My cuoc dao chinh Diem Nhu 10 gia dinh neu thi

My cuoc dao chinh Diem Nhu 10 gia dinh neu thi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ky 4: 10 gia dinh "neu... thi"

My cuoc dao chinh Diem Nhu 10 gia dinh neu thi
Logde va Diem mot tuan truoc ngay dao chinh
TTCN - Ngay tu khi cuoc khung hoang chinh tri o mien Nam bat dau sau vu dan ap Phat giao o Hue ngay 8-5-1963, Vu tinh bao va khao cuu Bo Ngoai giao Hoa Ky da nghi den kha nang dao chinh lat do Diem va “langxe” pho tong thong Tho.

“La bai” Tho

Ban ghi nho cua vu truong vu nay ngay 21-6-1963 gui bo truong ngoai giao Hoa Ky co doan:

“Mot chinh phu do canh quan nhan hoac pho tong thong Nguyen Ngoc Tho cam dau cung voi quan doi se dong vai tro then chot. Mot mat, canh quan nhan nghi rang mot chinh phu quan su se duy tri tinh doan ket quoc gia va chien dau chong VC huu hieu hon. Mat khac, ho lai nghi rang Tho se chia se quan niem cua ho ve cach thuc chien dau chong VC va rang viec ke vi cua Tho, dung theo hien phap, se hop phap hoa su thay doi chinh phu, dong thoi se tranh duoc mot su tranh chap quyen hanh nghiem trong. Kha nang hop tac thanh cong giua Tho va cac lanh dao quan doi la tot. Tho co ve nhu quan he tot voi mot so tuong linh, lai co tai va duoc kinh ne mot cach rong rai ben trong va ben ngoai chinh phu”.

Kha nang thay Diem da duoc nghi den tu sau khi cuoc khung hoang chinh tri bung no hom 8-5-1963 va tro nen nghiem trong voi toc do chong mat do thai do ky thi ton giao cua Diem - Nhu. Mot ban du thao “ke hoach dot xuat” da duoc Charles Ben Wood, truong nhom cong tac ve VN, thuoc Vu Vien Dong Bo Ngoai giao Hoa Ky dua ra tu ngay 23-5-1963, tuc chi 15 ngay sau vu dan ap tai Dai phat thanh Hue:

Toi mat:
V/v Thay doi chinh phu co the co tai VN.
...Van de lieu co nen lien lac voi nhung ai chong lai hoac khong ung ho Chinh phu Diem, va lien lac bang cach nao, voi ai, can duoc xem xet mot cach deu dan. Nhung cau hoi sau day can duoc dat ra: tiep xuc do can thiet den dau, lam sao cho nhung tiep xuc do dung gay nguy hiem ca nhan duoc tiep xuc, tiep xuc cong khai, tiep xuc chui hay gian tiep? Ban chinh tri cua toa dai su phai duy tri nhung tiep xuc cong khai toi thieu, du de chung to rang chung ta van thuc thi quyen tiep xuc nhung ai nam ngoai “vong kim co” cua Chinh phu VN”.

Khi dai su Cabot Lodge sang Sai Gon vao ha tuan thang 8-1963, tuc hai thang sau, cuoc khung hoang da tro nen qua tram trong. My mot lan nua du bao tinh hinh va lan nay khong giau giem nhung tinh toan cua minh trong tung truong hop gia dinh.

Diem - Nhu tim kiem mot giai phap “trung lap” vi yeu nuoc, de ket thuc chien tranh?

Co mot so suy nghi cho rang Diem - Nhu, vi yeu nuoc da nghi den giai phap trung lap, nen bi My ra lenh cho canh quan nhan lat do va thanh toan. Van ban sau day cung cac van ban khac se chung to nguoc lai rang cai goi la Diem - Nhu nghi den giai phap trung lap chi la mot gia thuyet ve mot tinh huong trong do Diem - Nhu, trong buoc duong cung, neu co nghi den chi la de thoat than chu khong nhu mot so nguoi co the lam tuong.

Ban ghi nho cua phu ta ngoai truong dac trach Vien Dong (Hilsman) gui bo truong ngoai giao

Washington, 30-8-1963.

V/v Cac kha nang hanh dong cua Diem - Nhu cung cac phan ung cua Hoa Ky.
Dien bien cac hanh dong ma Diem va Nhu co the tien hanh nham tai vi phan ung cua Hoa Ky.

1/ Neu Diem - Nhu ra tay truoc bat bo va am sat cac si quan doi lap va ca pho tong thong Tho, phan ung cua Hoa Ky se la:

- (a) can tiep tuc bao dong ve moi nguy co nay cho cac quan chuc nay

- (b) CIA tai Sai Gon nghien cuu kha nang bao dong kip thoi cho cac duong su

- (c) neu nhu co nhieu tuong linh bi bat giu, chung ta co the neu bien phap ngung vien tro de doi hoi tha ho ra voi ly le rang ho la toi can thiet cho cuoc chien dau chong VC

- (d) khuyen khich khoi dong nhanh cuoc dao chinh chinh la cach tot nhat de tranh bat bo va am sat cac tuong linh.

2/ Neu Diem - Nhu bat thinh linh bo nhiem mot so tuong linh hoac biet phai ho den cac nhiem so o ben ngoai Sai Gon, phan ung cua Hoa Ky se la: chung ta nen khuyen cac tuong doi lap nay tri hoan thi hanh bat cu lenh thuyen chuyen nao va ra tay thuc hien dao chinh ngay.

3/ Neu Diem - Nhu ra tuyen bo khong tiep tuc chap nhan dai su Lodge va hoac mot so quan chuc khac cua Hoa Ky tai VN, phan ung cua Hoa Ky se la:

- (a) tri hoan viec trieu hoi cac quan chuc ngoai giao cua chung ta cho den chung nao cac no luc dao chinh dat ket qua. Tinh huong nay mot lan nua cho thay tam quan trong cua viec ca phia My va VN (cac tuong linh) tang toc. Chung ta cung can ngung vien tro

- (b) neu Chinh phu VN khoi su gay suc ep vu luc doi voi cac nhan vien cua chung ta, chung ta can dua luc luong Hoa Ky vao bao ve an ninh cho ho.

4/ Neu Diem - Nhu tao suc ep noi cac cong dan Hoa Ky tai VN nhu bat giu, ra tay am sat, de doa nhu the (nhu viec Nhu moi day de doa se san bang thanh pho Sai Gon trong truong hop co dao chinh), phan ung cua Hoa Ky se la:

- (a) binh than truoc nhung de doa nay

- (b) khuyen cao cac nhan vien Hoa Ky than trong tranh di chuyen khong can thiet, cac gia dinh tap trung lai, cung cap vu khi cho ho

- (c) yeu cau tra tu do cho bat cu nguoi My nao bi bat va nhan manh yeu cau Chinh phu VN phai bao ve thich dang nguoi My (viec Chinh phu VN khong cung cap su bao ve nay se la mot trong nhung ly le de Hoa Ky can thiep)

- (d) di tan than nhan cung cac thuong dan Hoa Ky o thoi diem som nhat co the ma dai su Lodge danh gia la thich hop

- (e) quan luc Hoa Ky bao ve nguoi My trong cuoc di tan va de doi tha nhung nguoi bi bat giu.

5/ Neu Diem - Nhu cat moi quan he vien tro voi Hoa Ky, duoi cac nhan vien Hoa Ky (tru mot so nhan vien ngoai giao), yeu cau thao go moi thiet bi quan su do Hoa Ky kiem soat tai VN,

- (a) chung ta se tri hoan viec rut cac nhan vien va thiet bi cua Hoa Ky ra khoi VN. Hanh dong nay cua Chinh phu VN se nhan manh tam quan trong cua viec tang toc ra tay hanh dong

- (b), neu Diem - Nhu ra tay nam giu cac thiet bi cua Hoa Ky, chung ta se phan ung bang vu luc neu can.

6/ Neu Diem - Nhu tien hanh nhung buoc chinh tri ve phia VNDCCH (nhu mo dam phan trung lap) hoac co nhung tin don hay de doa se tien hanh hanh dong nhu the,

- (a) dai su Lodge se canh cao mot cach ro ret Diem ve nhung nguy hiem cua mot tien trinh nhu the, va nhan manh rang neu tiep tuc se dan den viec Hoa Ky ngung vien tro

- (b) khuyen khich cac tuong linh nhanh chong dao chinh

- (c) chung ta se loan bao cho the gioi vao mot thoi diem thich hop nao khi co nguy co Diem - Nhu quay lai voi VNDCCH cho thay tinh hai mat cua ho

- (d) neu VNDCCH doa se dap ung voi mot cuoc dao chinh bang cach cong khai dua quan vao Nam VN, chung ta se to ro cho ho rang chung ta se tan cong VNDCCH bang moi cach can thiet nham buoc VNDCCH tu bo y dinh nay

- (e): chung ta nen chuan bi tien hanh mot hanh dong quan su nhu the.

7/ Neu Diem - Nhu keu goi De Gaulle hau thuan chinh tri cho viec trung lap hoa VN, chung ta se cong khai to ro rang VN khong the trung lap tru phi cong san bi danh bat khoi mien Bac VN. Neu mot lien hiep giua Diem va cong san duoc de ra, chung ta se tra loi do se la con duong dan den viec cong san chiem quyen neu can cu noi suc manh cua hai thanh vien chu chot cua lien hiep. Mot khi cuoc dao chinh chong Diem khoi dau tai Nam VN, chung ta co the vach ro rang Nam VN tu choi chap nhan su lien hiep giua Diem va cong san.

8/ Neu Diem va phe dao chinh khoi su xung dot, Diem va Nhu se co the tim cach thuong thuyet nham cau gio (nhu da xay ra trong vu dao chinh hut thang 11-1960), roi tap hop luc luong ve Sai Gon, phan ung cua Hoa Ky se la:

- (a): Hoa Ky phai xac dinh muc tieu cua minh mot cach ro ret nhu kim cuong. Neu chung ta co cuu Diem bang cach khuyen khich thuong thuyet giua Diem va phe dao chinh trong khi cuoc dao chinh dang dien bien, chung ta se lam gia tang nguy co dao chinh khong thanh cong. Do do, phai to ro muc tieu cua chung ta la dua toan the nha Ngo duoi quyen kiem soat cua phe dao chinh

- (b): chung ta nen nhac nho phe dao chinh can khai thac loi the gianh duoc cho den ket cuc hop ly chu dung dung lai de thuong thuyet

- (c): chung ta nen su dung moi phuong tien co the de tac dong noi cac tuong than Diem nhu Cao (Huynh Van Cao, thieu tuong, tu lenh quan doan IV) theo phe dao chinh. Ti nhu tuong Harkins co the gui mot thong diep truc tiep den Cao nhan manh den nhung hau qua cua viec tiep tuc hau thuan nha Ngo va nhung loi ich khi theo phe dao chinh

- (d): chung ta nen su dung cung nhu khuyen khich phe dao chinh su dung cac bien phap quan su nham ngan ngua bat cu luc luong trung thanh nao cua Diem tu ben ngoai Sai Gon ve ung cuu. Ti nhu pha song lien lac giua Diem voi cac luc luong nay va khuyen khich ngan chan viec chuyen quan nay bang cach pha cau

- (e): chung ta nen khuyen khich phe dao chinh bat song va nhanh chong dua ra khoi VN bat cu ai thuoc nha Ngo dang song o ben ngoai Sai Gon, ke ca Can (Ngo Dinh Can, em ruot Diem dang la co van chinh phu tai mien Trung) va Thuc hien dang o Hue (Ngo Dinh Thuc, tong giam muc Hue). Chung ta nen ho tro cong tac nay den ky cung.

9/ Neu Diem - Nhu tiep tuc keo dai chien su trong Sai Gon cang lau cang tot voi hi vong lam cho Hoa Ky yeu long di boi cuoc tam mau co the lien can den nhan vien Hoa Ky, phan ung cua Hoa Ky se la:

- (a) binh than va khuyen khich phe dao chinh tiep tuc chien dau den ky cung

- (b) chung ta nen dua cac si quan trung thanh voi Diem ve phia chung ta bang cac tiep xuc thuyet phuc cua MACV (Phai bo quan vien Hoa Ky tai VN) va cua CIA so tai

- (c) chung ta nen khuyen khich phe dao chinh tien hanh cac hanh dong can thiet de ngan chan nguon tiep lieu cho phe trung thanh voi Diem

- (d) chung ta nen su dung moi thiet bi cua Hoa Ky tai VN de ho tro phe dao chinh

- (e) neu can, chung ta nen phai luc luong chien dau cua Hoa Ky ho tro phe dao chinh gianh thang loi.

10. Neu Diem - Nhu co thu trong dinh, phan ung cua Hoa Ky se la khuyen khich phe dao chinh chien dau den khi tran chien ket thuc va huy diet dinh neu can de chien thang

- (b): buoc nha Ngo dau hang vo dieu kien, bang khong ho se tim cach lua bip ca phe dao chinh lan Hoa Ky. Neu gia dinh Nhu bi bat song, ho se duoc tong sang Phap hay bat cu nuoc chau Au nao khac muon don nhan ho. Diem se duoc doi xu tuy theo y muon cua cac tuong linh.

11. Neu Diem - Nhu bay ra khoi dat nuoc (dieu nay kho xay ra neu nhin lai qua khu cu xu cua nha Ngo), phan ung cua Hoa Ky se la: chuan bi cung cap mot chiec may bay dua nha Ngo sang Phap hoac bat cu nuoc chau Au nao khac muon don nhan ho. Trong moi truong hop gia dinh Nhu se khong duoc phep o lai Dong Nam A von gan ben VN, do le ho co the am muu tro lai nam quyen. Neu cac tuong quyet dinh dua Diem di luu vong, ong ta se duoc ra khoi Dong Nam A.

Ro rang la cac gia dinh 6, 7 chi mang tinh cach “neu... thi” cua mot ban ke hoach hanh dong du tru moi tinh huong co the xay ra, chu khong khang dinh Diem - Nhu phai bi lat do do muon trung lap. Trong cac van kien cua Bo Ngoai giao My chua co van kien nao xac dinh “nguy co Diem - Nhu muon trung lap”, ma chi luon nhan manh den su that bai cua Diem - Nhu trong “cong cuoc chong cong”, nhat la sau khi de xay ra khung hoang chinh tri.

Nguoc lai, trong van kien tren, chi tiet “Nhu doa se san bang Sai Gon trong truong hop co dao chinh” la mot chi tiet co that chu khong phai la mot gia dinh, cho thay long da “yeu nuoc, thuong dan” cua Nhu. Chang qua Diem - Nhu va nha Ngo chi yeu quyen luc cua minh tren het moi su, ke ca Ngo Dinh Thuc, anh ruot Diem, mot nha tu hanh song yeu quyen luc den muc bi toa thanh Vatican lenh phai ra khoi VN de tranh lien luy den giao hoi, sau nay se tiep tuc noi len doi lam “giao chu” chong lai toa thanh Vatican.

HUU NGHI

_________________________________

Don xem ho so ky toi

Viet Bao
Comment :My cuoc dao chinh Diem Nhu 10 gia dinh neu thi
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết My cuoc dao chinh Diem Nhu 10 gia dinh neu thi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết My cuoc dao chinh Diem Nhu 10 gia dinh neu thi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc My cuoc dao chinh Diem Nhu 10 gia dinh neu thi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Phóng Sự
United States - the Diem coup: 10 assuming "if .. . it "| the United States, if Diem in Saigon, Diem Nhu, South VN, political crisis, faction coup, coup, vice president, foreign minister, we, the government, may, reflect application, fine
craft - Ever since the political crisis in the South began after the suppression of Buddhism in Hue on 8-5-1963, the Department intelligence and research United States Department of State has the ability to think coup against Diem and "langxe" Vice President Tho ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Mỹ - cuộc đảo chính Diệm Nhu: 10 giả định “nếu... thì”

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Mỹ - cuộc đảo chính Diệm Nhu: 10 giả định “nếu... thì” bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin My cuoc dao chinh Diem Nhu 10 gia dinh neu thi

Nhan xet, hay lien he ve tin My cuoc dao chinh Diem Nhu 10 gia dinh neu thi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet My cuoc dao chinh Diem Nhu 10 gia dinh neu thi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Phong su tong hop trong chuyen muc Phong su.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Phong su tong hop
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0