Dai tuong Nguyen Chi Thanh Anh bo doi Cu Ho tieu bieu

Dai tuong Nguyen Chi Thanh Anh bo doi Cu Ho tieu bieu

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>"Dai tuong Nguyen Chi Thanh la nguoi khong ngung cham lo tang cuong ban chat cach mang cua quan doi nhan dan va chinh anh la mot vi tuong tieu bieu cho ban chat va truyen thong tot dep cua quan doi ta", Dai tuong Le Duc Anh da viet nhu the ve nguoi dong chi cua minh. Nhan ky niem ngay thanh lap Quan doi nhan dan VN, chung toi xin gioi thieu bai viet nay.

Dai tuong Nguyen Chi Thanh Anh bo doi Cu Ho tieu bieu

TBT Le Duan va dong chi Nguyen Chi Thanh du Hoi nghi 81 Dang Cong san o Mat-xco-va (11/1960). Anh tu lieu

Cuoi nam 1963, toi duoc vao chien truong Nam Bo bang tau Khong so, di tren "Duong Ho Chi Minh tren bien Dong". Thang 4/1964 vao toi Chien khu Duong Minh Chau, toi duoc giao lam Tham muu truong Bo chi huy Mien (B2). Den thang 9 nam do, anh Nguyen Chi Thanh duoc Bo Chinh tri cu vao truc tiep cung Trung uong Cuc lanh dao khang chien cua Nhan dan va Quan giai phong Mien Nam. Cung vao voi anh Thanh con co cac can bo chi huy cao cap cua quan doi: Le Trong Tan, Hoang Cam, Tran Van Phac, Nguyen Hoa, Tran Do... Ke tu day, toi duoc truc tiep song, chien dau va cong tac cung anh Nguyen Chi Thanh.

Luc nay, de quoc My da dua quan chien dau My va quan doi cac nuoc chu hau o at vao truc tiep tham chien, xam luoc mien Nam. Day la thoi diem buoc ngoat cua cuoc chien tranh. Anh Nguyen Chi Thanh va lanh dao Trung uong Cuc da nhan ro: o vao giai doan cuoi cua "Chien tranh dac biet", neu ta chi phat trien chien tranh du kich, chi danh dich o quy mo nho thi khong the gianh thang loi quyet dinh duoc. Boi vay, cung voi viec xay dung va phat trien luc luong vu trang ba thu quan, xay dung luc luong cach mang cua quan chung, chung ta phai coi trong xay dung cac qua dam chu luc, va anh Nguyen Chi Thanh da cung voi Bo chi huy Mien chi dao mo cac chien dich Binh Gia, Ba Gia, Dong Xoai va hang loat tran tien cong danh bai tung chien doan cua chinh quyen Sai Gon cu, cung voi viec pha ra hang ngan "ap chien luoc", lam pha san hoan toan chien luoc "Chien tranh dac biet" cua My - nguy.

Quan doi My o at vao xam luoc mien Nam, cung luc de quoc My tien hanh chien tranh leo thang, dung khong quan va hai quan danh pha ac liet mien Bac Viet Nam. Hanh dong phieu luu va da man nay khien nhan loai tren toan the gioi sung sot va lo ngai cho nhan dan Viet Nam. Dai tuong Nguyen Chi Thanh la nguoi phat hien som viec chuyen chien luoc cua My. Phat kien do da duoc Bo Chinh tri chap nhan va de ra quyet sach moi. Luc do, anh Thanh da phan tich: My vao mien Nam trong the thua, the bi dong ve chien luoc; My co ca mot kho vu khi khong lo nhung lai vap phai mot nui mau thuan; My la ty phu ve do-la, nhung quan va dan ta lai la ty phu ve chu nghia anh hung cach mang; Ta co duong loi chien tranh cach mang, co chien thuat dung, ta se bat quan My phai danh theo cach danh cua ta, nen ta nhat dinh thang.

Thuc hien tu tuong chi dao cua Bo Chinh tri va Chu tich Ho Chi Minh, anh Nguyen Chi Thanh cung Trung uong Cuc va Bo chi huy Mien da chi dao va to chuc quan va dan mien Nam phat huy tu tuong chien luoc tien cong trong tinh hinh nhiem vu moi, danh thang quan My ngay tu nhung tran dau. Cac tran thang: Nui Thanh, Van Tuong, Bau Bang, Nha do - Bong Trang, Play - me va thung lung Ia - drang, cuoc hanh quan A-ten-bo-ro va nhat la danh bai cuoc hanh quan tong luc de "tim diet" mang ten Gian-xon-xi-ti da lam nuc long nhan dan ca nuoc; truc tiep xay dung, cung co niem tin va quyet tam danh My va thang My cua toan dan toc.

Tu thuc te chien dau, su sang tao cua cac don vi, cac dia phuong, anh Nguyen Chi Thanh da tong ket thanh phuong cham chi dao tac chien, dong thoi cung la khau hieu hanh dong cach mang noi tieng, nhanh chong di vao long nguoi, lan toa thanh cao trao cach mang tren khap chien truong nhu "Nam that lung dich ma danh", "Tim My ma danh, tim nguy ma diet", lap cac "Vanh dai diet My", thi dua phan dau tro thanh "Dung sy diet My", "Dung sy diet xe tang" v.v... Tuu trung nhat do la tu tuong chi dao "o gan va danh gan". Thuc hien tu tuong nay, chung ta da that su chong duoc y do "phan tuyen" cua My - nguy, da han che den muc toi da (co tran da vo hieu hoa) hoa luc phi phao cua dich. Ta thang quan doi My, va sau nay thang quan cua chinh quyen Sai Gon cu o giai doan "Viet Nam hoa chien tranh" cung tu cai tu tuong "o gan va danh gan" nay.

Dai tuong Nguyen Chi Thanh Anh bo doi Cu Ho tieu bieu

Dai tuong Nguyen Chi Thanh Anh bo doi Cu Ho tieu bieu

Chu tich Ho Chi Minh va Dai tuong Nguyen Chi Thanh tham nong dan xa Dai Nghia (Ha Dong) nam 1961. Anh tu lieu

Luon sau sat thuc te, nam bat nhanh nhay moi van de, anh Nguyen Chi Thanh da phan tich va khai quat rat sau sac cuc dien cuoc chien, nhat la sau chien thang lon cua ta danh bai cuoc hanh quan Gian-xon-xi-ti cua My o mien Dong Nam Bo. Bai viet "Nam bai hoc phan cong chien luoc mua kho" mang but danh Truong Son cua anh da ngay lap tuc tro thanh tac pham co gia tri. No la vu khi tu tuong cho toan dang, toan quan va toan dan quyet danh va quyet thang quan My xam luoc. No gay an tuong manh me va niem tin cho be ban nam chau. No lam cho quan thu sung sot va lung tung hoang mang. Va no da gop phan cung Bo Chinh tri va Quan uy Trung uong ha quyet tam chien luoc chuan bi cho cuoc Tong tien cong Mau Than - 1968 de thuc hien tu tuong chi dao chien luoc cua Ho Chu tich "Danh cho My cut" mot cach tin cay.

Suy cho cung, tu tuong "o gan, danh gan" vua la tu tuong chien thuat lai vua la tuong chien luoc. Day la diem thu nhat noi troi trong tu duy cua Dai tuong Nguyen Chi Thanh. Diem noi troi thu hai la chinh Anh da de ra bien phap co hieu qua de mo mat tran Tay Nguyen (ke ca viec de xuat lam sao co luong thuc, mot yeu to vo cung quan trong, tien quyet cho viec thuc hien chu truong lon nay. Ke ca viec anh de xuat cong tac can bo truoc khi trien khai thuc hien chu truong mo mat tran Tay Nguyen). Toi nho, suot thoi chong Phap va nhung nam dau chong My, rung nui Tay Nguyen con heo hut, luc luong cua ta o day con mong manh. Can bo vao Nam hay ra Bac deu phai hoac la di lan theo ven bien, hoac la leo deo loi suoi doc day nui Truong Son. Dan va gao chi co the gui tren vai thi co gang lam cung chi du an de danh du kich. Thuc te cuoc chien tranh chong My da khang dinh mot hien thuc mang tinh quy luat va chan ly la: Chung ta co mo duoc mat tran Tay Nguyen thi moi mo duoc tuyen duong van tai chien luoc bang co gioi, moi dua duoc luc luong lon nguoi va cua vao mien Nam de thuc hien "Ca nuoc danh giac My, giai phong mien Nam". Mat tran Tay Nguyen mo ra duoc cung dong thoi thu hut duoc luc luong dich de tao dieu kien cho chien truong Nam Bo, mot chien truong "trong diem cua trong diem" phat trien. Thuc te da chung minh tu tuong chi dao nay la dung dan va sac sao.

Mua He nam 1967, khi ra Ha Noi bao cao Bo Chinh tri tinh hinh chien truong va cung voi Bo Chinh tri, voi Ho Chu tich thiet ke va hoach dinh cuoc Tong tien cong Mau Than sap toi, anh Nguyen Chi Thanh da dot ngot tu tran. Day la mot dau thuong vo han, mot ton that vo cung lon cua cach mang Viet Nam, cua chien sy va dong bao ca nuoc. Doi voi Trung uong Cuc, Bo chi huy Mien va Quan giai phong mien Nam thi day la mot ton that khong gi bu dap noi. Anh dot ngot ra di, nhung pham chat cach mang, tai nang thao luoc va dao duc loi song cua anh mai mai la tam guong cao ca, sang ngoi, la nguon co vu lon lao doi voi tat ca chung ta.

Toi duoc biet, anh Nguyen Chi Thanh tham gia cach mang tu nam 1934, vao Dang Cong san Dong Duong nam 1937. Tu 1937-1938, anh lam Bi thu Tinh uy Thua Thien. Hoi nghi toan quoc lan thu 8 cua Dang o Tan Trao, thang 8-1945 da cu anh la Uy vien Trung uong chinh thuc va Trung uong chi dinh anh lam Bi thu Xu uy Trung ky. Anh da bi de quoc Phap bat ba lan, giam o cac nha lao Hue, Lao Bao, Buon Ma Thuot. Bi giam cam, tra tan nhung anh luon giu vung khi tiet nguoi cong san, to chuc va lanh dao cuoc dau tranh chong che do ha khac cua nha tu de quoc va tim cach vuot nguc thang loi de tiep tuc hoat dong, khoi day phong trao cach mang. Anh Nguyen Chi Thanh la nguoi cong san kien dinh, trung thanh, gian kho khong son long, kho khan khong lui buoc. Anh la nguoi rat gioi ve to chuc va van dong quan chung thuc hien cac chu truong cua Dang. Nhan ro va tin tuong vao suc manh cua nhan dan, anh phat huy duoc y chi cach mang, tinh than sang tao cua quan chung de tien hanh chien tranh cach mang, xay dung cac luc luong vu trang nhan dan, phat trien kinh te va van hoa.

Ngay dau khang chien, dai dat hep mien Trung nhanh chong bi thuc dan Phap chiem dong. Quan va dan ta thieu thon moi duong: Thieu vu khi, luong thuc, thieu can cu dia an toan trong khi cac don vi vu trang con non tre, nhieu be nguy khon. Luc do, anh Nguyen Chi Thanh dua ra nhan dinh moi: Mat dat nhung chua mat nuoc; kien quyet bam dan, xay dung co so, phat trien chien tranh du kich trong vung dich kiem soat se xoay chuyen duoc tinh the. Binh -Tri - Thien tro thanh mot mat tran soi dong va cuc ky anh dung, da gop phan chan dung am muu chia cat chien luoc va mo rong chien tranh ra Thanh - Nghe - Tinh cua thuc dan Phap. Thoi do, dong bao o vung nay da noi: "Anh Thanh la linh hon cua cuoc chien dau cua Binh -Tri - Thien khoi lua!"

Nam 1950, anh duoc Dang dieu vao Quan doi va duoc giao nhiem vu lam Chu nhiem Tong cuc Chinh tri va Pho bi thu Quan uy. Ngay lap tuc va thuong xuyen lien tuc, anh Nguyen Chi Thanh giao duc cho can bo chien sy ta tham nhuan chi dao cua Chu tich Ho Chi Minh: Quan doi ta la quan doi nhan dan, tu nhan dan ma ra, vi nhan dan ma phuc vu. Anh da to chuc thuc hien su lanh dao co hieu luc cua Dang doi voi quan doi, thuc hien duong loi quan su cua Dang, tao ra mot buoc phat trien moi ve suc manh chien dau cua cac luc luong vu trang nhan dan, dap ung yeu cau cua cuoc khang chien, lien tuc mo cac chien dich lon, tu chien dich Bien Gioi 1950 den chien dich Dien Bien Phu. Chap hanh chi thi cua Ho Chu tich va Bo Chinh tri, anh Nguyen Chi Thanh da tap trung vao tang cuong ban chat cach mang cua quan doi nhan dan. Tap trung xay dung che do lanh dao tap the cua Dang trong cac cap, tu Tong quan uy den chi bo dai doi, lam cho cong tac tu tuong vuot len tren pham vi cua cong tac dong vien va tac dong tam ly thong thuong cua con nguoi theo ban nang, phat trien thanh cong tac giao duc chu nghia Mac Le-nin, duong loi, chinh sach cua Dang va Nha nuoc, muc tieu chien dau cua quan doi.

Voi viec thiet lap va xay dung he thong to chuc cong tac dang - cong tac chinh tri trong quan doi, anh da lam ro cac moi quan he giua quan doi voi Dang, voi Nha nuoc, voi nhan dan, voi bau ban quoc te, trong do moi lien he giua quan doi voi Dang la moi lien he ban chat chi phoi cac moi quan he khac. Cham lo giao duc chinh tri, tu tuong quan su cua Dang the hien trong chien luoc, chien dich va chien thuat; trong giai quyet moi quan he giua chinh tri va quan su, giua tien tuyen va hau phuong, giua con nguoi va vu khi, giua lanh dao va chi huy, giua dao duc va tai nang cua can bo... Tat ca da tao ra buoc ngoat ve xay dung chinh tri lam co so nang cao suc manh chien dau cua quan doi nhan dan.

Voi trong trach la Chu nhiem Tong cuc Chinh tri, anh Nguyen Chi Thanh da chi dao sat sao va truc tiep chu tri viec tong ket cong tac dang - cong tac chinh tri, xac dinh ro vi tri, chuc nang, nguyen tac tien hanh cong tac chinh tri; phe phan quan diem ha thap va thu hep chuc nang cong tac nay. Anh Nguyen Chi Thanh va nguoi ke nhiem la anh Song Hao (sau nay la Le Quang Dao) da gop phan quan trong cung voi Quan uy Trung uong xay dung doi ngu can bo cua Dang trong quan doi ngay cang truong thanh, lam nong cot trong hai cuoc khang chien vi dai cua dan toc, dung vung truoc moi thu thach chinh tri phuc tap.

Anh thuong xuyen cham lo vun dap pham chat "Bo doi Cu Ho" - "Trung voi nuoc, trung voi Dang, hieu voi dan, san sang chien dau hy sinh vi doc lap tu do cua To quoc, vi chu nghia xa hoi. Nhiem vu nao cung hoan thanh, kho khan nao cung vuot qua, ke thu nao cung danh thang" la ban chat va truyen thong tot dep cua quan doi ta do Dang va Ho Chu tich day cong giao duc, ren luyen. Dai tuong Nguyen Chi Thanh la nguoi khong ngung cham lo tang cuong ban chat cach mang cua quan doi nhan dan va chinh anh la mot vi tuong tieu bieu cho ban chat va truyen thong tot dep cua quan doi ta.

Giai doan buoc vao "Ke hoach 5 nam" xay dung CNXH o mien Bac, duoc Dang phan cong phu trach mat tran nong nghiep, anh da xan quan loi ruong xem xet viec canh tac, khao sat nhung kho khan, tim hieu nhung noi san xuat kha, lang nghe y kien cac nha khoa hoc, xac dinh phuong huong phat trien san xuat, pha "xieng ba sao" cung voi viec tham canh tang nang suat, phat dong phong trao thi dua voi Dai Phong v.v... Tuy chi moi mot thoi gian ngan nhung anh da de lai nhieu bai hoc kinh nghiem quy va nhung an tuong tot dep cho can bo va dong bao tren mat tran kinh te hang dau nay.

Chu tich Ho Chi Minh chi ro suc manh cua cach mang la suc manh cua toan dan, trong do cong - nong la luc luong co ban. Tham nhuan tu tuong do, anh Nguyen Chi Thanh cham lo tang cuong doan ket dan toc. La nguoi hoat dong cach mang khap ca Bac-Trung-Nam, anh cang cham lo xay dung khoi doan ket Bac - Nam, doan ket quan dan, cung co lien minh cong - nong, manh dan boi duong va de bat can bo xuat than cong nong va cac dan toc it nguoi, cac dia phuong, dong thoi coi trong tri thuc cach mang. Song o dau anh cung la hat nhan, la trung tam doan ket.

Thuc hien loi day cua Ho Chu tich "Dao duc la goc; kien quyet chong chu nghia ca nhan", anh Nguyen Chi Thanh la nguoi dau tien "no sung" va kien tri dau tranh chong chu nghia ca nhan trong quan doi. Loi noi cua anh luon co suc thuyet phuc vi ban than anh song trong sang, gian di, khiem ton, doan ket chan thanh. Phe binh va tu phe binh thoa dang nhung nghiem tuc, khong "be xe to", khong "di hoa vi quy". Anh la mot mau muc ve: loi noi di doi voi viec lam, ly luan lien he voi thuc tien, dao duc di doi voi tai nang, chinh tri va quan su song toan.

Cuoc doi hoat dong cach mang cua Dai tuong Nguyen Chi Thanh ke tu buoi ban dau den khi o nhung cuong vi lanh dao cao nhat, luc nao anh cung xong xao tham nhap vao cuoc song cua dong bao va chien sy, lan lon voi phong trao, tim ra quy luat phat trien tao ra buoc ngoat moi cho cach mang, tu toi ren minh trong dau tranh cach mang, Dai tuong Nguyen Chi Thanh da tro thanh nha chinh tri - quan su loi lac cua Dang, quan doi va dan toc ta. Nhu can bo va ba con tren mat tran nong nghiep goi anh la "Dai tuong Nhan dan". Anh To Huu viet: "Sang trong nhu ngoc mot con nguoi". Con Vien truong Vien nghien cuu Ho Chi Minh va cac lanh tu cua Dang da viet rang: "Sau Bac Ho vi dai, mot trong nhung nguoi cong san lanh dao co duc tai, tam huyet, khi phach, co suc hap dan, loi cuon manh me voi quan chung, do la anh Nguyen Chi Thanh!".

Cuoc doi hoat dong cach mang, song va lam viec theo guong Chu tich Ho Chi Minh vi dai, hoc va thuc hanh duoc nhieu loi day cua Bac, Dai tuong Nguyen Chi Thanh la hinh anh tieu bieu cua "Anh bo doi Cu Ho" voi day du hinh tuong cao dep, tam voc va y nghia sau xa cua danh hieu cao quy do. Anh la mot trong nhung can bo lanh dao loi lac cua Cach mang Viet Nam, cua Dang ta, Nha nuoc ta, cua Quan doi ta. Anh la nguoi con uu tu cua dan toc Viet Nam trong thoi dai Ho Chi Minh quang vinh!

Ha Noi, thang 12/2006

  • Dai tuong Le Duc Anh

    Nguyen Chu tich nuoc CHXHCN Viet Nam

Viet Bao
Comment :Dai tuong Nguyen Chi Thanh Anh bo doi Cu Ho tieu bieu
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Dai tuong Nguyen Chi Thanh Anh bo doi Cu Ho tieu bieu bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Dai tuong Nguyen Chi Thanh Anh bo doi Cu Ho tieu bieu ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Dai tuong Nguyen Chi Thanh Anh bo doi Cu Ho tieu bieu ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Phóng Sự
General Nguyen Chi Thanh, "My uncle Ho" typical
Nguyen Chi Thanh, Central Highlands, Vietnam, Le Duc Anh, Nguyen Chi Thanh, President Ho Chi Minh, the people's army , uncle Ho, armed forces, the military, political, President Ho Chi Minh, the commander, General, Party
"General Nguyen Chi Thanh was constantly caring nature to enhance network of people and the army he was a general nature and represents the fine tradition of our army, "General Le Duc Anh has written about people like ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, "Anh bộ đội Cụ Hồ" tiêu biểu

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, "Anh bộ đội Cụ Hồ" tiêu biểu bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Dai tuong Nguyen Chi Thanh Anh bo doi Cu Ho tieu bieu

Nhan xet, hay lien he ve tin Dai tuong Nguyen Chi Thanh Anh bo doi Cu Ho tieu bieu co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Dai tuong Nguyen Chi Thanh Anh bo doi Cu Ho tieu bieu de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Phong su tong hop trong chuyen muc Phong su.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Phong su tong hop
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0