Lich cup dien TP Binh Duong ngay 23246

Lich cup dien TP Binh Duong ngay 23246

Tags: Ben Cat, Thuan An, TP Binh Duong, My Phuoc, KCN Song Than, An Phu, khu vuc cong ty, cong ty truc thuoc, khu cong nghiep, cac cong ty, Quoc lo 13, Tan Dong Hiep, Di An, nga tu, doc duong, den
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Lich cup dien TP Binh Duong ngay 23-24/6
TP Binh Duong tiep tuc cat diep trong tuan tu 21/6-27/6 Xin gioi thieu toi quy doc gia lich cat dien TP Binh Duong tu ngay 23/6 den ngay 24/6

Ngay 23 thang 06 nam 2010

Mat dien tu 05h00 18h30 cac khu vuc sau:

Khu vuc duong DT 743 ben trai duong tu nga tu Cho Dinh den nga ba Dinh Diem(TXTDM).

Khu vuc duong DLBD ben phai duong tu nga tu San Banh den Suoi Cat va tram STTTT, co phan bong da, Kim Hung 3(TXTDM).

Khu vuc cong ty Duoc Pham Truong An, TL Hop Thanh, CS Nguyen Thanh Bang, LHA tram Gom 1/5, khu vuc nha may Bia Ben Thanh (nhanh 1) xa Vinh Phu.

Khu vuc doc theo duong Nguyen Trai TT Lai Thieu (Thuan An).

Khu vuc doc ben trai quoc lo 13 tu Uy Ban nhan dan xa Tan Dinh den Cau Tay va cac cong ty truc thuoc tren dia ban(Ben Cat).

Khu vuc cac cong ty: Han Viet, Diing Long, Truong Phong, Shin Kwang VN, Elon, Chungwoo Rope, Lishin, Ample, Masontech, Supor, Nha may nuoc Dinh Ben Tranh, Bom Chanh Duong, Cong Betong, Tram 1 Betong MP, Samjin, Tron Betong nhua nong, Quat Viet Nam, Seeberger, Tien Wei, Becamex UDJ, Thai Long, Nutifoods, New Yow Chern, Yazaki EDS, Nha may Nuoc My Phuoc 1, Primacy, Phuoc Y, Good Steel, Long Thanh, Tole Binh Duong, Bibica, Diamond, Try On Rubber, Hugo Bamboo, Tron Betong My Phuoc 1, Xi mang Ha Tien Kien Giang (Ben Cat).

Khu vuc cac cong ty: Chenshan, Vinex, Dewberry VN, Dong Nam Viet, Kaiser, Grand Art,Samyoung Vina, Hai quan My Phuoc, FTN, GD TEXT, Panko Vina (tram 3,4,5), Rongshin, Chentai, Nha may xu ly nuoc thai My phuoc 1,
Khu vuc cac cong ty doc Duong NA1, Duong NA2, Duong NA3 khu cong nghiep My Phuoc 2 (Ben Cat).

Khu vuc cac cong ty thuoc khu cong nghiep My Phuoc 3: United Mechanical, S & J Hosiery, Sung Shin, Mega Plastic, Chan nuoi CP Viet Nam, Go Nam My, Viet Huong My Phuoc 2, K & V, Sinh Hoa Quoc te, Nhua Viet Nam, ECS Electronics, Great Hill, Saint Way, Factory Funiture, Leoter, Precision Machining, Varivas, Tong Lan, Muc In Citi, Heise Industries, Jeil A tech, SunJin Industry, Green Cera, tram 1 khu tai dinh cu My Phuoc 3, Nagai Giken, Yuasa Golve, S4 Fashion Partner, Hwa Dian, BK Vina (Ben Cat).

Khu vuc doc hai ben duong 30-04 tu nga ba Vat Tu den nga tu Tang Du va tu nga tu Tang Du Ben Cat den Long Tan Dau Tieng (Ben Cat).

Khu vuc doc ben trai quoc lo 13 tu Cau Tay den nga ba Vat Tu (Ben Cat).

Khu vuc thi tran My Phuoc, xa Long Nguyen (Ben Cat).

Khu vuc doc ben trai duong DT-743 tu cau Ba Kham den nga 3 Lo O (Di An).

Khu vuc ben phai QL1K tu Nga 3 den Cau Hang (Di An).

Khu vuc doc ben trai duong DT743 tu Trung tam Yte huyen Di An den Nga 3 Dong Tan xa Tan Dong Hiep (Di An).

Khu vuc tu Nga 3 Dong Tan den Nga 4 Duong Moi thi tran Di An (Di An).

Khu vuc ben trai duong tu nga 4 Duong Moi den dinh than Di An va khu vuc dinh than Di An (Di An).

Khu vuc doc duong so 12 KCN Song Than va khu vuc doc ben trai dai lo Thong Nhat tu duong so 10 den duong so 6 KCN Song Than (Di An).

Khu vuc KDC Tan Dong Hiep B (Di An).

Khu vuc khu cong nghiep Binh Duong (Di An).

Khu vuc tu cong ty Dai Quang den cong ty thep Quoc Duy xa An Binh (Di An).

Khu vuc Cau Gio Bay xa An Binh (Di An).

Khu vuc doc duong DT743 tu nga 3 Dong Tan den nga 3 Vuon Tram xa Tan Dong Hiep (Di An).

Khu vuc khu dan cu Tan Binh xa Tan Binh (Di An).

Khu vuc tu Nga tu Chieu Lieu den Doc Tan Binh xa Tan Binh (Di An).

Khu vuc tu Nga tu Chieu Lieu den Nga 3 Lien Hop xa Tan Dong Hiep (Di An).

Khu vuc tu Tai Ga Thinh A den Dinh An Nhon xa Tan Binh (Di An).

Khu vuc doc ben phai duong DT 743 tu cong ty Alhonga ve den cong ty Thep Thien Loc Tan (Thuan An).

Khu vuc doc ben trai dai lo Thong Nhat tu tram gac den duong so 10 KCN Song Than (Di An).

Khu vuc doc duong so 19, 20, 21, 22 KCN Song Than (Di An).

Khu vuc Nha May Xe Lua Di An, Truong Ky Thuat Duong Sat huyen Di An.thi tran Di An (Di An).

Khu vuc tap the nhan dan tu to 8 den to 17 Xom Ngheo khu pho Thong Nhat thi tran Di An (Di An).

Khu vuc tu nga 3 dai lo Thong Nhat den nga 3 dai lo Doc lap KCN Song Than (Di An).

Khu vuc doc dai lo Doc lap KCN Song Than (Di An).

Khu vuc doc duong so 10 tu nga 3 Dai lo Doc lap den nga 4 duong so 9 KCN Song Than (Di An).

Khu vuc Bo Tu Lenh Quan Doan 4 khu cong nghiep Song Than (Di An).

Khu vuc doc ben phai duong DT 743 tu Nga tu 550 ve den cong ty Bor Yuer, Duong so 23 KCN Song Than II (Thuan An).

Khu vuc doc hai ben duong tu Cty Han Nguyen Ky ra den duong DT 743 ap 1B xa An Phu (Thuan An).

Khu vuc doc ben trai duong DT 743 tu Nga 3 duong vao cong ty Han Nguyen Ky ve den Nga 3 Vuon Tram xa An Phu (Thuan An).

Khu vuc cong ty Dong Do, Nha tro Nguyen Van Dung, Kho Gom Au A, Green River, Green River Wood, Nha tro Le Van Hieu, Hoang My, Luu Van Dung, Tuoc My, Go Truong Thanh, Giang Tay, Tran Trung Cuong, Xang Dau Phuc Loi, Thuong Dinh, Nha tro Phan Thi Kim, Le Van Thinh, Nguyen Thi Kim Xuyen xa An Phu (Thuan An).

Khu vuc mat dien tu nga 4 Mieu Bung Cu doc duong DT747B den cau Khanh Van (Tan Uyen).

Khu vuc doc ben trai QL1K tu nga 3 Lo O den Cau Hang xa Tan Dong Hiep (Di An).

Khu vuc tu Nga 3 Nha May Giay Tan Mai den Nga 3 Thien Thu xa Binh Thang ( Di An) .

Khu Pho Ap Vinh Tien, Vinh An , Le Trang xa Vinh Hoa, Thi Tran Phuoc Vinh, xa Tam Lap, Xa An Binh. Phu Giao.

Khu vuc tu doc Ba Nghia doc ben phai duong DT747 den nga 3 Ong Dong, tu nga 3 Ong Dong doc ben trai duong DT747B den van phong Khu Cong nghiep Nam Tan Uyen (Tan Uyen).

Khu vuc toan bo Khu Pho 1, 2, 3, 4 thi tran Dau Tieng va Ap Nui Dat xa Dinh Thanh ( Dau Tieng) .

Khu vuc Khu Pho 2, 6 thi tran Dau Tieng va toan bo xa Thanh An, Thanh Tuyen (Dau Tieng) .

Khu vuc duong tao luc 1 tu KCN Dai Dang den duong DT 743 (TXTDM).

Khu vuc tu nga 4 mieu Bung Cu doc ben phai duong DT743 den nga 3 Tan Phuoc khanh, tu nga 4 Binh Chuan doc duong DH403 den Cong ty GTM – Tan Khanh (Tan Uyen).

Duong tao luc 1 tu nga ba duong so 1 den KCN Dai Dang (TXTDM).

khu vuc duong tao luc 7 tu nga tu Buu Dien Phu My den nga tu duong tao luc 7 va tao luc 2(TXTDM).

Khu vuc duong tao luc 1 tu nga ba duong so 1 den Phu Chanh 3 Duong tao luc 2 tu Buu Dien Phu My den cau Tho Ut (TXTDM).

Khu vuc toan bo KCN VSIP2, Dong An 2, KCN Phu Gia (Ben Cat).

Khu vuc tu cau Ben San doc duong DT746 den Uy ban nhan dan xa Tan Vinh Hiep, khu vuc tu cau Tho Ut- doc duong DT743 den Cong Xanh, tu Cong Dinh Ong Dong doc duong DH409 den Ap Ba Tri (Tan Uyen).

Khu vuc tu duong so 2 doc theo ben tai dai lo Thong Nhat den nga 4 Duong so 10 KCN Song Than (Di An).

Khu vuc tu vong xuay Duong so 10 doc theo duong so 10 den Duong so 9, doc theo duong so 9 tu Duong so 10 den Duong so 6 khu cong nghiep Song Than (Di An).

Khu vuc Duong so 8 tu Duong so 9 den Dai lo Doc Lap khu cong nghiep Song Than (Di An).

Khu vuc doc hai ben Quoc lo 13 tu Cau Tham Rot den Ben Van (Ben Cat).

Khu vuc cac xa Tru Van Tho, xa Cay Truong, xa An Long, xa Tan Long, xa Lai Uyen, xa Tan Hung, xa Hung Hoa va cac cong ty truc thuoc tren dia ban xa (Ben Cat).

Ly do: Dieu tiet san luong dien ket hop cong tac sua chua va bao tri luoi dien.

Ngay 24 thang 06 nam 2010

Mat dien tu 05h00 - 18h30 cac khu vuc sau:

Khu vuc duong 30/4 tu nga tu Go Dau den Nha May Duong, duong Phan Boi Chau, Nguyen Tri phuong (TXTDM).

Khu vuc tram DD 30/4, Khu vuc duong 30/4 (TXTDM).

Khu vuc doc ben phai duong 22/12 tu Nga tu 22/12 ve den cong ty SaiGa, khu vuc hai ben duong vao cong ty Phi Ma xa Thuan Giao (Thuan An).

Khu vuc doc ben trai Dai lo Binh Duong tu nga tu Cau Ong Bo ve den nga 3 Mui Tau.

Khu vuc doc hai ben duong Dai lo Binh Duong tu Nga 3 Mui Tau ve den Cau Vinh Binh xa Vinh Phu (Thuan An).

Khu vuc doc ben trai Dai lo Binh Duong tu Nga 4 San Banh ve den Suoi Cat (TXTDM).

Khu vuc Trung tam DV Phat thanh truyen hinh Binh Duong (TXTDM).

Khu vuc doc ben trai tu Suoi Cat den nga tu Binh Hoa (Thuan An).

Khu cong nghiep Viet Huong A, B, C thuoc xa Thuan Giao (Thuan An).

Khu vuc tram Gach Tan Dinh, Ap 3 Tan Dinh B-1, Lo 1, Lo 2 Cong ty An Hung Tuong 2 (Ben Cat).

Khu vuc Co so Hong Phuc, Tran To Ha, Go Mau Xanh, Hong Ha, Tra My, Dong Tien, Hiep Loi, Phan Thi Ngoc No, Doanh nghiep tu nhan Tan Dinh, Sarah, Samyoung (Ben Cat).

Khu vuc co so Truong Xuan Nghi, Trung Tam Vien thong Quoc Te (tram 1), Van Ep Tan Dinh, Giay Thuan An, Giay Minh Nhat, Giay Tan Dinh, Giay Vinh Co, Tram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Lo 5-1, Lo 5-2 Cong ty An Hung Tuong 2 (Ben Cat).

Khu vuc duong Tran Ngoc Len, duong tu Tran Ngoc Len ra ap 6 Dinh Hoa, Huynh Van Luy den buu dien Phu My (TXTDM).

Khu vuc doc ben phai quoc lo 13 tu Uy Ban xa Tan Dinh den Cau Tay (Ben Cat).

Khu vuc khu dan cu Thoi Hoa (Ben Cat).

Khu vuc doc hai ben duong DT 741 tu Cua Moi Nuoc den cay xang An Loi (Ben Cat) .

Khu vuc xa Hoa Loi va cac cong ty truc thuoc tren dia ban xa (Ben Cat)- QL14 Tu Nga tu So Sao den truong Moi Nuoc, khu vuc xa Chanh My ,My Hao (TXTDM).

Khu vuc doc duong tu nga ba Lang Xi di duong DT 741, Khu vuc khu cong nghiep My Phuoc 3 (Ben Cat).

Khu vuc tram Lo 3, Lo 4 An Hung Tuong 2 (Ben Cat).

Khu vuc khu du lich lich su van hoa Dai Nam (Ben Cat).

Khu vuc cong ty Giay Chanh Duong (Ben Cat).

Khu vuc cac cong ty: Yen Tich, Day Sai Gon, Nhon Phu, Huaxin, Thanh Phat, Golden Jaya, Chunshin Vina, Nhon Ha, Vuong Van Khanh, Chau Van, Ngoc Diep, Nguyen Minh Thanh, Legourmet, Lam Thi Rot, Jiiuh Jaan, Phuc Loc, Ma Dang, Luu Quang Hanh, Trung Nam, Tien Trien, Mori Shige, Fusi Denso, Phu Phong, Nguyen Van Mau, Dong Xuan, Quang Hop, Nguyen Trung Toan, Van Tri Hien, Green Tech, Trung Ngoc Nghia, Viet Nhat, Tien Bao, Truong Tho, Bao Sheng, Mai Phuong, Tin Chau, Dai Thanh Van, Nghien Cuu Mia, Vo Hoang Minh, Huynh Gia, Keum Kwang, YoengShin, My Nghe Viet Huong, Tran Van Loi, Bao An, Doan Quang Luu, Bao Ton Sinh Thai Phu An, Phan Bon Phu An, Young Chang, Phan Thi Thuy Lan, Cong ty MK, Cong ty Phu An, Phu An Sinh, Son Mai Song Be, Huyen Phat, Go Kim Son, Nghia Thanh, Go Phu An, Osco, Nhu Ngoc, Thuan Phat, Thanh Van, Phu Quy, Duc Thanh (Ben Cat).

Khu vuc doc duong DT 744 tu Cau Ong Co den nga ba Rach Bap va cac cong ty truc thuoc tren dia ban (Ben Cat).

Khu vuc khu cong nghiep Rach Bap, Mai Trung, Viet Huong 2 (Ben Cat).

Khu vuc co so Anh Tuan, Ngo Minh Mang, Nguyen Huu Phuc, Phat Thang, Song Hoa, Lilama, May Quoc Te, Be Tong Binh Duong, Zipper, Thien Sinh, Thuan Thanh (Ben Cat).

Khu vuc doc ben trai Quoc Lo 13 tu nga ba Cong An den nga ba Ho Tu Van, va khu vuc doc hai ben quoc lo 13 tu nga ba Ho Tu Van den Ben Van (Ben Cat) .

Khu vuc Ap Moi, Ben Tuong, Ben Cha Di, Ong Khuong, Suoi Khoai, khu do thi Bau Bang, Ao Ho, Ben Van, Ap 2 Long Nguyen (Ben Cat).

Khu vuc khu cong nghiep Bau Bang (Ben Cat).

Khu vuc cac cong ty doc Duong NA4, Duong NA5, Duong NA6, Duong NA7 khu cong nghiep My Phuoc 2 (Ben Cat).

Khu vuc cac cong ty thuoc khu cong nghiep My Phuoc 3 gom: tu dung tram 220 kV My Phuoc, Soul Gear Vina, PMT, CF Vina, kien tuc xa Soul Vina, kien tuc xa CF Vina, Bukota, Sinh Sung, Thai Duong, Tung ShanPen, Poong Cheon, Creysn, Sharp Cretion, Chokwang (Ben Cat).

Khu vuc doc lo 7A tu nga tu Tang Du den nga ba Rach Bap va tu nga ba Rach Bap den Ben Suc - Thanh Tuyen (Ben Cat).

Khu vuc doc duong DT 748 tu nga tu An Dien den ranh gioi xa An Dien - An Lap (Ben Cat).

Khu vuc mot phan xa An Dien, xa An Tay va cac cong ty truc thuoc tren dia Ban (Ben Cat).

Khu vuc tu Nga tu Binh Tri doc theo duong Nong Thon den Khu Sinh Thai xa Tan Binh (Di An).

Khu vuc doc ben trai duong DT 743 tu Nga tu 550 ve den Nga tu Mieu Bung Cu xa An Phu (Thuan An).

Khu vuc cong ty TA2, Anh Quang, Dussman VN, Tan Hoang Hai, Maeve Furn, NM Kinh Ngoc Anh, Tien Phat, Mai Lien, Tae Young Vina Chemical, Yun Ching, XD Cotec, Vinh Tien, Sun Chung, Sai Gon Furniture, Bao Bi Thanh Thuy, Acecook VN, Nuoc Da Thinh Dat, Quan Hien, QT Truong Phong, Kinh Noi Viglacera, khu vuc KDC An Phu xa An Phu (Thuan An).

Khu vuc KSX Binh Chuan, KCN Binh Chuan xa Binh Chuan (Thuan An).

Khu vuc doc ben phai duong Thu Khoa Huan tu cong ty Bac Nha Be ve den DNTN Nghia Quan xa Thuan Giao (Thuan An).

Khu vuc doc ben phai duong tu tram trung gian Binh Hoa vao den Cty Nam Cuong, khu vuc doc theo duong tu cong ty Nam Cuong huong vao khu dan cu Thuan Giao ra den Ngoc Thanh xa Thuan Giao (Thuan An).

Khu vuc cong ty Tico, Phuoc Son, nha tro Nguyen Van Man, nha tro Nguyen Van Dung xa An Phu, KDC Binh Dang xa Binh Hoa (Thuan An).

Khu vuc Khu Ba Xa, khu vuc doc ben trai duong 22/12 tu Nga tu 22/12 ve den Nga 6 An Phu xa An Phu (Thuan An).

Khu vuc doc ben trai duong Thanh Nien tu duong DT 743 den nga 4 Binh Thung xa Binh An (Di An).

Khu vuc tu Nga tu Binh Thung doc theo duong DT-743 ben phai den Nga tu 550 xa Tan Dong Hiep (Di An).

Khu vuc doc ben phai duong DT 743 tu Nga tu Cau Ong Bo ve den Nga tu 550 xa Binh Hoa .

Khu vuc duong so 4, 5 KCN Dong An xa Binh Hoa .

Khu vuc ben trai duong Nguyen Dinh Chieu tu Cau Kenh ve den cong ty Kim Quy, khu vuc KDC Dong An ap Dong An xa Binh Hoa (Thuan An).

Khu vuc tu doc ben trai duong DT-743 tu cau Ba Hiep den Nga 3 Tan Van xa Binh Thang (Di An).

Khu vuc tu doc ben phai duong DT-743 tu cau Ba Hiep den Nga 3 Tan Van xa Binh Thang (Di An).

Khu vuc doc ben phai QL1A tu Nga 3 Tan Van den khu vuc ky tuc xa Dai Hoc Quoc Gia TP. HCM xa Dong Hoa (Di An).

Khu vuc tu Cho Ngai Thang den Cau Tan Van (Xa Binh Thang (Di An).

Khu vuc tu Nga 3 Nha May Giay Tan Mai den Nga 3 Thien Thu xa Binh Thang ( Di An).

Khu vuc Ap Vinh Tien, 1A, Bung Rieng, Kinh Nhuong Xa Vinh Hoa, xa Tan Hiep, phuoc Sang, An Linh, An Thai, xa Phuoc Hoa, xa Tan Long (Phu Giao).

Khu vuc cong ty Casumina, cong ty Kim Bach, gach Hiep Thanh, gach Hiep Luc 2,3, gach Thanh My.

Khu vuc tu nga 3 Hoi Nghia doc duong DT747B den Buu dien Tan Dinh, tu Buu dien Tan Dinh doc duong DT746 den Cau Vung Gam, tu nga 3 Tan Dinh doc duong DH4.

Khu vuc mat dien toan nhanh re cong ty thep Trung Ha, Cong ty Green River, cong ty gach Bao Loc.

Khu vuc tu nga 3 Binh Hoa doc duong DT747 den cau Thanh Hoi, tu cau Thanh Hoi doc duong DH401 den truong Thai Hoa, tu truong Thai Hoa doc ben phai duong .

Khu vuc tu Doc Ba Nghia doc duong DT747 den Cau Tong Bang (Tan Uyen).

Khu vuc tu doc Ba Nghia doc ben trai duong DT474 den nga 3 Ong Dong, tu nga 3 Ong Dong doc duong DH409 den Cong Dinh Ong Dong (Tan Uyen).

Khu vuc Khu pho 5, 7 thi tran Dau Tieng, Ap An Phuoc, Chien Thang, An Loc, An Thoi, Dinh Thoi, Dinh Loc xa Dinh An va toan bo xa Dinh Hiep, An Lap, Long Hoa, Long Tan ( Dau Tieng).

Ly do: Dieu tiet san luong dien ket hop cong tac sua chua va bao tri luoi dien

(Theo Dien luc Binh Duong)
Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Muôn vàn nỗi khổ của chủ nhà trọ khi gặp sinh viên tinh quái

Nếu như nhiều người thuê trọ than vãn vì giá tiền thuê ngày một cao lại tỷ lệ nghịch với chất lượng phòng trọ thì cũng không ít chủ nhà trọ cũng phải "kêu trời" vì những thói quen, tật xấu của người thuê.

Rau muống Tứ Hiệp "nuôi" bằng nước sông Tô: Đừng vội trách người dân

Nguồn nước mưa không thể đủ để tưới hàng ngày, vậy họ lấy nước đâu để tưới? Vì thế, đừng trách họ nhiều. Nhà nước và với chính quyền địa phương phải có trách nhiệm để tiến hành xử lý các nguồn nước.

Tìm hiểu: Ben Cat, Thuan An, TP Binh Duong, My Phuoc, KCN Song Than, An Phu, khu vuc cong ty, cong ty truc thuoc, khu cong nghiep, cac cong ty, Quoc lo 13, Tan Dong Hiep, Di An, nga tu, doc duong, den

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Lịch cúp điện TP Bình Dương ngày 23-24/6

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Lịch cúp điện TP Bình Dương ngày 23-24/6 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Lich cup dien TP Binh Duong ngay 23246

Nhan xet, hay lien he ve tin Lich cup dien TP Binh Duong ngay 23246 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Lich cup dien TP Binh Duong ngay 23246 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0