Nhung ngay o Trai David khong the nao quen Phan I

Nhung ngay o Trai David khong the nao quen Phan I

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Nhung ngay o Trai David khong the nao quen Phan I
Phien hop lan thu nhat cua Ban Lien hop Quan su 4 tai can cu khong quan Tan Son Nhat hoi 15h15

Co the khang dinh rang, Hiep dinh Pari ky chua rao muc, My - nguy da tien hanh moi thu doan trang tron de pha hoai Hiep dinh. Thu doan dau tien chong hai Doan Dai bieu quan su cua ta la phia My va Sai Gon dua doan xe du lich ra san bay don Doan tien tram cua ta ve trai David, nhung lai cam co trang...

Theo tu lieu cua Bo Ngoai giao nuoc Viet Nam Dan chu Cong hoa, tai hoi nghi can bo ngoai giao lan thu 5 ngay 16/3/1966, Chu tich Ho Chi Minh chi ro: "Bay gio ngoai giao cua ta vua la mot, vua la hai, vua la hai, vua la mot. Ta vua co ngoai giao cua nuoc Viet Nam Dan chu Cong hoa, vua co ngoai giao cua Mat tran dan toc giai phong. Hai cai vua la hai ma lai vua la mot, vua la mot ma lai vua la hai. Hai khoi do phai ket hop chat che voi nhau".

Thuc hien tu tuong chi dao cua Bac Ho, tu cuoi thang 1/1973, Doan Dai bieu quan su Chinh phu Cach mang lam thoi Cong hoa mien Nam Viet Nam (DBQSCPCMLT CHMNVN) va Doan Dai bieu quan su Chinh phu Viet Nam Dan chu Cong hoa (DBQS CPVNDCCH) o trai David (trong san bay Tan Son Nhat) thanh pho Sai Gon, da dau tranh kien quyet voi Doan Dai bieu quan su Chinh phu Hoa Ky va Doan Dai bieu quan su Chinh phu Viet Nam Cong hoa (vnch), nham bao dam thuc hien Hiep dinh Pari duoc ky ngay 27/1/1973.

Co the khang dinh rang, Hiep dinh Pari ky chua rao muc, My - nguy da tien hanh moi thu doan trang tron de pha hoai Hiep dinh. Thu doan dau tien chong hai Doan Dai bieu quan su cua ta la phia My va Sai Gon dua doan xe du lich ra san bay don Doan tien tram cua ta ve trai David, nhung lai cam co trang. Nhan ro thu doan hong lam giam uy the chinh tri, ngoai giao cua ta, nen ca 2 Doan ta deu kien quyet bac bo va ngoi tren may bay suot tu ngay 28 den chieu ngay 29/1/1973. Phia My va chinh quyen Sai Gon duoi ly, phai bo co trang, bo thu tuc “nhap canh” dua 2 Doan ta ve trai David.

The la, Doan DBQS CPVNDCCH do Thieu tuong Le Quang Hoa lam Truong doan va bo phan tien tram cua Doan DBQSCPCMLT CHMNVN da co mat tai trai David. Tiep do, Doan DBQS CPVNDCCH va Doan tien tram cua Doan DBQSCPCMLT CHMNVN yeu cau doi phuong bo tri thoi gian va dia diem don Trung tuong Tran Van Tra, Truong doan DBQSCPCMLT CHMNVN.

Theo thoa thuan, dang le Doan cua Trung tuong Tran Van Tra phai duoc don tu san bay Thien Ngon trong vung giai phong ve trai David trong cung ngay 28/1/1973. Nhung den gio hen, may bay truc thang cua My khong toi ma lai xuat hien may bay chien dau cua khong quan Sai Gon den nem bom xung quanh. Ta da canh giac de phong hanh dong hen ha va trang tron do cua ho nen chang bi thiet hai gi.

Ngay tai phien hop dau tien cua Pho truong doan vao toi 29/1/1973, cham hon 1 ngay so voi thoa thuan giua cac Truong doan 4 ben tai Hoi nghi Pari, phia ta da kich liet len an hanh dong lat long vi pham Hiep dinh cua phia My va Sai Gon, doi ho phai chiu hoan toan trach nhiem bao dam an toan tuyet doi doi voi Doan cua Trung tuong Tran Van Tra tu dia diem moi la san bay Loc Ninh do ta lua chon ve san bay Tan Son Nhat va trai David. Phia My va VNCH da phai lam theo yeu cau cua ta.

Nhung ngay o Trai David khong the nao quen Phan I
Hai doan dai bieu quan su chinh phu Viet Nam Dan chu Cong hoa va chinh phu Cach mang Lam thoi Cong hoa mien nam Viet Nam tai phien hop.

Cung can noi them ve trai David, cai ten do nguoi My dat. Boi cho den nay da co may ai, ke ca nguoi dan Sai Gon biet va hinh dung day du ve cai trai nhu “oc dao” nay. No von la doanh trai cua mot don vi chuyen mon thuoc khong quan My. Trai duoc xay dung theo kieu da chien bang betong cot thep, lop fibro ximang voi 80 can nha san lon nho. Trai nam sat phia nam san bay Tan Son Nhat, trong khu vuc quan su, xung quanh co 13 bot gac cao va tram gac tren mat dat, ngay dem duoc canh phong nghiem ngat va duoc rao xung quanh bang hang rao kem gai. Voi kieu xay dung kha dac biet, lai o vao vi tri cung kha dac biet, ca ngay dem luc nao cung on ao, tieng gam ru cua may bay, tieng dong co cua oto, xe may chay tren con duong phia truoc, cong voi cai nong tu nhien cua Sai Gon, cai nong tu mai ton... khien moi truong song va lam viec cua 2 Doan ta het suc cang thang.

Phia ta da dua vao diem a va b cua Dieu 16 Nghi dinh thu ve cac Ban Lien hop Quan su (LHQS), trong do ghi ro: “Cac Ban LHQS va nhan vien cua cac Ban nay trong khi thi hanh nhiem vu duoc huong quyen uu dai va mien tru tuong duong voi quyen danh cho cac phai Doan ngoai giao va nhan vien ngoai giao” de dau tranh doi phia Sai Gon phai chuyen tru so cua 2 Doan vao Sai Gon. Lan nao ho cung hua, nhung van khong thuc hien. Sap xep cho 2 Doan ta o trai David, chinh quyen Sai Gon am muu co lap, ngan khong cho ta tiep xuc voi nhan dan thanh pho, dong thoi de be kiem soat thong tin, gay nhieu song thong tin cua ta, nham han che, bung bit du luan khong co loi cho chung.

Ta biet truoc thu doan do nen ngay tu nhung ngay dau da lap mot to ky thuat thong tin do mot so ky su va can bo ky thuat cua TTXVN, mang theo phuong tien ky thuat vao trai lap ngay he thong thong tin teletip, kip thoi phuc vu thong tin 2 chieu cua 2 Doan. Phia Sai Gon da tim cach pha song, chen song, gay nhieu thong tin cua ta. Cac ky su va ky thuat vien cua ta da day cong nghien cuu, tien hanh cac bien phap lam that bai thu doan do cua doi phuong, bao dam thong tin lien lac thong suot cua 2 Doan voi Trung uong va quoc te. Moi hoat dong cua 2 Doan ta qua he thong thong tin vo tuyen nay ma chuyen ve cho TTXVN o Ha Noi va TTX Giai phong de cung cap cho cac co quan thong tin dai chung tuyen truyen, tranh thu su dong tinh ung ho cua du luan trong nuoc va quoc te co loi cho phia ta, khien doi phuong rat lo so...

Phien hop dau tien cua Ban LHQS 4 ben Trung uong duoc khai mac vao luc 15 gio 15 phut ngay 2/2/1973 voi su co mat cua 4 vi Truong doan gom Trung tuong Tran Van Tra - Truong doan DBQSCPCMLT CHMNVN, Thieu tuong Le Quang Hoa - Truong doan DBQSCPVNDCCH, Trung tuong Ngo Du - Truong doan DBQS VNCH va Tuong Wood Ward - Truong doan DBQSCPHK. Moi Doan ngoi o mot phia chiec ban vuong.

Co the noi, hoat dong cua Ban LHQS thuong bat dau tu cuoc hop Truong doan va chinh tai cac cuoc hop nay, cuoc dau tranh giua ta va doi phuong dien ra rat cang thang chang khac gi “cuoc chien” ve ngoai giao xung quanh van de ngung ban, rut quan, trao tra... Dieu 2, Chuong II, Hiep dinh Pari ghi ro: “Mot cuoc ngung ban se duoc thuc hien tren khap mien Nam Viet Nam ke tu 24 gio (gio GMT) ngay 27/1/1973”.

The nhung, tren thuc te chien truong thi nguoc lai, chinh quyen Sai Gon do Tong thong Nguyen Van Thieu dieu hanh da hung hang, tuyen bo la khong chap nhan giai phap cua Hiep dinh, vi ho thay truoc la quan My rut thi chac chan che do ho se bi sup do. Ho thuc hien chu truong “xoa the da bao”, day lui chu luc cua ta ra vung bien gioi roi dung phi phao va luc luong co dong tieu diet, tao ra the moi, luc moi o chien truong de quan nguy Sai Gon lam chu. Tren co so do, chinh quyen Sai Gon se ap dat giai phap theo quan diem cua ho...

Chinh quyen Sai Gon con rao riet thuc hien chuong trinh binh dinh, lien tiep mo hang loat cuoc hanh quan lan chiem, can quet, vay rap, bat bo, kim kep, khung bo, tan sat nhan dan, dan ap vo cung man ro nhung nguoi hoat dong ung ho hoa binh, doi tu do dan chu va hoa hop dan toc... Cam phan truoc nhung hanh dong trang tron vi pham Hiep dinh cua quan doi Sai Gon, kien quyet bao ve vung giai phong, bao ve tinh mang va tai san cua nhan dan, luc luong vu trang giai phong va nhan dan cac vung giai phong khap mien Nam Viet Nam da kien quyet va anh dung chien dau, day lui cac cuoc tan cong cua dich, diet hang tram ten.

Nhung, ho lai gui Cong ham cho Uy ban Quoc te, vu cao ta vi pham Hiep dinh. Thu doan quen thuoc “vua an cuop, vua la lang” cua chinh quyen Sai Gon da bi ta vach tran tai ban hoi nghi va tai Uy ban Quoc te, truoc du luan trong nuoc va quoc te. Khong chiu rut ra bai hoc, ngay 19/3/1973, nguoi phat ngon quan su chinh quyen Sai Gon lai trang tron de doa rang, ho se mo cuoc hanh quan lon vao khu vuc Tong Le Chan - Rach Bap thuoc vung kiem soat cua CPCMLT CHMNVN.

Tai phien hop cua Ban LHQS 4 ben Trung uong ngay 23/3/1973, Trung tuong Tran Van Tra da vach ro thai do ngoan co, hieu chien cua quan doi Sai Gon hanh quan lan chiem vung Tong Le Chan. De bao ve vung giai phong, Quan giai phong da giang tra nhung don dich dang, gay cho chung thiet hai nang ne. Do nhung that bai do, Truong doan DBQS chinh quyen Sai Gon trong Ban LHQS 4 ben Trung uong, xin cho ho huy dong may bay len thang den Tong Le Chan de dua thuong binh cua quan doi Sai Gon ra khoi khu vuc nay.

Voi long nhan dao va do luong, voi thien chi hoa binh va hoa hop, Trung tuong Tran Van Tra voi su thoa thuan cua Doan DBQSCPVNDCCH da cho phep may bay len thang chu thap do cua chinh quyen Sai Gon den khu Tong Le Chan de dua thuong binh cua ho ra khoi vung nay tu 15 gio den 17 gio ngay 23/3/1973. Chuan tuong Phan Hoa Hiep thay mat Doan DBQSVNCH va cac binh si quan doi Sai Gon o Tong Le Chan cam on long nhan dao va thien chi hoa binh, hoa hop, hoa giai cua Trung tuong Tran Van Tra.

Nhung luc 14 gio ngay 23/3/1973, may bay cua quan doi Sai Gon da nem bom quanh vung Tong Le Chan nen viec chuyen thuong binh cua ho khong thuc hien dung ke hoach ma phai hoan den 9 gio ngay 24/3/1973. Ngay 12/4/1974, dich rut khoi Tong Le Chan va tu do chinh quyen Sai Gon dien cuong mo dot tra dua quyet liet va keo dai: nem bom, ban pha vung giai phong Loc Ninh, chi dao Doan cua ho pha roi cac phien hop Ban LHQS, cuop loi, noi nang tho lo, bo hop nua chung, cat cac phien hop bao thuong ky trong 8 tuan le tu 13/4 den 1/6/1974, cat dien thoai, cat chuyen bay lien lac di Loc Ninh...

Tai phien hop Truong doan ngay 10/5/1974, ta trao cho phia Sai Gon ban tuyen bo dinh chi hop Ban LHQS 2 ben cho den khi ho cham dut pha hoai, khoi phuc day du cac quyen uu dai mien tru. Ngay 30/5/1974, To LHQS 4 ben Doan DBQSCPCMLT CHMNVN va Doan DBQS CPVNDCCH cung tuyen bo dinh hop khong thoi han.

Sang 8/6/1974, Dai ta, Pho truong doan Vo Dong Giang to chuc cuoc hop bao, trong do co hon 50 nha bao nuoc ngoai den du. Ngay 11-6-1974, phien hop Truong doan duoc noi lai, phia Sai Gon to thai do dau diu, ta yeu cau ky ket lai van ban cac quyen uu dai mien tru, ho da phai chap nhan. Ngay 13/6/1974, chuyen bay lien lac Loc Ninh duoc khoi phuc, To LHQS 4 ben bat dau hop lai.

Co the noi trao tra nhan vien quan su va thuong dan nuoc ngoai bi bat la mot trong hoat dong quan trong trong thoi gian dai va khong gian rong (trong do mien Bac la san bay Gia Lam - Ha Noi va mien Nam voi nhieu dia diem khac nhau) nen cac cuoc dau tri, dau ly dien ra rat quyet liet giua ta va doi phuong tai ban hoi nghi va tai cac dia diem trao tra.

Phia ta, thuc hien dung Hiep dinh Pari trong 8 dot tien hanh tai san bay Gia Lam (Ha Noi), da trao tra cho phia My tat ca nhung nhan vien quan su va dan su cua Hoa Ky bi bat va giam giu o mien Bac nuoc ta. Dai dien Uy ban Quoc te, Ban LHQS 4 ben trung uong deu ghi nhan la cac cuoc trao tra dien ra nhanh, gon the hien ro thien chi cua Chinh phu Viet Nam DCCH va CPCMLT CHMNVN.

Long nhan dao cao ca mang tinh truyen thong cua dan toc ta da toa sang, nhung ke ma moi cach day khong lau da tung gay nhieu toi ac doi voi nhan dan ta cung phai noi len nhung cau co y nghia ma nguoi nghe giau long vi tha cho do la noi that long, trong do Daniel Henry Mophin, duoc trao tra ngay 27/3/1973 tai san bay Gia Lam, xuc dong bay to voi can bo Quan giai phong: “Cac ong da tai sinh cho toi. Mai mai, toi khong bao gio quen on nay”.

Ngay 28/3/1973, Ban LHQS 4 ben Trung uong da ket thuc vai tro lich su sau 60 ngay hoat dong, ke tu ngay 28/1/1973 bang mot phien hop dac biet dien ra cung ngay. Goi la phien hop dac biet, vi tai phien hop cuoi cung nay co 2 bai phat bieu cua Trung tuong, Truong doan Tran Van Tra va Thieu tuong, Truong doan Le Quang Hoa duoc coi nhu 2 ban cao trang, len an phia My va Sai Gon da co tinh va lien tiep vi pham hau het cac dieu khoan co ban cap thiet cua Hiep dinh Pari va cac Nghi dinh thu kem theo, tao nen mot tinh hinh het suc cang thang va vo cung nguy hiem o mien Nam Viet Nam.

Hoa Ky da cham dut cac hoat dong quan su truc tiep, nhung lai khong mang di vu khi va phuong tien chien tranh, khong chiu pha huy can cu quan su. Ho con ngang nhien tuon vu khi va phuong tien chien tranh mot cach trai phep vao mien Nam Viet Nam...

Moi cac ban don doc phan cuoi vao ngay 8/3!

(Theo Cong an nhan dan)
Viet Bao
Comment :Nhung ngay o Trai David khong the nao quen Phan I
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nhung ngay o Trai David khong the nao quen Phan I bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nhung ngay o Trai David khong the nao quen Phan I ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nhung ngay o Trai David khong the nao quen Phan I ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới
The days at Camp David could not forget (Part I)
The LHQS, Tong Le Chan, Camp David, Part I, Loc Ninh, Hanoi, Democratic Republic of Vietnam, Tan Son Nhat Airport, Saigon government, South Vietnam, the Government of Vietnam, the delegation, Tran Van Tra, the liberated area, be affirmed, military, on
Can confirm that the Paris Agreement signed Concordat, the U.S. - have taken every disguise blatant tactics to undermine the Agreement. first tactic against two military delegation is our Saigon to the U.S. and fleet travel to the airport to welcome Delegation money ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Những ngày ở Trại David không thể nào quên (Phần I)

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Những ngày ở Trại David không thể nào quên (Phần I) bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nhung ngay o Trai David khong the nao quen Phan I

Nhan xet, hay lien he ve tin Nhung ngay o Trai David khong the nao quen Phan I co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nhung ngay o Trai David khong the nao quen Phan I de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Nhan Vat trong chuyen muc The gioi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Nhan Vat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0