Dung khang sinh khi mang thaiDung khang sinh khi mang thaiKhi mac benh nhiem khuan, phu nu co thai van can dung den khang sinh va trong truong hop nay, can quan tam den tac dung cua thuoc len ca me lan bao thai, nhat la phai biet ro muc do doc hai va nguy co gay quai thai cua thuoc.

Anh huong cua thuoc len thai nhi

1. 2 tuan dau cua thai ky: Doc tinh cua thuoc co the lam phoi bao chet hay de lai di chung.

2. Trong thoi ky phoi (75 ngay): Cac co quan duoc hinh thanh, cac te bao dang nhan len manh nen rat nhay cam voi thuoc. Do it canh giac, nguoi me hay tu y dung thuoc de chua cac trieu chung nhu mat ngu, buon non, nhuc dau. Dieu nay rat nguy hiem, vi de gay quai thai.

3. Thoi ky truong thanh va hoan thien: Cac co quan cua thai tuy it nhay cam hon nhung cung bi tac dong cua thuoc, co the gay ngo doc thai.

4. Giai doan cuoi thai ky: Tu thang 6, thai bat dau tu chu nhung gan chua du kha nang chuyen hoa thuoc, than chua co chuc nang thai thuoc nen thuoc van co the gay doc hai cho thai.

Nhu the, thuoc co hai den su phat trien cua bao thai, giai doan 3 thang dau co the gay quai thai. Dac biet la tu tuan le thu 3 den tuan le thu 11 cua thai, khong co loai thuoc nao duoc coi la chac chan cho thai nhi. Vi the trong 3 thang dau cua thai ky nen tranh dung thuoc. Khi can dung, nen can nhac giua loi ich chua benh cho me va nguy co gay cho thai, nen chon thuoc da quen dung, lieu luong thap (trong gioi han dieu tri co hieu qua).

Theo tai lieu cua Cuc Quan ly Thuc pham va Duoc pham My (FDA), nguy co dung thuoc trong thai ky duoc chia lam 5 muc A, B, C, D, X. Trong do chu y den muc do D va X. Muc do D co bang chung lien quan den nguy co o thai nhi nhung do loi ich mang lai nen viec su dung trong thai ky co the duoc chap thuan, bat chap nguy co (nhu can thiet phai dung thuoc trong tinh huong de doa tinh mang hoac trong mot can benh tram trong ma cac thuoc an toan khac khong the su dung hoac khong hieu qua), vi du: Diazepam: Uong, tiem, truc trang). Muc do X: Chong chi dinh dung thuoc nay o phu nu co thai hoac nghi ngo co thai (thi du: Ergotamin dung duoi luoi, uong va truc trang).

Cac loai thuoc thuong dung

1. Amoxicilin: La khang sinh nhom beta lactam. Phan loai thai ky gioi tinh: B

Thoi ky mang thai: Chi su dung thuoc khi that can thiet trong thoi gian co thai. Tuy nhien, chua co bang chung ve tac dung co hai cho thai nhi khi nguoi mang thai dung thuoc.

2. Ampicilin: Khang sinh nhom betalactam (phan nhom Penicillin A) phan loai thai ky gioi tinh: B.

Thoi ky mang thai: Khong co phan ung co hai doi voi thai nhi.

3. Benzathin penicillin G: Khang sinh ho beta lactam (nhom penicillin phan loai thai ky gioi tinh: B).

Thoi ky mang thai: Chua thay co nguy co hai cho thai nhi.

4. Benzylpenicilin: Khang sinh nhom beta lactam: Phan loai thai ky gioi tinh: B.

Thoi ky mang thai: Khong thay khuyet tat hoac tac dung co hai den bao thai. Chi dung cho nguoi mang thai khi that can.

5. Augmentin

Thoi ky mang thai: Nen tranh dung trong thai ky, tru khi co chi dinh cua bac si.

6. Clamoxyl: Phan loai thai ky gioi tinh: B.

Thoi ky mang thai: Tranh dung trong thai ky, tru khi co chi dinh cua bac si.

7. Oxacilin: Phan loai thai ky gioi tinh: B.

Thoi ky mang thai: Su dung cho nguoi mang thai khong thay tac dung co hai tren thai.

8. Cloxacilin: Phan loai thai ky gioi tinh: B.

Thoi ky mang thai: Chi nen dung khi that can thiet.

9. Unasyn: Khang khuan toan than (Ampicillin va Sulbactam).

Thoi ky mang thai: Nghien cuu tren thi nghiem khong co tac hai cho thai, tuy nhien can than trong vi chua xac dinh duoc tinh an toan.

10. Phenoxymethyl peni-cilin: Khang sinh nhom beta lactam.

Thoi ky mang thai: Khong thay co nguy co gay hai cho nguoi mang thai.

Cac thuoc cephalosporin

1. Cefixi (Cefixime the he 3). Phan loai thai ky gioi tinh: B.

Thoi ky mang thai: Chi su dung thuoc khi loi ich dieu tri cao hon nguy co xay ra trong dieu tri.

2. Cefaclor (the he 2) phan loai thai ky gioi tinh: B.

Thoi ky mang thai: Chi dung thuoc khi that can thiet vi chua co tai lieu nghien cuu day du.

3. Zinnat (Cefuroxime: The he 2) phan loai thai ky gioi tinh: B.

Thoi ky mang thai: Tuy khong co bang chung thu nghiem co tac dung gay benh tren phoi hay sinh quai thai, nhung nen can than, chi nen dung trong nhung thang dau cua thai ky.

4. Bestum-Fortum (Cefta-zidime: The he 3): Phan loai thai ky gioi tinh: B.

Thoi ky mang thai: Nen dung can than trong nhung thang dau cua thai ky.

5. Biodroxil (Cefadroxil) the he 1 Phan loai thai ky gioi tinh: B.

Thoi ky mang thai: Chua co xac dinh tinh an toan trong thai ky, chi dung thuoc khi that can thiet, tuy chua co thong bao ve tac dung co hai cho thai nhi.

6. Cephalexin (the he thu 1) phan loai thai ky gioi tinh: B.

Thoi ky mang thai: Chi nen dung khi that can thiet (nhat la trong nhung thang dau cua thai ky).

7. Cedine (cefradin: the he thu 1) phan loai thai ky gioi tinh: B.

Thoi ky mang thai: Dung an toan cho nguoi mang thai.

8. Cedax (ceftibuten) the he thu 3: Phan loai thai ky gioi tinh: B.

Thoi ky mang thai: Can can nhac giua loi ich cho nguoi me va nguy co voi thai de quyet dinh dung thuoc.

9. Cefaperazone (cefoperazon) the he thu 3: Phan loai thai ky gioi tinh: B.

Thoi ky mang thai: Chi nen dung khi that can thiet.

10. Cefaxone (Ceftriazone) the he thu 3: Phan loai thai ky gioi tinh: B.

Thoi ky mang thai: Chi nen dung khi that can thiet.

11. Cefazolin (the he 1) phan loai thai ky gioi tinh: B. Bot pha tiem 1g.

Thoi ky mang thai: Chi nen dung khi that can thiet.

12. Cefotaxim (the he 3) phan loai thai ky gioi tinh: B.

Thoi ky mang thai: Tinh an toan chua duoc xac dinh, tuy nhien nghien cuu thay thuoc khong sinh quai thai hay co doc tinh voi thai nhi. Chi nen dung neu that can thiet.

13. Cefpodoxim (the he thu 3) phan loai thai ky.

Thoi ky mang thai: Dung an toan cho nguoi mang thai.

14. Maxipime (Cefpime) the he thu 4: Phan loai thai ky gioi tinh: B.

Thoi ky mang thai: Co the dung duoc nhung phai can nhac ky loi hai cho nguoi me va thai nhi truoc khi chi dinh dung.

Nhom Macrolid

1. Erythromycin: Phan loai thai ky gioi tinh: B.

Thoi ky mang thai: Khong duoc dung dang thuoc Erythromycin estolat.

2. Spiramycin (Rovamycin) phan loai thai ky gioi tinh: C

Thoi ky mang thai: Thuoc khong gay tai bien khi dung.

3. Roxithromycin: Phan loai thai ky gioi tinh.

Thoi ky mang thai: Chi dung thuoc khi that can thiet (tuy khong co tai lieu huong dan).

4. Clarithromycin: Phan loai thai ky gioi tinh: C

Thoi ky mang thai: Chi dung khi that can thiet va co su theo doi chat che (nhat la 3 thang dau cua thai ky).

5. Azithromycin: Phan loai thai ky gioi tinh: B

Thoi ky mang thai: Chi nen su dung Azithomycin khi khong co cac thuoc thich hop khac.

6. Lincomycin: Phan loai thai ky gioi tinh: B

Thoi ky mang thai: Licomycin chua co thong bao gay ra khuyet tat bam sinh, tre sinh ra deu chua thay anh huong gi.

7. Clindanmycin (Dalacin C) thuoc uong.

Dalacin: Dung ngoai chua mun trung ca.

Thoi ky mang thai: Chi dung Clindamycin khi that can thiet.

Khang sinh chong chi dinh

1. Chloramphenicol (tifo-mycin-thiophenicol)

2. Erythromycin estolat

3. Cac Quinolon: Ciprofloxacin, Norfloxacin, Ofloxacin, Moxifloxacin (Avelox) Pefloxacin (Peflacin), Gatifloxacin (TeQuin), Levofloxacin (Tavanic), Nalixidic acid, Lomefloxacin (Okacin).

4. Cac Tetraxyclin

Doxycyclin, Tetrayclin

5. Bactrin

Khang sinh dung het suc than trong

Cac Aminosid: Neomycin, Sheptomycin, Kanamycin, specti-nomycin, Gentamycin, Amikacin, Tobramycin, Augmentin, Impenem, Nitrofurantoin, Rifampicin, Claventin (Ticarcilin), Ethambutol, Isoniazid, Pyrazinamid, Aciclovir, Zidovudin.

Duoc si La Xuan Hoan, Suc khoe va Doi song

Viet Bao

Video nổi bật

Choáng cảnh bà mẹ cho con ăn cực kỳ bá đạo
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Sức Khỏe NỔI BẬT

“Thanh lọc cơ thể” bằng ớt, mía, cà phê...

Dùng ớt, nước mía, nước chanh mật ong và cà phê đang được các chị em truyền tụng trên mạng xã hội như những nguyên liệu hữu hiệu để “lọc” sạch cơ thể, tống thải chất cặn bã.

Tự mua thuốc cai nghiện Methadone: Mất tiền vẫn nghiện

Chương trình cai nghiện bằng Methadone của Bộ Y tế mới đáp ứng được khoảng 13% số người nghiện có hồ sơ quản lý. Đánh vào tâm lý “cần nhưng không có”, nhiều cá nhân quảng cáo bán Methadone trên mạng Internet với số lượng không hạn chế. Tuy nhiên thực tế mất tiền vẫn nghiện, bởi thuốc giả và uống không đúng phác đồ.

Những nguy hại chết người từ nội tạng động vật

Các bộ phận nội tạng của động vật không an toàn cho người sử dụng vì dễ bị nhiểm bẩn, là môi trường thuận lợi cho vi sinh vật phát triển trong quá trình giết mổ, vận chuyển...

Chân dung bác sĩ sẽ phẫu thuật ghép đầu người

Sau 30 năm nghiên cứu, bác sĩ này hy vọng ca ghép đầu người đầu tiên sẽ được tiến hành vào năm 2017. Dù gặp phải nhiều chỉ trích của dư luận nhưng ông vẫn không bỏ cuộc.

Tìm hiểu: tac dung co hai, that can thiet, trong truong hop, quan tam den, nguoi mang thai, thai ky, thoi ky, phan loai, khang sinh, the he, nguy co, thuoc, gioi, 3, gay

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Dùng kháng sinh khi mang thai

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Dùng kháng sinh khi mang thai bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Dung khang sinh khi mang thai

Nhan xet, hay lien he ve tin Dung khang sinh khi mang thai co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Dung khang sinh khi mang thai de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin suc khoe trong chuyen muc Suc khoe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin suc khoe
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0