Phong mach tu noi dong noi mo

Phong mach tu noi dong noi mo

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Xung quanh quyet dinh cua benh vien Cho Ray va chuyen cong - tu trong he thong y te, ngay 25/4, PV TS da trao doi voi GS-TS Hoang Tu Hung, Pho Hieu truong DH Y Duoc TP.HCM va BS Do Hoang Giao, Pho Giam doc BV Nhan dan Gia Dinh TP.HCM.

Bac si cong mo phong mach tu: cach nhin tu nhieu phia

PGS TS Truong Van Viet, giam doc benh vien Cho Ray, vua khang dinh khong ky quyet dinh cho bac si cua benh vien mo phong mach tu. Thua ong, do co phai la mot quyet dinh bat thuong va co gi sai?

Phong mach tu noi dong noi mo

GS.TS. Hoang Tu Hung: Quyet dinh cua ban giam doc BV Cho Ray cung khong phai o tam muc qua lon de co the gay anh huong den mang luoi phong mach tu nhan cua TP.HCM vi TP.HCM co hang chuc nghin bac si dang hanh nghe. (Anh: H.Cat)

GS TS Hoang Tu Hung: Theo toi duoc biet, quyet dinh cua benh vien Cho Ray khong phai la mot viec bat ngo, va cung khong phai la mot su bat thuong. Toi duoc biet quyet dinh nay da duoc chuan bi tu hai nam nay. Toi cang khong suy nghi quyet dinh nay la dung hay la sai. Vi no can co mot chuan muc nhu the nao de noi cai nay la dung, cai kia la sai. Co the quyet dinh do ap dung o benh vien Cho Ray thi khong sai, nhung neu ap dung lap tuc cho tat ca moi noi, moi benh vien thi toi l

ai e rang no di nguoc lai voi chu truong cua Nha nuoc.

BS. Do Hoang Giao: Toi khong muon lam ban vi day thuoc quyen quyet dinh cua benh vien ban.

Nhung, chu truong phat trien phong mach tu la chu truong cua Nha nuoc. Cac bac si mo phong mach tu, kham chua benh tu nhan la lam dung phap luat. Theo luat Lao dong, nguoi ta lam du 8 gio Nha nuoc, sau 4 gio thuoc quyen ca nhan, nguoi ta co quyen su dung ma dung luat thi chang co ly do de cam nguoi ta.

Ve tinh, tuc la noi ve dao duc, toi nghi cac bac si chap nhan buoc vao nghe nay, khoac len minh cai ao trang thi khong ai nhan tam. Thong thuong nguoi ta lam het benh chu khong lam het gio.

Chu truong cua Nha nuoc la xa hoi hoa giao duc - y te - van hoa - the duc the thao. Hien nay chu truong nay dang duoc thuc hien nhu the nao trong linh vuc y te?

GS. TS Hoang Tu Hung: Nghi quyet cua Bo Chinh tri, Nghi dinh Chinh phu va chu truong cua Bo Y te deu nhan manh y te cong phai nam giu vai tro chu dao. Tuy nhien Nghi quyet 46 cua Bo Chinh tri va chuong trinh hanh dong cua Chinh phu de thuc hien nghi quyet nay cung khang dinh cac loai hinh y duoc tu nhan hoat dong theo phap luat la bo phan cau thanh cua he thong y te. Cac loai hinh do co the la phong kham, phong mach tu, benh vien tu nhan, benh vien co von dau tu nuoc ngoai hay benh vien 100% von nuoc ngoai.

Trong dinh huong do, Nha nuoc khuyen khich cac loai hinh y te tu nhan, mo benh vien hay phong kham tu nhan, tien den mo hinh cham soc suc khoe voi he thong bac si gia dinh. Chi tieu dinh huong den nam 2010, chuyen huong hau het benh vien cong lap sang hoat dong theo co che cung ung dich vu. Cac co so y te ban cong se chuyen sang dan lap hay tu nhan. Nghia la Viet Nam dang chuan bi lo trinh cho den nam 2010, cac bac si cong khong duoc phep lam tu.

BS. Do Hoang Giao: Theo bao cao cua BS Nguyen The Dung, Giam doc So Y te TP.HCM trong Hoi nghi tong ket nganh y te thanh pho nam 2005 danh gia rat cao he thong phong kham tu nhan. Day la mot trong nhung yeu to lam nen mang luoi y te cua thanh pho. Ho gop phan lam giam qua tai cua cac benh vien lon. Cung voi cac phong kham cua phuong, cac phong kham tu nhan dong gop dang ke giup cho mang luoi y te hieu qua hon va dat duoc muc tieu suc khoe ban dau, khi dua y te ve gan dan hon. Theo toi, voi cac phong mach tu lam viec dung chuc nang va dung nganh nghe ma minh duoc cap phep thi rat tot va khong co van de gi phai ban.

Phong mach tu noi dong noi mo

BS. Do Hoang Giao: Gia su nhu tat ca cac phong kham tu cua TP.HCM ngung hoat dong, thi toi khong tuong tuong noi cai muc qua tai doi voi cac benh vien cong nhu the nao. (Anh: H.Cat)

Gia su nhu tat ca cac phong kham tu cua TP.HCM ngung hoat dong, thi toi khong tuong tuong noi cai muc qua tai doi voi cac benh vien cong nhu the nao. Noi the, de thay dong gop cua phong kham tu rat lon trong giam tai cho cac benh vien cong.

Muon co mot su chuyen doi thanh cong, he thong y te cua Viet Nam dang phai doi dau voi nhung van de gi de co the hai hoa giua quan ly cong - tu?

GS. TS Hoang Tu Hung: Khi tinh toan den lo trinh den nam 2010, khong ai chac chan rang viec thuc hien se dung vao ngay 1/1/2010 hay se vao ngay 1/1/2011. Muon chuyen doi co cau doi khi cung can co mot “lieu phap soc”. Nhung no can ap dung trong mot dieu kien chin muoi.

Va neu duoc, can phai duoc lam mot cach dong bo thi lieu phap ay se hieu qua hon. Ve dieu nay, toi chi co the noi rang quyet dinh cua PGS TS Truong Van Viet dua ra vao thoi diem nay, khi ma chi con 4 nam nua la den thoi diem dinh huong 2010, la hoi som.

Viec phat trien he thong y te tu nhan voi nhieu hinh thuc la mot dieu hoan toan dung, nham mo rong he thong cham soc suc khoe cho cong dong. Theo quy dinh, Nha nuoc thong nhat quan ly ve chuyen mon ky thuat y te tren pham vi ca nuoc, tu Trung uong den dia phuong, bao gom ca y te cong lap va y te tu nhan. Nhung viec quan ly chua lam tot, hay noi dung hon la lam chua du muc. Cho nen nguoi ta ban khoan nhieu nhat ve viec bac si lam khong dung chuyen khoa hoac khong duoc dao tao ma thuc hien vuot kha nang chuyen mon, dieu nay lam benh nhan phai chiu thiet thoi. Co khi dan den tinh trang tai nan, tham chi tu vong dang tiec trong qua trinh dieu tri.

Ben canh do, chua co co che quy dinh bac si lam viec o y te tu nhan tham gia hoc tap nang cao kien thuc. Trong nganh y goi day la dao tao lien tuc, mot qua trinh quan trong. Quy trinh mo lop dao tao, cap chung nhan chung chi con rat nhieu y kien khac nhau. Thi du, co y kien cho rang dua ve benh vien de dao tao. Theo toi, day la nhiem vu cua cac truong dao tao, benh vien la co so thuc hanh tham gia cac qua trinh dao tao do.

Hon the nua, loai hinh tu nhan phat trien thieu dinh huong va ve co ban thieu tieng noi cua mot hoi nghe nghiep, hoi cua nhung nguoi lam trong nganh chuyen mon do. Dieu do, dan den canh tranh ve 2 khia canh. Mot, nguoi benh duoc cham soc chu dao hon, doi xu tu te hon. Hai, canh tranh lam mat di y duc cua cac bac si bang cac viec lam: dieu tri qua muc, thu lao qua cao, quang cao sai su that…

Dieu do lam xau di hinh anh cua nguoi thay thuoc va nghe thay thuoc tro thanh mot nghe kinh doanh don thuan trai voi ban chat nhan dao cua nguoi thay thuoc va cua nghe nay. Tat nhien khong phai moi noi, moi nguoi lam the, nhung xu huong mot so bac si tre muon lam giau nhanh bang cach "kinh doanh suc khoe".

BS. Do Hoang Giao: Theo phap lenh cong chuc, doi voi nguoi lam o benh vien cong thi khong duoc phep lam viec o benh vien tu. Tranh tinh trang cau moc benh nhan tu benh vien cong sang benh vien tu, va ngan ngua benh vien tu thu het chi phi cua benh nhan nhung lai nho den benh vien cong. Nhung bac si duoc phep mo phong kham tu nhan ngoai gio.

De hai hoa giua cong va tu, truoc het nguoi bac si phai tuan thu cac phap lenh hanh nghe y te tu nhan. Cai thu hai, nguoi bac si phai dat van de dao duc len hang dau. No the hien o cho anh kham benh o benh vien cong nhu the nao, thi doi voi benh vien tu cung phai nhu the. Khong the vi anh bo ra thoi gio kham ngoai gio thi co quyen chem chat benh nhan. Ngoai ra, mac du kham tu, anh cung phai dam bao cong viec o benh vien cong.

Ong co nhan xet gi mo hinh benh vien cong - benh vien tu o nuoc ngoai va tinh hinh do o Viet Nam nhu the nao?

GS. TS Hoang Tu Hung: O cac nuoc, cac mo hinh benh vien thien hinh van trang. Co mot so nuoc, trong cung mot cao oc, vai tang la benh vien cong, nhung tang con lai la benh vien tu. Co mot so nuoc, dai hoc co mo benh vien, thi bac si cua DH do co the hanh nghe trong khuon vien nay, tham gia dieu tri de kiem tien, vua cho ca nhan vua cho nha truong hay cho benh vien. Day la mo hinh cua mot so dai hoc o Thai Lan. Nhieu nuoc co DH tu va benh vien tu cua DH do thi tuong doi ro rang. Tai Viet Nam, theo dinh huong cua Bo Y te, moi tinh co toi thieu mot benh vien tu thi dieu nay chua lam duoc.

Mo hinh Benh vien Dai hoc Y Duoc duoc hinh thanh va phat trien tu 10 nam nay, duoc nhieu truong dai hoc Y trong ca nuoc ap dung. Hien nay, nha truong dang dau tu xay dung benh vien Dai hoc hien dai, voi quy mo lon (tren 600 giuong benh).

Phong mach tu noi dong noi mo

Benh vien cong luon qua tai. Trong anh: Nguoi benh phai nam ra ca hanh lang tai BV Nhan dan Gia Dinh. (Anh: H.Cat)

Tu nam 1980 - 1981, khi co chu truong lam “3 loi ich” theo Nghi quyet Dai hoi Dang lan thu IV - V, rieng khoa Rang Ham Mat, DH Y Duoc TP.HCM, da to chuc lam ngoai gio cho cac bac si, can bo, cong chuc trong truong.

Trong suot 25 nam, hinh thuc lam ngoai gio van con ton tai nham giai quyet nhu cau doi song cho cac bac si va cong nhan vien cua truong. Tu khi co Nghi dinh 10, chung toi dang chuyen dan sang hinh thuc dich vu co thu. Day cung la buoc chuan bi de don dau nam 2010, khi Nha nuoc khong cho cong chuc lam them ngoai gio, day se la noi thu nhan cac can bo giang vien hay bac si cua khoa Rang Ham Mat.

BS. Do Hoang Giao: Nhieu nuoc cung co tinh trang dan xen nhu o Viet Nam. Ngay sat Viet Nam, cac nuoc lang gieng nhu Thai Lan hay Trung Quoc, bac si benh vien cong van co phong kham tu o nha. O cac nuoc tien tien nhu My hay Duc, cong - tu rat rach roi. Benh vien tu tham chi con phat trien va dau tu trang thiet bi manh hon cac benh vien cong.

Cac bac si lam tu thi khong duoc lam o benh vien cong va nguoc lai. Bac si tu mang tinh cach mot bac si gia dinh, dang ky theo doi suc khoe - kham chua benh mot khu pho nao do. Day cung la mot dang phong mach tu nhung do o cac nuoc phat trien, toan dan deu co bao hiem y te, cac bac si nay khong thu tien truc tiep tu benh nhan nen cac bac si nay se thanh toan voi cac co quan bao hiem y te.

Trong khi do, neu Viet Nam tien toi bao hiem toan dan, chat che nhu the thi day cung la mo hinh tot. Thay vi minh mo phong kham tu thi theo doi benh trong mot khu vuc, khong thu tien truc tiep voi benh nhan ma thanh toan voi noi chi tra bao hiem y te.

Nhung bao hiem y te cua minh con qua it. Doi tuong bat buoc phai mua bao hiem y te chiem 17%. Thoi gian gan day, mo rong them cho nguoi dong bao hiem y te tu nguyen nen so nguoi co bao hiem y te tang len 20%, cung con qua it so voi ty le dan so noi chung.

Ben canh do, voi kinh te thi truong, nguoi dan cung biet chon phong mach den kham. Den kham lan dau, qua lam lan thu hai neu khong khoi benh va khong phu hop, nguoi dan san sang tim bac si khac. Co phong kham tu rat dong vi nguoi bac si do co chat luong va kham chua benh co hieu qua. Co che thi truong se tao nen su chon loc tu nhien.

Trong he thong kham tu cung co bac si khong tot: lam qua chuc nang cua minh, ban thuoc tham chi xe het bao nhan di de benh nhan khong biet do la thuoc gi, tinh tien qua dat. Tuy nhien toi nghi khong nen vi mot vai con sau ma vo dua het ca nhung nguoi khac.

Quyet dinh cua ban Giam doc benh vien Cho Ray phai chang se co tac dong den mang luoi bac si tren TP.HCM?

GS. TS Hoang Tu Hung: Truoc het, tam quyet dinh va tam tac dung cua quyet dinh do se anh huong truc tiep den doi ngu bac si benh vien Cho Ray. Con ngoai ra, van de nay cung khong phai o tam muc qua lon de co the gay anh huong den mang luoi phong mach tu nhan cua TP.HCM vi TP.HCM co hang chuc nghin bac si dang hanh nghe.

Thuc ra, hanh nghe tu nhan la dang hanh nghe rat pho bien trong nganh Y te tren toan the gioi. No la mang luoi y te gan dan nhat. Bac si mo mot phong kham, mot phong mach tu nhan tai dia ban, chua biet nhu the nao du chi la mot phong mach nho, nhung se duoc cong dong xa hoi do quan tam va nghe bac si, cung nhu nghe giao, la nhung nghe nghiep duoc xa hoi qui trong va ton vinh. Bac si do khong the lam nhung gi trai voi dao duc nghe nghiep doi voi nhung nguoi hang xom lan can, nhung than chu cua minh.

Neu phat huy duoc he thong phong mach tu nhan long ghep voi bac si gia dinh. Thi do la mot dieu cuc ky tot dep. Den nam 2010, khi toan dan co bao hiem y te, nhung phong mach nay se la noi dau tien don nhan cac benh nhan, va bao hiem se tra luong theo dich vu ma cac bac si cung ung.

Quan ly suc khoe cong dong, cham soc suc khoe ban dau khong can co may moc hien dai. Quan trong la quan ly, phat hien benh som de dieu tri va chuyen benh nhan den nhung noi can den. Cac bac si gia dinh da duoc dao tao, de co the xu ly benh ban dau ma khong can phai chuyen den nhung tuyen cao hon. Vi du, neu co bac si gia dinh, mot dua tre bi tieu chay co the duoc dieu tri som hon va tai nha ma khong can vao benh vien.

BS. Do Hoang Giao: Anh huong truoc mat chi la doi ngu bac si cua benh vien Cho Ray. Con doi voi benh vien cua chung toi thi chang co anh huong gi, vi chung toi khong co chu truong nhu vay. O day chung toi co khoang 300 bac si, deu co phong mach tu o ngoai.

Dong luong tra cho bac si qua thap, xep thu 17 - 18 trong 22 thang bac luong noi chung. Moi day, du kien cua Chinh phu trong tang luong 2006 dua luong co ban cua khoi hanh chinh su nghiep, trong do co bac si, len toi thieu tu 400.000 - 450.000 dong, trong khi luong ben khu vuc kinh doanh tu 500.000 - 550.000 dong.

De cho bac si yen tam cong tac la muc dich ma nguoi ta cho phep dau tu mo phong mach tu, vua co them thu nhap chinh dang, vua de giai quyet kham chua benh cho nguoi dan co nhu cau.

Xin cam on

  • Huong Cat

Viet Bao
Comment :Phong mach tu noi dong noi mo
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Phong mach tu noi dong noi mo bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Phong mach tu noi dong noi mo ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Phong mach tu noi dong noi mo ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Sức Khỏe
private clinics: where their place open!
TS Prince Hung, Do Hoang Giao, Vietnam, BV Human, Gia Dinh TP, Vice, Cho Ray Hospital, Health Insurance, Medical University of Pharmacy, private hospitals, private clinics, the decision of, like, doctors, clinics, public
Around the decision of the Cho Ray hospital and about public - private health care system, 25/4, PV TS spoke with Prof. Dr. Prince Hung, Vice Rector of the University of Medicine and Pharmacy and BS Do Hoang Giao, deputy director of Gia Dinh People's Hospital City ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Phòng mạch tư: nơi đóng nơi mở!

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Phòng mạch tư: nơi đóng nơi mở! bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Phong mach tu noi dong noi mo

Nhan xet, hay lien he ve tin Phong mach tu noi dong noi mo co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Phong mach tu noi dong noi mo de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin suc khoe trong chuyen muc Suc khoe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin suc khoe
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0