Ha Noi Noi dau mang ten so do o huyen Tu Liem bi tro thanh tro duaHang chuc nam troi qua, rat nhieu ho dan tru tai to 14 trong doi UBND huyen Tu Liem cap cho ho cuon "so do" dung phap luat, nhung nguyen vong chinh dang, cua ho lai bi coi thuongnhu... "tro dua"!

-------------------

>> Ha Noi: Con ac mong mang ten "so do" vat qua 2 thap

>> Chuyen la: Doi doi dat nong nghiep lay dat so do
-------------------

Ha Noi Noi dau mang ten so do o huyen Tu Liem bi tro thanh tro dua

Nguoi dan to 14 thi tran Cau Dien van chua duoc xac lap "chu quyen" tren phan tai san hop phap da su dung on dinh hang chuc nam

Cac ho dan song tai to 14 thi tran Cau Dien, huyen Tu Liem, TP. Ha Noi da khong duoc cap Giay chung nhan QSDD (goi tat la so do) trong hang chuc nam qua. Dua tren ho so cac ho dan luu giu, nhung ho dan de nghi duoc cap so do deu da sinh song o khu vuc nay 35- 40 nam, gia dinh song it nhat cung hon 10 nam.

Tat ca giay to mua ban dat deu duoc chinh quyen dia phuong xac nhan, hang nam cac ho dan deu dong thue day du theo dung quy dinh cua phap luat. Giay to mua ban nha va dat o con duoc thi tran Cau Dien xac nhan la dat khong co tranh chap.

Lien quan nhung dau hieu “bat thuong” trong viec cap so do o thi tran Cau Dien, huyen Tu Liem, tai Ket luan Thanh tra so 1128/KLTTr-BTNMT ngay 8/4/2011, cua Bo Tai nguyen va Moi truong da chi ro viec tiep nhan ho so dang ky lam GCNQSDD cua huyen Tu Liem con co nhieu thieu sot: So giao nhan ho so luan chuyen ve nghia vu tai chinh khong dung quy dinh; Co 20 dot xet cap GCNQSDD trong danh sach niem yet cong khai cua UBND thi tran Cau Dien va UBND xa Xuan Dinh chi co ten cac truong hop du dieu kien cap giay chung nhan ma khong co ten cac truong hop khong du dieu kien cap giay chung nhan la khong dung voi trinh tu thu tuc quy dinh tai diem a, khoan 2, Dieu 135, Nghi dinh so 181/2004/ND-CP va Muc I, Thong tu so 06/2007/TT-BTNMT ngay 15/6/2007 cua Bo TN&MT.

Sau loat bai cua bao Dan tri, tu giua nam 2011, TP. Ha Noi da chi dao UBND huyen Tu Liem tien hanh kiem tra, xem xet giai quyet quyen loi hop phap cua cong dan to 14 thi tran Cau Dien. Tuy nhien, phai mat den hon mot nam sau huyen Tu Liem moi ra duoc van ban bao cao xin y kien cua UBND TP. Ha Noi de giai quyet don khieu nai cua cong dan.

Tai van ban so 1003/UBND-TNMT de ngay 23/7/2012, cua UBND huyen Tu Liem gui UBND TP. Ha Noi, So Tai nguyen & Moi truong de nghi xem xet giai quyet nguyen vong duoc cap so do cua cac ho dan tai to 14 thi tran Cau Dien, huyen Tu Liem. Van ban cua huyen Tu Liem xac nhan cac ho dan khu vuc nay hau het da mua lai dat tu su dung phan chia tu truoc ngay 15/10/1993.

Viec thu hoi 27.520m2 dat tai thi tran Cau Dien, huyen Tu Liem duoc thuc hien theo Quyet dinh so 7398/QD-UB ngay 31/10/2002 cua TP. Ha Noi do Cong ty Giong gia suc Ha Noi (So Nong nghiep va Phat trien Nong thon) quan ly; giao cho Cong ty Co phan Dau tu xay dung Ba Dinh de dau tu xay dung khu nha o ban.
 
Van ban cua TP. Ha Noi khang dinh chua nhan duoc van ban
Van ban cua TP. Ha Noi khang dinh chua nhan duoc van ban
bao cao so 1003/UBND-TNMT cua huyen Tu Liem

Trich yeu quyet dinh 7398/QD-UB khong neu noi dung thu hoi dat cua cac ho dan to 14, nhung theo Ban do quy hoach mat bang QH-01, ty le 1/500 do Cong ty Kien truc Viet Nam lap; Kien truc su truong thanh pho chap thuan ngay 4/6/2002; Giam doc So dia chinh Nha dat Ha Noi xac nhan ngay 20/9/2002 duoc duyet kem theo Quyet dinh 7398/QD-UB co 14 thua dat co mot phan (ve phia dong) nam trong vi tri, ranh gioi, dien tich khu dat thu hoi va hai thua dat nam hoan toan trong vi tri ranh gioi, dien tich khu dat thu hoi.

Noi dung van ban so 1003/UBND-TNMT cung khang dinh, cac thua dat neu tren co mot phan (ve phia Tay cac thua dat) nam trong hanh lang bao ve cong trinh thuy loi Song Nhue theo chi gioi hanh lang bao ve song Nhue doan chay qua huyen Tu Liem thanh pho Ha Noi doi voi doan co de (de trung voi duong giao thong) duoc tinh tu mai ngoai bo song Nhue tro ra ve phia dong la 5m.

Phai mat hon mot nam ra soat huyen Tu Liem moi ra duoc van ban so 1003 bao cao TP. Ha Noi, cung So Tai nguyen va Moi truong. Tuy nhien, them mot lan nua so phan cua nhung nguoi dan noi day lai bi loi ra lam “tro dua” khi van ban bao cao cua huyen Tu Liem that lac tren hanh trinh van chuyen dai chua day 10km den tru so UBND TP. Ha Noi.

Sau khi bao Dan tri co bai viet phan anh su viec nay, ngay 19/10/2012, ong Pham Chi Cong, Pho Chanh van phong UBND TP. Ha Noi da ky cong van so 8335 gui UBND huyen Tu Liem yeu cau lam ro noi dung theo phan anh cua bao Dan tri lien quan den viec cham cap so do cho cac ho dan sinh song tai to 14 thi tran Cau Dien.

Noi dung cong van chi dao cua TP. Ha Noi khang dinh, qua ket qua kiem tra so bo, UBND TP, So Tai nguyen va Moi truong khong nhan duoc van ban so 1003/UBND-TNMT neu tren cua UBND huyen Tu Liem.

Theo xac nhan cua dai dien UBND huyen Tu Liem, sau khi TP. Ha Noi co y kien chi dao, don vi nay da gui lai van ban so 1003/UBND-TNMT bao cao ket qua kiem tra, ra soat doi voi cac ho dan thuoc to 14 thi tran Cau Dien chua duoc cap so do, dong thoi xin y kien chi dao huong giai quyet dut diem vu viec.

Tuy nhien, cho den nhung ngay giap Tet Quy Ty, cac ho dan thuoc to 14 thi tran Cau Dien, huyen Tu Liem van chua nhan duoc van ban hoi am nao cua TP. Ha Noi, hoac UBND huyen Tu Liem ve la don de nghi cap so do. Dong nghia, giac mo cam tren tay cuon so do rat chinh dang cua nguoi dan se lai bi dua day sang mot nam moi ma chua biet luc nao moi den diem dung. Trong hanh trinh xin xac lap “chu quyen” phan tai san hop phap, da co nhung nguoi nham mat ve bien kia the gioi ma khong duoc nhin thay cuon so do.

PV se tiep tuc thong tin ve vu viec tren.

TIN KINH TE NOI BAT:                                                                                      

Eximbank va Sacombank sau sap nhap se co von dieu le 30000 ty dong He lo muc thuong Tet o cac doanh nghiep Trung Quoc Khong tang gia xang dip tet, tiep tuc bu lo
Eximbank va Sacombank sau sap nhap se co von dieu le 30.000 ty dong He lo muc thuong Tet o cac doanh nghiep Trung Quoc Khong tang gia xang dip tet, tiep tuc bu lo

TIN NHA DAT NOI BAT:                                                                                    

Cu dan Golden Westlake quyet dau voi chu dau tu Giai the 85 du an dau tu bat dong san Hang tram nguoi tiep tuc trang Tet vi du an treo 12 nam
Cu dan Golden Westlake 'quyet dau' voi chu dau tu Giai the 85 du an dau tu bat dong san Thach That (Ha Noi): Nat…nhu khu tai dinh cu


 

Vietbao.vn (Theo cafef)

Video nổi bật

Những kỷ lục Việt Nam thú vị được thiết lập trong dịp 30/4
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Nhà Đất NỔI BẬT

TCT Thăng Long tại khu đô thị Đông Xá: Quýt làm cam chịu

Với việc thi công xây dựng cầu Vân Đồn trị giá 70 tỷ đồng, Tổng công ty xây dựng Thăng Long được UBND tỉnh Quảng Ninh chi trả bằng tiền mặt hơn 54 tỷ đồng và hơn 154ha đất với giá “bèo” 27.200 đồng/m2 để đầu tư khu đô thị mới Đông Xá. Đến khi có kết luận sai phạm từ thanh tra chính phủ, mọi sự đã an bài.

Nấc thang mới của bất động sản Việt Nam

Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sẽ đưa thị trường bất động sản Việt Nam lên một nấc thang mới trong việc tiếp cận nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Đó là nhận định của CBRE tại buổi họp báo về thị trường bất động sản nửa đầu năm tổ chức ngày 30/6.

Thị trường chung cư Hà Nội: Đến thời nhà giàu "xuống tiền"?

Một điểm khá lạ của thị trường bất động sản Hà Nội đã xảy ra khi phân khúc căn hộ cao cấp đã có tỷ lệ giao dịch tăng tới 18%, trong khi tỷ lệ phân khúc bình dân giảm tới 33% so với năm 2014.

Nhà ở xã hội TP.HCM: Chính sách đừng ép doanh nghiệp

Hiện nay, 1/3 cư dân đô thị TP.HCM đang gặp khó khăn về nhà ở, kể cả nhiều cư dân sống lâu năm trong khi thành phố không có quỹ đất sạch với quy mô lớn hàng trăm hécta để làm nhà ở xã hội tập trung, điều này dẫn đến việc người dân lao động nhập cư đã phải lấn chiếm kênh rạch làm nơi cư ngụ.

Những ai đang thổi giá bất động sản Hà Nội?

Nhiều dự án tăng hơn 10 triệu đồng/m2 trong thời gian ngắn. Trong khi xu hướng tăng giá được dự đoán vẫn tiếp diễn với sự tham gia “bơm thổi” của rất nhiều bàn tay.

Tìm hiểu: Ha Noi, Cau Dien, UBND TP, So Tai, nguyen vong chinh dang, cap giay chung nhan, huyen Tu Liem, dung phap luat, ban bao cao, Bao Dan Tri, So do, van ban, thi tran, tro dua, ho

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hà Nội: Nỗi đau mang tên sổ đỏ ở huyện Từ Liêm bị trở thành... "trò đùa

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hà Nội: Nỗi đau mang tên sổ đỏ ở huyện Từ Liêm bị trở thành... "trò đùa bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ha Noi Noi dau mang ten so do o huyen Tu Liem bi tro thanh tro dua

Nhan xet, hay lien he ve tin Ha Noi Noi dau mang ten so do o huyen Tu Liem bi tro thanh tro dua co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ha Noi Noi dau mang ten so do o huyen Tu Liem bi tro thanh tro dua de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Thi truong bat dong san trong chuyen muc Nha dat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Thi truong bat dong san
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0