Lap ke hoach kinh doanhMoi truong kinh doanh ngay cang khoc liet dang doi hoi cac doanh nghiep can hoat dong chuyen nghiep va bai ban hon.

Lap ke hoach kinh doanh

De thanh cong, viec dau tien truoc khi bat dau khoi su mot doanh nghiep la phai lap mot ke hoach kinh doanh hoan chinh. Tu khau phat trien mot y tuong kinh doanh, nghien cuu thi truong (market research) va tinh kha thi cua y tuong do, den viec quan ly cac hoat dong kinh doanh hang ngay (day-to-day operation management) khi bat tay vao thuc hien cac y tuong kinh doanh do.

Trong thoi ky chuyen doi cac mo hinh to chuc va thanh lap moi, cac doanh nghiep Viet Nam noi chung, dac biet la cac doanh nghiep vua va nho da y thuc duoc tam quan trong cua viec lap ke hoach kinh doanh. Tuy nhien, cac doanh nghiep nay con chua chu trong den viec lap mot ke hoach hoan chinh theo dung nghia cua no de mang lai hieu qua toi uu, ma thuong dua ra cac ke hoach so sai do thieu dieu kien ve nguon luc, nhan su va thoi gian.

Truoc het, noi ve su can thiet ve viec lap ke hoach kinh doanh. Mot cau noi thuong ngay cua cac nha kinh te va quan ly cung nhu cac chu doanh nghiep la: "If business fails to plan, it plans to fail" (Neu doanh nghiep that bai trong viec lap ke hoach, thi doanh nghiep da lap ke hoach cho su that bai roi do). Cau noi nay bao trum tat ca moi y nghia cua su can thiet phai lap ke hoach kinh doanh.

Mot ke hoach kinh doanh tot khong nhung quyet dinh su thanh cong trong viec bien y tuong kinh doanh ban dau tro thanh hien thuc ma con giup cho ban duy tri su tap trung sau khi da thanh cong. Mot ke hoach kinh doanh hoan chinh nen bao gom muoi noi dung co ban nhu sau:

1. Viec dau tien va quan trong nhat la y tuong kinh doanh (bussiness ideas): Ban phai nung nau trong dau mot y tuong kinh doanh va suy nghi ky ve nhung y tuong do. Lich su da chung minh, y tuong, du cho dien ro hay vi dai, thi cung deu co nhung kha nang thanh cong.

2. Dat ra muc tieu kinh doanh va nhung thanh qua can dat duoc (objectives and goals): Day chinh ket qua ma trong y tuong kinh doanh can dat duoc. Ban se phai tra loi nhung cau hoi sau: Ban se dat duoc cai gi tu viec kinh doanh cua ban ve mat thoi gian, tien bac va kinh nghiem. Lam the nao de do luong muc do thanh cong cua viec kinh doanh do (vi du nhu tong doanh thu, loi nhuan rong, bao nhieu nhan cong, bao nhieu thi phan). Sau bao lau thi co the do luong muc do thanh cong do (mot nam, hai nam hay nam nam)?

Viec dat ra muc tieu va thanh qua dat duoc co the goi gon vao chu SMART (thong minh) trong do S la Specific (Cu the), M la Measurable (co the do luong duoc), A la Achievable (Co the dat duoc), R la Realistic (Thuc te) va T la Timely (thoi han).

3. Nghien cuu va phan tich thi truong: De dam bao kinh doanh thanh cong, can phai to chuc nghien cuu va phan tich thi truong. Phai xem xet xem tren thi truong da co nhung cong ty, to chuc nao da kinh doanh trong linh vuc do, su thanh cong cua ho nhu the nao, khach hang cua ho la ai, nhu cau cua thi truong trong tuong lai nhu the nao.

Neu nhu ban khong co chuyen mon trong linh vuc nghien cuu va phan tich thi truong, tot nhat la ban nen tim den mot cong ty tu van. Cong ty tu van se cung cap cho ban tat ca nhung thong tin nghien cuu va phan tich thi truong voi noi dung theo don dat hang cua ban.

4. Phan tich the manh, diem yeu, co hoi va nguy co (SWOT analysis): mot ke hoach kinh doanh hoan chinh khong the thieu muc nay. Hon ai het, ban phai biet the manh va diem yeu cua ban khi thuc hien muc tieu kinh doanh do.

Phan tich thi truong cung giup cho ban du doan nhung co hoi va thach thuc de doa toi su thanh cong cua y tuong kinh doanh do khi bat tay vao thuc hien.

5. Xac lap mo hinh to chuc kinh doanh: Theo Luat Doanh nghiep nam 2005, ban se chon mot trong nhung loai hinh kinh doanh nhu sau: doanh nghiep tu nhan, cong ty TNHH, cong ty co phan, cong ty hop doanh… Dua vao phan tich han che va loi the cua tung hoai hinh doanh nghiep, ban se quyet dinh dang ky kinh doanh theo mo hinh doanh nghiep nao.

6. Len ke hoach marketing: Nhung chien luoc ma ban se thuc hien de loi keo khach hang va quan trong hon la de giu khach hang khi da su dung san pham va dich vu cua ban. Luon dat cau hoi: lam the nao de khach hang biet san pham va dich vu cua doanh nghiep va chien luoc marketing nao la tot nhat de lam dieu do. Du cho san pham va dich vu cua doanh nghiep cua ban tot den muc nao di nua nhung se la vo nghia neu nhu khong ai biet den doanh nghiep cua ban.

Ba nguyen tac co ban truoc khi lap mot ke hoach marketing la segment (phan loai khach hang) - target (lua chon doi tuong khach hang cong ty huong toi)- position (xac dinh vi the tuong lai cua cong ty, cong ty muon khach hang nhin nhan ve minh the nao). Khach hang phai la diem xuat phat, dong thoi la diem chot cuoi cung cua moi hoat dong marketing.

7. Lap ke hoach van hanh: Tap trung vao cac hoat dong hang ngay cua doanh nghiep, vi du nhu nhan su, phuong tien may moc va quy trinh luu hoan cong viec. Nhung van ban phap ly nao dieu chinh hoat dong kinh doanh cua doanh nghiep cua ban.

8. Co san ke hoach quan ly con nguoi: Len co che kiem soat su van hanh cong viec kinh doanh cua ban bao gom doi ngu quan ly, nhan vien va nhung ky nang va trinh do cua ho. Co su phan cong cong viec va phan quyen ro rang. Thuong xuyen co cac buoi hop danh gia tinh hinh hoat dong cua cac phong ban. Co ke hoach dao tao va phat trien nhan vien va cac cap quan ly.

9. Ke hoach tai chinh: Nguon tai chinh nao de tai tro cho ke hoach kinh doanh, vi du nhu nguon von vay, von cua chu so huu va cac nguon tai chinh do se duoc su dung nhu the nao. Nhieu doanh nhan cho rang, ke hoach tai chinh la quan trong nhat quyet dinh su song con cua doanh nghiep.

Dua tren nhung so lieu tu nghien cuu thi truong, ban se phai tien doan trong nam nam dau cac dong tien se nhu the nao, luc nao se can bang thu chi, luc nao se hoan von, su luan chuyen cua dong von nhu the nao. Von luan chuyen la nguyen nhan ma nhieu doanh nghiep moi thuong that bai nen lap ke hoach chi tiet cho van de nay la mot van de song con.

Vi du nhu ban can phai dam bao rang trong khi ban dang trong cho cac nguon thu vao thi da co du mot khoan tien de trang trai cac chi phi cho nha cung cap. Neu ban khong can nhac den yeu to nay mot cach nghiem chinh, ban co the gap that bai mac du do la mot ban ke hoach kinh doanh co the thanh cong. Neu nhu ban khong co chuyen mon ve tai chinh, tot nhat nen tham gia cac lop hoc ngan han dao tao ve tai chinh cho nha quan ly.

10. Ke hoach thuc hien: Liet ke cac hoat dong chi tiet de doanh nghiep dat duoc muc dich de ra va cang chi tiet cang tot. Dat ra nhung uu tien va nhung han dinh ve thoi gian cho moi cong viec de giup ban co the theo doi va do luong muc do hoan thanh cong viec. Nen luu y danh thoi gian cho nhung cong viec phat sinh va nhung kho khan khach quan trong qua trinh thuc hien.

Sau khi ban da vach ra mot ke hoach kinh doanh chi tiet, hay thuong xuyen ra soat lai va bo sung them. Hon nua, luon dat muc tieu cho moi cong viec cu the va danh gia muc do thanh cong cua moi muc tieu do.

Cuoi cung, khi khoi su mot doanh nghiep, cac doanh nhan thuong danh het thoi gian cho cong viec. Nhung con cuoc song rieng cua minh thi sao? Mot ke hoach kinh doanh du hoan hao cung se kho thanh cong neu nhu ban khong tinh den cuoc song ca nhan. Khi ban ket hop tat ca cac muc tieu kinh doanh cua ban lai voi nhau, ban cung nen nghi den viec ket hop ca cuoc song ca nhan cua ban vao ke hoach nay, va do chinh la dong luc lon nhat de dat muc tieu hon bat cu thu gi khac.

(Theo VnEconomy)

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Lỗ hơn 1.000 tỷ đồng, Petrolimex lý giải do “khách quan”

Đại diện Petrolimex cho biết nguyên nhân lỗ của tập đoàn là do giá xăng dầu thế giới giảm liên tục, công thức tính giá cơ sở của Nghị định 83; chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và trích lập dự phòng đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết theo quy định hiện hành.

Bức tranh kinh tế 2015 sáng lên rất nhiều

Tình hình kinh tế năm 2015 rõ rệt hơn nhiều so với cách đây 1 năm. Năm 2013 mà dự đoán cho năm 2014 mù mờ lắm, nhưng bây giờ ngồi đây nghĩ năm 2015 nó sáng lên rất nhiều.

CPI tháng Tết Nguyên đán giảm 0,05%

Không những không tăng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2015 thậm chí còn giảm so với tháng trước. Việc giảm giá xăng dầu là một trong những nguyên nhân chính khiến CPI tháng Tết Nguyên đán không có diễn biến như thông lệ.

Quản lý, điều hành giá cần sự đồng thuận và giám sát của công luận

Năm 2015, một trong những giải pháp điều hành quan trọng của Chính phủ là tiếp tục thực hiện cơ chế giá thị trường đối với các mặt hàng năng lượng (điện, than, xăng dầu) và dịch vụ công thiết yếu (y tế, giáo dục...) theo lộ trình và mức độ phù hợp, phối hợp đồng bộ với các chính sách liên quan bảo đảm yêu cầu kiểm soát lạm phát. Ðồng thời, cần sự vào cuộc thật sự của nhiều cấp, ngành, nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) bảo đảm sát với thực tế thị trường, doanh nghiệp (DN) và người tiêu dùng nhất.

Tìm hiểu: ke hoach kinh doanh, phan tich thi truong, viec lap ke hoach, vi du nhu, nhu the nao, viec kinh doanh, su thanh cong, doanh nghiep, y tuong, cong ty, khach hang, cong viec, cua ban, nhan, thuc

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Lập kế hoạch kinh doanh

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Lập kế hoạch kinh doanh bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Lap ke hoach kinh doanh

Nhan xet, hay lien he ve tin Lap ke hoach kinh doanh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Lap ke hoach kinh doanh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Thi truong trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Thi truong
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0