Tac dong cua khung gia dat moi Thi truong bat dong san se bien dong theo huong nao

Tac dong cua khung gia dat moi Thi truong bat dong san se bien dong theo huong nao

Tags: Bo Tai, Ha Noi, Mai Ai Truc, Luat Dat, Thanh Nien, TP Ho Chi Minh, thi truong bat dong san, ngan hang thuong mai, nhu the nao, nha dau tu, su dung dat, tong giam doc, gia dat, khung gia, tac dong, tang
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Tac dong cua khung gia dat moi Thi truong bat dong san se bien dong theo huong nao
Nguoi dan se phai dong tien su dung dat theo gia moi duoc ban hanh. Anh: Diep Duc Minh

Bo truong Bo Tai nguyen - Moi truong Mai Ai Truc: Nha nuoc se keo gia dat xuong o muc hop ly

Khung gia dat moi tac dong nhu the nao den thi truong bat dong san? Thanh Nien da dat cau hoi nay voi Bo truong Bo Tai nguyen - Moi truong Mai Ai Truc.

* Thua Bo truong, theo khung gia moi ban hanh, muc gia dat o do thi cao nhat la 67,5 trieu dong/m2; du UBND tinh, thanh pho duoc phep dieu chinh tang toi da them 20% thi cung chi la 81 trieu dong/m2. Trong khi do, dat do thi, vi du nhu Ha Noi, hien dang cao hon nhieu lan...

- Theo nhu Bo Tai chinh trinh Chinh phu cung nhu trong qua trinh soan thao co thao luan voi Bo Tai nguyen - Moi truong thi gia dat theo khung gia moi dam bao dung nguyen tac cua Luat Dat dai. O day khong phai Bo Tai chinh ngoi mot cho de ra gia ma dua tren co so khao sat tai cac dia phuong de tu do dua ra khung gia tuong doi sat thi truong. Theo Bo Tai chinh thi voi khung gia nay, cung voi viec dieu chinh ± 20% da co the dat 90% so voi gia thi truong. Dung la o Ha Noi va TP Ho Chi Minh co nhung khu vuc gia dat cao hon the nhung do chi la ca biet. Khong the dua cai ca biet vao nghi dinh vi se gay tam ly khong tot trong viec on dinh gia dat.

* Nhung nguyen tac cua Luat Dat dai la gia dat luon phai phu hop voi thi truong?

- Chinh viec dua ra khung gia dat va bien do cho phep (20%) la de dam bao nguyen tac cua luat. Va trong nghi dinh cung noi ro: khi gia chuyen nhuong dat tren thi truong cua mot so hoac tat ca cac loai dat co bien dong va keo dai trong thoi han 60 ngay tro len tren pham vi rong gay ra chenh lech gia lon, tang tu 30% so voi gia toi da hoac giam 30% so voi gia toi thieu thi Bo Tai chinh se chu tri xay dung khung gia moi trinh Chinh phu ban hanh. Nhung chung ta biet gia dat trong thoi gian qua qua cao, anh huong den moi truong dau tu, den nhu cau cho o cua nguoi dan nen trong vai nam toi chung ta phai phan dau de on dinh gia dat va co gang keo xuong o muc hop ly.

* Keo xuong bang cach nao, neu nhu thi truong cu bien dong tang va theo nguyen tac thi Nha nuoc phai dieu chinh khung gia tang?

- Chung ta co 2 lua chon. Mot la de cho thi truong dat dai soi dong nhu vua qua, tuc la khong kiem soat duoc viec cat nen ra ban, nguoi khong co nhu cau cung mua de do, khien gia dat ngay cang bi day len. Hai la lam dung nhu Luat Dat dai va Nghi dinh 181, chung ta phai ngan chan hieu qua tinh trang dau co, tich tru dat; giam dau co, tich tru thi cung - cau se tro nen lanh manh. Hien tai chung toi dang doc thuc cac dia phuong kiem tra va tien hanh thu hoi doi voi nhung du an cham tien do, khong trien khai nham tang nguon cung ve dat cho thi truong ma theo quy luat khi cung tang ma cau khong tang hoac tang thap hon se lam cho gia giam.

* Giam gia nhung khong co nghia la lam cho thi truong nguoi lanh, thua Bo truong?

- Thi truong giai doan vua qua qua nong nhung la nong gia tao, cau tren thi truong khong phai la cau thuc. Cu xem nguoi mua nen dat trong cac du an la ai thi biet ngay, nguoi ngheo lam gi co tien mua dat gia may chuc trieu/m2. No chua dung day yeu to dau co. Ky nay chung ta quyet tam chong dau co nen co the buoc dau lam cho thi truong nguoi lanh nhung do la su ha nhiet can thiet. Tat nhien de dong bang hoan toan thi khong tot, tham chi co hai cho nen kinh te. Chung ta dang tim cach ha nhiet o khu vuc chuyen nhuong dat nhung cung dang tim cach thuc day viec xay dung can ho de giai quyet nhu cau nha o, bao dam mot thi truong bat dong san hoat dong binh thuong.

* Theo Bo truong, khung gia moi se tac dong nhu the nao den gia giao dich tren thi truong bat dong san?

- Dieu nay thi phai theo doi. Ve nguyen tac khung gia dat chi phuc vu quan ly nha nuoc, ap dung de tinh thue, den bu giai toa, thu tien su dung dat,... khong anh huong den gia chuyen nhuong tren thi truong boi vi do la giao dich thoa thuan. De tac dong den gia chuyen nhuong tren thi truong thi Luat Dat dai va Nghi dinh 181 chi la buoc dau, buoc tiep theo phai la cac chinh sach ve thue co lien quan den bat dong san. Tren thuc te, de giam gia dat tren thi truong khong kho nhung dung ve mat kinh te vi mo, Nha nuoc phai lam tu tu. Neu ngay bay gio ap dung danh thue bat dong san, danh thue luy tien vao muc su dung dat thi gia se ha xuong muc "tham hai".

* Duoi con mat cua cac nha quan ly, thi truong bat dong san hien tai dang nhu the nao?

- Dang lap lai trat tu nhu no von phai co. No dang tu giai doan mua ban hon loan, thi truong ngam, qua nong dan di vao on dinh hon.

Ha Noi du dinh kien nghi Chinh phu tang muc gia dat toi da

Mac du thua nhan khung gia dat Chinh phu vua ban hanh da tuong doi phu hop voi mat bang boi thuong thiet hai khi thu hoi dat nong nghiep tai Ha Noi, nhung cac co quan chuc nang cua thanh pho cho rang quy dinh ve dat o do thi va nong thon lai thap hon nhieu so voi thuc te o thu do. Tai nghi dinh nay, dat o do thi dac biet (noi thanh Ha Noi) toi thieu la 1,5 trieu dong, toi da la 67,5 trieu dong/m2. UBND cap tinh duoc phep dieu chinh tang toi da khong qua 81 trieu dong/m2. Cac muc gia nay con rat chenh lech so voi thuc te. Theo nguon tin rieng cua Thanh Nien, co kha nang Ha Noi se kien nghi Chinh phu dua muc gia dat o toi da tai khu vuc nong thon noi tiep giap do thi, dau moi giao thong len gap nhieu lan so voi muc gia toi da trong nghi dinh (1,25 trieu dong/m2). Muc gia toi da dat nong nghiep trong khu vuc noi thanh cung se duoc kien nghi tang them it nhat la 10 lan so voi muc "tran" hien nay la 108.000 dong/m2.

Cac chu dau tu se tinh lai gia

Ong Le Quang Hang - Pho tong giam doc Cong ty Dia oc Hoang Quan (TP Ho Chi Minh) cho rang muc gia toi da cua khung gia dat moi gap khoang 5 lan muc gia quy dinh cu, dieu nay chac chan se tac dong manh den thi truong dia oc. "Cung voi Nghi dinh 181, khung gia dat moi se lam cho nha dau tu kho khan hon. Nhung nha dau tu, kinh doanh du an chac chan se phai tinh toan lai gia, bao gom ca tien den bu giai toa theo huong thoa thuan theo gia thi truong va tien thue su dung dat...".

Tong giam doc mot cong ty kinh doanh dia oc o Q.3 thi cho rang khung gia dat moi anh huong ngay doi voi nha dau tu (con voi nguoi su dung thi chua), dac biet la voi nhung du an da huy dong von tu lau va gio se phai dong thue su dung dat theo khung gia moi. Theo ong, nha dau tu se phai dieu chinh tang gia ban, tuy nhien cac chu dau tu can phai can nhac ky boi le neu mot du an co 100 lo dat da ban duoc khoang 70 nen, tang gia ban so nen con lai thi chu dau tu se phai canh tranh ngay chinh voi nhung nguoi da mua truoc do voi gia thap hon.

"Chung toi se xem xet lai cung nhu co ke hoach kinh doanh cu the hon khi thanh pho co khung gia moi vao dau nam 2005", ong Le Quang Hang cho biet.

Ngan hang co the cho vay nhieu hon

"So voi khung gia cu, khung gia vua ban hanh sat voi gia thi truong hon. Dieu nay se tao thuan loi cho cac ngan hang thuong mai tham dinh muc gia nha, dat the chap de cho khach hang vay", ong Hoang Khanh Sinh - Tong giam doc Ngan hang Thuong mai co phan Sai Gon Thuong tin (Sacombank) - nhan xet. Ong Tran Phuong Binh - Tong giam doc Ngan hang thuong mai co phan Dong A (EAB) - cho biet: "Ngan hang se manh dan cho khach hang vay nhieu hon nhung chung toi phai cho khung gia moi do TP Ho Chi Minh ban hanh".

Ba Nguyen Thi Hai - Giam doc So Giao dich Ngan hang Thuong mai co phan A Chau (ACB) nhan xet: "So voi gia thi truong, muc gia tran 67,5 trieu dong/m2 (hien nay tuong duong 7,85 luong vang) van con thap hon muc gia giao dich thuc te o mot so duong trung tam. Tuy nhien, viec ban hanh khung gia dat moi nay da tao cho chung toi co so de dinh gia tai san the chap la nha dat duoc ro rang hon".

T.Nhung - Mai Phuong - Thanh Xuan

Tuyet Nhung
(thuc hien)

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Nhà Đất NỔI BẬT

Dự án khó bán vì nút thắt hạ tầng

Bất động sản và hạ tầng là hai yếu tố có mối liên hệ mật thiết với nhau. Giá trị bất động sản có thể tăng mạnh nhờ hạ tầng, nhưng cũng có thể bị đóng băng vì hạ tầng.

'Thỏi nam châm' bất động sản nghỉ dưỡng

Được cam kết lợi tức ổn định lâu dài và giá lại liên tục tăng, bất động sản nghỉ dưỡng đang trở thành “thỏi nam châm” hút tiền trên thị trường bất động sản.

Bất động sản cao cấp tiếp tục bứt phá, bất động sản giá thấp "đói" nguồn cung

Thị trường bất động sản trong nửa đầu năm 2016 ghi nhận diễn biến mới khi phân khúc bất động sản cao cấp, bất động sản nghỉ dưỡng có nhiều bứt phá so với cùng kỳ năm 2015.

Trung Hòa - Cầu Giấy: Tràn lan các công trình sai phạm

Tình trạng thi công sai phép, không che chắn đang diễn ra rất phổ biến tại Hà Nội, từ công trình nhỏ như nhà ở riêng lẻ đến những tòa cao tầng không sử dụng bạt lưới che chắn hay hệ thống hố ga không đậy nắp.

Tìm hiểu: Bo Tai, Ha Noi, Mai Ai Truc, Luat Dat, Thanh Nien, TP Ho Chi Minh, thi truong bat dong san, ngan hang thuong mai, nhu the nao, nha dau tu, su dung dat, tong giam doc, gia dat, khung gia, tac dong, tang

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tác động của khung giá đất mới: Thị trường bất động sản sẽ biến động theo hướng nào?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tác động của khung giá đất mới: Thị trường bất động sản sẽ biến động theo hướng nào? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tac dong cua khung gia dat moi Thi truong bat dong san se bien dong theo huong nao

Nhan xet, hay lien he ve tin Tac dong cua khung gia dat moi Thi truong bat dong san se bien dong theo huong nao co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tac dong cua khung gia dat moi Thi truong bat dong san se bien dong theo huong nao de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin nha dat trong chuyen muc Nha dat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin nha dat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0