Van tang luong toi thieu tu 110
Gia vang | Ty gia | Gia dien | Gia xang

Van tang luong toi thieu tu 110

Tags: Bo LD, DN FDI, Nguyen Trong Dieu, Theo Thu, Bo Lao, Vu Tien luong - Tien cong, muc luong toi thieu, dau tu nuoc ngoai, nang suat lao dong, nguoi lao dong, toc do tang, cuoc dieu tra, bo noi vu, tang luong, moi
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Van tang luong toi thieu tu 110

Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi (LD-TB&XH) vua hoan thanh cuoc dieu tra ve tien luong, tien cong trong cac loai hinh DN de phuc vu cho lo trinh tang luong du kien tu thang 10 toi. Theo Thu truong Bo Noi vu Nguyen Trong Dieu, cac doi tuong nam trong du an dieu chinh tien luong van duoc huong luong moi tu ngay 1/10 dung nhu lo trinh da dinh.

Ai duoc tang luong?

Ong Dieu cho biet Bo Noi vu da hoan tat buoc chuan bi trien khai quan he tien luong moi, dac biet la mot so nghi dinh co lien quan, dang cho y kien cua cac thanh vien Chinh phu va cho Thu tuong Chinh phu phe duyet.

Tuy nhien, can bo cong chuc se nhan duoc thang luong dau tien theo che do moi tu thang 11 va nhan truy linh doi voi phan chenh lech giua luong cu va luong moi cua thang 10.

Theo che do moi, 9 nhom doi tuong huong luong tu ngan sach Nha nuoc se duoc huong muc luong tang khoang 30% so voi luong cu. Du kien tong quy luong se tang gan 20.000 ty dong.

9 nhom doi tuong, gom cac chuc danh bau cu o Trung uong, Hoi dong nhan dan cac cap; cac chuc danh chuyen mon, nghiep vu thuoc nganh toa an, Vien kiem soat; cong chuc co quan Nha nuoc va cac don vi su nghiep; cong chuc, vien chuc du bi; can bo, si quan, quan nhan chuyen nghiep trong cac luc luong vu trang; can bo, cong chuc duoc cu sang lam viec o cac co quan, to chuc, don vi khac va nhom doi tuong nguoi co cong, duoc tang luong tu ngay 1/10/2004. Muc luong trung binh cua nguoi huong luong tu ngan sach se tang tu 516.200 dong len 678.600dong/nguoi/thang.

Ngoai ra, Quy tro cap uu dai nguoi co cong cung se tang them 56,5% de dieu chinh cac muc tro cap uu dai nham dam bao muc song co ban cua nhom doi tuong nguoi co cong dat 92% muc binh quan dau nguoi trong xa hoi.

Can thiet phai tang luong toi thieu

Theo quy dinh cua Chinh phu, tu 01/10/2005, muc luong toi thieu chung la 350.000 dong/thang. Tren co so do, can cu vao thuc te cac loai hinh DN, Chinh phu quy dinh muc luong toi thieu theo 3 loai hinh DN gom: Cty Nha nuoc, ap dung muc luong toi thieu chung la 350.000 dong/thang den 1.050.000 dong/thang; DN hoat dong theo Luat DN, ap dung khong thap hon muc luong toi thieu chung 350.000 dong/thang; DN dau tu nuoc ngoai (FDI), tu 1/2/2006 ap dung khong thap hon muc luong toi thieu vung theo 3 muc: 870.000 dong - 790.000 dong - 710.000 dong/thang.

Theo TS. Pham Minh Huan - Vu truong Vu Tien luong - Tien Cong (Bo LD-TB&XH), muc luong toi thieu khong thong nhat giua cac khu vuc da tao ra mau thuan va chua theo nguyen tac binh dang trong kinh te thi truong. Ben canh do, muc luong toi thieu chung thap hon muc thuc tra tren thi truong lao dong, chua phan anh day du duoc su chenh lech ve gia ca sinh hoat, chi tieu, muc song dan cu giua cac vung. Luong toi thieu trong DN, nhat la trong cac DN ngoai quoc doanh va DN FDI chua thuc su la co so de thuc hien tinh dung, tinh du chi phi tien luong, chua gan voi thi truong lao dong...

Dieu tra moi day cua Bo LD-TB&XH cho thay, DN Nha nuoc co toc do tang tien luong qua nhanh so voi toc do tang nang suat lao dong, nam 2004 nang xuat lao dong tang 8,2% thi tien luong tang binh quan 16,9%. Nguoc lai, DN FDI va DN ngoai quoc doanh tien luong tang chua tuong xung voi toc do tang loi nhuan va toc do tang nang suat lao dong. Nam 2004, o khoi DN FDI trong khi loi nhuan tang 41,2%, nang suat lao dong tang 18,3% thi tien luong cua nguoi lao dong chi tang 12,6%. Tuong ung, o khu vuc DN ngoai quoc doanh loi nhuan tang 54,3%, nang suat tang 10,3% nhung luong chi tang 3%.

Va vi the, theo cac chuyen gia ve tien luong, dieu chinh de thong nhat muc luong toi thieu giua cac loai hinh DN vua tao duoc su binh dang giua cac DN trong lo trinh gia nhap WTO, vua thuc day cac DN tu doi moi, nang cao tay nghe cho nguoi lao dong, nang cao chat luong nguon nhan luc.

Can tach luong hanh chinh va DN

Cung theo ket qua cuoc dieu tra, hien nay muc thu nhap thuc te ma cac DN tra cho nguoi lao dong da cao hon rat nhieu so voi luong toi thieu. Cu the tien luong binh quan cua nguoi lao dong nam 2003 da la 1.610.000d/thang; nam 2004 la 1.790.000 d/thang va 6 thang dau nam 2005 la 1.750.000 d/thang. Trong do, cao nhat la khoi DN co von dau tu nuoc ngoai (6 thang dau nam 2005 la 1.950.000d/thang) va thap nhat la khoi DN ngoai quoc doanh (1.480.000d/nguoi/thang); khoi DN nha nuoc dat muc trung binh 1.830.000d/nguoi/thang.

Theo danh gia cua ong Le Xuan Thanh - Pho Vu truong Vu tien luong - tien cong (Bo LD-TB&XH): “thuc te cua nen kinh te thi truong nhung nam gan day, muc luong toi thieu chi co y nghia la "luoi chan" de DN khong duoc tra thap hon va la can cu de dong bao hiem xa hoi, de tinh muc luong trong he thong thang bang luong, phu cap... chu khong phai la muc thu nhap thuc cua nguoi lao dong”.

Theo lo trinh du kien, den thang 10 toi, luong toi thieu o mot so khu vuc se duoc thay doi, cu the la se duoc nang len. Viec tang luong vao thang 10 nam nay se duoc thuc hien doi voi cac DN trong nuoc (gom DN nha nuoc va DN dan doanh). Bo LD-TB&XH dang lay y kien cua cac bo nganh lien quan de thong nhat muc luong, trinh Chinh phu phe duyet. Rieng khu vuc cac DN co von dau tu nuoc ngoai se van thuc hien theo Nghi dinh 03 va co the se dieu chinh khi chi so gia sinh hoat tang tren 10%.

Cung voi viec dieu chinh muc luong toi thieu, viec phan vung luong toi thieu cung se duoc thuc hien. Thuc chat, “quy dinh thuc hien muc luong toi thieu vung la phan ve chinh sach tien luong, muc san ma thoi, con dieu tiet nhu the nao la do DN do dieu chinh. Muc dich cua viec phan vung luong toi thieu la de thu hut dau tu ve nhung vung kho khan, co muc luong thap, qua do cung de khuyen khich su dung lao dong tai cho.

Mat khac, neu vung mien nui co muc luong thap hon nhung thanh pho lon de thu hut can bo thi chung ta se co cac chinh sach khac, nhu tang he so luong va cac che do chinh sach uu dai khac.

Du kien den 2010 chung ta se thong nhat luong toi thieu nhung se phan vung ve muc luong toi thieu, tren he so do se co nhieu chinh sach khac. Boi neu mot mat bang chung se khong khuyen khich duoc cac nha dau tu thuc hien dau tu vao nhung vung kho khan, nhung vung ngoai trong diem phat trien”- ong Thanh noi.

Cung theo Vu Tien luong - tien cong, muc luong toi thieu chung theo lo trinh du kien se hop nhat vao nam 2010. Cung voi viec thong nhat luong toi thieu do se co Luat tien luong toi thieu, du kien trinh quoc hoi thong qua vao nam 2008. Tuy nhien, do moi la du kien, hien chua the khang dinh se hop nhat vao nam 2009 hay 2010. Boi, hien chung ta van dang vuong mac o “khoi” DN vua va nho va khoi hanh chinh.

Theo quan diem cua mot so chuyen gia, neu tach duoc khoi hanh chinh ra thanh mot khu vuc rieng (khong cung he thong voi khoi DN), co muc luong toi thieu rieng thi co the se hop nhat duoc muc luong toi thieu chung o khu vuc DN nhanh hon. Va co nhu the, chung ta moi giai quyet duoc bai toan luong tu ngan sach, moi co the co nhung cai cach lon ve luong duoc.

An Ha

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Đầu tư công kém hiệu quả, Hà Nội, TPHCM gần 'bét bảng'

Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, báo cáo chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là 'bức tranh trung thực' dựa trên đánh giá và trải nghiệm của người dân tại 63 tỉnh/thành phố. Mặc dù Hà Nội và TPHCM đã có nỗ lực cải thiện về hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục…

Dòng vốn FDI của TP.HCM sụt giảm mạnh

Trong 4 tháng đầu năm 2016, dòng vốn FDI của TP.HCM đã sụt giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu của Cục Thống kê TP.HCM. ( Singapore, doanh nghiệp FDI, Nhật Bản, dòng vốn đầu tư, Hàn Quốc, Malaysia, TP.HCM)

Mua bán nợ gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp

Hoạt động mua bán nợ của doanh nghiệp (DN) đã góp phần đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa, sắp xếp lại DN, trong đó chủ yếu là DN nhà nước (DNNN), một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế.

Tìm hiểu: Bo LD, DN FDI, Nguyen Trong Dieu, Theo Thu, Bo Lao, Vu Tien luong - Tien cong, muc luong toi thieu, dau tu nuoc ngoai, nang suat lao dong, nguoi lao dong, toc do tang, cuoc dieu tra, bo noi vu, tang luong, moi

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Vẫn tăng lương tối thiểu từ 1/10

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Vẫn tăng lương tối thiểu từ 1/10 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Van tang luong toi thieu tu 110

Nhan xet, hay lien he ve tin Van tang luong toi thieu tu 110 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Van tang luong toi thieu tu 110 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0