Hoa Binh Corporation Phat trien nhanh va van hoi moi

Hoa Binh Corporation Phat trien nhanh va van hoi moi

Tags: Hoa Binh, Hoa Binh Corp, Hoa Binh Corporation, Phu My, Lang Co, Nhat Ban, cao oc van phong, cong ty co phan, nha thau chinh, nha dau tu, nha thau phu, su nguong mo, thi cong, thuc hien, phat trien, nam


Hoa Binh Corporation Phat trien nhanh va van hoi moi

20 nam thanh lap, 7 nam co phan hoa, Hoa Binh Corporation da co nhung buoc tien dai trong su nguong mo va than phuc cua doi tac va xa hoi. Tu mot nha thau phu, nay Hoa Binh Corp da tro thanh mot nha thau chinh, thuc hien thi cong toan dien tu phan tho lan hoan thien noi that, co dien… va tro thanh nha thau toan dien dau tien buoc len san chung khoan vao cuoi nam 2006.

Hien tai, khi dau tu nhung cong trinh lon va phuc tap vao loai bac nhat thi cac nha dau tu thuong nghi ngay den Hoa Binh. Va trong nam 2007 nay, Hoa Binh Corp se mo ra van hoi moi cho minh voi mang kinh doanh day tiem nang ma Hoa Binh da duc ket duoc nhieu kinh nghiem: Dau tu bat dong san.

Doanh thu tang

Khi lanh dao Hoa Binh Corp dua ra ke hoach doanh thu nam 2007 la 450 ty dong (nam 2006 la 205,6 ty dong), nhieu co dong da to ra ai ngai vi con so nay qua ao tuong, boi vuot qua con so binh quan chi tang vai muoi phan tram doanh thu/nam o nhieu doanh nghiep khac. The ma chi qua 3 thang dau nam, con so doanh thu tuong chung ao tuong kia da thanh su that, thuyet phuc duoc ca nhung co dong kho tinh nhat, vi tong gia tri hop dong cac cong trinh dang thuc hien den nay, dau quy II da len den 1200 ty. Dien hinh, Hoa Binh Corp da nhan thau thi cong hang loat cong trinh lon nhu: Cao oc Horizon Tower (Q.1-TP.HCM, tri gia 211 ty dong), Cao oc The Manor (Q.Binh Thanh-TP.HCM, 157 ty dong) tang ham cum Cao oc Phu My (Q.7-TP.HCM, 81,5 ty), phan than cum Cao oc Phu My (Q.7-TP.HCM, 299 ty) , Cao oc Sai Gon Residences (73 ty), Cao oc van phong Unilever (54 ty), Chung cu Sao Mai (25 ty), Truong Anh ngu Quoc te (17 ty).

Tong Giam doc Hoa Binh Corp Le Viet Hai: “Su tang truong manh me cua Hoa Binh khong nhung the hien qua doanh thu, loi nhuan, tai san cong ty ma con the hien qua Gia tri thuong hieu Hoa Binh. Gia tri do la su tong hop cua nhung yeu to quan trong tao nen tiem nang phat trien to lon cua Hoa Binh, do la uy tin, la cac moi quan he, la nen van hoa dac sac, la nguon nhan luc nang dong, be day kinh nghiem the hien qua hang loat cong trinh noi tieng”.

De dat duoc muc tang truong vuot bac, Hoa Binh Corp da thuyet phuc cac nha dau tu qua cac kinh nghiem va rat nhieu cong trinh chat luong cao ma Hoa Binh da tham gia. Nhu thi cong tang ham Cao oc Phu My, tang ham co dien tich qua lon (11.000m2), lai nam o khu vuc co nen dat yeu nen doi hoi khau xu ly ky thuat phai that tot. Hoa Binh tu nhung kinh nghiem thuc te da co nhung giai phap huu hieu tu van cho chu dau tu. Chu dau tu tin tuong giao luon goi thau thi cong phan than, ca xay tho lan hoan thien. Tat ca cong trinh ma Hoa Binh tham gia trong nhung nam qua deu duoc khach hang rat hai long va danh gia cao nhu: cong trinh Nam Hai Resort, Cong trinh Trung tam Hoi nghi Quoc gia, Truong quoc te RMIT Can Tho, cac khu nha o Phu My Hung...

Doi ngu ky su-cong nhan cua Hoa Binh Corp da ngay mot truong thanh va day dan kinh nghiem khi co sat voi nhieu doi tac trong va ngoai nuoc. Nhu cong trinh mo rong san bay Tan Son Nhat, trong vai tro la nha thau phu ben canh nha thau chinh KTOM (Nhat Ban), cac ky su va cong nhan cua Hoa Binh Corp da hoc duoc nhieu dieu tu dong nghiep Nhat Ban nay. Hoa Binh da gui can bo chu chot sang Han Quoc tap huan, tiep thu kinh nghiem ky thuat chuan bi cho cong tac thi cong phan ket cau cua cong trinh Kumho Asiana Plaza (TP.HCM).

Phat trien vuot bac

La nha thau tong hop dau tien niem yet tren san giao dich chung khoan TP.HCM, Hoa Binh da co that nhieu co hoi tot trong viec tham gia nhieu du an voi tu cach la nha thau chinh hay nha dau tu. Hoat dong kinh doanh cua Cong ty da phat trien mot cach manh me voi mot toc do tang truong cao trong thoi gian qua. “Chua bao gio chung toi don nhan duoc nhieu co hoi lam an nhu nam nay. Nhieu nha dau tu trong va ngoai nuoc lien tuc moi hop tac thuc hien cac cong trinh lon, nhieu du an lon da ky ket, co du an tri gia vai tram ty dong” - ong Le Viet Hai chia se.

Hoa Binh Corporation Phat trien nhanh va van hoi moi

Ky ket voi ACE Construction - Han Quoc

Ke hoach thoi gian toi Hoa Binh se gop von thanh lap Cong ty Co phan Nha Hoa Binh, Cong ty Co phan Chung khoan Hoa Binh, Cong ty Co phan Ky thuat Hoa Binh (HBE). Dong thoi thuc hien viec chuyen cac Cong ty con; Cong ty TNHH Moc Hoa Binh, Cong ty TNHH Son Hoa Binh, Cong ty TNHH Thuong mai HBT thanh cong ty co phan.

Hoa Binh cung se lien doanh voi Tong Cong ty Xay dung&Vat lieu Xay dung (FICO) va Cong ty Co phan Xay dung - Kinh Doanh Nha Sai Gon mo cong ty chuyen cung cap be tong. Vi tiem nang thi truong cua san pham nay rat lon. Ngoai ra, Hoa Binh con co ke hoach hop tac voi Nha may thep Nha Be thuoc Cong ty Thep Mien Nam de lap xuong gia cong san xuat thep phuc vu cac cong trinh xay dung.

Hoa Binh Corporation Phat trien nhanh va van hoi moi

Van hoi moi voi bat dong san

Ong Le Quoc Duy - Giam doc dau tu Hoa Binh Corp, cho biet: "Nam 2007, chung toi tiep tuc cung co vi the canh tranh tren linh vuc xay dung, dong thoi khan truong thuc hien tat ca cac cong tac chuan bi cho viec trien khai nhung du an moi, buoc sang mot linh vuc moi do la dau tu bat dong san. Tren co so loi the ve uy tin thuong hieu, nang luc thiet ke, thi cong xay dung bao gom ca dien nuoc va TTNT nhat la cac cong trinh nha o. Hoa Binh da san sang cho viec mo rong kinh doanh sang linh vuc dau tu dia oc de trien khai mot cach hieu qua nhung du an co yeu cau ky my thuat cao. Chung toi tin la minh se thanh cong tren linh vuc moi nay".

Hai du an bat dong san lon ma Hoa Binh se trien khai trong nam 2007 la Khu resort Lang Co va Cao oc van phong Hoa Binh Plaza. Lang Co Resort (Vinh Chan May - Hue) co dien tich 8ha, 160 ty dong se duoc dau tu de xay dung 56 biet thu cao cap va day du cac cong trinh tien ich. “Lang Co se la mot trong nhung khu resort cao cap va dep nhat Viet Nam” - ong Le Quoc Duy tu tin cho biet nhu vay ve du an Lang Co vi Hoa Binh Corp da co kinh nghiem khi thi cong xay dung Nam Hai Resort, mot resort vua duoc danh gia rat cao ve ky-my thuat. Cao oc van phong Hoa Binh Plaza duoc dau tu den 500 ty dong voi nhieu dieu nhat, la mot cao oc van phong hien dai vao loai bac nhat, cao nhat trong khu vuc (21 tang), va se la mot diem nhan kien truc o khu do thi moi Phu My Hung. Theo thuyet minh cua Kien truc su Kudo (nguoi Nhat Ban) - Giam doc cong KYTA (Singapore), kien truc Cao oc van phong Hoa Binh duoc thiet ke theo huong than thien voi moi truong va se tro thanh mot diem nhan kien truc o khu do thi moi Phu My Hung. Cao oc van phong Hoa Binh se khan truong trien khai thuc hien trong thoi han 2 nam. Trong nam 2009 se dua vao khai thac. Du kien nam 2010 loi nhuan cua cong ty duoc hach toan mot phan tu doanh thu cao oc van phong Hoa Binh. Voi dien tich cho thue tren 25.000m2 va theo gia cho thue van phong hien nay tren 20 USD/m2 tai khu trung tam nay, co the hinh dung doanh thu tu du an nay se rat lon.

Hoa Binh Corporation Phat trien nhanh va van hoi moi

Tong the can ho chung cu Phu My

Sang ngay 26.4.2007, tai Dinh Thong Nhat Dai hoi Co dong (DHCD) cua cong ty Co phan Xay dung va Kinh Doanh Dia oc Hoa Binh da dien ra tot dep. Ong Le Viet Hai, Chu tich HDQT - TGD cong ty cho biet, ke hoach tang von dieu le se chia lam 2 giai doan. Giai doan 1, du kien cuoi quy II nam 2007, tang von dieu le tu 56,4 ty dong len 100 ty dong. Giai doan 2, du kien phat hanh trong quy IV nam 2007, tang tu 100 ty dong len 135 ty dong Do so luong co phan Hoa Binh phat hanh con han che, chi 5.639.990 CP (trong do can bo cong nhan vien Hoa Binh nam giu den gan 80% so co phieu phat hanh) nen chu truong cua HDQT thoi gian toi se phat hanh co phieu rong rai ra cong chung thong qua cac dot tang von dieu le.

P.V

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Nhà Đất NỔI BẬT

Cuộc đua của các đại gia giành 'đất vàng' khách sạn Kim Liên

Quyền khai thác 3,5ha đất vàng giữa lòng thủ đô chính là lý do khiến phiên đấu giá 3,64 triệu cổ phần tại Khách sạn Kim Liên của Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) diễn ra ngày 22/12 tới đây được dự báo sẽ sôi động.

Nhà đất còn 56 nghìn tỷ tồn kho, giá chung cư nhích nhẹ

Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, thời gian qua, giá nhà chung cư trên thị trường Hà Nội và TP Hồ Chí Minh phần lớn đều ổn định, duy chỉ có một số dự án có vị trí tốt và đang hoàn thiện thì giá nhích nhẹ khoảng 3-5%.

Muôn vạn kiểu 'khoe' của các dự án căn hộ cao cấp

Để thu hút người mua nhà, càng về cuối năm, nhiều dự án chung cư cao cấp càng tung ra những chiêu PR, truyền thông “lạ và độc” trong những đợt mở bán, giới thiệu dự án

Bộ trưởng TNMT trả lời chất vấn về 'bôi trơn sổ đỏ'

Ngay mở đầu buổi chất vấn sáng nay (18.11), Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Mô trường (TNMT) Nguyễn Minh Quang đã 'trả nợ' chất vấn của đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) về tình trạng bôi trơn sổ đỏ.

Giá đã thực tốt?

Theo một số chuyên gia, người tiêu dùng chờ đợi chủ đầu tư giảm giá thêm ở mảng BĐS thật không dễ chút nào, ngoại trừ những nhà đầu tư thứ cấp hầu như trắng tay sau đợt khủng hoảng vừa qua phải bán rẻ để trả nợ.

Tìm hiểu: Hoa Binh, Hoa Binh Corp, Hoa Binh Corporation, Phu My, Lang Co, Nhat Ban, cao oc van phong, cong ty co phan, nha thau chinh, nha dau tu, nha thau phu, su nguong mo, thi cong, thuc hien, phat trien, nam

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hòa Bình Corporation - Phát triển nhanh và vận hội mới

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hòa Bình Corporation - Phát triển nhanh và vận hội mới bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Hoa Binh Corporation Phat trien nhanh va van hoi moi

Nhan xet, hay lien he ve tin Hoa Binh Corporation Phat trien nhanh va van hoi moi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Hoa Binh Corporation Phat trien nhanh va van hoi moi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin nha dat trong chuyen muc Nha dat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin nha dat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0