Nhung cau hoi danh cho thu linh

Nhung cau hoi danh cho thu linh

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Anh Vo Van Thuong - Uy vien du khuyet T.U Dang, Bi thu Thu nhat T.U Doan - se doi thoai voi tuoi tre ca nuoc trong chuong trinh “Doan - Ban dong hanh voi thanh nien?”, duoc truyen truc tiep tren VTV6 luc 8 gio toi 9/1.

Nhung cau hoi danh cho thu linh
Anh Vo Van Thuong. Anh: TNO

Nhung ban doc co cau hoi hay, binh luan xuat sac, se duoc Ban to chuc moi tham du chuong trinh giao luu truc tiep tai truong quay S10 cua Dai Truyen hinh Viet Nam vao toi 9/1. Mong cac ban gui dia chi, dien thoai ro rang de Ban to chuc tien lien lac.

Bam vao day de dat cau hoi

Pham Huy Van; Email: vanphamhuy@gmail.com CHE DO CHO CAN BO DOAN THON, BUON

Trong cong tac doan ket tap hop thanh nien o thon buon hien nay, luc luong Bi thu va Pho Bi thu chi doan thon buon thuong xuyen bien dong tuc la bo di lam an va chung ta khong the giu ho lai duoc. Vi rang ho khong duoc huong mot che do dai ngo nao. Xin hoi dong chi trong nhiem ky den co phuong an nao cho viec nay khong?

Pham Hong Thai; Email: Hongthai vptunb@hotmail.com

Theo toi van de song con cua mot to chuc phai noi dau tien la con nguoi, nhat la nguoi dung dau, toi co dip duoc tiep xuc voi dong chi Bi thu thu nhat T.U Doan, toi co cam giac day dung la thu linh cua the he tre Viet Nam trong thoi ky cong nghiep hoa, hien dai hoa va day manh hoi nhap.

Trong nhiem ky toi, toi de nghi Bi thu quan tam dau tien den viec chuan hoa doi ngu can bo Doan, can xiet chat dau vao de chon lua mot doi ngu can bo thuc su co nang luc, can tham muu voi Dang, Nha nuoc co co che, chinh sach phu hop de boi duong doi ngu can bo lanh dao tu can bo Doan.

Toi rat tam dac khi tiep xuc voi can bo Doan TNCS Trung Quoc. Ho thuc su la nhung nguoi da tai. O Trung Quoc nguoi ta co quan niem nhung nguoi la can bo Doan deu la nhung nguoi tai hoa, con o Viet Nam thi khong han la nhu the.

Dieu nay la do co mot thoi gian chung ta da qua coi nhe viec tuyen dung can bo Doan chuyen trach. Vi vay chat luong can bo co chieu huong giam ca ve nang luc, phong cach va nhiet huyet, suc hut voi thanh nien han che.

Can uu tien tuyen chon nhung cu nhan, ky su tot nghiep tu loai kha tro len va phai la hat nhan tich cuc trong phong trao Doan, sinh vien ve lam can bo Doan chuyen trach, hoac phai lua chon ngay tu phong trao nhung can bo co nang luc, co trinh do co ban de bo tri lam can bo Doan chuyen trach.

BCH Doan cac cap can phai co co cau doan vien la doanh nhan tieu bieu de gop tieng noi, hien ke, hien cong cho viec giup do thanh nien phat trien kinh te.

Can doi moi noi dung dao tao cua Hoc vien Thanh thieu nhi theo huong boi duong cac chu doanh nghiep tre, dao tao doi ngu can bo co trinh do ve thi truong, trinh do to chuc, quan ly kinh doanh theo mo hinh cua Hoc vien Thanh nien Tham Quyen (Trung Quoc).

Tom lai, Doan phai thuc su dong hanh voi thanh nien tren con duong lap than lap nghiep, thay vi he noi den hoat dong Doan la chi nang hat, mua, vui ve, nhu vay thi se kho thu hut duoc lop thanh nien dang say sua nghien cuu, san xuat, kinh doanh ma chi chu yeu la thanh nien thich vui choi ca hat.

So thich, ly tuong cua thanh nien ngay nay rat phong phu, da dang, neu to chuc Doan tao duoc cho ho mot moi truong phong phu, da dang, thiet thuc, lanh manh thi toi tin rang Doan se thuc su la ban dong hanh cua thanh nien Viet Nam.

Mai Duc Thang; Email: ducthangtra@gmail.com

Ban than toi cam thay Doan voi toi kha xa la, tai truong DH tai sao cac ban sinh vien khong lo tap trung hoc tap, nghien cuu sau khi ra truong cac ban co kien thuc, co nhung diem tot. Do la cach giup dat nuoc thiet thuc hon la cu lo lam nhung cai chung chung, phong trao nay kia, chiem nhieu thoi gian. Van de chinh la hoc chu?

Pham Hong Linh - Da Nang; Tel: 0985839390; Email: misa71283@yahoo.com

Giao duc, truyen thu ly tuong cach mang cho thanh nien phai bat dau tu dau va bang cach nao de dat hieu qua luon la cau hoi cho bat cu ai co tam huyet doi voi cong tac thanh nien.

Tuy rang trong thuc te cac to chuc quan, huyen Doan va cac co so Doan da thuc hien nhieu bien phap nhu: "Ve nguon", "Tuyen truyen ca khuc cach mang", tham di tich lich su... de thuc hien cong tac truyen thu, nhung duong nhu van chua du lieu luong, co suc thuyet phuc cao, va co tinh hieu qua.

Trong khi do mot bo phan doan vien thanh nien, sinh vien cac truong hau nhu hoc cac mon nhu: Triet hoc, CNXH, Tu tuong Ho Chi Minh chi mang tinh doi pho, hoc cho co hoc.

Vay T.U Doan se co nhung giai phap gi de viec truyen thu ly tuong cach mang cho thanh nien co hieu qua hon, khong lam phai mo ly tuong song o mot bo phan thanh thieu nien hien nay?

Do Manh Ha; Email: ha_trang_68@yahoo.com.vn

Hien nay can bo Doan o co so dac biet la can bo Doan o nong thon rat nhieu dong chi tuoi da cao nhung chua duoc chuyen cong tac khac vi cac vi tri cong tac khac da co nguoi trong khi do tuoi cua can bo Doan lai cao.

Ban Bi thu T.U Doan co bien phap gi de giup cho can bo Doan yen tam cong tac neu nhu het tuoi Doan khong biet chuyen di dau, ma o lai thi lai khong phu hop? BCH khoa moi co giai phap nao de thu hut tap hop rong rai thanh nien nong thon tham gia sinh hoat Doan?

Dang Dinh Dong - Bi thu Doan TNCS HCM Cty Co phan xi mang 12/9 Anh Son (Nghe An); Email: mitanhson@yahoo.com.vn

Toi rat vinh du la dai bieu tham du Dai hoi Tinh doan Nghe An lan thu XV va duoc tham gia thao luan cac noi dung bao cao cua Dai hoi trong do de cap den 4 dong hanh (Nghe An 3 dong hanh) voi thanh nien.

Toi rat vui vi Doan da quan tam nhieu hon den thanh nien trong giai doan hien nay. Nhung toi van ban khoan vi de dong hanh voi thanh nien can co giai phap cu the, ro rang va phu hop voi dieu kien tung dia phuong.

Qua chuong trinh toi muon bay to ban khoan cua minh do la Doan can phai lam gi de thuc su dong hanh voi thanh nien?

Dong hanh voi thanh nien trong hoc tap nang cao trinh do can phai dat ro muc tieu va phai co giai phap cu the de huong nghiep cho thanh nien trong viec lua chon nghe nghiep. Vay Doan can phai lam gi de giup thanh nien lua chon dung va phat huy duoc so truong, nang khieu cua minh de hoc va tim duoc mot nghe thich hop voi chinh ban than ho?

Hon nua hien nay cac chuong trinh dao tao trong nuoc chua phu hop, chua dap ung voi su hoi nhap va cac yeu cau ve trinh do "nghe" cua thanh nien khi dao tao trong nuoc. Vay T.U Doan co nhung chinh sach gi de thuc hien dao tao nghe cho thanh nien dap ung duoc cac yeu cau do?

Toi nghi, dong hanh voi thanh nien trong giai doan hien nay can quan tam rat nhieu dieu kien: Dao tao, huong nghiep nghe, mo mang nganh nghe, cho vay von...Hien nay Doan chung ta chua co du kha nang dap ung nhung van de nay. Vay dau la giai phap? Can phai lam nhu the nao de thuc su dong hanh cung thanh nien?

Tran Thi Lien Hiep; Email: lienhiepctho@yahoo.com

Truoc tinh hinh bien dong cua nen kinh te thi truong, thanh nien ngay cang co loi song thuc dung hon, khong tha thiet voi to chuc Doan, doi voi nhung hinh thuc ky luat cua to chuc Doan co le khong lam ho ban tam, tham chi ho san sang ra khoi Doan. BCH T.U Doan khoa moi se co nhung giai phap gi cu the de giup cho can bo Doan co so hoat dong duoc hieu qua hon?

Mi Mi; Email: mi2mi99@gmail.com Can nhin vao su that...

Can nhin thay va thua nhan thuc te dau xot la Doan TN da tu danh mat vai tro, tac dung cua minh trong quan chung thanh nien tu rat lau roi. Ly tuong u? Hoat dong bo ich, y nghia u? Tao san choi lanh manh, tap hop luc luong u?...

Neu cho den nay, ban van chi biet ve Doan qua bao cao, thi hay di thuc te cac co so di: ca o cac truong hoc, nha may, cong so.... ban se co cau tra loi. Co dieu ban co dam dung cam thua nhan hay khong ma thoi.

Ngay ca su kien quan trong la Dai hoi Doan toan quoc, doan vien thanh nien - sinh vien con khong biet, khong quan tam.... Hoat dong cua Doan hinh nhu chi co trong cac loai bao cao ma thoi...

Phung Xuan Viet; Email: hdgialam@yahoo.com.vn

Dong chi co the cho biet viec uu tien dau tien cua BCH T.U Doan khoa IX la gi?

Vu Duy Cuong; Email: vu_duy_cuong_84@.yahoo.com.vn

DOAN CO SO LAM GI DE LOI KEO THANH NIEN THAM GIA CAC HOAT DONG CUA DOAN TRONG KHI THANH NIEN DIA PHUONG DI LAM VA HOC XA DIA PHUONG?

Anh Tuan; Email: anh tuan@yahoo.com

Hien nay kinh phi hoat dong cua doan tren dia ban dan cu qua it. T.U Doan co giai phap gi de ho tro cho cac hoat dong cua Doan tai dia ban dan cu? Neu co the T.U Doan hay ho tro kinh phi hoat dong nhu MTTQ duoc khong?

Nguyen Manh Hung; Email: hdaluoi@yahoo.com

1. Chat luong can bo Doan khu vuc mien nui rat yeu. T.U Doan co the phoi hop voi Bo GD&DT co che do cu tuyen vao Hoc vien Thanh thieu nien doi voi hoc sinh mien nui de tao nguon can bo?

2. Hoat dong Doan o thon, ban va khu dan cu con yeu mot phan do Bi thu Doan khong co phu cap. De nghi nen co phu cap de doi ngu tren de dong vien ho hoan thanh cong viec.

3. Hien nay ky nang hoat dong thanh thieu nien cua can bo, doan vien thanh nien ta yeu hon truoc. Nen chang T.U Doan co the nghien cuu dua mo hinh cua Huong dao sinh truoc day ap dung phu hop vao van de ren luyen ky nang cho DVTN?

4. Ngay tu khau ket nap da thay su thieu tran trong to chuc Doan. Do la so Doan hien nay hinh thuc xau, noi dung thieu phu hop; trong khi do so Doan lai phat hanh dai tra, co khi noi dung in sai. Nen chang thay doi hinh thuc va noi dung de phu hop voi tinh hinh hien nay?

Nguyen Quoc Tuan; Email: qtgh0302@gmail.com ; Ha Tinh

La mot doan vien o nong thon toi rat muon duoc tim hieu nhieu hon ve phong trao Doan cung nhu cach thuc de lam the nao duu Doan phat trien manh hon?

Mong dong chi cho biet phuong huong cua Doan trong Dai hoi nay cho phong trao Doan cac vung nong thon mien bien nhu dia phuong chung toi.

Cao Hoang Hai; Email: caohoanghai0910@yahoo.com.vn Chat luong can bo Doan hien nay?

Theo ca nhan anh danh gia thi hien nay doi ngu can bo Doan cua chung ta da dat duoc yeu cau cua thoi ky hoi nhap chua? Tai nhiem ky Dai hoi Doan lan nay chung ta co lam quyet liet trong cong tac quy hoach, dao tao, boi duong va su dung can bo Doan de nham Dai hoc hoa doi ngu can bo hay khong? Chung ta co kien quyet loai bo nhung can bo khong dat yeu cau hay khong hay van de nhung can bo thieu nang luc lam thu linh phong trao thanh nien?

Phung Quoc Hieu - Bi thu Doan truong Dai hoc Van hoa Ha Noi; Email: hieudhvh@yahoo.com Nang cao chat luong cong tac Doan tai co so

1. Tu nhieu nam nay chung toi luon tran tro de lam sao nang cao chat luong cong tac Doan tai don vi. Chung toi hieu hoat dong Doan ngay nay phai thiet thuc va phu hop voi nguyen vong va mong moi cua doan vien thanh nien thi moi tao suc hut, tap hop luc luong.

Tuy nhien, doi khi neu lam theo cach thuc do mot so to chuc khac trong don vi cho rang la hinh thuc, chay theo phong trao, khong thuc chat... Theo anh, lam the nao de cac to chuc bo phan khac hieu duoc tam tu nguyen vong cua tuoi tre de ung ho cho phong trao cua thanh nien?

2. La nhung can bo Doan da nhieu nam tam huyet voi phong trao, chung toi rat thong cam va chia se voi cac the he can bo Doan cong hien, hy sinh tuoi xuan cho cong tac. Chung toi biet gan day T.U Doan da co nhieu dong thai tich cuc de "tim dau ra" cho cac can bo Doan sau khi mien nhiem.

Tai sao T.U Doan khong xay dung van ban cu the de tham muu voi to chuc co tham quyen ve viec su dung nguon luc can bo Doan khi ket thuc nhiem ky de tranh lang phi va bo sung nguon luc can bo co kinh nghiem quan ly va han che thiet thoi cho can bo doan tai co so?

Nguyen Huy Thuong; Email: alicucu_andre@yahoo.com

Thua Anh, toi la mot nguoi binh thuong, rat binh thuong. Toi da hoc tap phan dau rat nhieu, da la mot nguoi tham gia cong tac Doan nhung qua la lam cong tac Doan hien nay rat la kho. Doan da xa roi cac ban tre tu rat lau, anh co the thay thong tin nay tren cac phuong tien truyen thong.

Anh co y kien gi de thanh nien mong muon va xung dang dung vao hang ngu THANH NIEN VIET NAM the he moi khi co the khong co mot diem tua tot ve tinh than, gia dinh, kinh te?

Nguyen Thanh Tung Ve nhan su Ban Bi thu Trung uong Doan.

So voi nhem ky truoc, so luong Uy vien BCH va Ban Thuong vu deu tang, nhung so luong Ban Bi thu lai giam, trong khi van duoc phep bau tu 5 - 7 nguoi. Thua anh, phai chang Doan ta hut hang can bo tre?

Nguyen Binh Minh; Email: specialmatter2000@yahoo.com

Toi nghe noi anh la chau cua nguyen Thu tuong Vo Van Kiet. Neu co hoac khong xin anh cho biet qua trinh cong tac va truong thanh cua minh de den nay tro thanh mot thu linh cua Doan.

Dang Dinh Dong; Email: mitanhson@yahoo.com.vn Luc luong doan vien, thanh nien bien dong

Hien nay tai nhieu dia phuong luc luong doan vien thanh nien bien dong nhanh va lien tuc ma ly do co ban nhat lai la tai cac dia phuong do thieu viec lam cho DVTN. Vi vay ho tu tim loi di cho minh ma hau nhu cac co so Doan dia phuong do khong quan ly duoc. La nguoi chiu trach nhiem cao nhat cua to chuc Doan theo anh can phai lam gi de quan ly luc luong nay? T.U Doan co giai phap gi de tao du viec lam cho ho de giam bot tinh trang DVTN bo di lam an xa?

Toi biet ro DVTN tai nong thon rat can von nhung cac nguon ho tro tu to chuc Doan lai qua it hay chua dap ung duoc. Vay anh co giai phap gi de tao dieu kien, ho tro nhieu hon nguon von cho thanh nien lam kinh te va ho tro tieu thu cac san pham lam ra tu cac mo hinh kinh te do?

Y kien cua ban ve van de nay?

Tai chuong trinh Doi thoai thu linh so dau tien do Dai Truyen hinh Viet Nam phoi hop voi bao TP to chuc, anh Vo Van Thuong se trao doi thang than voi thanh nien ve nhung thanh tich, cung nhu nhung van de con ton tai trong cac phong trao cua Doan.

La thu linh thanh nien, anh Thuong se lang nghe y kien truc dien cua the he tre ve viec Doan da thuc su la nguoi ban dong hanh va than thiet.

Bi thu thu nhat T.U Doan se don nhan nhung ky vong cua cac doan vien, thanh nien vao to chuc Doan trong thoi gian toi.

Anh Vo Van Thuong cung thong bao ve ket qua Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX, ke hoach hoat dong cua Doan thoi gian toi de thuc su tro thanh nguoi ban dong hanh tin cay cua tuoi tre ca nuoc.

Trong chuong trinh keo dai 60 phut, nguoi thu linh cua thanh nien cung tam su ve viec lam the nao de Doan thuc hien tot trach nhiem duoc giao doi voi thanh nien.

Ngay tu bay gio, hay dat cau hoi cho anh Vo Van Thuong thong qua TP Online. Ngoai ra, ban cung co the gui nhung tam tu, nguyen vong, hoac hien ke de to chuc Doan luon la ban dong hanh tin cay cua the he tre.

Viet Bao
Comment :Nhung cau hoi danh cho thu linh
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nhung cau hoi danh cho thu linh bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nhung cau hoi danh cho thu linh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nhung cau hoi danh cho thu linh ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới Trẻ
Questions for leaders
Predicted, Vo Van Thuong, Vietnam, U Doan, Nghe An, u are, first secretary, alternate members, companions, in the program, young people, really, youth, workers, organizations and Surgeons
Vo Van Thuong - alternate member of the Party Central, Central Union First Secretary - will dialogue with youth country in the "mission - to accompany your youth?", was broadcast live on VTV6 8pm 9/1 ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Những câu hỏi dành cho thủ lĩnh

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Những câu hỏi dành cho thủ lĩnh bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nhung cau hoi danh cho thu linh

Nhan xet, hay lien he ve tin Nhung cau hoi danh cho thu linh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nhung cau hoi danh cho thu linh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Thanh nien Viet Nam trong chuyen muc The gioi tre.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Thanh nien Viet Nam
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0