Xay dung loi the canh tranh

Xay dung loi the canh tranh

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Xay dung loi the canh tranh
Nha long nuoi ca basa

O VN rat nhieu hiep hoi (HH) nganh da hoat dong co hieu qua mang lai nhung loi ich thiet thuc cho cong dong doanh nghiep va Chinh phu.

Tuy nhien, van con rat nhieu van de thuc tien va ly luan can nghien cuu: Vai tro cua HH dang duoc thuc hien nhu the nao tai VN? Cac doanh nghiep gia nhap cac HH vi muc dich gi?...

Ho danh gia the nao ve cac dich vu do HH cung cap? Ho ky vong gi o tuong lai cua HH? Yeu to nao dong vai tro thiet yeu trong viec cac doanh nghiep tiep tuc la thanh vien cua cac HH? Sau day la mot so ket qua khao sat tren 112 doanh nghiep thanh vien va chua la thanh vien cua mot HH tai VN.

Ly do tro thanh thanh vien HH

Ti le doanh nghiep la thanh vien cua HH chua cao (chi 56,5%). Ba ly do chinh de cac doanh nghiep tham gia HH: (1) tiep can thong tin thi truong, (2) tang cuong quan he kinh doanh, va (3) co tieng noi trong xay dung va phat trien chinh sach nganh. Ket qua nay co mot khac biet so voi ket qua mot so nghien cuu tuong tu tren the gioi. Ly do tham gia HH de su dung cac dich vu ho tro kinh doanh cua HH khong nam trong ba thu hang dau. Ket qua nay phan anh hai thuc trang: (1) cac doanh nghiep chua quen su dung cac dich vu ho tro kinh doanh va (2) chat luong va do phong phu cua cac dich vu do HH cung cap chua cao.

Tai thoi diem hien nay khi cac van de nhu gia nhap WTO, kim ngach xuat khau vao cac thi truong trong diem nhu My, EU, Nhat Ban tang cao keo theo su xuat hien ngay mot tang cua cac vu kien chong ban pha gia doi voi cac san pham cua VN, thi dang ngac nhien la cac doanh nghiep khao sat (du thuoc mot nganh dang chiu suc ep cua vu kien chong pha gia) lai khong he ky vong gi vao vai tro cua HH trong giai quyet van de nay.

Danh gia chat luong dich vu hien tai va ky vong tuong lai

* Hoan toan khong biet ve HH hay thieu thong tin ve cac hoat dong cua HH la ly do chinh ngan can cac doanh nghiep chua la thanh vien tham gia HH. Phan tich chi tiet ve nhom tiem nang nay cho thay hon 80% nha quan ly co trinh do thap (trung hoc) khong gia nhap HH, so voi trung binh 43,5%.

* Ve nguon thong tin, tivi va bao chi la nguon cung cap thong tin quan trong nhat ve hoat dong cua HH cho cac doanh nghiep. Trong khi do cac nguon thong tin chinh thuc cua HH nhu an pham cua HH, nhan vien HH, hay website cua HH thi lai chiem ti trong kha thap. HH can co nhung cai tien dang ke trong chien luoc truyen thong cua minh.

Bang 1 trinh bay chi tiet danh gia cua cac thanh vien ve muc do hai long doi voi 14 loai dich vu va hoat dong ma HH cung cap. Nhin chung, cac thanh vien the hien muc do hai long khong cao doi voi cac dich vu va hoat dong cua HH. Gia tri trung binh dao dong trong khoang giua cua thang do (3-4/7), voi danh gia chung la 4,3/7. Cac dich vu duoc danh gia cao nhat hien nay la: cung cap thong tin phap luat, to chuc cac khoa huan luyen ngan han, va cung cap thong tin thi truong. Trong khi do cac dich vu nhu tu van cong nghe, kinh doanh, giai quyet tranh chap bi danh gia rat thap.

Yeu to co tac dong manh nhat den muc do hai long chung cua cac thanh vien la Phat trien quan he va tim kiem cac nguon tai tro tu cac to chuc quoc te. Ket qua phan tich cho thay trong dieu kien cac yeu to khac khong thay doi, neu HH cai thien duoc danh gia cua dich vu Phat trien quan he va tim kiem nguon tai tro quoc te 1 diem (tren thang do 7) thi se cai thien duoc 0,7 diem trong muc do hai long chung cua cac thanh vien.

Ben canh danh gia chat luong cac dich vu, bang 1 cung cung cap thong tin ve ky vong cua cac thanh vien ve cac dich vu trong tuong lai. Ba dich vu va hoat dong duoc coi la quan trong nhat can tiep tuc phat trien la: cung cap thong tin phap luat, cung cap thong tin thi truong, va de xuat gop y kien voi chinh phu ve cac chinh sach vi mo. Cac doanh nghiep qui mo nho va doanh nghiep qui mo lon co ky vong khac nhau o 6/14 dich vu va hoat dong cua HH.

Trong tat ca sau truong hop, doanh nghiep nho luon co muc ky vong cao hon han cac doanh nghiep qui mo lon. Sau dich vu va hoat dong lan luot la: (1) Cung cap thong tin ve chinh sach va luat phap, (2) Cung cap thong tin thi truong, (3) To chuc cac khoa huan luyen ngan han, (4) Ho tro tim cac nguon von, (5) Tu van cong nghe va ky thuat va (6) Tu van co hoi kinh doanh.

Quan he cua HH va thanh vien

Xay dung loi the canh tranh

Co ba yeu to quan trong tac dong len loi the canh tranh cua mot doanh nghiep: cac chien luoc va nguon luc cua chinh doanh nghiep, cac yeu to nganh, va cac yeu to vi mo.

Trong ba yeu to nay, yeu to nganh - bao gom cau truc canh tranh cua moi nganh, tuong quan ve loi the so sanh cua mot nganh voi cac nganh khac trong mot nen kinh te va tuong quan cua mot nganh tren thi truong toan cau - mang tinh chien luoc trong hoach dinh cac chinh sach vi mo va vi mo.

Ro rang quyet dinh phat trien hay quoc te hoa mot nganh cong nghiep khong the la y chi chu quan cua cac nha hoach dinh vi mo ma phu thuoc rat nhieu vao cac yeu to nganh. Chinh vi le do, tu lau cac HH nganh da phat trien o hau het cac quoc gia tren the gioi de ho tro cac chinh phu va gioi doanh nghiep trong viec xay dung loi the canh tranh.

Ket qua nay khong co gi ngac nhien, no chi khang dinh lai mot lan nua la cac HH phai quan tam nhieu hon den nhom cac doanh nghiep nho - nhung nguoi rat co nhu cau ho tro. Ket qua nay cung goi y HH thiet ke dich vu va hoat dong cua minh de phu hop voi cac nhom thanh vien khac nhau.

Quan he giua thanh vien va HH

Muc do quan he cua HH voi cac thanh vien duoc xac dinh thong qua muc do tham gia cua thanh vien do vao cac hoat dong cua HH. Bay hoat dong chinh cua HH la: cac ky hop, hoi thao, chuong trinh huan luyen, hoat dong xa hoi - cong dong, dang ky cac an pham cua HH, dong gop y kien cho HH, hop tac giua cac thanh vien. Noi chung, quan he giua HH va cac thanh vien cua minh chua that su chat che khi co den 56,8% thanh vien co quan he long leo voi HH.

Ket qua khao sat chi ra rang HH khong chi can thu hut cac doanh nghiep tro thanh thanh vien cua minh ma con can day manh cac hoat dong va khuyen khich cac doanh nghiep tham gia vao cac hoat dong do. Cang tham gia nhieu hoat dong cua HH doanh nghiep cang gan bo voi HH.

Tuy moi o giai doan nghien cuu kham pha, nhung nhung ket qua tim duoc o nghien cuu nay da cung cap nhung thong tin quan trong cho viec hoach dinh cac chien luoc hoat dong, tiep thi va truyen thong cua cac HH. Lanh dao cac HH co the tham khao cac ket qua tim duoc trong khao sat nay va tien hanh nhung dieu chinh can thiet de xay dung chien luoc cho HH minh. Vai tro du bao cac bien dong, xu huong phat trien va thiet ke cac dich vu hoan toan moi cung la nhung nhiem vu day thach thuc cho cac HH. Chi khi that su dap ung cac nhu cau hien tai va ky vong trong tuong lai cua cac doanh nghiep thi cac HH moi that su phat huy vai tro cua minh trong qua trinh xay dung loi the canh tranh cho dat nuoc, nganh va cong dong doanh nghiep.

Cac dich vu

Trung binh

Danh gia (*)

Ky vong (*)

Khoang cach (*)

1

Cung cap thong tin ve chinh sach va luat phap

4,5

6,2

1.7

2

To chuc cac khoa huan luyen ngan han

4,6

5,4

0,8

3

Cung cap thong tin thi truong

4,5

6,2

1.7

4

De xuat va gop y voi chinh phu ve xay dung va hoan thien chinh sach

4,5

6,1

1,6

5

Dai dien va bao ve quyen loi cua thanh vien

4,4

6,0

1,6

6

Xay dung va phat trien uy tin va hinh anh HH trong va ngoai nuoc

4,3

5,5

1,2

7

Cac dich vu ho tro tiep can thi truong xuat khau nhu to chuc hoi cho thuong mai

4,3

5,5

1,2

8

Cung cap thong tin ve cac cong nghe moi

4,2

5,8

1,6

9

Phat trien quan he va tim kiem cac nguon tai tro tu cac to chuc quoc te

4,1

5,8

1,7

10

Ho tro phat trien cac quan he hop tac kinh doanh giua cac thanh vien

3,9

5,4

1,5

11

Tu van co hoi kinh doanh

3,8

5,9

2,1

12

Ho tro tim cac von

3,7

5,3

1,6

13

Giai quyet tranh chap giua cac thanh vien

3,6

4,8

1,2

14

Tu van cong nghe va ky thuat

3,5

5,5

2,0

Danh gia chung

4,3

Bang 1: Danh gia, ky vong va khoang cach giua danh gia va ky vong cua cac thanh vien

Ghi chu: a: thang do 1: rat khong hai long - 7: rat hai long, b: 1: rat khong quan trong - 7: rat quan trong, c: Khoang cach = ky vong - danh gia. Phan in dam trong bang 1 la ba gia tri lon nhat cua moi cot.

(Theo TT)
Viet Bao
Comment :Xay dung loi the canh tranh
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Xay dung loi the canh tranh bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Xay dung loi the canh tranh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Xay dung loi the canh tranh ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Build Competitive Advantage
In VN, information, competitive advantage, market information, services, members, activities, factors, business, reviews , of the, expected, construction, development, industry
VN In many associations (HH) sector has operated effectively bring practical benefits to the business community and government ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Xây dựng lợi thế cạnh tranh

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Xây dựng lợi thế cạnh tranh bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Xay dung loi the canh tranh

Nhan xet, hay lien he ve tin Xay dung loi the canh tranh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Xay dung loi the canh tranh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Thi truong trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Thi truong
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0