Du an cham trien khai gay buc xuc du luan

Du an cham trien khai gay buc xuc du luan

Tags: Tan Thanh, Toc Tien, Thai Duong, giai phong mat bang, chinh quyen dia phuong, cap giay chung nhan, chu dau tu, nha dau tu, tien thue dat, cua du an, trien khai, buc xuc, thu hoi, nguoi dan, thu tuc, cham
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Hien nay, tinh trang nhieu du an trien khai cham hoac la bi dong bang dang la van de buc xuc cua nguoi dan cung nhu chinh quyen dia phuong noi co du an thuc hien. Lanh dao tinh va cac co quan chuc nang da vao cuoc de tiep tuc kiem tra, phan loai va xu ly cac du an loai nay. 

Thong doc NHNN: Da xu ly dut diem 9 ngan hang yeu kem nhat

>> Tu 5/1/2014, ngung trien khai du an cham tien do

>> 2014, Quyet liet xu ly du an cham trien khai

>> Quyet thu hoi nhung du an cham trien khai

>> Quang Nam: Thu hoi 39 du an cham trien khai

Du an Trung tam Chi Linh trien khai cham do vuong giai phong mat bang cung anh huong den doi song cua nguoi dan trong vung du an.

1001 ly do

Du an cum cong nghiep Toc Tien 2 tai xa Toc Tien (huyen Tan Thanh) co dien tich 30,4ha do Tong Cong ty cong nghiep Sai Gon lam chu dau tu, duoc UBND tinh cap giay chung nhan dau tu tu thang 6-2009 nhung den nay du an moi kiem ke duoc 17,6ha, dien tich con lai chua kiem ke. Theo UBND huyen Tan Thanh, nguyen nhan du an trien khai cham la do mot so ho dan khong hop tac kiem ke va cong tac khao sat gia dat theo gia thi truong chua hoan thanh. "Khong chi du an nay ma o mot so du an khac cong tac den bu cung chua thuc hien duoc nen du an chua the trien khai, khien nguoi dan khong yen tam san xuat. Ho muon chuyen doi trong cay hoa mau sang trong cac loai cay khac cho gia tri kinh te cao hon cung rat kho, vi khong biet thoi gian nao khu dat nam trong du an bi thu hoi" - lanh dao xa Toc Tien noi.

Tuong tu la du an khu nha o CB-CNV va kho bai tai xa Tan Phuoc (huyen Tan Thanh) do Cong ty CP dai ly giao nhan van tai xep do Tan Cang lam chu dau tu, duoc UBND tinh chap thuan chu truong dau tu tu dau nam 2008 voi dien tich 50ha. Ngay 15-7-2010, UBND huyen Tan Thanh co thong bao thu hoi dat cua du an. Theo quy dinh, trong thoi gian 12 thang ke tu ngay duoc thoa thuan dia diem, hoac duoc chap thuan chu truong dau tu, neu nha dau tu khong hoan thanh khao sat, nghien cuu lap quy hoach chi tiet xay dung ty le 1/500 hoac lap du an dau tu ma khong co ly do chinh dang thi van ban thoa thuan dia diem hoac chap thuan chu truong dau tu het hieu luc va bi huy bo. Moi chi phi lien quan den cong viec da thuc hien nha dau tu phai tu chiu trach nhiem. Ong Le Van Xuong, Chu tich UBND huyen Tan Thanh cho biet, den nay chu truong dau tu va thoa thuan dia diem da het thoi han theo quy dinh ma chu dau tu van khong co hoat dong gi de trien khai du an. Do do, lanh dao huyen Tan Thanh kien nghi So KH-DT lam viec voi chu dau tu de xac dinh nguyen nhan cham trien khai du an. Truong hop khong co ly do chinh dang, UBND huyen de nghi thu hoi du an de nguoi dan on dinh cuoc song.

Du an cum cong nghiep Toc Tien 2 tai xa Toc Tien (huyen Tan Thanh) cham trien khai thuc hien do vuong giai phong mat bang.
Du an cum cong nghiep Toc Tien 2 tai xa Toc Tien (huyen Tan Thanh) cham trien khai thuc hien do vuong giai phong mat bang.

Mot du an cham trien khai nua co the ke den la du an Trung tam Thuong mai Thai Duong tai duong Nam Ky Khoi Nghia, phuong 3, (TP.Vung Tau) do Chi nhanh Cong ty TNHH Vui choi Giai tri va Du lich Thai Duong lam chu dau tu, duoc UBND tinh cap giay chung nhan dau tu tu nam 2009, voi tong von dau tu 10 trieu USD, dien tich su dung dat 12.862m2. Thoi gian qua, chu dau tu da thuc hien cac cong viec gom: ung truoc tien thue dat va da nop vao Kho bac Nha nuoc voi so tien 2,5 ty dong de chi tra boi thuong; san lap don dep toan bo mat bang cua du an, khao sat va khoan dia chat, xay dung tuong rao, van phong lam viec… Tuy nhien trong qua trinh thuc hien, du an bi cham tien do do vuong mac xung quanh viec xac dinh thoi diem tinh tien thue dat va hinh thuc tra tien thue dat cua du an nen den nay, chu dau tu chua thuc hien het cac nghia vu tai chinh de lam co so hoan tat thu tuc cap giay chung nhan quyen su dung dat va giay phep xay dung.

Tiep tuc phan loai de xu ly

So Xay dung cho rang nhieu du an da duoc UBND tinh chap thuan chu truong dau tu nhung trien khai cham hoac lam cam chung, nguyen nhan chu yeu la do nha dau tu thieu von, nang luc tai chinh han che. Tuy nhien cung co cac nguyen nhan khac nhu chinh sach dat dai, xay dung thuong xuyen thay doi, suy thoai cua nen kinh te, trong do co su dong bang cua thi truong bat dong san; y thuc chap hanh phap luat cua nguoi dan, thu tuc hanh chinh chong cheo, dieu chinh quy hoach de phu hop voi tinh hinh phat trien kinh te - xa hoi cua dia phuong... Ngoai viec thieu y thuc tich cuc chu dong trong trien khai du an cua mot so chu dau tu, thi cung co mot phan ly do chinh quyen dia phuong ho tro thieu hieu qua de giai phong mat bang.

Du an Khu dan cu so 5 xa Tan Phuoc (huyen Tan Thanh) cham tien do da bi thu hoi chu truong dau tu.
Du an Khu dan cu so 5 xa Tan Phuoc (huyen Tan Thanh) cham tien do da bi thu hoi chu truong dau tu.

Vi vay, theo So Xay dung, doi voi cac du an da giai phong mat bang (mot phan hoac toan bo) de nghi Chu tich UBND cac dia phuong yeu cau chu dau tu phai co cam ket cu the ve tien do thuc hien du an. Nguoc lai, cac dia phuong co trach nhiem phoi hop chat che voi cac chu dau tu de ho tro cac thu tuc lien quan ve dau tu va giai phong mat bang. Trong truong hop den thoi han cam ket ma chu dau tu van khong thuc hien thi de xuat UBND tinh thu hoi du an de giao lai cho nha dau tu khac.

Con theo So Ke hoach - Dau tu (KH-DT), neu cac du an cham trien khai do loi cua nha dau tu thi kien nghi UBND tinh thu hoi. Cac du an cham thuoc phan trach nhiem cua ca phia nha nuoc lan nha dau tu thi cho gia han de tiep tuc cong tac giai phong mat bang hoac hoan tat cac thu tuc dau tu.

Doi voi nhung du an da thoa man cac dieu kien ma chu dau tu khong tich cuc trien khai thuc hien, khong su dung dat hoac cham su dung so voi tien do cua du an, su dung sai muc dich, giu dat cho thoi co de chuyen nhuong thi kien quyet thu hoi. Du an nao con vuong giai phong mat bang va cac thu tuc lien quan den dat dai thi cac co quan chuc nang, UBND cac dia phuong de xuat UBND tinh co chi dao thao go kho khan kip giao dat sach cho nha dau tu.

(Ong Tran Thanh Binh, Pho Chu tich HDND tinh)

..........................................................................................

Mot du an dau tu thuong phai trai qua rat nhieu quy trinh, thu tuc. Neu trien khai nhanh thi mat 1 nam, con co vuong mac thi mat 3-4 nam. Trong qua trinh thuc hien du an, nha dau tu phai bo ra rat nhieu chi phi nhu tien thue dat, chi phi quan ly hanh chinh, khao sat, thiet ke so bo, lap du an, lap quy hoach, chi phi di lai trong thoi gian thuc hien cac thu tuc dau tu, giai phong mat bang… Vi vay, theo toi khong nha dau tu nao muon cham trien khai du an. Do do, neu co du an cham thi Nha nuoc nen tim hieu nguyen nhan va dong hanh voi nha dau tu de thao go kho khan cho ho. Truong hop du an cham trien khai do loi cua nha dau tu thi ap dung Luat Dat dai va Luat Dau tu de xu ly.

(Ong Nguyen Tai Duong, Pho Tong Giam doc Cong ty TNHH Vui choi Giai tri va Du lich Thai Duong)


Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Nhà Đất NỔI BẬT

Vẫn yên tâm với xu hướng phục hồi của thị trường bất động sản

Sau một năm 2015 bùng nổ, đầu năm 2016, thị trường căn hộ Hà Nội chững lại, khiến nhiều người nghĩ đến kịch bản suy thoái do các yếu tố thắt chặt dòng vốn tín dụng và nguồn cung tăng cao.

Vì sao các chủ đầu tư 'ham giàu, bỏ nghèo'!?

Nhiều ý kiến cho rằng, thị trường bất động sản đang phát triển khập khiễng phân khúc cao cấp áp đảo nguồn cung. Tuy nhiên, các chủ đầu tư bất động sản có lý của mình, vấn đề là họ phải "liệu cơm gắp mắm".

TS. Nguyễn Đức Thành: Dòng vốn đổ vào bất động sản có thể giảm

Dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2016 thấp hơn năm 2015 và lạm phát có xu hướng nhích lên sẽ tác động tới dòng vốn chảy vào thị trường bất động sản. Đây là thông tin được TS Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đưa ra tại Hội nghị Thị trường bất động sản 2016 - “Kịch bản và hành động” do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư tổ chức sáng nay 17-5.

Thị trường nhà đất đang trên đà tăng trưởng

Ông Stephen Wyatt, Tổng giám đốc công ty tư vấn bất động sản JLL Việt Nam nhận định sức nóng của thị trường bất động sản đang được lan tỏa mạnh mẽ. (bất động sản, giao dịch)

Tìm hiểu: Tan Thanh, Toc Tien, Thai Duong, giai phong mat bang, chinh quyen dia phuong, cap giay chung nhan, chu dau tu, nha dau tu, tien thue dat, cua du an, trien khai, buc xuc, thu hoi, nguoi dan, thu tuc, cham

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Dự án chậm triển khai gây bức xúc dư luận

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Dự án chậm triển khai gây bức xúc dư luận bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Du an cham trien khai gay buc xuc du luan

Nhan xet, hay lien he ve tin Du an cham trien khai gay buc xuc du luan co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Du an cham trien khai gay buc xuc du luan de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Thi truong bat dong san trong chuyen muc Nha dat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Thi truong bat dong san
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0