyen Tan Dung told the UN General Assembly
Vietnam, 17:30 Yes, the UN General Assembly, Prime Minister Nguyen Tan Dung, the Security Council, international relations, peacekeeping , the national speech, the millennium, its members, to develop, we, the UN
Yes 17h30 on 27/9 (ie 4:30 am 28/9 now Vietnam), Prime Minister Nguyen Tan Dung speech at the plenary session of the General Assembly high-level United Nations. We highly recommend the full text of this important speech.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu trước Đại hội đồng LHQ

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu trước Đại hội đồng LHQ bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thu tuong Nguyen Tan Dung phat bieu truoc Dai hoi dong LHQ

Nhan xet, hay lien he ve tin Thu tuong Nguyen Tan Dung phat bieu truoc Dai hoi dong LHQ co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thu tuong Nguyen Tan Dung phat bieu truoc Dai hoi dong LHQ de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin the gioi trong chuyen muc The gioi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin the gioi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0