Danh sach Ban Bi thu Ban Thuong vu Ban Chap hanh Uy ban Kiem tra TU Doan khoa IX nhiem ky 2007 2012

Danh sach Ban Bi thu Ban Thuong vu Ban Chap hanh Uy ban Kiem tra TU Doan khoa IX nhiem ky 2007 2012

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ban Bi thu:

1. Vo Van Thuong (1970); Thac si Triet hoc; Bi thu thu nhat T.U Doan khoa VIII; Tai dac cu Bi thu thu nhat khoa IX
2. Nguyen Hoang Hiep (1969); Cu nhan Hanh chinh; Uy vien Thuong vu T.U Doan khoa VIII; Bi thu T.U Doan khoa IX
3. Lam Phuong Thanh (1967); Cu nhan Lich su, Cu nhan Luat, dang hoc Cao hoc Luat; Bi thu T.U Doan khoa VIII; Bi thu T.U Doan khoa IX

Ban Thuong vu: (Xep theo thu tu ABC)

1. Nguyen Hoai Anh (1977); Kien truc su; Bi thu Tinh Doan Binh Thuan 

2. Tat Thanh Cang (1971); Cu nhan Luat, Bi thu Thanh Doan TP Ho Chi Minh

3. An Dinh Doanh (1968); KS Nong nghiep, dang hoc Cao hoc Quan ly hanh chinh; Truong ban TN nong thon T.U Doan 

4. Nguyen Manh Dung (1973); Cu nhan Kinh te, Cu nhan Ngoai ngu, dang hoc Cao hoc QTKD; Truong ban Thanh nien truong hoc T.U Doan, Pho chu tich thuong truc T.U Hoi SVVN 

5. Tran Manh Dung (1967); Cao dang SP Chinh tri; Bi thu Tinh Doan Khanh Hoa

6. Pham Huy Giang (1971); Thac si Qtri KD; Truong ban Cong tac thieu nhi T.U Doan, Pho chu tich thuong truc Hoi dong Doi T.U

7. Nguyen Thi Ha (1971); Cu nhan khoa hoc nganh ngu van; Truong ban To chuc T.U Doan

8. Nguyen Long Hai (1976); Thac si Luat; Pho truong Ban kiem tra T.U Doan

9. Do Manh Hien (1969); Cu nhan Luat, Hanh chinh; Bi thu Thanh Doan Hai Phong 

10. Nguyen Hoang Hiep; Bi thu T.U Doan khoa IX

11. Tran Van Hiep (1965); Cu nhan Luat; Bi thu Tinh Doan Lam Dong

12. Ta Quang Huy (1969); Cu nhan Luat; Truong ban Thanh nien Bo Cong an

13. Nguyen Phuoc Loc (1970); Cu nhan Kinh te; Pho truong ban Mat tran thanh nien T.U Doan 

14. Vu Thanh Mai (1973); Tien si Vat ly; Pho truong ban Thanh nien truong hoc T.U Doan

15. Phan Van Mai (1973); DH SP, Kinh te; Bi thu Tinh Doan Ben Tre

16. Ha Thi Nga (1969); CN Su pham; Bi thu Tinh Doan Lao Cai 

17. Nguyen Van Phong (1968); Tien si Giao duc hoc; Bi thu Thanh Doan Ha Noi, Pho chu tich T.U Hoi Sinh vien VN

18. Phung Khanh Tai (1971); Cu nhan Su pham ky thuat, ngoai ngu; Giam doc Trung tam giao duc Dan so - Suc khoe - Moi truong T.U Doan

19. Lam Phuong Thanh; Bi thu T.U Doan khoa VIII; Bi thu T.U Doan khoa IX

20. Nguyen Duc Thanh (1970); Cu nhan Kinh te; Bi thu Tinh Doan Quang Ninh

21. Dang Thi Phuong Thao (1970); Cu nhan Kinh te nong nghiep; Pho truong ban Tu tuong van hoa T.U Doan 

22. Vo Van Thuong; Bi thu thu nhat khoa IX

23. Nguyen Quang Truong (1971); Thac si kinh te van tai; Truong ban Kiem tra T.U Doan

24. Do Minh Tuan (1972); CN Su pham; Bi thu Tinh Doan Thanh Hoa

25. Le Anh Tuan (1965); DH Hoc vien CTQS; Truong ban Thanh nien Quan doi

26. Nguyen Thi Hoang Van (1972); CN Ngoai ngu, CN Kinh te; Truong ban Quoc te

T.U Doan

27. Nguyen Dac Vinh (1972); Tien si Hoa; Bi thu Doan DH Quoc gia Ha Noi, Pho CN Bo mon Cong nghe Hoa hoc 

Ban Chap hanh (Xep theo thu tu ABC)

1. Duong Van An (sinh nam 1971); Don vi cong tac: Bi thu Tinh Doan Thua Thien - Hue; Tinh do chuyen mon: CN Dia ly

2. Nguyen Hoai Anh; Bi thu Tinh Doan Binh Thuan

3. Huynh Ngoc Anh (1968); Bi thu Tinh Doan Dak Nong; Cao dang Su pham

4. Le Hoang Anh (1973); Pho truong ban Thanh nien truong hoc T.U Doan, Uy vien Ban thu ky T.U Hoi Sinh vien Viet Nam; Cu nhan Nong hoc, Quan ly kinh te

5. Mai Ngoc Bich (1972); Pho truong ban Thanh nien cong nhan va do thi T.U Doan; Cu nhan Kinh te, Cu nhan Luat

6. Nguyen Thi Ngoc Bich (1969); Bi thu Tinh Doan Hai Duong; Cu nhan Kinh te 

7. Nguyen Thai Binh (1975); Pho tong bien tap Tap chi Nguoi bao tro thuoc Hoi Bao tro nguoi tan tat va tre mo coi Viet Nam. Cu nhan Van hoa

8. H" Kim Hoa Bya (1970); Bi thu Tinh Doan Dak Lak; Dang hoc DH QLHC

9. Tat Thanh Cang; Bi thu Thanh Doan TP Ho Chi Minh

10. Pham Thi Phuong Chi (1975); Pho truong ban Quoc te T.U Doan; Cu nhan Ngoai ngu

11. Ho Minh Chien (1965); Bi thu Tinh Doan Ca Mau; Cu nhan Chinh tri

12. Cha A Cua (1974); Bi thu Tinh Doan Son La; Ky su Nong nghiep

13. Nguyen Manh Cuong (1973); Truong ban Hop tac Quoc te, Lien hiep cac Hoi KH&KT Viet Nam; Tien si NC ve Phat trien

14. An Dinh Doanh; Truong ban TN nong thon T.U Doan

15. Dinh Van Dung (1967); Truong ban TNQK 5, Bo Quoc phong; DH Hoc vien CTQS

16. Hoang Trung Dung (1971); Bi thu Tinh Doan Ha Tinh; Dai hoc Su pham

17. Le Tri Dung (1976); Bi thu Doan TN Bo Ngoai Giao; Thac si Quan he quoc te

18. Nguyen Manh Dung; Truong ban Thanh nien Truong hoc T.U Doan

19. Tran Manh Dung; Bi thu Tinh Doan Khanh Hoa

20. Tran Huong Duong (1971); Chanh Van phong Hoi dong Doi Trung uong; Thac si Van hoa

21. Nguyen Hai Dang (1976); Giang vien Hoc vien TTN Viet Nam, Bi thu Doan thanh nien Hoc vien TTN Viet Nam; Thac si Kinh te chinh tri

22. Le Hong Dao (1974); Bi thu Tinh Doan Vinh Long; CN Xay dung Dang

23. Ho Thi Cam Dao (1972); Bi thu Tinh Doan Soc Trang; Cu nhan Hanh chinh

24. Pham Kim Dinh (1975); Pho truong ban Thanh nien Bo Cong an; Cao hoc Luat

25. Hoang Huu Do (1969); Bi thu Tinh Doan Yen Bai; CN Kinh te Nong nghiep 

26. Lam Dong (1971); Bi thu Tinh Doan Ninh Thuan; Cu nhan SP ngoai ngu

27. Nguyen Thi Huong Giang (1969); Bi thu Tinh Doan Bac Ninh; Thac si Quan ly Giao duc

28. Pham Huy Giang; Truong ban Cong tac thieu nhi T.U Doan

29. Doan Hong Ha (1978); Giam doc Trung tam Van hoa nghe thuat Sinh vien; Cu nhan Van hoa, Cu nhan bao chi

30. Le Thi Thanh Ha (1968); Bi thu Tinh Doan Ha Nam; Cu nhan Kinh te

31. Nguyen Thi Ha; Truong ban To chuc T.U Doan

32. To Tu Ha (1976); Bi thu Doan TN nganh Hang khong DDVN; Ky su, dang hoc Cao hoc QTKD

33. Ta Van Ha (1970); Pho giam doc Ban quan ly xay dung Cau nong thon Trung uong; Ky su dien, Cu nhan kinh te

34. Nguyen Hai (1973); Bi thu Tinh Doan Phu Tho; Cu nhan Quan ly Giao duc

35. Nguyen Long Hai; Pho truong ban Kiem tra T.U Doan

36. Doan Duc Hao (1973); Pho truong ban To chuc T.U Doan; Cu nhan Triet, Hanh chinh, dang hoc Cao hoc Chinh tri hoc

37. Doan Thi Hau (1969); Bi thu Tinh Doan Lang Son; Thac si van hoc

38. Do Manh Hien; Bi thu Thanh Doan Hai Phong

39. Nguyen Hoang Hiep; Bi thu T.U Doan khoa IX

40. Tran Van Hiep; Bi thu Tinh Doan Lam Dong

41. Ngo Duy Hieu (1973); Pho bi thu Thuong truc Thanh Doan Ha Noi, Chu tich Hoi Sinh vien TP Ha Noi; Thac si Luat

42. Sung A Ho (1976); Bi thu Tinh Doan Lai Chau; Ky su Trong trot

43. Le Thi Thu Hong (1970); Bi thu Tinh Doan Bac Giang; Cu nhan Kinh te

44. Dang Ngoc Hoa (1969); Thu ky toa soan TNO; Cu nhan Luat, cu nhan Bao chi

45. Vu Ngoc Hoang (1968); Truong ban TNQCPK-KQ, Bo Quoc phong; DH Hoc vien CTQS

46. Nguyen Van Hop (1967); Bi thu Tinh Doan Tay Ninh; Cu nhan Luat

47. Tran Minh Huan (1968); Bi thu Tinh Doan Bac Lieu; Cu nhan Luat, Cao cap QLNN

48. Duong Quoc Hung (1970); Truong ban TNQK 3, Bo Quoc phong; CNCD truong SQCTQS

49. Tran Kim Hung (1968); Truong ban TNQK I, Bo Quoc phong; DH Hoc vien CTQS

50. Phan Thi Dieu Huong (1978); Truong phong QL Khoa hoc, Ban KHCN-NCDT, Tap doan CN Tau thuy Viet Nam; Cu nhan quan tri kinh doanh

51. Nguyen Thi Thu Huong (1968); Bi thu Tinh Doan Nghe An; Cu nhan Su pham

52. Nguyen Anh Huu (1976); Pho truong ban Thanh nien cuc V26, Bo cong an; Dai hoc CSND

53. Tran Xuan Huu (1969); Bi thu Tinh Doan Thai Nguyen; KS KT Nong nghiep

54. Bui Quang Huy (1977); Uy vien BTV Thanh Doan TP.Ho Chi Minh, Bi thu Ban can su Doan DH quoc gia TP Ho Chi Minh. Cu nhan Luat

55. Ta Quang Huy; Truong ban Thanh nien Bo Cong an

56. Tran Van Huyen (1971); Bi thu Tinh Doan Hau Giang; Dai hoc Luat

57. Duong Thi Thanh Huyen (1978); Truong ban TN Tong cuc Canh sat, Bo cong an; Cao hoc Luat

58. Nguyen Trung Kien (1976); Truong ban TN Tong cuc Xay dung luc luong, Bo Cong an; Cao hoc Luat

59. Lai Xuan Lam (1968); Bi thu Doan khoi cac Co quan Trung uong; Thac si Giao duc, Cu nhan Kinh te

60. Tran Thanh Lam (1973); Thu ky Bi thu thu nhat T.U Doan; Cu nhan My thuat

61. Nguyen Thi Thu Lan (1976); Bi thu Tinh Doan Quang Nam; Cu nhan SP Van

62. Vi Tu Lieu (1973); Pho chanh van phong T.U Hoi LHTN Viet Nam; Cu nhan xay

dung Dang

63. Nguyen Van Linh (1969); Truong ban TNQK 4, Bo Quoc phong; DH Hoc vien CTQS

64. Nguyen Phuoc Loc; Pho truong ban Mat tran thanh nien T.U Doan

65. Nguyen Van Loc (1966); Bi thu Tinh Doan Binh Duong; Cu nhan chinh tri

66. Bui Van Loi (1978); Uy vien Ban thu ky Hoi SVVN, Chu tich Hoi Sinh vien truong Dai hoc Hue. Thac si Nong nghiep

67. Nguyen Phi Long (1976); Uy vien Ban thu ky, Chanh van phong T.U Hoi Sinh vien Viet Nam; Thac si Giao thong van tai

68. Nguyen Dong Long (1975); Bi thu Doan TN Tap doan Buu chinh Vien thong; Ky su Vat ly

69. Dong Van Luu (1973); Bi thu Tinh Doan Bac Kan; Ky su Nong nghiep

70. Vu Thanh Mai; Pho truong ban Thanh nien truong hoc T.U Doan

71. Phan Van Mai (1973); Bi thu Tinh Doan Ben Tre

72). Lo Thi My (1971); Bi thu Tinh Doan Ha Giang; TC Thanh van, dang hoc DH Cong Doan

73. Lo Xuan Nam (1973); Bi thu Tinh Doan Dien Bien; Ky su Xay dung

74. To Quang Nam (1971); Truong ban Thoi su chinh tri Bao Tien Phong; CN Kinh te

75. Ha Thi Nga; Bi thu Tinh Doan Lao Cai

76. Ong Van Ngay (1968); Bi thu Tinh Doan Kien Giang; Cu nhan Chinh tri

77. Do Thi Nghia (1970); Pho truong ban Mat tran thanh nien, Chanh van phong T.U Hoi LHTN Viet Nam; Cu nhan Kinh te

78. Huynh Van Hong Ngoc (1976); Truong phong cong tac Doan phia Nam; Cu nhan Luat

79. Nguyen Truong Hai Ngoc (1979); Pho bi thu Doan TN Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon; CN Luat Kinh te

80. Tran Vinh Ngoc (1971); Truong ban TNQK 7, Bo Quoc phong; DH Hoc vien CTQS

81. Tran Thanh Nha (1974); Bi thu Tinh Doan An Giang; Thac si Kinh te

82. Nguyen Thi Oanh (1968); Bi thu Tinh Doan Hoa Binh; Cu nhan Luat

83. Ho An Phong (1971); Bi thu Tinh Doan Quang Binh; Cu nhan Bao chi

84. Nguyen Van Phong; Bi thu Thanh Doan Ha Noi

85. Le Quoc Phong (1978); Pho bi thu Thanh Doan, Truong ban Thanh nien Truong hoc Thanh Doan, Pho chu tich Hoi SVVN TP Ho Chi Minh; Thac si Sinh hoc

Viet Bao
Comment :Danh sach Ban Bi thu Ban Thuong vu Ban Chap hanh Uy ban Kiem tra TU Doan khoa IX nhiem ky 2007 2012
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Danh sach Ban Bi thu Ban Thuong vu Ban Chap hanh Uy ban Kiem tra TU Doan khoa IX nhiem ky 2007 2012 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Danh sach Ban Bi thu Ban Thuong vu Ban Chap hanh Uy ban Kiem tra TU Doan khoa IX nhiem ky 2007 2012 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Danh sach Ban Bi thu Ban Thuong vu Ban Chap hanh Uy ban Kiem tra TU Doan khoa IX nhiem ky 2007 2012 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới Trẻ
List of the Secretariat, the Standing Committee, Executive Committee, Union Central Inspection Commission IX tenure 2007 - 2012
Predicted, Standing Committee of the University School, Nguyen Hoang Hiep, Vietnam, Vo Van Thuong, First Secretary, audit committee, Ho Chi Minh, the police, national defense, the Executive Committee, Secretariat, BA, Provincial Group, Central
Secretariat: 1 . Vo Van Thuong (1970) Master of Philosophy; First Secretary of the Central Group VIII; re-elected First Secretary IX 2. Nguyen Hoang Hiep (1969), Bachelor of Administration; Union Central Standing Commissioner VIII; Secretary of the Central Union IX 3. Lam ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Danh sách Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn khóa IX nhiệm kỳ 2007 – 2012

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Danh sách Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn khóa IX nhiệm kỳ 2007 – 2012 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Danh sach Ban Bi thu Ban Thuong vu Ban Chap hanh Uy ban Kiem tra TU Doan khoa IX nhiem ky 2007 2012

Nhan xet, hay lien he ve tin Danh sach Ban Bi thu Ban Thuong vu Ban Chap hanh Uy ban Kiem tra TU Doan khoa IX nhiem ky 2007 2012 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Danh sach Ban Bi thu Ban Thuong vu Ban Chap hanh Uy ban Kiem tra TU Doan khoa IX nhiem ky 2007 2012 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Nhip song tre trong chuyen muc The gioi tre.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Nhip song tre
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0