Ha Noi Noi dau mang ten so do o huyen Tu Liem bi tro thanh tro dua

Ha Noi Noi dau mang ten so do o huyen Tu Liem bi tro thanh tro dua

Tags: Ha Noi, Cau Dien, UBND TP, So Tai, nguyen vong chinh dang, cap giay chung nhan, huyen Tu Liem, dung phap luat, ban bao cao, Bao Dan Tri, So do, van ban, thi tran, tro dua, ho
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Hang chuc nam troi qua, rat nhieu ho dan tru tai to 14 trong doi UBND huyen Tu Liem cap cho ho cuon "so do" dung phap luat, nhung nguyen vong chinh dang, cua ho lai bi coi thuongnhu... "tro dua"!

-------------------

>> Ha Noi: Con ac mong mang ten "so do" vat qua 2 thap

>> Chuyen la: Doi doi dat nong nghiep lay dat so do
-------------------

Ha Noi Noi dau mang ten so do o huyen Tu Liem bi tro thanh tro dua

Nguoi dan to 14 thi tran Cau Dien van chua duoc xac lap "chu quyen" tren phan tai san hop phap da su dung on dinh hang chuc nam

Cac ho dan song tai to 14 thi tran Cau Dien, huyen Tu Liem, TP. Ha Noi da khong duoc cap Giay chung nhan QSDD (goi tat la so do) trong hang chuc nam qua. Dua tren ho so cac ho dan luu giu, nhung ho dan de nghi duoc cap so do deu da sinh song o khu vuc nay 35- 40 nam, gia dinh song it nhat cung hon 10 nam.

Tat ca giay to mua ban dat deu duoc chinh quyen dia phuong xac nhan, hang nam cac ho dan deu dong thue day du theo dung quy dinh cua phap luat. Giay to mua ban nha va dat o con duoc thi tran Cau Dien xac nhan la dat khong co tranh chap.

Lien quan nhung dau hieu “bat thuong” trong viec cap so do o thi tran Cau Dien, huyen Tu Liem, tai Ket luan Thanh tra so 1128/KLTTr-BTNMT ngay 8/4/2011, cua Bo Tai nguyen va Moi truong da chi ro viec tiep nhan ho so dang ky lam GCNQSDD cua huyen Tu Liem con co nhieu thieu sot: So giao nhan ho so luan chuyen ve nghia vu tai chinh khong dung quy dinh; Co 20 dot xet cap GCNQSDD trong danh sach niem yet cong khai cua UBND thi tran Cau Dien va UBND xa Xuan Dinh chi co ten cac truong hop du dieu kien cap giay chung nhan ma khong co ten cac truong hop khong du dieu kien cap giay chung nhan la khong dung voi trinh tu thu tuc quy dinh tai diem a, khoan 2, Dieu 135, Nghi dinh so 181/2004/ND-CP va Muc I, Thong tu so 06/2007/TT-BTNMT ngay 15/6/2007 cua Bo TN&MT.

Sau loat bai cua bao Dan tri, tu giua nam 2011, TP. Ha Noi da chi dao UBND huyen Tu Liem tien hanh kiem tra, xem xet giai quyet quyen loi hop phap cua cong dan to 14 thi tran Cau Dien. Tuy nhien, phai mat den hon mot nam sau huyen Tu Liem moi ra duoc van ban bao cao xin y kien cua UBND TP. Ha Noi de giai quyet don khieu nai cua cong dan.

Tai van ban so 1003/UBND-TNMT de ngay 23/7/2012, cua UBND huyen Tu Liem gui UBND TP. Ha Noi, So Tai nguyen & Moi truong de nghi xem xet giai quyet nguyen vong duoc cap so do cua cac ho dan tai to 14 thi tran Cau Dien, huyen Tu Liem. Van ban cua huyen Tu Liem xac nhan cac ho dan khu vuc nay hau het da mua lai dat tu su dung phan chia tu truoc ngay 15/10/1993.

Viec thu hoi 27.520m2 dat tai thi tran Cau Dien, huyen Tu Liem duoc thuc hien theo Quyet dinh so 7398/QD-UB ngay 31/10/2002 cua TP. Ha Noi do Cong ty Giong gia suc Ha Noi (So Nong nghiep va Phat trien Nong thon) quan ly; giao cho Cong ty Co phan Dau tu xay dung Ba Dinh de dau tu xay dung khu nha o ban.
 
Van ban cua TP. Ha Noi khang dinh chua nhan duoc van ban
Van ban cua TP. Ha Noi khang dinh chua nhan duoc van ban
bao cao so 1003/UBND-TNMT cua huyen Tu Liem

Trich yeu quyet dinh 7398/QD-UB khong neu noi dung thu hoi dat cua cac ho dan to 14, nhung theo Ban do quy hoach mat bang QH-01, ty le 1/500 do Cong ty Kien truc Viet Nam lap; Kien truc su truong thanh pho chap thuan ngay 4/6/2002; Giam doc So dia chinh Nha dat Ha Noi xac nhan ngay 20/9/2002 duoc duyet kem theo Quyet dinh 7398/QD-UB co 14 thua dat co mot phan (ve phia dong) nam trong vi tri, ranh gioi, dien tich khu dat thu hoi va hai thua dat nam hoan toan trong vi tri ranh gioi, dien tich khu dat thu hoi.

Noi dung van ban so 1003/UBND-TNMT cung khang dinh, cac thua dat neu tren co mot phan (ve phia Tay cac thua dat) nam trong hanh lang bao ve cong trinh thuy loi Song Nhue theo chi gioi hanh lang bao ve song Nhue doan chay qua huyen Tu Liem thanh pho Ha Noi doi voi doan co de (de trung voi duong giao thong) duoc tinh tu mai ngoai bo song Nhue tro ra ve phia dong la 5m.

Phai mat hon mot nam ra soat huyen Tu Liem moi ra duoc van ban so 1003 bao cao TP. Ha Noi, cung So Tai nguyen va Moi truong. Tuy nhien, them mot lan nua so phan cua nhung nguoi dan noi day lai bi loi ra lam “tro dua” khi van ban bao cao cua huyen Tu Liem that lac tren hanh trinh van chuyen dai chua day 10km den tru so UBND TP. Ha Noi.

Sau khi bao Dan tri co bai viet phan anh su viec nay, ngay 19/10/2012, ong Pham Chi Cong, Pho Chanh van phong UBND TP. Ha Noi da ky cong van so 8335 gui UBND huyen Tu Liem yeu cau lam ro noi dung theo phan anh cua bao Dan tri lien quan den viec cham cap so do cho cac ho dan sinh song tai to 14 thi tran Cau Dien.

Noi dung cong van chi dao cua TP. Ha Noi khang dinh, qua ket qua kiem tra so bo, UBND TP, So Tai nguyen va Moi truong khong nhan duoc van ban so 1003/UBND-TNMT neu tren cua UBND huyen Tu Liem.

Theo xac nhan cua dai dien UBND huyen Tu Liem, sau khi TP. Ha Noi co y kien chi dao, don vi nay da gui lai van ban so 1003/UBND-TNMT bao cao ket qua kiem tra, ra soat doi voi cac ho dan thuoc to 14 thi tran Cau Dien chua duoc cap so do, dong thoi xin y kien chi dao huong giai quyet dut diem vu viec.

Tuy nhien, cho den nhung ngay giap Tet Quy Ty, cac ho dan thuoc to 14 thi tran Cau Dien, huyen Tu Liem van chua nhan duoc van ban hoi am nao cua TP. Ha Noi, hoac UBND huyen Tu Liem ve la don de nghi cap so do. Dong nghia, giac mo cam tren tay cuon so do rat chinh dang cua nguoi dan se lai bi dua day sang mot nam moi ma chua biet luc nao moi den diem dung. Trong hanh trinh xin xac lap “chu quyen” phan tai san hop phap, da co nhung nguoi nham mat ve bien kia the gioi ma khong duoc nhin thay cuon so do.

PV se tiep tuc thong tin ve vu viec tren.

TIN KINH TE NOI BAT:                                                                                      

Eximbank va Sacombank sau sap nhap se co von dieu le 30000 ty dong He lo muc thuong Tet o cac doanh nghiep Trung Quoc Khong tang gia xang dip tet, tiep tuc bu lo
Eximbank va Sacombank sau sap nhap se co von dieu le 30.000 ty dong He lo muc thuong Tet o cac doanh nghiep Trung Quoc Khong tang gia xang dip tet, tiep tuc bu lo

TIN NHA DAT NOI BAT:                                                                                    

Cu dan Golden Westlake quyet dau voi chu dau tu Giai the 85 du an dau tu bat dong san Hang tram nguoi tiep tuc trang Tet vi du an treo 12 nam
Cu dan Golden Westlake 'quyet dau' voi chu dau tu Giai the 85 du an dau tu bat dong san Thach That (Ha Noi): Nat…nhu khu tai dinh cu


 

Vietbao.vn (Theo cafef)
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Nhà Đất NỔI BẬT

Căn hộ chung cư tăng giá 'sốc' tới 50%

Hầu hết các dự án đã hoàn thiện giao nhà trong thời gian này đều ghi nhận tình trạng tăng giá, so với thời điểm đầu năm 2015, mức giá căn hộ chung cư đã tăng khoảng 20 - 50%, theo VNREA.

Tín dụng cho bất động sản sắp siết chặt?

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo sửa đổi Thông tư 36 nhằm giúp cảnh báo, phòng ngừa, kiểm soát tốt hơn các rủi ro tiềm ẩn và bảo đảm an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng, bảo vệ tốt nhất tiền gửi của nhân dân. Dự kiến, nếu Thông tư 36 được thông qua, có thể ảnh hưởng đáng kể đến tín dụng của thị trường bất động sản.

Nhà giá rẻ Hà Nội và nỗi khổ của người ít tiền

Không có đủ tài chính để mua nhà tại các dự án cao cấp, hoặc nhà tại các dự án khu trung tâm, nhiều khách hàng mua nhà tại các dự án chung cư giá rẻ, hoặc nhà xã hội phải “ngậm đắng” sống cùng những bất cập của các dự án này.

Nghịch lý bất động sản Hà Nội: Nhà hoàn thiện mất giá

Thị trường căn hộ Hà Nội đang có thanh khoản mạnh, giá bán và cả nguồn cung đều tăng. Thế nhưng, thị trường cũng đang diễn ra nghịch lý: Nhà hoàn thiện có giá thấp hơn các dự án nhà ở hình thành trong tương lai.

Lỗ bạc tỷ vì đầu tư nhà đất không chính chủ

Ham rẻ, anh Dũng (ngụ quận 10, TP HCM) cùng người bạn chồng 2 tỷ đồng mua lô đất thổ cư gần 300 m2 tại huyện Bình Chánh, song đến phút cuối mới vỡ lẽ đã có một gia đình khác mua miếng đất này từ nhiều năm trước.

Tìm hiểu: Ha Noi, Cau Dien, UBND TP, So Tai, nguyen vong chinh dang, cap giay chung nhan, huyen Tu Liem, dung phap luat, ban bao cao, Bao Dan Tri, So do, van ban, thi tran, tro dua, ho

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hà Nội: Nỗi đau mang tên sổ đỏ ở huyện Từ Liêm bị trở thành... "trò đùa

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hà Nội: Nỗi đau mang tên sổ đỏ ở huyện Từ Liêm bị trở thành... "trò đùa bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ha Noi Noi dau mang ten so do o huyen Tu Liem bi tro thanh tro dua

Nhan xet, hay lien he ve tin Ha Noi Noi dau mang ten so do o huyen Tu Liem bi tro thanh tro dua co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ha Noi Noi dau mang ten so do o huyen Tu Liem bi tro thanh tro dua de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Thi truong bat dong san trong chuyen muc Nha dat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Thi truong bat dong san
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0