Tu van truc tuyen viec lam Viec lam o KCN Co hoi va Phat trien

Tu van truc tuyen viec lam Viec lam o KCN Co hoi va Phat trien

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Tu van truc tuyen viec lam Viec lam o KCN Co hoi va Phat trien

14h chieu nay (22/2), Thanhnien Online da phoi hop voi Navigos Group - cong ty chuyen cung cap nhan su cao cap cho cac cong ty da quoc gia qua mang Vietnamwork.com - to chuc chuong trinh tu van truc tuyen ve viec lam voi chu de "Viec lam o KCN - Co hoi va Phat trien"

. Khach moi tham gia chuong trinh la Giam doc Nhan su cac cong ty lon hoat dong trong cac KCX-KCN cua thanh pho nhu ba Kieu Thi Kim Hoan - Giam doc Nhan su cua Spartronics, chi Nguyen Thi Xuan Huong - Truong phong nhan su Cong ty Lien doanh British American Tobacco - Vinataba, ong Bui Dong Phuong - Giam doc Nhan su Cong ty Dong Jin Vietnam.

* Nhung cong ty nao tuyen chuyen nganh he thong dien? Nhung dieu kien nao de khong phan biet truong dan lap hay cong lap khi co the khong thua kem gi? (Pham Quoc Tuan, 26 tuoi, Nam, Bien Hoa - Dong Nai, Ky su he thong dien)

- Chi Nguyen Thi Xuan Huong - Truong phong nhan su Cong ty Lien doanh British American Tobacco - Vinataba: Trong tat ca cac cong ty va dac biet la cac nha may deu co he thong dien cung nhu cac he thong may moc doi hoi cac ky thuat vien va ky su nganh dien. Do do, cac SV tot nghiep nganh dien deu co co hoi vao bat ky nha may nao.

Trong tuyen dung, yeu to tot nghiep truong dan lap hay cong lap khong phai la dieu quyet dinh. Doi voi nha tuyen dung kha nang, nang luc cua ung vien la mot trong nhung yeu to quan trong nhat. Rieng voi Lien doanh British American Tobacco - Vinataba, nhan vien cua cong ty tot nghiep tu rat nhieu truong khac nhau (trong cung nhu ngoai nuoc) va chung toi khong phan biet viec nhan vien tot nghiep tu truong nao.

* Toi muon lam viec o trong cac khu cong nghiep lon o trong Nam thi co kho xin viec khong? Dieu kien lam viec trong do co tot khong? Xin cac chuyen gia gup toi! (vu van an, 26 tuoi, Nam, xom 5 nhat tan kim bang ha nam, cu nhan kinh te)

- Ong Bui Dong Phuong - Giam doc nhan su Dongjin Vietnam: Ban cu viec nop don vao cac trung tam viec lam hoac ban quan ly khu cong nghiep. Moi cong ty co nhung dieu kien, yeu cau khac nhau, vi the khong the co cau tra loi chung. Muon biet ro chi tiet, ban co the lien he voi BQL cac khu cong nghiep.

* Toi dang la SV nam cuoi khoa co khi, nganh che tao may, truong DH Bach Khoa, sang nam toi ra truong, toi muon hoi: muon vao khu cong nghiep lam viec thi yeu cau cua cong ty tuyen dung nhu the nao? Neu thoa man duoc cac dieu kien cua nha tuyen dung thi muc luong toi co the nhan la bao nhieu? Toi nghe noi SV moi ra truong thuong khong duoc nhan vao lam vi khong co kinh nghiem, xin vui long cho biet quan diem do la co that hay khong? (ho y hiep, 22 tuoi, Nam, tp.hcm, sinh vien co khi)

- Ba Kieu Thi Kim Hoan - Giam doc Nhan su cua Spartronics: Thuong thi cong ty tuyen dung chung toi tao co hoi cong bang voi nhung nguoi du tuyen. Doi voi SV moi ra truong, chung toi khuyen cac ban nen trang bi nhung kien thuc thuc te khi con ngoi tren ghe nha truong. Doi voi mot so vi tri, doi khi chung toi con uu tien cho nhung SV moi ra truong boi vi kinh nghiem cu khong the su dung duoc. Nhung van de la SV moi ra truong khi di phong van co tao duoc niem tin doi voi nha tuyen dung hay khong. Khi phong van, cac ban nen noi mot cach trung thuc ve nhung kien thuc va hieu biet cua minh.

Tu van truc tuyen viec lam Viec lam o KCN Co hoi va Phat trien

Tang hoa cho cac khach moi tham gia chuong trinh truc tuyen. Anh Dao Ngoc Thach

* Toi hoc TCKT tai chuc sau khi hoc xong toi lam viec ngoai chuyen mon (Quan ly ban hang) va toi thay nghe nay phu hop voi toi. Tuy nhien muon vao lam viec tai cac Cty co moi truong lam viec nhieu thach thuc de co co hoi thang tien nhung voi cac bang cap nhu vay ho co chap nhan khong? (huy huong, 31 tuoi, Nam, 69 Vo Thi Sau TP Hue, Cu nhan kinh Te)

- Ong Bui Dong Phuong - Giam doc nhan su Dongjin Vietnam: Doi voi vi tri mot nhan vien ke toan binh thuong, nhieu cong ty van chap nhan bang tai chuc. Thuc ra, bang cap khong quan trong bang kinh nghiem thuc te va kha nang nhan biet, giai quyet van de.

* TOI MUON TIM CONG VIEC LA THIET KE DIEN, TOI PHAI LIEN HE XIN VIEC NHU THE NAO, CONG TY NAO, DIA CHI CONG TY NAO? (PHAN THANH NGUYEN, 23 tuoi, Nam, 71/60 LY THUONG KIET,PHUONG 4,QUAN GO VAP.TP.HCM, CU NHAN CAO DANG DIEN CONG NGHIEP )

- Ba Kieu Thi Kim Hoan - Giam doc Nhan su cua Spartronics: Voi nhung dieu kien nhu tren, ban co the nop ho so cua minh den Ban quan ly cua cac KCN. Tu do, se chuyen ho so cua ban den nhung nha may dang co nhu cau tuyen dung.

* Toi thay rat nhieu cong ty chi dang tuyen viec qua cac trung tam ma khong cong khai tren mang hoac bao chi nen doi khi rat kho cho nhung nguoi tiem viec. Toi cung di qua rat nhieu trung tam nhung chua tim duoc viec nao phu hop voi nghe nghiep cua minh, nhat la qua trung tam gioi thieu viec lam, hau nhu la thong tin ve cong ty rat sai lech. Muon kiem viec hieu qua nhat theo TN thi nen phai nhu the nao? (nguyen truong minh, 27 tuoi, Nam, dinh duong, ky su dien)

- Chi Nguyen Thi Xuan Huong - Truong phong nhan su Cong ty Lien doanh British American Tobacco - Vinataba: Trong tuyen dung, cac cong ty thuong su dung rat nhieu kenh tuyen dung khac nhau, nhu: qua cac cong ty tu van nhan su, trung tam gioi thieu viec lam, bao dai, internet, cac buoi huong nghiep, hoi cho viec lam. O moi kenh tuyen dung khac nhau, cac cong ty se tim duoc ung vien phu hop cho tung vi tri cong viec can tuyen. Tai Lien doanh British American Tobacco - Vinataba, chung toi su dung tat ca cac kenh tuyen dung tren o tung thoi diem khac nhau. Rieng voi kenh tuyen dung tren Internet, chung toi thuong xuyen dang tuyen tren trang www.vietnamworks.com vi chung toi nhan thay website nay co nhieu hieu qua, giup lien doanh tim duoc nhung ung vien thich hop. Ngay bay gio ban co the truy cap vao website nay de tim hieu thong tin tuyen dung cua chung toi.

* Co nhieu co hoi rong mo cho nguoi chua lay bang dai hoc nhung da co kinh nghiem lam viec? (Thu, 26 tuoi, Nu, TP.HCM, nhan vien hanh chanh)

- Ong Bui Dong Phuong - Giam doc nhan su Dongjin Vietnam: Tren thuc te, co rat nhieu co hoi cho nhung doi tuong co kinh nghiem nhung chua co bang cap chuyen mon. Tai Dongjin, kinh nghiem lam viec la rat quan trong va hien chung toi dang thuc hien chuong trinh tuyen dung nhung doi tuong nay cho cac vi tri ky thuat, may moc.

Tu van truc tuyen viec lam Viec lam o KCN Co hoi va Phat trien

Ong Bui Dong Phuong (phai) - Giam doc nhan su Dongjin Vietnam dang tra loi cac cau hoi cua ban doc. Anh Dao Ngoc Thach

* Trong qua trinh xet tuyen cung nhu lam viec tai cac KCN, nguoi lao dong nhu chung toi co can su bao dam hay the chap gi khong? (thanh, 23 tuoi, Nam, Ha Noi, Moi tot nghiep)

- Ong Bui Dong Phuong - Giam doc nhan su Dongjin Vietnam: Nguoi lao dong khong can phai thuc hien bat cu dieu kien nao ve bao dam hay the chap, ngoai viec dap ung du nhung yeu cau cua nha tuyen dung.

* Toi muon lam viec cho mot Cty da quoc gia, ngoai nhung kien thuc ma toi da hoc tai truong va von ngoai ngu, thi toi can nhung co nhung dieu kien gi de duoc lam viec tai mot Cty da quoc gia. Ban than toi vua moi ra truong, chua co viec lam. Nhu vay co can kinh nghiem khong? (Vo Chi Linh, 25 tuoi, Nam, Duy Son- Duy Xuyen- Quang Nam, Cu nhan Kinh Te)

- Chi Pham Thi Tham, Chuyen vien tu van viec lam Vietnamworks: Tuy theo tung vi tri ma cac cong ty da quoc gia co nhung yeu cau ve kha nang va kinh nghiem khac nhau. Cac cong ty da quoc gia thuong co chinh sach thu hut nhan tai tu cac truong Dai hoc. De co the lam viec o cac cong ty da quoc gia noi rieng, cac cong ty khac noi chung, ban can phai dinh huong nghe nghiep ro rang, xac dinh kha nang, so thich cung nhu tinh cach cua minh phu hop voi nhung cong viec nao. Loi the cua nhung sinh vien moi ra truong va chua co kinh nghiem la hoc hoi nhanh, sang tao, nang dong va chiu kho. Ban can phat huy nhung the manh cua minh va se co nhieu co hoi den voi ban. Ban co the thuong xuyen truy cap vao nhung website tuyen dung nhu www.vietnamworks.com de cap nhat xu huong va nhu cau tuyen dung cua cac cong ty va tham khao muc tu van tim viec cua cac chuyen gia nhan su duoc cap nhat thuong xuyen tren website cua chung toi.

* Voi nhu cau cua thi truong doi hoi phai cung cap mot nguon nhan luc co chat luong cao. Vay de co duoc nguon nhan luc chat luong cao dung nghia thi cac cong ty tren co ke hoach hay ho tro gi toi cac truong dai hoc khong? Co co hoi viec lam them phu hop cho nhung sinh vien chua tot nghiep de co kinh nghiem khong? (bui thi thi, 23 tuoi, Nu, sinh vien)

- Ong Bui Dong Phuong - Giam doc nhan su Dongjin Vietnam: Hien Dongjin dang co chuong trinh danh mot so hoc bong hang nam cho truong DH Bach khoa. Ngoai ra, cong ty con tao dieu kien cho SV tham gia thuc tap tai cong ty. Tuy tung truong hop cu the, cong ty co the nhan SV sap tot nghiep vao lam viec (bo sung bang cap sau).

* Nhung ky nang nao la can thiet cho mot nha chien luoc nhan luc, ngoai trinh do hoc van? (nguyen thi thu thao, 24 tuoi, Nu, 40 ton dan p13 q4, HR & Admin Staff)

- Ong Bui Dong Phuong - Giam doc nhan su Dongjin Vietnam: Biet lap ke hoach nhan su lau dai, lap ke hoach dao tao va phat trien nhan luc cho doanh nghiep la nhung ky nang co ban ma nguoi quan ly nhan su can phai co.

* Thua ba Kieu Thi Kim Hoan! Hien tai Spartronics dang can tuyen dung nhan vien ve linh vuc nao? (Nguyen Viet Kien, 28 tuoi, Nam, 0908621815, QL Xuat Nhap Khau - CNTT)

- Ba Kieu Thi Kim Hoan - Giam doc Nhan su cua Spartronics: Cam on ban da quan tam. Cong ty chung toi dang tuyen nhan vien cho vi tri Chuyen vien xuat nhap khau. Neu ban da tot nghiep nganh hoc phu hop, moi ban nop ho so ve dia chi: so 3, duong so 6, KCN Viet Nam-Singapore, Thuan An, Binh Duong.

* Thua ong Bui Dong Phuong! Cong ty GA. & Trading Dept. hoat dong kinh doanh ve linh vuc nao va nhu cau tuyen dung nhu the nao? (Nguyen Viet Kien, 28 tuoi, Nam, 0908621815, QL Xuat Nhap Khau - CNTT)

- Ong Bui Dong Phuong - Giam doc nhan su Dongjin Vietnam: Dongjin Vietnam hoat dong ve linh vuc san xuat phu tung xe o to, dac biet la cac loai mo-to cho he thong lanh, he thong de, mo-to thoi hoi danh cho xe o to. Hien cong ty dang co nhu cau tuyen dung nhan su cho cac vi tri tai phong nghien cuu phat trien, quan ly san xuat, ky thuat san xuat.

* Navigos Group la cong ty chuyen cung cap nhan su cao cap. Toi xin hoi: cac nha tuyen dung can gi nhat o cac sinh vien vua tot nghiep, kinh nghiem con han che? Phan lon cac SV moi tot nghiep thuong nang ve ly thuyet con kinh nghiem thi...! (nguyen luong binh, 26 tuoi, Nam, 47 dien bien phu Q1 tp.Ho Chi Minh, Nhan vien van phong)

- Chi Pham Thi Tham, Chuyen vien tu van viec lam VietnamWorks: Doi voi sinh vien moi ra truong, it kinh nghiem lam viec, cac nha tuyen dung thuong yeu cau kha nang thich ung voi moi truong lam viec, khong ngai kho khan, tinh than hoc hoi cao. Rat nhieu khach hang cua VietnamWorks va Navigos Group o cac KCN-KCX thuong xuyen co nhu cau tuyen dung sinh vien moi ra truong o mot so vi tri. Ban dung ngai the hien kha nang va nhiet huyet cua minh khi co nhung co hoi tuyen dung den voi ban. Ban can trang bi cho minh nhung kien thuc ve cong viec ban mong muon, thai do lam viec cung nhu cach cu xu voi dong nghiep. Nhung hanh trang nay, ban co the tim hieu qua sach bao, ban be, nhung nguoi di truoc. Ban co the lien he voi chung toi qua dia chi email Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó de duoc tu van them.

* Toi rat muon vao lam viec tai khu cong nghiep song hien toi dang hoc dai hoc tai chuc. Vay xin cho hoi 28 tuoi lieu co duoc lam viec trong KCN khong? Hien toi dang lam ke toan va rat muon lam ke toan cac DN trong khu CN. (Xuan Thao, 24 tuoi, Nu, Tan Trieu - Thanh Tri -Ha Noi, Nhan vien van phong)

- Ba Kieu Thi Kim Hoan - Giam doc Nhan su cua Spartronics: Hien nay, KCN dang rat phat trien, nhu cau tuyen dung ngay cang cao. Co rat nhieu co hoi viec lam cho nhung ban tre. Ban co the lien he BQL cac KCN hay vao mang www.vietnamworks.com de tim hieu them.

Tu van truc tuyen viec lam Viec lam o KCN Co hoi va Phat trien

Ba Kieu Thi Kim Hoan (phai) - Giam doc Nhan su cua Spartronics dang tra loi thac mac cua ban doc. Anh Dao Ngoc Thach

* Cho em hoi nhung tieu chuan dau tien khi cac cong ty tuyen dung la gi? Sinh vien moi ra truong co thuoc doi tuong tuyen dung khong? (NGUYEN NGOC ANH, 23 tuoi, Nam, 0908880835, Sinh vien)

- Ong Bui Dong Phuong - Giam doc nhan su Dongjin Vietnam: Tai Dongjin Vietnam, SV moi ra truong la mot trong nhung doi tuong ma cong ty tuyen dung nhieu. Voi doi tuong nay, ngoai dieu kien ve bang cap, chung toi khong yeu cau phai co kinh nghiem, thoi gian thu viec se la yeu to quyet dinh nguoi lao dong co duoc lam viec lau dai tai cong ty hay khong.

* Xin anh cho biet nhu cau cua viec sales o cac cong ty hien nay? Kha nang dap ung cua nhan vien khi lam viec nhu the nao? Va nhung ky nang can co cua cong viec sales? Xin chan thanh cam on! (PHAN HOANG VINH, 26 tuoi, Nam, 302 Bau Cat, Tan Binh, HCMC, QUAN TRI KINH DOANH)

- Ong Bui Dong Phuong - Giam doc nhan su Dongjin Vietnam: Doi voi cac nha may trong KCN, cong viec cua sales khac voi o cac cong ty thuong mai. Hang hoa san xuat tai cac nha may trong KCN thuong de xuat khau, vi the cong viec cua sales o chu yeu la lien he, nhan don dat hang tu nuoc ngoai va quan ly hang hoa xuat - nhap khau. Do vay, tai day, nguoi dam nhiem cong viec sales phai co kien thuc ve xuat - nhap khau va xu ly don hang.

* Thua ba Kieu Thi Kim Hoan! Cong ty Spartronics hoat dong kinh doanh ve nganh hang nao? (Nguyen Viet Kien, 28 tuoi, Nam, 0908621815, QL Xuat Nhap Khau - CNTT)

- Ba Kieu Thi Kim Hoan - Giam doc Nhan su cua Spartronics: Cong ty Spartronics la mot cong ty dien tu chuyen ve PCBA (thiet ke, gia cong, lap rap linh kien dien tu tren cac bo mach su dung cho cac nganh cong nghiep nhu hang khong, thiet bi y te...).

- Thua ong Bui Dong Phuong, hien tai toi vua tot nghiep nganh Co Khi O to truong DH Bach Khoa TP.HCM. Toi co the nop ho so vao vi tri nao trong cong ty cua ong khong? (Le Anh Phong, 26 tuoi, Nam, Binh Duong, Ky Su)

- Ong Bui Dong Phuong - Giam doc nhan su Dongjin Vietnam: Hien Dongjin dang tuyen dung nhan su cho vi tri tai phong Nghien cuu phat trien, phong Quan ly ky thuat san xuat thich hop voi chuyen nganh ban hoc. Ban co the nop ho so cho cong ty theo dia chi mail: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó hoac lien he theo so DT: 061 993 002.

* Toi hoc dai hoc dan lap Phu Xuan khoa CNTT. Neu sau nay ra truong khi xin viec lam co kho khan gi khong? Va bang cua truong dan lap co khac gi voi bang cua cac truong khac khong? (Ha Thanh Tan, 22 tuoi, Nam, Thuan An Phu vang TT Hue, Sinh vien)

- Ba Kieu Thi Kim Hoan - Giam doc Nhan su cua Spartronics: Bang cap chi la mot hinh thuc de xac nhan rang ban da theo hoc mot chuyen nganh nao do. Khi tuyen dung, ban phai trai qua nhung bai kiem tra kien thuc chuyen mon cung nhu du phong van truc tiep. Qua do, cac nha tuyen dung se danh gia chinh xac hon ve nang luc cua ban, chu khong chi dua vao bang cap. Tren thuc te, doi khi nha tuyen dung khi xem ho so thuong quan tam den nhung ho so co nhieu bang cap dinh kem. Nhung khi lua chon thi van phai dua vao kha nang ung xu cua ung vien trong buoi phong van. Do vay, ban co the manh dan, tu tin nop ho so tim viec khi da tot nghiep.

* Toi thay rang o nhieu cong ty khi tuyen nhan vien deu doi hoi kinh nghiem. Nhung chung toi khong duoc nhan vao thi lam sao co kinh nghiem. Hien tai, toi da co chung chi ke toan, vi tinh van phong, kinh nghiem thu ngan 4 nam, la sinh vien nam thu nhat truong DH khoa hoc xa hoi nhan van. Toi cung co kinh nghiem ke toan kho. Voi dieu kien nhu the toi co duoc chap nhan voi vai tro la ke toan khong? (nguyen thi minh thu, 23 tuoi, Nu, 94/30 hoang hoa tham f7 qbinh thanh, nhan vien van phong)

- Ba Kieu Thi Kim Hoan - Giam doc Nhan su cua Spartronics: Doi voi mot phong ke toan, co nhieu cong viec khac nhau. Voi nhung chung chi va kinh nghiem nhu ban hien co, ban co the duoc tuyen dung de dam nhan nhung cong viec don gian trong phong ke toan nhu kiem tra chung tu, nhap so lieu, thu quy... Va neu nhu ban muon tien xa hon trong nganh nghe ma minh da chon nay, ban nen tu trang bi them kien thuc chuyen mon bang cach tham du nhung khoa hoc sau gio lam viec. Chuc ban thanh cong!

* Hien nay co cac khu cong nghiep lon o Binh Duong va Dong Nai nhu VSIP, Song Than, Loteco, Bien Hoa,.. Ve mat di lai thi rat kho khan cho cac nhan vien sinh song o TP.HCM lam viec tai cac khu cong nghiep nay. Vay toi muon biet ro ve chinh sach ho tro ve mat di lai cua cac doanh nghiep danh cho nhung nhan vien cua minh dang song o TP.HCM. (Trac Ngoc Lam, 23 tuoi, Nam, Tran Xuan Soan, Q7, Nhan vien)

- Chi Nguyen Thi Xuan Huong - Truong phong nhan su Cong ty Lien doanh British American Tobacco - Vinataba: Theo chu truong chung cua TP.HCM, cac nha may san xuat cong nghiep phai nam ngoai thanh pho. Tai cac KCN lan can TP o Binh Duong, Dong Nai tap trung nhieu nha may san xuat lon va tai day thuong thu hut mot luc luong lao dong dang ke dang song tai TP.HCM. Rieng tai nha may cua Lien doanh British American Tobacco - Vinataba voi day chuyen hien dai nhat Dong Nam A (dat tai Phuong Long Binh, TP.Bien Hoa, Dong Nai), co hon 80% nhan vien van phong, ky su dang song tai TP.HCM. Nham tao dieu kien cho nhung nhan vien nay cong tac tot, chung toi co mot so chinh sach ho tro cho viec di lai cua nhan vien. Chung toi co xe dua don hang ngay, lam viec tu thu hai den thu sau, gio lam viec tu 7h30 - 15h30, de nhan vien co them thoi gian cho gia dinh, cho viec nang cao kien thuc...

Tu van truc tuyen viec lam Viec lam o KCN Co hoi va Phat trien

Chi Nguyen Thi Xuan Huong (giua) - Truong phong nhan su Cong ty Lien doanh British American Tobacco - Vinataba. Anh Dao Ngoc Thach

* Dau la yeu to chinh de nha tuyen dung chon ung vien? Duc tinh nao can thiet cho mot nguoi lam ke toan? Luong binh quan cho mot nguoi lam ke toan truong co tren 5 nam kinh nghiem? (Tran Quang Minh, 30 tuoi, Nam, Binh Thanh, Ke Toan)

- Ong Bui Dong Phuong - Giam doc nhan su Dongjin Vietnam: Nhin chung, bang cap va kinh nghiep la 2 yeu to chinh cho hau het cac vi tri tuyen dung. Tuy nhien, tuy tung vi tri cung nhu linh vuc hoat dong cu the cua tung doanh nghiep, moi vi tri tuyen dung doi hoi ung vien dap ung nhung yeu cau rieng. Doi voi vi tri ke toan, theo toi, can than va trung thuc la 2 duc tinh can thiet. Thu nhap cua nguoi lao dong tuy thuoc vao nhieu yeu to: dia ban ma doanh nghiep co co so, linh vuc hoat dong cua doanh nghiep v.v...

* Thua ba Kieu Thi Kim Hoan, vi tri nhan vien xuat nhap khau co danh cho nhan vien nu? Toi o TP.HCM co xe dua ruoc tu TP.HCM den cong ty Spatronics? Toi hoc DH ngoai thuong, ngoai vi tri nhan vien XNK, toi con co the lam viec o vi tri nao trong cty Spatronics? (Le Duy Tu Duy, 25 tuoi, Nam, To Hien Thanh, p.15, Q.10, Dai Hoc Ngoai Thuong)

- Ba Kieu Thi Kim Hoan - Giam doc Nhan su cua Spartronics: Cong ty chung toi tao dieu kien cong bang cho cac ung vien, khong phan biet nam, nu. Hien nay, cong ty co xe dua ruoc nhan vien cu ngu tai TP.HCM. Hien nay, cong ty dang tuyen nhan vien cho vi tri chuyen vien XNK va chua co nhu cau tuyen dung doi voi nhung vi tri khac. Theo kinh nghiem lam viec truoc day cua toi, toi nhan thay co nhieu ban tot nghiep nganh Ngoai thuong da lam rat tot cong viec o vi tri nhan vien ke toan, hanh chanh nhan su,... Dieu chu yeu la can phai tu trau doi kien thuc va kha nang nam bat cua minh.

* Voi nghiep vu ke toan cua ngan hang, co the lam ke toan truong cong ty duoc khong? (THAI BAO THUY, 30 tuoi, Nu, 1225/4/9 HUYNH TAN PHAT Q7 HCMC, NV NGAN HANG)

- Ong Bui Dong Phuong - Giam doc nhan su Dongjin Vietnam: Ke toan truong cua mot doanh nghiep, ngoai bang ke toan con can phai qua mot lop dao tao va co bang ke toan truong.

* Chao chi Kim Hoan, hien nay tim nhung vi tri cao cho linh vuc dien tu la rat kho? Trong truong hop neu khong tim duoc nguoi thich hop cho vi tri can tim thi cong ty minh co ha tieu chuan tuyen dung xuong khong? (khanh Trinh, 29 tuoi, Nam, Bien Hoa, Ky Su)

- Ba Kieu Thi Kim Hoan - Giam doc Nhan su cua Spartronics: Toi dong y voi ban rang tim ung vien cho nhung vi tri cao cho linh vuc dien tu la rat kho. Tuy nhien, neu khong tim duoc nguoi co kinh nghiem lam viec o vi tri tuong duong, chung toi se khong ha tieu chuan ma se danh co hoi cho nhung ung vien tre co thanh tich tot trong hoc tap, co kha nang tiep thu va hoi nhap nhanh de dao tao.

* Thua ba Kieu Thi kim Hoan! Toi da tot nghiep DH nganh Ngoai Ngu (Tieng Anh) va da co kinh nghiem lam viec 1 nam o phong kinh doanh. Xin hoi hien tai cong ty co can tuyen nhan vien ve linh vuc nay khong? (Pham Thi Tung, 23 tuoi, Nu, Binh Duong, Nhan Vien Hanh Chanh)

- Ba Kieu Thi Kim Hoan - Giam doc Nhan su cua Spartronics: Rat tiec, hien nay, cong ty chung toi chua co nhu cau tuyen dung doi voi nhan vien kinh doanh.

* Neu mot nguoi co kinh nghiem quan ly nhung khong co bang cap gi thi co du tieu chuan tuyen dung khong? (Vu Duc Thao, 35 tuoi, Nam, 5F27 Pham Van Hai Binh Chanh TP.HCM, So do Lectra)

- Ong Bui Dong Phuong - Giam doc nhan su Dongjin Vietnam: Tai Dongjin, doi voi nhung vi tri quan ly, kinh nghiem la yeu to quyet dinh trong tuyen dung, bang cap la mot trong nhung yeu to mang tinh uu tien tiep theo.

* Hien nay, toi dang tim mot cong viec, truong phong Nhan su, Quan doc nha may hay Giam doc nhan su, lam viec gio hanh chanh. Trinh do hoc van cua toi: Dai hoc, chuyen nganh Ky thuat Cong nghiep (Quan ly Cong nghiep), hien dang giu chuc vu pho phong kinh doanh, ngoai ra toi dang theo hoc lop dao tao Giam doc Nhan su, Hanh chanh va lop Quan tri Kinh doanh (hoc bang 2). Luong de xuat: 400 USD/thang. (Cao Tan Cuong, 26 tuoi, Nam, 6-4D My Canh Tan Phong Quan 7, Kinh doanh)

- Ong Bui Dong Phuong - Giam doc nhan su Dongjin Vietnam: Ban co the lien he voi Cong ty Dongjin Vietnam theo dia chi mail: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó hoac lien he theo so DT: 61 993 002.

* Xin hoi viec lam cho nhung Cty o trong KCN va ngoai KCN co gi khac nhau khong? De co viec lam on dinh tai mot KCN thi ta can co nhung dieu kien gi? Nhung viec lam pho bien nhat hien nay o cac KCN? (Thai Trung, 28 tuoi, Nam, Phan Thiet, Binh Thuan, CN Kinh te)

- Ong Bui Dong Phuong - Giam doc nhan su Dongjin Vietnam: Ve phia nguoi lao dong, khong co su khac nhau khi lam viec o mot doanh nghiep trong va ngoai KCN. Dieu kien lam viec tuy vao yeu cau tuyen dung cua moi cong ty. KCN la noi tap trung cac doanh nghiep hoat dong trong linh vuc san xuat hang hoa, vi vay cong viec chu yeu cua nguoi lao dong tai day la lam viec trong cac xuong san xuat. Ngoai ra, cac vi tri quan ly san xuat, ky thuat san xuat, bao tri may moc cung la nhung vi tri duoc tuyen dung thuong xuyen tai day.

Tu van truc tuyen viec lam Viec lam o KCN Co hoi va Phat trien

Chi Pham Thi Tham, Chuyen vien tu van viec lam VietnamWorks. Anh Dao Ngoc Thach

* Xin cho biet nhung doi tuong nao duoc tham gia du tuyen lan nay va dia diem o dau? (Lai Xuan Ngoc, 29 tuoi, Nam, Ha Noi, Ky su Tin hoc)

- Chi Pham Thi Tham, Chuyen vien tu van viec lam VietnamWorks: Tham gia tu van truc tuyen hom nay co 3 cong ty: British American Tobacco - Vinataba, Spartronics va DongJin Vietnam. Ban co the dat cau hoi truc tiep voi nha tuyen dung ma ban quan tam hoac len web site www.VietnamWork.com de tim hieu thong tin cu the ve cac vi tri dang duoc dang tuyen.

* Toi hien nay vua tot nghiep Dai hoc Bach Khoa TP.HCM khoa Dien Dien tu, tuy nhien toi lai co mong muon lam ve bo phan kinh doanh cua cac cong ty da quoc gia. Vay, toi can phai trang bi them nhung dieu gi, va neu co them bang MBA nuoc ngoai toi se co nhung thuan loi gi? (NGUYEN VIET TRUNG, 24 tuoi, Nam, 39/9 NGUYEN CUU DAM ,P TAN SON NHI ,Q TAN PHU ,TPHCM, KY SU)

- Ba Kieu Thi Kim Hoan - Giam doc Nhan su cua Spartronics: Co nhieu cong ty dong y tuyen nhan vien trai nganh nghe de dao tao lai. Co bang MBA nuoc ngoai la mot loi the cua ban. Neu ban thuc su dang tim viec, ban co the cho toi dia chi e-mail, toi se cung cap them cho ban mot so thong tin.

* Em tot nghiep dai hoc cach day 6 thang, em da co gang rat nhieu de co the vao khu cong nghiep o Bien Hoa va Binh Duong nhung ket qua that phu phang "Thieu kinh nghiem" trong khi do cac trung tam DVVL thi lai moi chao rat nong nhiet chi can 2-3 trieu la co the vao duoc! Em rat ban khoan ve dieu nay nhung la noi la di trung tam nao em cung nhan duoc loi moi nay! Dieu nay lam em ban khoan rat nhieu! (Hoa dau biec, 24 tuoi, Nu, HO CHI MINH, cu nhan kinh te)

- Ba Kieu Thi Kim Hoan - Giam doc Nhan su cua Spartronics: Thay vi nop ho so vao cac Trung tam DVVL co cac dau hieu tieu cuc nhu ban da de cap, ban co the nop ho so truc tiep den cac BQL cac KCN, hoac tu gioi thieu qua cac mang thong tin viec lam.

Doi voi cong ty Spartronics, chung toi tuyen dung thong qua cac nguon: Ban quan ly cua KCN, mang vietnamworks.com hay tren trang quang cao cua cac bao.

* Theo Ong/Ba lam the nao de tro thanh mot nha quan tri nhan su gioi, hien dai? Cap nhat nhung thong tin nay tu dau? Toi dang phu trach ve nhan su cua mot cong ty vua (von nuoc ngoai) nhung cam thay rat nan vi khong the cong hien het suc minh cung nhu hoc hoi dieu gi moi. Vay theo ong/ba toi co nen chuyen cong ty khong? (Toi da lam gan 5 nam tai cty nay - toi tot nghiep nganh tai chinh nhung lai lam ben nhan su). Toi xin chan thanh cam on! (Bich Thuy , 32 tuoi, Nam, Tran Huu Trang , nhan su )

- Ong Bui Dong Phuong - Giam doc nhan su Dongjin Vietnam: Theo toi, biet lap ke hoach nhan su lau dai, lap ke hoach dao tao va phat trien nhan luc cho doanh nghiep la nhung ky nang co ban ma nguoi quan ly nhan su can phai co. Nhung khoa hoc dac biet danh cho cac nha quan ly nhan su la noi co the cung cap rat nhieu thong tin cung nhu su giao luu bo ich cho nguoi lam cong tac quan ly nhan su. Ngoai ra, ban cung co the tham khao nhung cuon sach viet ve cong tac quan ly trong va ngoai nuoc. Quan ly nhan su la quan ly ve con nguoi, dung la rat kho. Tuy nhien, voi kinh nghiem ban than, toi thay nghe nhan su luon mang den cai moi vua tao hung phan trong cong viec vua doi hoi nguoi lam nghe phai co su phan tich, phan doan de giai quyet hop ly cac moi quan he giua con nguoi voi con nguoi, giua con nguoi voi cong viec. Co the ban chua thuc su yeu nghe hay doi khi ap luc cong viec qua lon nen moi phat sinh tam ly chan nan. Hy vong, voi su trau doi, nghien cuu ve chuyen mon va su tim toi cai moi trong nghe nghiep, ban se vuot qua giai doan kho khan nay.

* Cac anh chi la nhung chuyen vien ve HR. Vay xin hoi: yeu to nao cua sinh vien moi tot nghiep de lai an tuong cho anh chi? Cam on! (Le Qui Tuan, 23 tuoi, Nam, 212/193 Nguyen Huu Canh Q1 , Kinh doanh xuat nhap khau)

- Ong Bui Dong Phuong - Giam doc nhan su Dongjin Vietnam: Doi voi SV moi tot nghiep, ngoai bang cap, nha tuyen dung con quan tam den yeu to ngoai ngu. Ngoai ra, kha nang hieu biet, su nang dong va tinh than hoc hoi cua ung vien the hien qua qua trinh phong van truc tiep se giup ung vien co nhieu co hoi tao an tuong voi nha tuyen dung.

* Ho so xin viec cua mot ung vien can quan tam den van de gi nhat? (LE DUY TUONG, 22 tuoi, Nam, A3-K300 CONG HOA, Nhan Vien Van Phong)

- Chi Nguyen Thi Xuan Huong - Truong phong nhan su Cong ty Lien doanh British American Tobacco - Vinataba: Trong vai tro cua mot nha tuyen dung, khi nhin vao ho so ung tuyen cho mot vi tri nao do, dieu dau tien chung toi xem xet la ung vien co kien thuc, kinh nghiem va tiem nang cho cong viec can tuyen. Nha tuyen dung cung muon biet ve nguyen vong phat trien nghe nghiep va moi quan tam thuc su cua ung vien doi voi cong viec va cong ty ma ho du tuyen. Ben canh do, cach the hien, trinh bay trong ho so xin viec ro rang, xuc tich va gay an tuong se thu hut su chu y cua nha tuyen dung. Nhu vay, khi chuan bi ho so xin viec ban nen quan tam den nhung diem nay. Theo kinh nghiem cua chung toi, nhung ho so in san theo mau thuong khong gay an tuong voi nha tuyen dung. Tot nhat la ban nen tu tao ho so xin viec (don xin viec, so yeu ly lich) cua rieng minh.

* Toi tot nghiep cao dang nganh Co khi che tao may da duoc gan 2 nam, toi mong rang Thanhnien Online va Navigos Goup giup toi tim duoc viec lam. (VAN DUC DUNG, 25 tuoi, Nam, K04/22 NGOC HAN - Q.SON TRA - TP DA NANG, TOT NGHIEP CAO DANG - NGANH CO KHI CHE TAO MAY)

- Chi Pham Thi Tham, Chuyen vien tu van viec lam VietnamWorks: Hien nay co rat nhieu cong ty dang co nhu cau tuyen dung nhan su nganh co khi che tao may. De tiep can voi cac nha tuyen dung, ban co the dang ho so len web site www.vietnamworks.com de co co hoi duoc hang tram nha tuyen dung tim thay moi ngay. Ban cung co the tim thay nhung co hoi phu hop do cac nha tuyen dung dang len. Hang thang ban co the tham gia doi thoai voi nha tuyen dung thong qua chuong trinh Giao luu truc tuyen do Thanhnien Online va VietnamWorks phoi hop to chuc.

* Doi voi sinh vien moi ra truong thi co nen nop don xin viec vao nhung noi yeu cau kinh nghiem hay khong? Anh chi co the bay cho em mot so kinh nghiem neu nhu lan dau tien vao kiem viec o TP.HCM? (Nguyen Van Thanh, 22 tuoi, Nam, Vinh-Nghe An, sinh vien)

- Chi Nguyen Thi Xuan Huong - Truong phong nhan su Cong ty Lien doanh British American Tobacco - Vinataba: Cac cong ty thuong su dung nhieu kenh tuyen dung khac nhau do do ban nen tim kiem thong tin tren tat ca cac kenh thong tin nay. Hien nay, khong chi co cac cong ty, nha may dong tai Sai Gon can nhan luc ma tai cac KCN lan can dong tai Dong Nai, Binh Duong cung dang thu hut mot luong lon lao dong. Tai day, cac cong ty, nha may luon co nhung uu dai, che do ho tro hop ly de nguoi lao dong co the phat trien nghe nghiep mot cach tot nhat. Do do, ban cung co the tim kiem cac co hoi nghe nghiep tai cac KCN ngoai TP.HCM. Trong qua trinh tim viec, ban nen kien nhan va chu dong tim kiem nhung cong viec phu hop voi kien thuc, kha nang cua minh.

* Toi da lam viec cho hang CUMMINS My 10 nam tren linh vuc may phat dien va dong luc, co the ket hop tim viec o khu che xuat hoac nha may? (DOAN HAI PHUONG, 46 tuoi, Nam, 159/90/53 Tran Van Dang, Phuong 11, Quan 3, TPHCM, Ky su co dien)

- Ong Bui Dong Phuong - Giam doc nhan su Dongjin Vietnam: Tiec la ban khong noi cu the chuyen nganh ma ban dang theo. Nhung hien tai, Dongjin Vietnam dang tuyen dung nhan su cho vi tri quan ly xuong san xuat, doi hoi ung vien phai co su am hieu ve co khi va quan ly con nguoi. Neu thay thich hop, ban co the lien he voi cong ty qua dia chi mail: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó hoac lien he theo so DT: 61 993 002.

* Chao Chi Kim Hoan, hien nay toi dang lam ky su dien tu cho mot cong ty Nhat o Bien Hoa. Neu tro thanh nhan vien cua Spartronics thi co xe dua don cho nhan vien o Bien Hoa khong? (khanh Trinh, 29 tuoi, Nam, Bien Hoa, Ky Su)

- Ba Kieu Thi Kim Hoan - Giam doc Nhan su cua Spartronics: Hien nay, cong ty co sap xep xe de dua don mot so nhan vien cu ngu tai Bien Hoa.

* Xin anh cho em biet ro hon ve Dongjin Vietnam. Cong ty anh co can tuyen nhan vien kinh doanh xuat nhap khau khong? (Le Qui Tuan, 23 tuoi, Nam, 212/193 Nguyen Huu Canh Q1 , Kinh doanh xuat nhap khau)

- Ong Bui Dong Phuong - Giam doc nhan su Dongjin Vietnam: Dongjin Vietnam co nha may dat tai KCN Long Binh - Bien Hoa (Dong Nai), hoat dong ve linh vuc san xuat phu tung xe o to, dac biet la cac loai mo-to cho he thong lanh, he thong de, mo-to thoi hoi danh cho xe o to. Vi tri kinh doanh xuat nhap khau hien cung dang duoc tuyen dung, tuy nhien cong ty dang co chinh sach uu tien cho cac ung vien dia phuong. Neu muon, ban co the lien he voi chung toi qua dia chi mail: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó hoac lien he theo so DT: 61 993 002, khi co nhu cau cong ty se co hoi dap.

* Toi xin hoi la muon duoc biet la co hoi de vao lam viec o KCN va KCX thi can nhung dieu kien gi? Co hoi nghe nghep va thang tien ra sao va nhat la van de thu nhap de dam bao cuoc song? (Nguyen Van Anh, 29 tuoi, Nam, Quan 12, Ky su Lam nghiep)

- Ba Kieu Thi Kim Hoan - Giam doc Nhan su cua Spartronics: Hien nay, co hoi viec lam tai KCN va KCX rat nhieu, tu vi tri cong nhan den vi tri ky su, chuyen vien, giam sat... Ban can theo doi nhung thong tin tuyen dung de xem trinh do cua minh phu hop voi vi tri nao va nop ho so. Hien nay, nhu cau tuyen dung o KCN va KCX cao, nen cac cong ty cung co che do dai ngo phu hop de thu hut nhan luc.

* Toi hoc trung cap XNK va hien tai da co kinh nghiem lam viec tai cong ty co von dau tu nuoc ngoai duoc 2 nam. Vay toi co the xin duoc viec lam o KCN-KCX khong khi ma nhu cau tuyen dung la cac ung vien co bang dai hoc? (Doan Thi Kim Phuong, 26 tuoi, Nu, 60 Ao Doi, KP6, P.BTD A, Q. Binh Tan, XNK)

- Ong Bui Dong Phuong - Giam doc nhan su Dongjin Vietnam: Tren thuc te, cong viec quan ly xuat nhap khau doi hoi kinh nghiem nhieu hon, vi the ung vien khong nhat thiet phai co bang dai hoc neu da co kinh nghiem lam viec tot trong linh vuc chuyen mon. Ban cho nen mat tu tin.

* Thuong thi cac khu cong nghiep o xa trung tam thanh pho, nhung he thong nhan vien quan ly lai la nguoi o thanh pho vi vay hang ngay chung toi mat 3 gio dong ho tren xe oto, vay thoi gian do chung toi co the duoc tinh them tien phu cap khong? (NGUYEN NHAT NAM , 35 tuoi, Nam, NGUYENVANCU-GIA LAM HA NOI, KY SU CO KHI)

- Ong Bui Dong Phuong - Giam doc nhan su Dongjin Vietnam: Mot khoan tien phu cap rieng thi khong co. Tuy nhien, thuc tai nay da duoc xem xet va thoa thuan trong qua trinh phong van tuyen dung va tren thuc te, thu nhap hang thang cua nhung nguoi lam cong tac quan ly o xa nha may thuong cao hon nhung nguoi o gan.

* Yeu to nao quyet dinh ho so se duoc moi phong van? (Dao Hai Yen, 26 tuoi, Nu, phuong liet - thanh xuan -hn, sinh vien )

- Chi Pham Thi Tham, Chuyen vien tu van viec lam VietnamWorks: An tuong dau tien cua nha tuyen dung ve ban la thong qua ho so xin viec. Ho so xin viec tot hay khong tot se anh huong toi quyet dinh ban co duoc phong van hay khong. Ban nen chu y nhung van de sau khi chuan bi ho so:

- Trinh bay ro rang, co bo cuc, day du cac thong tin nhu: thong tin lien lac, thong tin ca nhan, hoc van, kinh nghiem lam viec. Ngoai ra ban co the cung cap them nhung thong tin nhu: tinh cach, diem manh va diem yeu, so truong, kien thuc xa hoi...

- Neu ro muc tieu nghe nghiep, va cong viec mong muon

- Ve kinh nghiem lam viec, ban can neu ro cong viec ma ban phu trach va nhung thanh tuu ma ban dat duoc trong qua trinh lam viec. Neu ban chua co kinh nghiem lam viec, ban co the neu nhung cong viec ban thoi gian hoac nhung hoat dong ma ban da tham gia truoc do.

- Tranh tuyet doi cac so suat khong dang co nhu loi chinh ta, cu phap khong hoan chinh...

Mot dieu quan trong nua la tranh dua thong tin sai su that, vi no se lam ban kho xu ve sau.

De tham khao them nhung loi khuyen huu ich trong qua trinh chuan bi ho so, ban co the vao muc Huong Nghiep tren web site www.vietnamworks.com hoac lien he voi chung toi theo dia chi email Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó neu can duoc tu van them.

* Toi dang la sinh vien nam cuoi truong Cao dang kinh te doi ngoai nganh Quan tri kinh doanh xuat nhap khau va se ra truong vao thang 6/2006. Hien nay toi dang tim cong ty thich hop de thuc tap. Xin cho hoi trong KCN co cong ty nao co the cho toi xin thuc tap hay khong. Neu co thi lam thu tuc nhu the nao. Sau khi ra truong toi co co hoi lam viec nao trong khu cong nghiep hay khong? (Nguyen Van Trinh, 23 tuoi, Nam, Tan Binh, ky su)

- Ong Bui Dong Phuong - Giam doc nhan su Dongjin Vietnam: Ban co the lien he voi Cong ty Dongjin Vietnam qua dia chi mail: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó hoac lien he theo so DT: 61 993 002.

* Phuong thuc tuyen dung vao co quan lam viec nhu the nao? Co the cho toi biet ro duoc khong, vi da so sinh vien chung toi khi ra truong deu bo ngo? (le ngoc anh , 24 tuoi, Nam, lop 01d1b dai hoc bach khoa da nang, ky su dien he thong)

- Ong Bui Dong Phuong - Giam doc nhan su Dongjin Vietnam: Tai Dongjin Vietnam, viec tuyen dung thuong thong qua dich vu viec lam. Rieng voi nhung vi tri quan ly, cong ty thuong thong qua nhung nha tu van tuyen dung (nhu Navigos). Quy trinh cu the nhu sau: tuy theo vi tri tuyen dung, cong ty chon ho so tu cac trung tam sau do gui thu moi phong van nhung ung vien da qua vong so tuyen; phong van qua 2 vong; thu viec.

* Xin hoi chi Nguyen Thi Xuan Huong - Truong phong nhan su Cong ty Lien doanh British American Tobacco - Vinataba. Toi co kinh nghiem lam viec, co kha nang doc tai lieu tieng Anh... nhung khong co cac bang cap ngoai bang DH. Cac cong ty deu doi hoi bang cap phu o dau vao xet ho so, toi phai lam the nao? (Nguyen Tri nam, 27 tuoi, Nam, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó , KS Dien)

- Chi Nguyen Thi Xuan Huong - Truong phong nhan su Cong ty Lien doanh British American Tobacco - Vinataba: Tai Lien doanh British American Tobacco - Vinataba, khi chon loc ho so cua ung vien, chung toi khong doi hoi nhung bang cap ma cong viec thuc su khong yeu cau. Co nhung vi tri doi hoi phai su dung tieng Anh thi chung toi kiem tra kha nang thuc te cua ung vien qua qua trinh phong van va tuyen chon. Chung toi quan niem rang: nang luc thuc su cua ung vien moi la dieu quan trong nhat.

* Cac cong ty den tu chau Au thuong dua ra cac cam ket ve moi truong lam viec tot cho nhan vien. Dong thoi cung quan tam rat khat khe ve van de an toan lao dong. Vay cho biet cac cong ty den tu chau A thuc hien cac van de tren nhu the nao? (NGUYEN VAN HIEU, 26 tuoi, Nam, 105/38/19 Ngo Duc Ke, Vung Tau, KS CO KHI)

- Ong Bui Dong Phuong - Giam doc nhan su Dongjin Vietnam: Tat ca cac cong ty nuoc ngoai den dau tu tai Viet Nam deu phai tuan thu cac yeu cau ve moi truong lao dong va van de an toan lao dong cho nguoi lao dong tai Viet Nam theo quy dinh cua phap luat. Dongjin Vietnam la mot doanh nghiep hoat dong trong linh vuc san xuat cong nghe cao nen hau het phong lam viec cua xuong deu co trang bi he thong dieu hoa nhiet do. Day la mot moi truong lam viec duoc danh gia la cao so voi cac linh vuc san xuat khac.

* Hien Cty Spatronics, BAT Vietnam, Dong Jin Vietnam co tuyen CN Kinh te hay khong? Dieu kien tuyen nhu the nao? (Thai trung, 28 tuoi, Nam, Phan Thiet, Binh Thuan, CN Kinh te)

- Chi Nguyen Thi Xuan Huong - Truong phong nhan su Cong ty Lien doanh British American Tobacco - Vinataba: Hien nay Lien doanh chung toi dang tuyen mot vi tri nhan vien nhan su. Ban co the vao website www.vietnamworks.com de biet them thong tin tuyen dung. Ban cung co the gui ho so den dia chi Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó .

* Xin chao chi Pham Thi Tham va xin chi tu van giup toi: Muc luong cua mot nha may dang hoat dong tot co the tra cho nhan vien ky thuat(KS) khoang bao nhieu? (Le Van Thao, 30 tuoi, Nam, Nui Thanh - Quang Nam, KS dien dan dung)

- Chi Pham Thi Tham, Chuyen vien tu van viec lam VietnamWorks: Khong chi rieng nhan vien ky thuat trong cac nha may ma tat ca cac cong viec khac deu co nhung muc luong khac nhau tuy thuoc vao yeu cau cong viec, kha nang dap ung cong viec cua nhan vien, chinh sach luong cua tung cong ty va dac thu cua nganh do. Ngay ca khi co nhieu ung vien ung tuyen vao cung mot vi tri nhung moi nguoi nhan duoc nhung muc luong khac nhau cung la dieu thuong thay. De tim hieu cu the muc luong thong thuong doi voi cong viec ma ban quan tam, ban co tham khao cac thong bao tuyen dung tuong tu, thong tin tu ban be va thuong xuyen cap nhat thi truong lao dong qua bao chi, internet va cac phuong tien truyen thong khac.

* Hien nay co Cty nao tuyen nhan vien nhan su to chuc hanh chanh phu trach luong, BHXH, HDLD... voi thoi gian linh hoat khong? Va neu co thi o dau xin cac nha tu van giup do. (Truong Tuyet Mai, 41 tuoi, Nu, 1/1 T.Chinh,Q.Tan Phu, Truong phong nhansu DNNN)

- Chi Nguyen Thi Xuan Huong - Truong phong nhan su Cong ty Lien doanh British American Tobacco - Vinataba: Hien nay cong ty chung toi dang tuyen mot vi tri nhan su phu trach luong, bao hiem xa hoi..., lam viec tu 7h30 - 15h30 tu thu hai den thu sau. De biet them chi tiet xin ban vui long vao website: www.vietnamworks.com hoac email den dia chi: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó .

* Co rat nhieu bai viet de cap den "Che do dai ngo" nhu la chien luoc de giu chan nguoi lao dong, ben canh do toi thay viec tao dung duoc su on dinh lau dai cho nguoi lao dong ve cho o, nhu cau giai tri, cuoc song tinh than cung nhu hon nhan cho cac ban tre nu cung la nhung van de quan trong duoc dat ra? Cac KCN co quan tam den cac yeu to nay hay khong? Neu co, da co huong de trien khai chua? (Dang Ngoc Minh, 39 tuoi, Nam, 14C9 Hoa Hong, P2, Q.PN, TPHCM, Kinh doanh)

- Ba Kieu Thi Kim Hoan - Giam doc Nhan su cua Spartronics: Van de ma ban de cap den dang duoc nhieu cong ty quan tam, vi chung toi biet rang co cuoc song on dinh thi nhan vien moi co the dong gop tich cuc vao su thanh cong cua cong ty. Cho den nay, da so cac cong ty chi moi quan tam den van de cho o cung nhu nhu cau giai tri, cuoc song tinh than... Van de hon nhan cho cac ban tre nu la mot khai niem hoan toan moi. Khi co dieu kien, chung toi se de cap den van de nay trong cac buoi trao doi voi cac Giam doc nhan su trong cac KCN.

* Toi muon tim viec lam dung chuyen mon. Vay toi co the dang ky ho so tai dau? (Nguyen Thi Ha, 23 tuoi, Nu, Ba vi - Ha Tay , c­­u nhan chan nuoi thu y )

- Chi Pham Thi Tham, Chuyen vien tu van viec lam VietnamWorks: Tren web site www.vietnamwork.com moi ngay deu co hang tram nha tuyen dung tim ho so ung vien, la mot trong nhung dia chi ma ban co the dang ho so tim viec. Ban co the vao web site de dang truc tiep hoac gui ho so den dia chi email Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó , chung toi se giup ban dang ho so len mang.

De tim duoc cong viec dung chuyen mon, khi dang ho so ban can chon dung nganh nghe va neu ro cong viec ma ban mong muon. Ban cung nen tham khao cach lam ho so hieu qua, ky nang tim viec va trao doi nhung ky nang can thiet cho cong viec ma ban da dinh huong. Chuc ban som tim duoc viec lam nhu mong muon.

* La nguoi chua co viec lam, xin cho biet noi nao tu van viec lam cho phu hop? (Pham Thi Linh, 22 tuoi, Nam, 47/24/7A Bui Dinh Tuy, BT, TPHCM, Trung cap ke toan)

- Chi Pham Thi Tham, Chuyen vien tu van viec lam VietnamWorks: O Navigos Group va www.vietnamworks.com ban duoc tu van va tim viec mien phi. Navigos Group chuyen tu van va cung cap nhan su cao cap. Doi voi cac ban chua co nhieu kinh nghiem lam viec, cac ban co the vao web site VietnamWorks de tim viec, dang ho so va tham khao ky nang tim viec hieu qua. Ban cung co the lien lac voi chuyen vien tu van cua chung toi qua dia chi email Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó .

TNO
(thuc hien)

Viet Bao

Comment :Tu van truc tuyen viec lam Viec lam o KCN Co hoi va Phat trien
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tu van truc tuyen viec lam Viec lam o KCN Co hoi va Phat trien bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tu van truc tuyen viec lam Viec lam o KCN Co hoi va Phat trien ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tu van truc tuyen viec lam Viec lam o KCN Co hoi va Phat trien ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới Trẻ
Consulting Online Employment: "Employment in the industrial park - Opportunities and Development"
Dongjin Vietnam, Bui East, British American Tobacco, Kieu Thi Kim Hoan, Nguyen Thi Xuan Huong, Ms. Pham Thi Tham, multinational companies, HR managers, HR, joint venture companies, with experience, industrial parks, workers
14h this afternoon (22/2), Thanhnien Online collaboration with Navigos Group - the company specializes in providing senior personnel for multinational companies Vietnamwork.com network - organize online counseling for employment with the theme "Employment in the Industrial Park - The ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tư vấn trực tuyến việc làm: "Việc làm ở KCN - Cơ hội và Phát triển"

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tư vấn trực tuyến việc làm: "Việc làm ở KCN - Cơ hội và Phát triển" bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tu van truc tuyen viec lam Viec lam o KCN Co hoi va Phat trien

Nhan xet, hay lien he ve tin Tu van truc tuyen viec lam Viec lam o KCN Co hoi va Phat trien co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tu van truc tuyen viec lam Viec lam o KCN Co hoi va Phat trien de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Nhip song tre trong chuyen muc The gioi tre.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Nhip song tre
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0