WTO tao san choi binh dang cho nhung tay choi tai chinh tai VN

WTO tao san choi binh dang cho nhung tay choi tai chinh tai VN

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Chung toi hy vong VN vao WTO se mang lai mot thi truong rong lon hon va mot san choi binh dang hon cho tat ca cac "tay choi" trong thi truong tai chinh.

Ong Stephen Green - Tong Giam doc Ngan hang HongKong va Thuong Hai (HSBC) - nhan dip toi tham Ha Noi va khai truong Chi nhanh Ha Noi, chi nhanh lon thu hai cua Tap doan tai Viet Nam da chia se voi cac nha bao nhung nhan dinh cua tap doan tai chinh hang dau the gioi nay ve thi truong Viet Nam.

WTO tao san choi binh dang cho nhung tay choi tai chinh tai VN

Ong Stephen Green: "Thi truong Viet Nam con rat nhieu tiem nang cho cac tap doan tai chinh lon". (Anh: Hong Phuc)

Thoi diem thich hop de cac nha dau tu vao Viet Nam

PV: Thua ong, ong danh gia the nao ve cac co hoi phat trien kinh doanh tai thi truong Viet Nam?

Ong Stephen Green: Thi truong Viet Nam con rat nhieu tiem nang cho cac tap doan tai chinh lon, vi khach hang tham gia xuat nhap khau ngay cang nhieu, nhu cau cua thi truong ngay cang lon, nhat la cac DN doi hoi ngay cang nhieu cac cong cu tai chinh moi trong boi canh hoi nhap. Thi truong cung ngay cang binh dang hon va day la thoi diem thich hop cho cac nha dau tu nuoc ngoai tinh chuyen vao Viet Nam.

Chung toi da quyet dinh mo mot Chi nhanh tai Ha Noi nham dap ung nhu cau cua thi truong. Trong vai nam qua, cung voi su phat trien cua nen kinh te Viet Nam, nen kinh te cua Ha Noi va cac tinh phu can da co tang truong nhanh chong va on dinh. Dieu nay da giup Ha Noi tro thanh mot trong nhung dia phuong hap dan dau tu nuoc ngoai.

Ben canh cac khach hang la cac cong ty toan cau dang dau tu tai Viet Nam, cac khach hang hien co cua ngan hang chung toi dang hoat dong tai Ha noi dang ngay cang phat trien va chung toi da nhan duoc nhieu yeu cau tai ca Ha Noi va Thanh pho Ho Chi Minh ve viec mo Chi nhanh tai Ha Noi nham phuc vu nhu cau tai chinh cua khach hang. Chung toi can mot Chi nhanh tai Ha Noi de nam bat cac co hoi kinh doanh nay.

Moi truong phap ly, kinh te va dau tu tai Viet Nam trong suot 4 nam vua qua da co nhieu buoc cai thien. Cac dong thai nay da thuc day chung toi quyet dinh mo chi nhanh thu hai tai Viet Nam.

Ha Noi - thi truong tiem nang cho dau tu va von

Xin ong cho biet mot so nhan dinh ve thi truong Ha Noi, noi van phong dai dien cua HSBC da hoat dong ke tu nam 1992, cung nhu trien vong cua thi truong nay? Mot so quan diem cho rang thi truong tai chinh Ha Noi khong hap dan nhu thi truong Thanh pho Ho Chi Minh va tren thuc te, mot so ngan hang nuoc ngoai dang du dinh se dong cua chi nhanh tai Ha Noi, chuyen vao Thanh pho Ho Chi Minh. Ong co dong y voi quan diem nay khong?

Ha Noi la noi ma rat nhieu cac cong ty hang dau cua Viet Nam (Tong Cong ty hang khong Viet Nam, Tong Cong ty Dau khi Viet Nam, Tong Cong ty Buu Chinh Viet Nam...) va mot so cac cong ty nuoc ngoai dat lam tru so. Do vay, thi truong nay rat tiem nang cho hoat dong dau tu va thi truong von.

Nguoi dan Ha Noi duoc xem la nhung nguoi song tiet kiem, do vay muc tien gui tai ngan hang tai Ha Noi nhieu hon so voi tai Thanh pho Ho Chi Minh. Tuy nhien, chung toi da bat dau nhin thay ty le tin dung dang tang cao trong 2 nam vua qua. Nen kinh te cua Ha Noi tiep tuc tang truong nhanh, keo theo nhu cau tieu dung, do vay, day la thi truong tiem nang cua nghiep vu cho vay tieu dung. Chung toi da nhan thay nhieu co hoi kinh doanh tiem nang tai Ha Noi.

Co nhung y kien cho rang moi truong kinh doanh tai thu do Viet Nam khong nang dong bang Thanh pho Ho Chi Minh. Tuy vay, chung toi hoan toan tin tuong rang chang bao lau nua, Ha Noi se tro thanh mot trung tam thuong mai va tai chinh co suc anh huong lon cua ca nuoc. Dieu nay da duoc chung minh boi su tang truong ngoan muc ve von thuc gop dau tu truc tiep nuoc ngoai ; cung nhu nhieu cong ty, bao gom ca cac cong ty da quoc gia hien dang co tru so chinh tai Thanh pho Ho Chi Minh co ke hoach mo rong hoat dong kinh doanh cua ho ra Ha Noi va cac tinh phu can. Toc do tang GDP cua Ha Noi trong nam 2004 len toi hon 11%. Ha Noi da thu hut gan 1,1 ty USD von dau tu truc tiep nuoc ngoai trong nam 2004, tang 55% so voi nam 2003.

Ong co cam thay bi ap luc khi phai doi dien voi su canh tranh tai Ha noi tu cac ngan hang khac nhu Citibank va ANZ? Nhung thuan loi mang tinh canh tranh nao da giup HSBC tao nen su khac biet va tro nen tot hon so voi cac ngan hang khac tai Ha noi?


WTO tao san choi binh dang cho nhung tay choi tai chinh tai VN

Ong Alain Cany.

"Tai Viet Nam van co nhung han che doi voi cac ngan hang nuoc ngoai, va toi hy vong dieu nay dan dan se duoc go bo. Toi biet chu truong cua Chinh phu Viet Nam hien nay la uu tien hang dau viec tai co cau cua cac ngan hang quoc doanh. Tuy nhien, ngan hang nuoc ngoai chung toi neu muon mo mot chi nhanh moi phai dau tu 15 trieu USD, dieu nay khong bat buoc doi voi cac ngan hang noi dia. Ngay ca voi viec nhan va chuyen tien, ngan hang nuoc ngoai hien khong the nhan duoc tien gui USD tu khach hang Viet Nam trong khi chung toi cung can co nguon ngoai te de hoat dong. Chung toi khong the dua mai vao nguon ngoai te tu ngan hang me.

Tu 1/3 nay, cac ngan hang nuoc ngoai da duoc noi long hon quy dinh huy dong von. Cu the, ty le huy dong von VND duoc nang tu 250% len 400% trong tong von dieu le.

Voi viec gia nhap WTO, chung toi tin rang canh cua se mo rong hon doi voi cac ngan hang nuoc ngoai".

(
Tong Giam Doc HSBC tai Viet Nam, ong Alain Cany)

La mot ngan hang toan cau, chung toi luon hoan nghenh moi su canh tranh. Chung toi tin rang chung toi dang o mot vi the tot de phat huy va vuot qua cac cuoc canh tranh ma chung toi dang doi mat khap noi tren the gioi. Tai Viet Nam, chung toi hoan toan tin tuong rang ve lau dai, cac ngan hang trong nuoc se ngay cang tro nen tuong hop hon voi cac ngan hang toan cau. Voi mang luoi toan cau, ky nang ngan hang va kien thuc ve thi truong dia phuong, kha nang thich nghi voi thi truong dia phuong, chung toi tu tin rang chung toi co the tao ra su khac biet giup phan biet giua ngan hang cua chung toi va cac ngan hang khac tai mot thi truong tai chinh ma muc canh tranh dang khong ngung gia tang.

Sau 100 nam, HSBC van lac quan ve kinh te Viet Nam

Ong co tin rang Chi nhanh Ha Noi that su hoat dong se co loi nhuan?

Hoat dong kinh doanh tai Viet Nam cua ngan hang chung toi dang phat trien va cac nhu cau cua khach hang ngay cang mo rong. Thong qua Chi nhanh tai Ha Noi, chung toi se co the phuc vu cac nhu cau tai chinh cua cac khach hang tai ca hai trung tam kinh te hang dau cua Viet Nam va quyet dinh tren da duoc xem xet, can nhac ve moi mat.

Sau khi duoc Ngan hang Nha nuoc cap phep mo chi nhanh tai Ha noi, HSBC tro thanh ngan hang nuoc ngoai co von dau tu lon nhat tai Viet Nam. Xin ong cho biet tong von dau tu cua Ngan hang HSBC tai Viet Nam hien nay la bao nhieu?

Chung toi da dau tu 15 trieu USD vao Ngan hang HSBC Chi nhanh Ha noi. Khoan dau tu nay da dua chung toi tro thanh ngan hang nuoc ngoai lon nhat tai Viet Nam voi tong von dau tu la 30 trieu USD.


Ong co tin vao su tang truong trong tuong lai cua HSBC tai Viet Nam?


HSBC da tang truong manh tai Viet Nam trong 3 nam qua. Viet Nam da dat duoc cac thanh tuu tang truong kinh te dang kham phuc trong vong vai nam tro lai day va HSBC cung da cung dong hanh voi su phat trien nay. Chung toi hoan toan lac quan ve trien vong cua nen kinh te tai Viet Nam noi chung va su tang truong noi tiep cua HSBC tai Viet Nam noi rieng. HSBC da hoat dong duoc hon 100 nam tai Viet Nam va chung toi van rat lac quan vao thi truong nay. Voi HSBC, Viet Nam duoc xem nhu la mot trong nhung thi truong uu tien hang dau.

Nhung tiem luc kinh te cua Viet Nam? Ong nghi gi ve toc do cai cach va phat trien dang dien ra?

Chung toi hoan toan tin tuong vao tiem luc cua Viet Nam doi voi chang duong phat trien vua va lau dai. Chung toi nhin nhan Viet Nam nhu mot mien dat co nhieu co hoi. Nam 2004 la mot nam day thu thach cho nhung cong ty Viet Nam, do su canh tranh du doi giua nhung cong ty da khien ho hoc hoi va hoa nhap nhanh chong. Su phat trien kinh te trong nuoc da la chia khoa thanh cong trong nam nay, trong khi xuat khau gan nhu khong bien dong do xu huong kinh te chung tren the gioi va mat bang gia hang hoa thap.

Su trao doi chung khoan moi co loi nhat cho Nha nuoc

Xin ong cho biet nhung rao can lon nao ma HSBC phai doi mat khi kinh doanh tai Viet Nam cung nhu cac thuan loi ma ngan hang ong da co duoc?


Viet Nam la mot thi truong dang phat trien. Da co nhieu tien bo duoc tao ra trong mot khoang thoi gian ngan. Chung toi hy vong se co nhieu doi moi hon nua duoc thuc hien. Chung toi hy vong viec gia nhap To chuc Thuong mai The gioi (WTO) se mang lai mot thi truong rong lon hon va mot san choi binh dang hon cho tat ca cac "tay choi" trong thi truong tai chinh.

Chung toi hy vong Viet Nam phat trien mot thi truong tai chinh hieu qua voi he thong thanh toan bu tru, thi truong trai phieu va mua ban no hieu qua. Dieu nay se tao ra mot nen tang cho tat ca cac "tay choi" tai thi truong hoat dong hieu qua hon. The manh cua chung toi chinh la kha nang noi ket voi mot he thong toan cau that su. Ngoai ra, chung toi cung da hoat dong tai Viet Nam trong 119 nam qua, qua trinh hoat dong lau dai nay da tao cho chung toi mot su am hieu sau sac ve thi truong ban dia.

Co mot xu huong pho bien la cac ngan hang toan cau dang dau tu vao cac ngan hang noi dia tai chau A. Chung toi biet duoc rang HSBC da mua lai mot so cac ngan hang trong nuoc o Trung Quoc? Ngan hang cua ong co ke hoach tuong tu tai Viet Nam khong?


Chung toi khong co mot danh sach can mua. Tuy nhien, chung toi luon mong muon hoat dong kinh doanh cua chung toi duoc phat trien o thi truong nay. Chung toi se tiep tuc xem xet nhung gi chung toi co the lam duoc. HSBC co duoc cac kinh nghiem quy bau trong viec xac lap cac moi quan he hop tac dai lau voi cac ngan hang trong nuoc tai tung thi truong noi chung toi dang hoat dong, dac biet la tai chau A.

Viet Nam phai lam gi de phat trien hieu qua thi truong von?

Truoc tien, Viet Nam can phai xac dinh va dua vao hoat dong 1 thi truong thu cap cho co phieu kho bac giao dich. Thi truong thu cap nay se giup cac cong cu tai chinh co tinh thanh khoan cao hon, xac dinh ty suat loi nhuan tot hon va giup xac dinh gia chuan cho nguon von trung va dai han. Hien nay, hau het doi tuong dau tu vao trai phieu nha nuoc la nhung nha dau tu to chuc chi mua va giu trai phieu. Moi nha dau tu dinh ra duong loi nhuan cua minh, dua tren nhieu so lieu khac nhau ma mot trong nhung du lieu do la lai suat cua trai phieu kho bac. Tuy nhien, trai phieu duoc tung ra roi rac va lai suat duoc quyet dinh boi Kho bac Nha nuoc nhieu hon la thi truong, co nghia la co su trao doi chung khoan co loi cho Nha nuoc nhat trong qua trinh dinh muc loi nhuan.

Khi thi truong von Viet Nam phat trien thi se co nhu cau phat trien mot he thong trai phieu cong ty ma hien nay chua co. Tuong tu vay, viec tai tro du an cua cac to chuc hanh chanh cap thanh pho cung se co hieu qua hon neu duoc khai thac boi trai phieu cap thanh pho.

Mot he thong theo doi va giam sat tin dung, cung nhu he thong cham tin dung can phai duoc thuc hien va chap nhan boi nhung to chuc tham gia thi truong truoc khi mot thi truong trai phieu hieu qua duoc phat trien. Gan day, Ngan hang Nha nuoc co co gang phat trien mot he thong giam sat tin dung.

Cai cach de don duong vao WTO

Nhung uu tien hang dau nao Viet Nam can thuc hien trong qua trinh tien den tro thanh diem den ua thich cho cac nha dau tu nuoc ngoai?

Viet Nam phai tiep tuc qua trinh cai cach da lam nen nhung thay doi dang ke trong nhung nam gan day. Cong cuoc cai cach va tang cuong kinh te tu do da duy tri duoc tien trinh thuc day kinh te va nang Viet Nam len thanh mot trong nhung nuoc co nen kinh te phat trien nhanh nhat. Tuy nhien, Viet Nam phai cung co them nganh dich vu ngan hang. Rat quan trong cho bat cu nen kinh te nao co mot he thong ngan hang vung chai va manh me, mot he thong co the chong do duoc su dao dong bat thuong khong the tranh khoi cua dong luu dong tien te, mot he thong co the chu dinh duoc luong tien duoc dua vao luu thong.

Ben canh do, duy tri niem tin cua cac nha dau tu nuoc ngoai cung rat quan trong. Dau tu quoc te se con tiep tuc neu co mot duong huong dung dan, mot san choi binh dang cho cac cong ty trong va ngoai nuoc, thuc hien cac quy dinh phap ly ro rang, cai thien su gia nhap thi truong cho cac cong ty nuoc ngoai va mot dieu kien tat yeu: dau tu co hieu qua. Cuoi cung, nhung khong kem phan quan trong, Viet Nam can phai xay dung duoc mot co so ha tang day du.

Su gia nhap To chuc Kinh te The gioi se mang lai cho Viet Nam nhung co hoi va thu thach nao?


Chung toi xin chuc mung Viet Nam da hoan tat 6 cuoc doi thoai song phuong voi Argentina, Brazil, Chile, Cuba, EU va Singapore. Neu gia nhap duoc vao to chuc kinh te the gioi, do se la mot buoc tien quan trong trong lich su Viet Nam. Viet Nam khi do co the (1) tu do hoa thuong mai, (2) quyen giai quyet tranh chap, (3) tang cuong co hoi xuat khau, (4) thu hut dau tu nuoc ngoai nhieu hon. Song song do, Viet Nam cung phai tiep tuc nhung bien doi trong nuoc, bao gom tai cau truc he thong ngan hang thuong mai quoc doanh, cung co he thong ngan hang va tai chinh, day manh cong cuoc cai cach, cai thien tinh minh bach, nang cao tieu chuan quan ly cong ty... de don duong vao WTO.

Xin cam on ong!

  • Hong Phuc - ghi

Viet Bao

Comment :WTO tao san choi binh dang cho nhung tay choi tai chinh tai VN
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết WTO tao san choi binh dang cho nhung tay choi tai chinh tai VN bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết WTO tao san choi binh dang cho nhung tay choi tai chinh tai VN ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc WTO tao san choi binh dang cho nhung tay choi tai chinh tai VN ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
WTO create a "playground" equal to "players" financial VN
Vietnam, General Industry, Mr Stephen Green, Ho Chi Minh, foreign investors, foreign banks , financial corporations, financial markets, in Hanoi, the economy, companies, for all branches, HSBC
VN We hope the WTO will bring a wider market and a more level playing field for all the "players" in the financial markets ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: WTO tạo"sân chơi"bình đẳng cho những "tay chơi" tài chính tại VN

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet WTO tạo"sân chơi"bình đẳng cho những "tay chơi" tài chính tại VN bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin WTO tao san choi binh dang cho nhung tay choi tai chinh tai VN

Nhan xet, hay lien he ve tin WTO tao san choi binh dang cho nhung tay choi tai chinh tai VN co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet WTO tao san choi binh dang cho nhung tay choi tai chinh tai VN de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tai chinh trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tai chinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0