Bat dong san 2014 Am len tu nha gia thapDu doan thi truong bat dong san nam 2014, cac thanh vien thi truong deu nhan dinh, thi truong se tiep tuc co su cai thien ve thanh khoan.

Tin lien quan

>> “Bat dong san 2014 se vo cung khoc liet”

>> Bat dong san 2014 se nho toi TS. Alan Phan?

>> Thi truong bat dong san nam 2014 se dan hoi phuc

"Thi truong con kho khan, nhung chac chan thanh khoan se tiep tuc cai thien"

Ong Tran Duc Dien, Giam doc San giao dich bat dong san Maxland

Diem an tuong nhat cua thi truong bat dong san nam 2013 la tinh thanh khoan da duoc cai thien ro ret. So luong giao dich qua San Maxland thanh cong tang khoang 35%.

Nguyen nhan la do long tin cua khach hang da dan quay tro lai, dong thoi gia ca cua cac san pham bat dong san cung giam ve gan hon voi kha nang chi tra cua nguoi co thu nhap trung binh. Ngoai ra, thi truong con duoc ho tro boi cac chinh sach tu Chinh phu den cac bo, ban, nganh, cung nhu su no luc co gang tu chinh cac doanh nghiep la chu dau tu trong viec trien khai thuc hien dung tien do cua nhieu du an.

Nam 2014 se con la mot nam kho khan cho thi truong bat dong san, nhung chac chan thanh khoan se tiep tuc duoc cai thien. Phan khuc can ho co gia trung binh, do cac chu dau tu co uy tin va tiem luc tai chinh manh thuc hien voi tien do bao dam dung cam ket, co vi tri dep se la san pham duoc ua chuong. Vi vay, Maxland ngoai viec tiep tuc chao ban cac loai san pham bat dong san theo dien rong, se tap trung chao ban cac can ho voi cac tieu chuan nhu tren.

"2014 co the la su khoi dau cho chu ky phuc hoi"

Ong Tran Nhu Trung, Pho giam doc Savills Ha Noi

Dau an lon nhat cua thi truong bat dong san trong nam 2013 la tinh thanh khoan da dan duoc cai thien, quy sau cao hon quy truoc. Con so tang dan cua giao dich thanh cong ve nha o chi vai diem phan tram theo tung quy cho thay thi truong con de dat, nhung day van la bieu hien an tuong nhat duoc ghi nhan.

Ngoai phan khuc nha o, van phong cho thue luon la thuoc do "suc khoe" nen kinh te, va trong nam 2013, du gia thue giam nhung da xuat hien nhung khach hang thue moi, chung to nen kinh te da co dau hieu phuc hoi.

Bat dong san 2014 Am len tu nha gia thap

Buoc sang nam 2014, thi truong bat dong san van phu thuoc rat nhieu vao su hoi phuc cua nen kinh te. Vi vay, se khong co "sot nong" ve bat dong san, boi su phuc hoi cua nen kinh te du bao se khong co dot bien. Trong boi canh do, phan khuc nha o van la be do cho thi truong voi tinh thanh khoan se dan duoc cai thien, va co the la su khoi dau cho chu ky phuc hoi keo dai tu 2014 den 2016.

Tai khu vuc phia Bac, can ho gia trung binh van se la san pham chu luc dan dat thi truong, con o khu vuc phia Nam se co them san pham dat nen duoc tieu thu manh hon do gia ca da xuong thap den muc hop ly.

"Thi truong se tot o 3 phan khuc"

Ong Doan Chi Thanh, Tong giam doc Cong ty Dia oc Hoang Anh Sai Gon

Nam 2013 la mot nam dinh diem kho khan cua thi truong bat dong san, nhung cang ve cuoi nam, thi truong cang co nhieu dau hieu khoi sac hon. Theo toi, nam 2014, thi truong bat dong san co the se tot len o mot so phan khuc. Do la phan khuc du an co muc gia trung binh, co chu dau tu uy tin, du an dang hoan thanh hoac co tien do xay dung tot.

Phan khuc thu 2 la nhung du an moi khoi cong co muc gia duoi 12 trieu dong/m2, chu dau tu chung minh duoc nang luc tai chinh. Ngoai ra, voi chinh sach cho phep phan lo ban nen tro lai, kha nang dat nen cung se soi dong hon. Ngoai nhung phan khuc nay, thi truong chung van se gap nhieu kho khan, nhat la voi nhung du an dang xay dung do dang.

Co the thi truong nam 2014 se kha hon nam 2013, nhung con tuy vao nhieu yeu to. Neu lai suat ngan hang tiep tuc giam se gop phan kich cau nguoi tieu dung, dong thoi neu chinh sach cho phep doanh nghiep che nho can ho duoc thuc day manh, thanh khoan thi truong se tot hon.

"Xu huong thi truong con le thuoc vao chinh sach"

Ong Le Chi Hieu, Chu tich HDQT Cong ty Phat trien nha Thu Duc (TDH)

Kho khan nhat cua thi truong hien nay la thanh khoan thap, nhung thanh khoan thap o day khong phai do thi truong khong co nhu cau nha o ma do cung khap khieng voi cau.

Co mot thuc te o TP. HCM la, trong so hon 10.000 can ho ton, co den 70% la co dien tich tren 70 m2, trong khi do, phan lon nhu cau cua nguoi mua nha lai la nha o duoi dien tich nay.

Theo toi, tu nay den giua nam 2014, thi truong van se con linh xinh va tu giua nam 2014 tro di, kha nang se tot hon, nhung tot den muc nao con phu thuoc vao nhieu yeu to, trong do, quan trong nhat la thao go chinh sach.

Hien nay, rat nhieu DN tai TP. HCM co du an muon dieu chinh dien tich phu hop voi nhu cau theo chu truong Nghi quyet 02 cua Chinh phu, nhung chua duoc chinh quyen Thanh pho chap thuan voi ly do gia tang dan so co hoc.

Neu nut that nay duoc thao go, DN se day manh hoat dong dau tu, thi truong se co nhieu nguon cung tot, thanh khoan se tang len va thi truong se on dinh hon.

"Co hoi cho nhung nha dau tu chuyen nghiep"

Ong Nguyen Van Cuu, Tong giam doc Tong cong ty HANDICO

Thi truong nam 2014 se chua the khoi sac o tat ca cac phan khuc. Tuy nhien, co hoi se mo ra doi voi nha dau tu chuyen nghiep. Ngoai viec co the manh ve tai chinh va han che nguon von vay, viec chon phan khuc phu hop voi nhu cau cua nguoi mua de dua ra muc gia phu hop va co che thanh toan linh hoat la nhung dieu kien de doanh nghiep co the bam tru thi truong.

Vi the, co hoi mo ra o tat ca cac phan khuc nhung xu the van nghieng ve nha gia thap, gia trung binh. Doi tuong nguoi mua co nhu cau ve nha o la tuong doi lon va nhieu kha nang se chon nha o phan khuc nay.

Tai thi truong Ha Noi, quan ngai ve e nha o xa hoi la co co so neu du an o qua xa trung tam, lai khong co ha tang dong bo. O nhung vi tri nhu vay, nguoi mua de so sanh voi dat nen. Con cac du an co vi tri tot, gia ca hop ly, co ho tro vay cho nguoi mua thi khong co gi phai ngai.

Nguoi mua co the so sanh gia voi cac du an thuong mai co cung vi tri hoac chi cach du an nha o xa hoi vai cay so.

"Phai tinh duoc dau ra"

Ong Nguyen Van Duc, Pho chu tich Hiep hoi Bat dong san TP. HCM

Nam 2014 con kha mo mit. Con so ton kho bat dong san van khong chinh xac va thuc te co the cao gap 3 lan so thong ke. Cac bao cao chi tinh ton kho o dang can ho, dat nen chua ban duoc, con tren thuc te, ban duoc cung co the van la ton vi hang hoa do khong co nguoi su dung.

Vi the, du co tien, co dat, nhung nha dau tu phai nhin truoc duoc dau ra thi moi dam tham gia vao thi truong, ke ca viec mua ban lai hoac dau tu xay dung du an moi. Dac biet, neu nhung chinh sach, luat moi duoc ap dung thi ro rang chinh sach cung dang uu tien cho can ho nho, nen trong nhung nam toi, nhieu kha nang se co lan song dau tu can ho nho.

Thi truong se khoi sac khi cac nha dau tu tinh toan duoc dau ra cua san pham. Gia ca chi la mot van de, nhung dieu quan trong hon la kinh te co tot len thi nguoi mua moi co kha nang chi tra cac khoan vay hoac mua nha tra gop. Re ma dan khong co tien thi thi truong van dong bang.

VietBao.vn (Theo DTCK)

TIN KINH TE NOI BAT
{keywords}
{keywords}
Gia xang dau on dinh tu nay den Tet Giap Ngo 2014

>> Dem tui tien nhung gia dinh giau nhat Viet Nam 2013

>>  Gai ngan hang mong tang luong de chong e

>> Thong diep: Truoc Tet, khong tang gia xang dau

>> Gia gas giam 43.000 dong/binh 12kg sau khi tang 79.000 dong

>> Su kien dang nho cua nganh Tai chinh trong nam 2013

>> Ha Noi: Thuong Tet khong nhu mong doi

--------------------------

Xem them Thi truong hang Tet 2014 de biet thong tin ve chat luong, gia ca, cung - cau thi truong hang Tet 2014. 

---------------------------

Cap nhat tinh hinh Luong, thuong tet 2014 tai day de biet ai nhan luong, thuong "khung", nganh nao cat giam luong, thuong va nhung chieu ne thuong tet cua doanh nghiep.

---------------------------

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Nhà Đất NỔI BẬT

"Chưa khi nào thị trường bất động sản lại tốt như năm 2014"

Sự khởi sắc của thị trường, cùng với lãi suất thấp đã kéo các nhà đầu tư quay lại với bất động sản. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần thận trọng với những dự án ở khu vực ngoại ô.

“Tôi nghĩ giá trị tồn kho bất động sản không giảm, thậm chí tăng”

Trong khi báo cáo Bộ Xây dựng đưa ra cho biết, tổng giá trị tồn kho bất động sản giảm 21,8% trong năm 2014, nhiều ý kiến lại cho rằng số lượng hàng tồn kho có thể giảm song tổng giá trị không giảm, thậm chí tăng.

Khi NH đổ vốn lớn vào bất động sản: Cẩn thận với "xiếc giá"!

Giới đầu tư, kinh doanh BĐS đang xôn xao về những thương vụ tài trợ vốn "khủng" của NH dành cho chủ đầu tư DÁ. Mối quan hệ cộng sinh hứa hẹn sẽ đem lại nhiều lợi ích cho cả đôi bên, nhất là khi biết vận dụng tốt hiệu ứng "đám đông" để làm "nóng" thị trường BĐS.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Làm sao để người không có tiền cũng có nhà ở

Tại Hội nghị tổng kết của Bộ Xây dựng diễn ra sáng nay 16/1, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết mục tiêu lâu dài của ngành là làm sao cho người không có tiền cũng có nhà để ở, xây dựng nhiều công trình nhà ở cho người thu nhập thấp,...

Bất động sản nhúc nhích: Người mua đừng theo phong trào

Ông Lê Hoàng Châu - chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM - cũng khuyến cáo các chủ đầu tư chỉ nên tập trung vào khách hàng có nhu cầu thật sự, thay vì chạy theo các nhà đầu tư lớn.

Tìm hiểu: thi truong bat dong san, nen kinh te, duoc cai thien, chu dau tu, nha dau tu, phan khuc, du an, nha o, co the, can ho, khong co, nam, so, nhat, hang

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bất động sản 2014: Ấm lên từ nhà giá thấp

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bất động sản 2014: Ấm lên từ nhà giá thấp bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bat dong san 2014 Am len tu nha gia thap

Nhan xet, hay lien he ve tin Bat dong san 2014 Am len tu nha gia thap co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bat dong san 2014 Am len tu nha gia thap de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Thi truong bat dong san trong chuyen muc Nha dat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Thi truong bat dong san
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0