Tu van ve cac van de lien quan den cuoc khao sat Nha Tuyen dung hang dau Viet Nam

Tu van ve cac van de lien quan den cuoc khao sat Nha Tuyen dung hang dau Viet Nam

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Tu van ve cac van de lien quan den cuoc khao sat Nha Tuyen dung hang dau Viet Nam
Anh Dao Ngoc Thach
De giai dap nhung thac mac cua cac cong ty va nhan vien lien quan den cuoc Khao sat Nha Tuyen dung hang dau Viet Nam (Vietnam Best Employers), bao Thanh Nien phoi hop voi cong ty Navigos Group va ACNielsen da to chuc cuoc giao luu truc tuyen luc 10h sang nay 30/06. Duoi day la toan bo buoi giao luu truc tuyen:

Khao sat Nha Tuyen dung hang dau Viet Nam se chon ra 50 cong ty tot nhat dang lam viec tai Viet Nam thong qua viec danh gia thuc tien thuc hien chinh sach nhan su va muc do hai long cua nhan vien voi cac chinh sach do. Cuoc khao sat khong chi la co hoi cho cac cong ty tham gia danh gia lai hoat dong nhan su cua cong ty minh de co chinh sach thu hut va gin giu nhan tai phu hop hon, ma con dua ra cac hinh mau tieu bieu ve moi truong lam viec tot nhat tai Viet Nam cho cac cong ty va ca nhan tham khao. Cac thong tin ve cuoc Khao sat co the tim thay tren website www.vietnambestemployers.com .

* Phi tham gia cuoc khao sat lan nay la bao nhieu? Du tinh co khoang bao nhieu cong ty tham gia cho cuoc khao sat lan nay? (Nhi, 27 tuoi, Nam, Hung Vuong, Q5, Dieu Phoi Vien)

- Rozarina - Truong Du an cua cuoc Khao sat - Navigos Group: Cuoc khao sat lan nay hoan toan mien phi. Tat ca cac cong ty quan tam den cuoc khao sat nay deu co the tham gia hoan toan mien phi. Ban bao cao ve cuoc khao sat se duoc cung cap hoan toan mien phi cho cac doanh nghiep va cong ty. Ban to chuc du tinh co khoang hon 400 cong ty tham gia cuoc khao sat lan nay.

Tu van ve cac van de lien quan den cuoc khao sat Nha Tuyen dung hang dau Viet Nam

Rozarina (trai) - Truong Du an cua cuoc Khao sat - Navigos Group, Nhu Vo (giua) - Phu Trach Du an va Nguyen Thi Hai Ha (phai) - Truong phong marketing Navigos Group dang tra loi cac cau hoi cua ban doc. Anh Dao Ngoc Thach

* ACNielsen danh gia nhu the nao ve nhu cau nghien cuu thi truong cua cac doanh nghiep Viet Nam trong thoi gian toi? (Quang Minh, 30 tuoi, Nam, Hoang Mai Ha Noi, Marketing)

- Anh Nguyen Tien Vuong - Truong phong nghien cuu thi truong ACNielsen: Voi xu the hoi nhap va mo cua thi thi truong VN se tro nen canh tranh hon, cac doanh nghiep VN se phai tim hieu nhieu hon ve thi truong va nguoi tieu dung. Thuc te cho thay trong thoi gian qua, rat nhieu DN VN da quan tam va coi linh vuc nghien cuu thi truong (NCTT) nhu la mot khau quan trong trong chien luoc kinh doanh cua ho. ACNielsen Viet Nam hy vong se co mot trao luu moi trong NCTT tu cac DN VN trong thoi gian toi, dac biet sau khi VN duoc gia nhap WTO.

* Toi rat muon tham gia vao cuoc khao sat nay, tuy nhien toi thac mac la khi dua nhung danh gia ve cong ty toi thi dieu do co duoc bao mat khong? Neu chi mot so nhan vien (NV) tham gia thi co duoc khong hay la phai toan bo NV trong cty phai tham gia. (Nguyen Thanh Ngoc Anh, 28 tuoi, Nu, Hoang Hoa Tham, Tan Binh, Truong Phong Nhan Su)

- Bui Quang Vinh - Giam doc Nhan su va Truyen thong ACNielsen Vietnam: Tat ca cac thong tin cua cac cong ty tham gia vao cuoc khao sat nay deu duoc bao mat. Neu co yeu cau ACNielsen VN se ky cam ket bao mat bang van ban voi cac cong ty tham gia. Viec bao mat la yeu to khong the thieu trong tat ca cac cuoc khao sat nghien cuu thi truong (NCTT).

De dam bao tinh khach quan va dai dien, mot cong ty can phai co mot ty le nhan vien tham gia khao sat nhat dinh, tuy thuoc vao so luong nhan vien trong cong ty. Vi du cong ty ban co 50-99 nhan vien toan thoi gian, yeu cau phai co it nhat 60% so nhan vien tham gia.

* Khi tham gia cuoc khao sat nay thi cong ty chung toi se co duoc nhung loi ich nao? Su bao mat ve nhung thong tin thu thap tu cac cong ty nhu the nao? Chuong trinh khao sat dua vao nhung tieu chuan nao? (Thanh, 30 tuoi, Nu, 482/10/28Z No Trang Long, Q. Binh Thanh, Nhan vien)

- Nguyen Tien Vuong - Truong Phong NCTT ACNielsen Vietnam:

1. Loi ich co ban nhat ma cong ty cua ban co duoc la diem so hai long cua nhan vien danh gia cho cong ty ban, va diem so nay se dung de xep hang, qua do cong ty se biet duoc vi tri cua minh tren thi truong nhu the nao xet ve mat hai long cua nhan vien trong cong ty.

Ngoai ra, moi cong ty tham gia se nhan duoc bao cao tom tat ve ket qua cua cong ty dat duoc dua tren danh gia cua chinh nhan vien cua ho.

2. Neu y ban hoi ve cac tieu chi danh gia cong ty, chung toi xin tra loi nhu sau. Co 8 tieu chi de danh gia muc do hai long cua nhan vien trong cong ty, do la:

- Muc do hai long voi cong viec
- Chinh sach va quy trinh lam viec
- Phuong thuc danh gia hieu qua cong viec
- Dao tao va phat trien
- Luong bong va phuc loi
- Quan he trong cong ty
- Thong tin
- Suc khoe va an toan lao dong

Tu van ve cac van de lien quan den cuoc khao sat Nha Tuyen dung hang dau Viet Nam

Anh Dao Ngoc Thach

* Hien nay, cac cong ty nuoc ngoai dat biet la cac cong ty Dai Loan, hoat dong tai Viet Nam khong xem trong nguoi lao dong Viec Nam va cac chich sach ve quyen loi cua nguoi lao dong cung khong duoc quan tam nhu cac cong ty thuoc chau Au va My. Xin cho biet nguyen nhan va cach cai thien tot hon ve van de nay? (Ly Binh, 32 tuoi, Nam, Nha Trang, kinh doanh)

- Ong Huynh Ngoc Chenh - Thu ky toa soan TNO: Khong chi rieng cac cong ty Dai Loan ma mot so cac cong ty cua chau A dang hoat dong tai Viet Nam vao luc nay luc khac hoac cho nay cho khac co nhung bieu hien ma ban da phan anh. Nhung truong hop nay phan nhieu roi vao cac cong ty nho mang tinh chat gia dinh. Do vay cach quan ly, dieu hanh co phan nao mang tinh "gia truong". Hon nua do la nhung cong ty dau tu rat som vao Viet Nam, luc ma nhung chinh sach va luat phap ve lao dong o Viet Nam dang trong giai doan hoan thien. Mat khac, ban than nguoi lao dong van con nhieu mat han che do chua duoc dao tao tot... Theo toi do la nhung nguyen nhan chinh gay nen tinh trang tren.

Hien nay hang rao phap ly ve cac quyen loi cua nguoi lao dong dang dan duoc hoan chinh, nha nuoc quan tam hon den viec dao tao va boi duong nguoi lao dong, cac co quan chuc nang tang cuong hon viec giam sat... Do la nhung bien phap de cai thien tot moi quan he giua nguoi lao dong va nguoi su dung lao dong. Thuc te cho thay nhung tranh chap giua nguoi lao dong va nguoi su dung da giam di rat nhieu trong thoi gian gan day.

Ben canh do cac to chuc xa hoi hoac cac to chuc phi chinh phu trong va ngoai nuoc cung tich cuc quan tam den van de nay. Viec khao sat ve Nha Tuyen dung hang dau tai Viet Nam duoc thuc hien lan dau tien boi Thanh Nien, cong ty Navigos Group va ACNielsen de chon ra cac cong ty tuyen dung tot nhat la nham gop phan cai thien moi quan he tren.

* Vui long cho biet dia chi cac trang web tuyen dung dang tin cay nhat Vietnam? Cac Cty dich vu viec lam uy tin cua Vietnam? (ho si tan, 40 tuoi, Nam, k308/1 hoang dieu Danngt, cong nhan vien nha nuoc)

- Nguyen Thi Hai Ha - Truong phong marketing Navigos Group: Hien nay tai Viet Nam, co kha nhieu trang web ve tuyen dung. Nhung mot trong so nhung dia chi ma co the goi y cho ban la www.vietnamworks.com . Day la mot trang web co so luong nguoi tim viec truy cap lon nhat Viet Nam va co khoang 4.000 cong ty khach hang tai Viet Nam. Tai day, ban co the tim hieu tat ca cac thong tin phong phu va da dang ve cong viec cung nhu cac thong tin ho tro den ky nang lam viec. Ben canh do, Navigos la mot cong ty cung cap cac dich vu lien quan den tu van va tuyen dung nhan su cao cap. De giup ban tim hieu them ve thong tin ve Navigos Group, moi ban ghe tham trang web www.navigosgroups.com va lien he voi chung toi de co duoc su tu van cu the.

* Toi dang lam viec cho 1 cong ty rat tot (theo toi nghi), tuy nhien, nguoi Truong phong Nhan su cua cong ty khong quyet doan de tham gia cuoc Khao sat vi so la neu khong doat giai thi se mat mat voi cap tren cung nhu voi nhan vien. Toi phai lam the nao de thuyet phuc cong ty cua toi tham du? (Phuong, 33 tuoi, Nu, 22/15 Xo Viet Nghe Tinh, Quan tri mang)

- Rozarina - Truong Du an cua cuoc Khao sat - Navigos Group: O trong cuoc khao sat nay, nhan vien cua moi cong ty cung co the tu dang ky de tham gia vao cuoc khao sat voi tu cach la dai dien cho cong ty. Di nhien la can co y kien dong y cua Truong phong Nhan su. Tuy nhien, cung co rat nhieu y kien gui ve cho chung toi ban khoan giong nhu truong hop nay. Ban co the giai thich voi Truong phong Nhan su cua cong ty ban rang muc dich cua viec tham gia vao cuoc khao sat nay la nham giup cong ty co the danh gia lai chinh sach nhan su cua cong ty nham giup cong ty co the khac phuc duoc nhung van de con ton tai va co nhung chinh sach cai thien phu hop de cong ty co the phat trien tot hon trong tuong lai.

Neu cong ty cua ban la mot cong ty tot, thi se la mot loi the rat lon khi cong ty duoc lot vao top 50 cong ty hang dau va duoc nhieu nguoi biet toi. Nhung cong ty khong duoc lot vao trong top 50 se khong duoc thong bao va niem yet. Cuoc khao sat nay hoan toan co loi cho cong ty, giup ho khong phai ton phi ma van co the co the nhin nhan duoc nhung diem manh diem yeu cua cong ty minh va co nhung chinh sach cai thien phu hop. Toi nghi rang, do cung chinh la muc dich va vai tro cua bo phan Nhan su cong ty. Va do cung la ly do de ban co the thuyet phuc Truong phong Nhan su cua ban. Cac nhan vien khi tham gia vao cuoc khao sat nay, neu ho hieu rang dieu do se giup cho cong ty cua minh phat trien hon, ho se nhiet tinh tham gia cho du cong ty khong lot vao top 50.

* Lieu ban co tu tin rang cong ty ACNielsen Viet Nam cua ban co phai la mot moi truong lam viec ly tuong cho nhung sinh vien khoi kinh te moi ra truong khong? Vi sao? (Nguyen Tan Dung, 57 tuoi, Nam, 1030 Nam Ky Khoi Nghia, HCM, Head hunting - Manpower)

- Anh Bui Quang Vinh - Giam Doc Nhan su va Truyen Thong - ACNielsen Viet Nam: Chung toi hoan toan tu tin de khang dinh rang ACNielsen la moi truong lam viec ly tuong cho sinh vien khoi Kinh te moi ra truong, vi cac ly do sau:

- Khau tuyen lua dau vao thuc hien rat ky luong va bai ban de danh gia dung nang luc cua sinh vien.
- Chung toi khong yeu cau kinh nghiem doi voi rat nhieu vi tri trong cong ty.
- Chung toi co chuong trinh dao tao sau tuyen dung chuyen nghiep cho tung vi tri khac nhau trong cong ty.

Tu van ve cac van de lien quan den cuoc khao sat Nha Tuyen dung hang dau Viet Nam

Anh Bui Quang Vinh (trai) - Giam Doc Nhan su va Truyen Thong - ACNielsen Viet Nam va Anh Nguyen Tien Vuong (phai) - Truong phong nghien cuu thi truong - ACNielsen Viet Nam dang tra loi tu van cho ban doc. Anh Dao Ngoc Thach

* Neu cong ty chung toi khong tham gia cuoc khao sat, chung toi co nhan duoc ban bao cao chung cua cuoc khao sat khong? (Hong Hoa, 36 tuoi, Nam, 95/585 Tran Cao Van, Nhan su)

- Anh Nguyen Tien Vuong - Truong phong nghien cuu thi truong - ACNielsen Viet Nam:

Ket qua cuoi cung 50 Nha Tuyen dung Hang dau se duoc cong bo trong mot buoi le vinh danh cac cong ty va tren cac phuong tien thong tin dai chung. Moi DN tham gia se nhan duoc mot ban bao cao tom tat cho DN minh. Cong ty cua ban khong tham gia thi se khong co duoc ban bao cao nay. Chung toi khuyen khich cac to chuc va DN tham gia vao chuong trinh nay.

* Danh gia nha tuyen dung hang dau nhung lai dua tren muc do hai long cua nhan vien. Nhu vay co hop ly khong? Theo toi, Nha tuyen dung hang dau la nguoi su dung cong cu tuyen dung hop ly co the danh gia chinh xac tiem nang, nang luc cua ung vien. (Phuong Thao, 28 tuoi, Nu, 37 Ton DucThang TP HCM, Nhan su)

- Nhu Vo - Phu Trach Du an: Xin cam on cau hoi cua ban. Tieu chuan danh gia ket qua cua cuoc khao sat se dua vao 2 phan: ban khao sat do luong muc do hai long cua nhan vien, va ban cau hoi danh cho cong ty. Ca 2 phan deu dong vai tro quan trong de ban giam khao co the dua ra ket qua cuoi cung. Neu can thiet, chung toi co the xin su dong y cua cong ty de co the den cong ty nham xac dinh lai nhung thong tin dua ra trong ban cau hoi danh cho cong ty chinh xac hay khong. Ban cau hoi danh cho cong ty se hoi ve chinh sach va thu tuc nhan su trong noi bo cua cong ty.

Tu van ve cac van de lien quan den cuoc khao sat Nha Tuyen dung hang dau Viet Nam

Ong Huynh Ngoc Chenh - Thu ky toa soan TNO dang tra loi cac cau hoi cua ban doc. Anh Dao Ngoc Thach

* Khi xay ra tranh chap giua nguoi lao dong va nguoi su dung lao dong bao Thanh Nien dung ve phia nao? (hoang Hai, 25 tuoi, Nam, Ha Noi, CNV)

- Ong Huynh Ngoc Chenh - Thu ky toa soan TNO: Hang ngay toa soan bao Thanh Nien nhan rat nhieu nhung phan anh ve tranh chap giua nguoi lao dong va nguoi su dung lao dong, hoac nhung khieu nai cua phan lon nguoi lao dong doi voi cac chu doanh nghiep. Khi nhan duoc nhung phan anh do, bao cu phong vien den tan noi de gap go tu ca hai phia de tim hieu su that truoc khi co nhung phan anh len mat bao. Di nhien, bao dung tren quan diem phap luat, vua bao ve quyen loi cua nguoi lao dong nhung dong thoi cung bao ve quyen loi cua nha dau tu. Neu nhung yeu cau cua nguoi lao dong chua chinh dang, bao Thanh Nien gop phan vao viec giai thich cho nguoi lao dong thong hieu. Nguoc lai, bao Thanh Nien se co nhung gop y voi nha dau tu neu nhu thuc te co xay ra nhung bieu hien khong cong bang doi voi nguoi lao dong.

Ngoai ra, bao Thanh Nien cung to chuc cac dien dan, cac cuoc hoi thao va nhieu hoat dong khac nham gop phan vao viec cai thien moi quan he giua chu dau tu va nguoi lao dong. Viec khao sat ve nha nha tuyen dung hang dau Viet Nam dang duoc thuc hien la mot vi du.

* Chung toi co the xem qua ban cau hoi truoc khi quyet dinh tham gia cuoc khao sat khong? (Hong Hoa, 36 tuoi, Nam, 95/585 Tran Cao Van, Nhan su)

- Rozarina - Truong phong du an: Cong ty co the xem qua ban cau hoi neu muon. Xin hay viet mail gui ve dia chi Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó de co the nhan duoc ban cau hoi mau.

* Cac anh/chi co xac minh tinh chinh xac cua thong tin ma nhan vien nhan xet ve cong ty minh dang lam viec khong? Neu co, bang cach nao? (Thanh Trung, 31 tuoi, Nam, 29/10D Quang Trung)

- Anh Nguyen Tien Vuong - Truong phong nghien cuu thi truong - ACNielsen Viet Nam:

Neu y ban hoi la lam cach nao de biet duoc nhan vien danh gia chinh xac hay khong thi khong co phuong tien va cach thuc nao de kiem tra tinh trung thuc trong khi tra loi. Tuy nhien, su khong trung thuc nay la rat hiem theo kinh nghiem cua chung toi.

* Loi ich cua cong ty khi nam trong danh sach 50 nha tuyen dung hang dau? (Thanh Trung, 31 tuoi, Nam, 29/10D Quang Trung, Nhan su)

- Rozarina - Truong du an: Neu cong ty nam trong top 50 Nha Tuyen dung Hang dau, cong ty se co rat nhieu loi ich, cu the la:

1. Cong ty se duoc cong nhan va trao giai la Nha Tuyen dung Hang dau Viet Nam.

2. Duoc nhac den qua cac bao dai va cac phuong tien truyen thong khac. Qua do, co the giup cong ty co the quan ba thuong hieu cua minh va hon the nua, cac nhan tai se biet den cong ty ban nhu " Su lua chon ly tuong" va se tham gia lam viec cho cong ty cua ban. Do la mot trong nhung yeu to dan den su thanh cong.

* Neu ACNielsen cam ket se ky bao mat bang van ban voi cac cong ty tham gia, thi voi nhung cong ty o xa nhu Binh Duong, Dong Nai, Ben Tre... ACNielsen se lam the nao de ky duoc ban cam ket do? (Nguyen Duc Trung, 28 tuoi, Nam, Nguyen Kiem, Go Vap, Truong van phong dai dien)

- Anh Bui Quang Vinh - Giam Doc Nhan su va Truyen Thong - ACNielsen Viet Nam: Sau khi cong ty ban dang ky tham gia, chung toi se gui van ban cam ket bao mat den cong ty ban theo dia chi duoc cung cap bang duong buu dien.

Tu van ve cac van de lien quan den cuoc khao sat Nha Tuyen dung hang dau Viet Nam

Thao luan truoc khi tra loi cac cau hoi cua ban doc. Anh Dao Ngoc Thach

* Neu cong ty toi tham gia khao sat, cac ban se dung cong cu gi de khao sat nham danh gia 8 tieu chi de ra? Benchmark dua vao tieu chuan nao? Cach thuc tien hanh ra sao? (Anh Hung, 29 tuoi, Nam, Tan Binh, Quan tri Nguon Nhan Luc)

- Anh Nguyen Tien Vuong - Truong phong nghien cuu thi truong - ACNielsen Viet Nam: Diem so cua moi tieu chi se duoc tong hop tu nhieu nhan dinh duoc nhan vien danh gia. Viec khao sat duoc thuc hien truc tuyen, nhan vien tham gia khao sat se tra loi bang cau hoi truc tuyen theo 8 tieu chi do. Diem so co duoc se duoc tinh toan theo mot phuong thuc nhat dinh cho toan bo cac cong ty va to chuc tham gia, sau do diem so nay duoc dung lam co so de xep hang.

* Toi xin hoi la nam sau cong ty cua toi co the tham du duoc khong neu nhu khong tham du duoc nam nay vi 1 ly do khach quan nao do? (Tuyet Lan, 30 tuoi, Nam, Ha Noi, NVKD)

- Rozarina - Truong phong du an: Cac cong ty hoan toan co the tham gia vao cuoc khao sat ke tiep. Xin hay theo doi thuong xuyen thong tin ve dieu nay tren trang webww.vietnamworks.com.

* Sau khi dang ky tham gia thi bao lau sau chung toi se nhan duoc bang cau hoi cua ACNielsen? (Nguyen Thi My Linh, 25 tuoi, Nu, Lac Long Quan, Tan Binh, TPHCM, Truong phong kinh doanh)

Tu van ve cac van de lien quan den cuoc khao sat Nha Tuyen dung hang dau Viet Nam

Anh Nguyen Tien Vuong - Truong phong nghien cuu thi truong - ACNielsen Viet Nam

- Anh Nguyen Tien Vuong - Truong phong nghien cuu thi truong - ACNielsen Viet Nam: Sau khi hoan tat viec dang ky voi Navigos, cong ty ban se gui danh sach dia chi email nhan vien cua cong ty ban tham gia vao cuoc khao sat nay cho ACNielsen. Khoang 1 tuan sau, nhung nhan vien nay se nhan duoc duong link tu trung tam Online cua ACNielsen va co the bat dau viec tra loi bang cau hoi.

* Cong ty cua toi rat muon duoc tham gia. Xin giup y kien de lam the nao toi, 1 nguoi Quan ly Nhan su, khuyen khich nhan vien nhu the nao de co duoc su tham gia nhiet tinh cua tat ca nhan vien? (Nguyen, 32 tuoi, Nu, 40 Nguyen Dinh toan, quan ly)

- Nhu Vo - Phu trach du an: Xin cam on su nhiet tinh cua ban. Truoc tien, chung toi muon nhan manh tinh chat bao mat cua cuoc khao sat. Cuoc khao sat duoc thuc hien truc tuyen va trong ban cau hoi khong yeu cau nhan vien dien ten vao. Cac thong tin dien vao se tro nen vo danh va se duoc gui den mot hoi dong thu thap du lieu dam bao tinh an toan cua thong tin. Hon nua, viec cac cong ty tham gia se la mot dong gop lon cho cong ty trong viec danh gia, xem xet va cai thien chinh sach va thu tuc nhan su cua cong ty va neu cong ty la mot cong ty tot thi day la co hoi de ho co the quang ba den cong dong. Cuoi cung, day la mot co hoi tot de cac nhan vien co the dua ra nhung y kien dong gop nham cai thien moi truong lam viec va mang den loi ich cho ca nhan.

* Toi co the yeu cau ACNielsen cam ket ve tinh bao mat thong tin neu cong ty cua toi tham gia cuoc khao sat? (Dinh, 25 tuoi, Nam, TP.HCM, Kinh doanh)

- Anh Bui Quang Vinh - Giam Doc Nhan su va Truyen Thong - ACNielsen Viet Nam: Cam on ban da quan tam den linh vuc nhay cam nay. Trong buoi giao luu truc tuyen, chung toi da nhan duoc nhieu cau hoi lien quan va da tra loi chi tiet. Xin vui long xem o phan tren.

* ACNielsen da nghien cuu thi truong ve linh vuc dich vu vien thong o TP.HCM chua? (HAI DUONG, 28 tuoi, Nu, cao thang, nhan vien van phong)

- Anh Nguyen Tien Vuong - Truong phong nghien cuu thi truong - ACNielsen Viet Nam: Mac du cau hoi cua ban khong lien quan den chuong trinh nay nhung chung toi xin duoc tra loi la chung toi da thuc hien kha nhieu du an NCTT trong linh vuc dich vu vien thong o TP.HCM va VN, bao gom nghien cuu ve su hai long cua khach hang, nghien cuu ve thi hieu va thoi quen su dung dich vu,...

* Xin hoi tieu chi cua nha tuyen dung hang dau VN la gi? (Le Dinh Hung, 30 tuoi, Nam, 27/93 Hoang Van Thai, Ky su CNTT)

Tu van ve cac van de lien quan den cuoc khao sat Nha Tuyen dung hang dau Viet Nam

Chi Rozarina - Truong phong du an Navigos Group

- Rozarina - Truong phong du an: Day la cuoc khao sat dau tien tai Viet Nam. Tuy nhien tren the gioi da co nhung cuoc khao sat tuong tu nhu "Fortune 100 Best Companies to Work for". Cac tieu chi cua cuoc khao sat lan nay la chinh sach nhan su ro rang, ty le nghi viec cua nhan vien thap, hay su gan bo cua nhan vien trong cong ty. Ngoai ra mot tieu chi nua la viec co rat nhieu nhan tai muon lam viec tai cong ty.

* ACNielsen se dung luc luong nhan su nhu the nao de thuc hien du an nay - theo toi la rat kho? Nhung nhan vien nay co doi hoi trinh do nhat dinh nao khong? Cu the? (Nguyen Tan Dung, 57 tuoi, Nam, 1030 Nam Ky Khoi Nghia, HCM, Head hunting - Manpower)

- Anh Nguyen Tien Vuong - Truong phong nghien cuu thi truong - ACNielsen Viet Nam: Nhan xet cua anh la dung ve tinh chat phuc tap cua du an nay. Chung toi co mot doi ngu nhan vien giau kinh nghiem va duoc dao tao bai ban de thuc hien cac du an NCTT noi chung va du an khao sat Nha tuyen dung Hang dau Viet Nam. Su phuc tap cua cuoc khao sat the hien o so luong cong ty va nhan vien tham gia. Tuy nhien, bang viec thuc hien khao sat truc tuyen, ung dung tien ich cua mang internet va cac phan mem phat trien boi ACNielsen, tinh phuc tap nay da duoc giai quyet. Ngoai ra, chung toi con co trung tam Online tai Uc de ho tro cho cac du an truc tuyen tai VN bao gom ca cuoc khao sat nay.

* Sau khi cong ty toi tham gia vao chuong trinh thi chung toi se nhan duoc ban danh gia hoan chinh cua nhan vien ve cong ty hay chi nhan duoc bang xep hang thoi? (Nguyen Thi My Linh, 25 tuoi, Nu, Lac Long Quan, Tan Binh, TPHCM, Truong phong kinh doanh)

- Nhu Vo - Phu trach Du an: Sau khi tham gia cac cong ty se nhan duoc ban bao cao mien phi ve muc do hai long cua nhan vien va su gan bo cua nhan vien den cong ty. Ban bao cao hoan toan mien phi. Dong thoi cac cong ty con co the biet duoc vi tri xep hang cua minh trong ban bao cao. Tuy nhien thong tin nay se khong duoc cong bo ma chi co cong ty biet thoi. Xin cam on.

* Lam the nao de chung toi tin vao do chinh xac cua chuong trinh ma cac ban dang thuc hien. Cac ban mong muon dua dieu gi den cho nhan vien cua cac cty khi thiet ke chuong trinh nay? Lieu co 1 cuoc do xo di xin viec den cac best employers hay khong khi cuoc khao sat ket thuc? (loan, 32 tuoi, Nu, TP.HCM, cnv)

Tu van ve cac van de lien quan den cuoc khao sat Nha Tuyen dung hang dau Viet Nam

Chi Nguyen Thi Hai Ha - Truong phong Marketing Navigos Group

- Nguyen Thi Hai Ha - Truong phong Marketing Navigos Group: Chuong trinh nay duoc thiet ke va thuc hien giua ba ben: bao Thanh Nien, Navigos va ACNielsen. Navigos dong vai tro len y tuong va xay dung cac cau hoi chuyen mon lien quan den linh vuc nhan su. Bao Thanh nien la mot dai dien truyen thong cho chuong trinh giup thong tin cua chuong trinh duoc pho bien rong khap va ro rang. O day vai tro cua AC Nielsen xuat hien nhu mot nha giam sat cho chuong trinh, ho tro cuoc khao sat duoc tien hanh mot cach minh bach theo mot chu trinh hieu qua. Su xuat hien va phoi hop cua ba doi tac nay se dam bao cho tinh chuyen nghiep cua chuong trinh. Ben canh do, doi tuong tra loi trong cuoc khao sat la toan the nhan vien cong ty, do do cac cong ty deu co the tin vao do tin cay va tinh khach quan cua cuoc khao sat. Bang cau hoi cung duoc thiet ke dong nhat de dam bao su cong bang cho chuong trinh.

La mot cong ty nhan su hang dau tai Viet Nam, Navigos hieu ro muc do can thiet cua nhung loi ich ma chuong trinh co the mang toi cho nhan vien tai cac cong ty. Chung toi muon giup cho cac cong ty co the nhin nhan duoc ro hon nhung van de nhan su con dang ton tai de co the hoach dinh duoc nhung chinh sach cai thien phu hop, va dieu nay truc tiep mang lai loi ich cho moi truong lam viec cua nhan vien. Mac khac, chuong trinh nay cung giup cho nhan vien co the biet duoc nhung moi truong lam viec nao phu hop voi kha nang va yeu cau cua minh, giup ho co duoc su chon lua dung dan tren con duong phat trien su nghiep.

Moi mot cong ty co mot quy mo va mot chinh sach nhan su phu hop voi quy mo do cua minh, do do, co nhung yeu cau cu the doi voi nhan vien lam viec tai cong ty. Di nhien, khi cuoc khao sat ket thuc, nhung cong ty lot vao top 50 se duoc coi nhu la nhung tam guong de cac cong ty khac co the tiep thu kinh nghiem va hoc hoi. Ban than khi mot cong ty co chinh sach nhan su tot va moi truong lam viec tot, thi do la niem mong uoc cua rat nhieu nhan vien, cho du ho co tham gia hay lot vao top 50 hay khong. Dieu nay khong co nghia la o cac cong ty khong lot vao top 50, nhan vien se lan luot ra di. Chung toi tin rang, nhan vien cua cong ty se rat ung ho cho cuoc khao sat nay, vi ho hieu rang day la mot trong nhung buoc tien quan trong trong qua trinh mong muon cai thien moi truong lam viec cua nhung nguoi lanh dao cong ty. Su quan tam duoc dau tu dung cho nay se khien nhan vien tin su phat trien cua cong ty va su phat trien nghe nghiep cua minh tai day.

* Moi cong ty deu co "loi the canh tranh" rieng tren thi truong lao dong. Vay cac ban danh gia ty trong cac tieu chi nhu the nao khi sap xep thu tu doanh nghiep tham gia khao sat? (Anh Hung, 29 tuoi, Nam, Tan Binh, Quan tri Nguon Nhan Luc)

- Anh Nguyen Tien Vuong - Truong phong nghien cuu thi truong - ACNielsen Viet Nam: Trong bang cau hoi se co mot phan danh gia tam quan trong cua 8 tieu chi, diem so quan trong cua tung tieu chi se la trong so de tinh toan Chi so Chung ve su hai long cua nhan vien doi voi cong ty. Chi so nay se duoc dung lam co so xep hang.

* Cac tieu chi de danh gia Nha Tuyen dung Hang dau co duoc gop y tu cac ung vien hay khong? Hay chi do Du an dua ra? (Nguyen Tien Sy, 40 tuoi, Nam, Trung Tam Thuong Mai Biti"s Tay Nguyen, enTuong Phong TC-NL&DT)

- Rozarina - Truong phong Du an: Cac tieu chi dua ra cho cuoc khao sat lan nay da duoc chung toi tu van rat ky voi cac cong ty khac nhau tai Viet Nam. Do do cac tieu chi lan nay hoan toan tin cay. Neu cac cong ty, ca nhan co nha y dong gop y kien ve cac tieu chi cho cuoc khao sat, chung toi rat hoan nghenh, cam kich va chac chan se xem xet cho cac dot khao sat tiep theo. Moi y kien dong gop, xin gui ve dai chi Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó . Xin cam on.

* Vi sao chuong trinh khao sat nay chi trien khai bang phuong thuc online ma khong bang cach thuc khac? Neu nhan vien cua cong ty tham gia khong co dia chi email thi ACNielsen se lam the nao de gui cau hoi den nguoi do? (Nguyen Duc Trung, 28 tuoi, Nam, Nguyen Kiem, Go Vap, Truong van phong dai dien)

- Anh Nguyen Tien Vuong - Truong phong nghien cuu thi truong - ACNielsen Viet Nam: Xin cam on cau hoi nay cua ban. Vi muc do pho rong cua du an nay rat lon, trong pham vi ca nuoc nen viec thuc hien thu thap thong tin bang phuong phap truc tuyen (online) la rat hieu qua.

Voi su phat trien cua CNTT va Internet trong thoi gian gan day cho phep thuc hien cuoc khao sat nay truc tuyen. Va chung toi cung muon gioi thieu mot phuong phap moi ve thu thap thong tin rat pho bien tren the gioi hien nay vao VN.

Cuoc khao sat nay la truc tuyen nen moi nguoi tham gia cung phai "truc tuyen". Do vay nhan vien can phai co mot dia chi email (cong viec hoac ca nhan) de nhan duoc duong link. Hien nay voi su phat trien nhu vu bao cua CNTT thi viec so huu cho minh mot dia chi mail la chuyen rat de dang.

* Chung toi co the biet ten cac cong ty da dang ky tham gia khong? (Hong Hoa, 36 tuoi, Nam, 95/585 Tran Cao Van, Nhan su)

Tu van ve cac van de lien quan den cuoc khao sat Nha Tuyen dung hang dau Viet Nam

Chi Nhu Vo - (anh: NT)

- Nhu Vo - Phu trach Du an: Vi tinh chat bao mat cua cuoc khao sat, chung toi khong the tiet lo bat cu thong tin nao. Xin ban thong cam va mong ban co the tham gia vao cuoc khao sat hoac ung cu cho cong ty cua ban.

* Co tieu chuan nao de lua chon nhan vien cua cong ty tham gia du an? (Hong Van, 26 tuoi, Nu, 120 Thich Quang Duc, Van phong)

- Rozarina - Truong phong Du an: Hoan toan khong co tieu chuan. Moi nhan vien deu co quyen tham gia vao cuoc khao sat. Sau khi nhan duoc ban cau hoi tu phia truong phong nhan su cua cong ty, ban to chuc se gui duong dan truy cap den tung nhan vien. Ban to chuc cung se chac chan rang ban cau hoi se duoc gui den moi cap bac nhan vien trong cong ty.

* Neu ket qua cuoc khao sat cho thay cong ty toi con nhieu van de phai cai thien, nhan vien cua toi co duoc gui nhung bao cao do khong? Hay chi co phong nhan su nhan duoc? (Hong Hoa, 36 tuoi, Nam, 95/585 Tran Cao Van, Nhan su)

- Nhu Vo - Phu trach Du an: Trong qua trinh dang ky, chung toi se yeu cau cong ty cung cap ten dai dien cong ty hoac ten cua truong phong nhan su. Vi the moi thong tin lien lac se dien ra giua ban to chuc va cac dai dien nay. Chung toi khong co su lien lac nao voi nhan vien cua cong ty trong bat cu truong hop nao. Do do, ban bao cao se duoc gui den cho Truong Phong Nhan su hoac Dai dien Cong ty thoi.

* Sau khi ben khao sat da cong bo ket qua khao sat thi ben ACNielsen Vietnam va Navigos se lam gi voi du lieu ma cac NV cua cac cty da cung cap cho ben do? (Quoc Hung, 31 tuoi, Nam, Go Vap, Truong Phong Kinh Doanh)

Tu van ve cac van de lien quan den cuoc khao sat Nha Tuyen dung hang dau Viet Nam

Anh Bui Quang Vinh - Giam Doc Nhan su va Truyen Thong - ACNielsen Viet Nam

- Anh Bui Quang Vinh - Giam Doc Nhan su va Truyen Thong - ACNielsen Viet Nam: Xin duoc tra loi ban nhu sau. Sau khi cuoc khao sat ket thuc:

1. Ket qua chung ve xep hang 50 Nha tuyen dung hang dau duoc cong bo.
2. Ket qua tom tat rieng se duoc gui den tung cong ty/to chuc tham gia.
3. Danh sach va thong tin lien quan den nhan vien ma cong ty/to chuc gui cho ACNielsen se bi huy.

* Nhung thong tin ca nhan toi chia se ve cong ty minh co duoc/bi cong ty thong qua. Cu the neu toi chia se nhung bat cap cua cong ty lieu toi co bi tru dap? (Hong Van, 26 tuoi, Nu, 120 Thich Quang Duc, Van phong)

- Anh Nguyen Tien Vuong - Truong phong nghien cuu thi truong - ACNielsen Viet Nam: Cau hoi cua ban rat hay va rat thuc te. Danh tinh cua tung nhan vien tham gia tra loi duoc bao mat tuyet doi. Gia su ban la nguoi tham gia danh gia cong ty cua ban, sau khi ban tra loi bang cau hoi truc tuyen, dia chi email cua ban se tu dong bi huy. Thong tin ban tra loi la "nac danh". Ket qua cua cong ty chi duoc bao cao tren tong the nhan vien tham gia. Va sau do thi chac chan cong ty khong biet ai tra loi the nao de "tru dap".

* Cong ty cua toi la cong ty nha nuoc. Gan day, chung toi cung rat kho khan de tim nhung nguoi tai cho cong ty vi dia diem khong dat tai TP.HCM. Toi muon tham gia cuoc Khao sat nay nham tang them tinh canh tranh ve nhan su cho cong ty minh. Toi nghi nhu vay co dung khong? Va xin chi cho toi cach thuc tham gia. (Nguyen, 32 tuoi, Nu, 40 Nguyen Dinh toan, quan ly)

- Nguyen Thi Hai Ha - Truong phong Marketing Navigos Group: Hoan toan dong y voi y kien cua anh. Tang them tinh canh tranh ve nhan su cho cong ty minh cung la muc dich cua cac cong ty khi tham gia vao cuoc khao sat nay. De hieu ro hon ve cach thuc va quy trinh tham gia, anh co the tham khao thong tin tren trang web cua chuong trinh www.vietnambestemployers.com .

* Toi la chu mot doanh nghiep co vai co so dau tu tai Viet Nam. Toi muon tim hieu mot so thong tin boi canh thi truong lao dong Viet Nam hien nay? Lieu bao Thanh Nien co the cung cap cho toi thong tin do. (Tran Ngoc Long, 43 tuoi, Nam, TP.HCM, doanh nghiep)

- Ong Huynh Ngoc Chenh - Thu ky toa soan TNO: Cuoc dieu tra ve thi truong lao dong - viec lam TU vao cuoi thang 11/2005 cho thay, luc luong lao dong (LLLD) cua ca nuoc la gan 45 trieu nguoi, trong do, ty le LD da qua dao tao ca nuoc la 24% (chi tang them 2,2% so voi mot nam truoc). Trong 8 vung lanh tho, vung co ti le LLLD da qua dao tao cao nhat la Dong Nam Bo (37,4%) va thap nhat la Tay Bac (13,5%).

Qua nua LLLD lam viec o khu vuc 1 (nong, lam nghiep va thuy san) va neu phan chia theo quan he LD, ca nuoc co 11,1 trieu nguoi lam cong an luong (25,6%). Co the noi, 11,1 trieu LD nay la muc tieu, doi tuong cua cuoc khao sat se thuc hien trong thoi gian toi.

Ty le that nghiep cua LLLD tre (15 - 24 tuoi) van con o muc cao 13,4%. LLLD ca nuoc van tiep tuc gia tang voi toc do cao, tuy nhien chat luong LD lai khong tang tuong xung. LD qua dao tao co tang, song den nay ty le LD qua dao tao chi moi dat 24,8%. Chat luong dao tao cung chua dap ung duoc yeu cau cua thi truong LD phat trien ma dac biet la o cac vung kinh te trong diem va cac khu do thi tap trung... Nhieu nganh, nhieu dia phuong van con thieu rat nhieu LD co trinh do chuyen mon ky thuat cao, trong khi do LD da qua dao tao (ke ca dai hoc, cao dang) lai dang that nghiep voi ty le khong nho. Ty le LD tham gia thi truong lao dong (lam cong an luong) chiem ty le con nho, chung to thi truong lao dong phat trien chua cao, chua on dinh.

Nhin chung, lao dong Viet Nam dang co nhung diem yeu co ban ve ky nang nghe nghiep, van hoa lao dong va trinh do ngoai ngu. Ngoai han che ve ky nang nghe nghiep, y thuc cua nguoi LD chua cao cung dan den nhieu tieu cuc: khong dap ung ky luat lam viec, dua ra doi hoi vuot qua nang luc... Mat khac, cac ngach, bac tay nghe cua DN Viet Nam chua tuong thich voi ngach bac cung loai cua khu vuc quoc te.

Theo Bo Lao dong thuong binh va xa hoi, ve tong the cung lao dong lon hon cau lao dong. Tuy nhien, nho co cau kinh te chuyen dich manh theo huong cong nghiep hoa, hien dai hoa va hoi nhap day du hon vao nen kinh te the gioi nen nen kinh te thi truong trong nuoc phat trien o giai doan cao hon, tao dieu kien cho thi truong LD phat trien manh hon.

* Neu muon theo doi qua trinh cua cuoc khao sat nay, toi se theo doi qua dau? (Nguyen, 32 tuoi, Nu, 40 Nguyen Dinh toan, quan ly)

- Ong Huynh Ngoc Chenh - Thu ky toa soan TNO: Ban co the xem thong tin chi tiet tren trang web chinh cua cuoc khao sat: www.vietnambestemployers.com hoac tren www.thanhnien.com.vn , www.vietnamworks.com . Cac thong tin chi tiet xin lien he truc tiep voi Ban to chuc cuoc khao sat:

1. Bao Thanh Nien:

So dien thoai: (08) 9256893 (Ms Thuy) Email:

2. Cong ty Navigos:

So dien thoai: (08) 4041373. Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

3. Cong ty ACNielsen:

So dien thoai: (08) 8476300 (Ext: 280). Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Ngoai ra, cac thong tin ve cuoc khao sat se duoc thong bao rong rai xuyen suot chuong trinh tren bao Thanh Nien va mot so bao khac.

* Anh/chi co nghi rang mot moi truong lam viec tot (cong ty lon, uu dai tot...) chua du de giu chan nguoi lam viec, ma phai co mot moi truong phu hop voi ca tinh cua nguoi do (nhan vien, sep la nguoi nhu the nao? van hoa cong ty, tam nhin chien luoc cua cong ty trong tuong lai ...) thi moi giu chan nguoi lao dong? (Thai Hoang, 27 tuoi, Nam, 11B Hoang Van Thu, Q. PN, Nhan Su)

- Nguyen Thi Hai Ha - Truong phong Marketing Navigos Group. Hoan toan dong y voi y kien nay. Qua cuoc khao sat nay, ket qua cac phieu khao sat tu nhan vien cong ty se giup cac cong ty cung hieu ro hon duoc nhung mong muon cua nhan vien minh doi voi moi truong lam viec va chinh sach nhan su cua cong ty. Do do, cac cong ty se co dieu kien de dua ra nhung chinh sach phu hop trong viec giu chan nguoi tai.

* Lieu nhung thong tin cua nhan vien chung toi cung cap, hoac dang ky tham du co duoc bao mat hay khong? Luc tien hanh lam khao sat co ky thoa thuan bao mat thong tin? (Hoai Huong, 40 tuoi, Nam, 165 Ngu Du, Q1, HRM)

- Anh Nguyen Tien Vuong - Truong phong nghien cuu thi truong - ACNielsen Viet Nam: Chung toi cam ket hoan toan bao mat cho cong ty va cac nhan vien tham gia. Danh sach va nhung thong tin lien quan den nhan vien cua cong ty ban chi chia se voi ACNielsen va ACNielsen khong cho bat cu mot ben thu ba nao biet bao gom ca cac doi tac khac trong chuong trinh nay la Navigos va bao Thanh Nien. Sau khi ket thuc khao sat, tat ca danh sach va thong tin lien quan den nhan vien se duoc huy.

* Chung toi se duoc loi ich gi khi tham gia cuoc khao sat nay? Neu chuong trinh hoan toan mien phi, vay chat luong nhu the nao? (Hoai Huong, 40 tuoi, Nam, 165 Ngu Du, Q1, HRM)

- Anh Bui Quang Vinh - Giam Doc Nhan su va Truyen Thong - ACNielsen Viet Nam: Ve loi ich, chung toi da tra loi doc gia truoc. Muc dich cua chuong trinh nay la mang lai mot co hoi cho cac doanh nghiep dang hoat dong tai VN tim hieu duoc su hai long cua cac nhan vien trong DN doi voi ho nhu the nao. Qua do, giup ho co duoc nhung chinh sach phu hop de duy tri va phat trien doi ngu nhan vien cua ho.

Di nhien, de thuc hien chuong trinh nay cung can phai co chi phi. Cac doi tac cua chuong trinh da nhat tri tai tro cho chuong trinh nay, nham dam bao tinh minh bach va khach quan cua ket qua. Do vay khong co tai tro hay dong gop tu phia cac cong ty tham gia.

Chat luong la tieu chi hang dau cua ACNielsen, doi tac thuc hien phan khao sat cua chuong trinh de dua ra ket qua.

* Theo anh chi thi nha tuyen dung va cac cong ty tuyen dung se chon nguon nhan luc nhu the nao cho phu hop voi ho? (Nguyen Thanh Nam, 22 tuoi, Nam, Phu My - Binh Dinh, Nhan vien van phong)

- Nguyen Thi Hai Ha - Truong phong Marketing Navigos Group: Cau hoi nay hoi chung chung nen kho co the dua ra cau tra loi cu the. Vi moi mot cong ty co quy mo rieng va kinh doanh cac san pham va dich vu khac nhau. Do do ho cung co nhung doi hoi khac nhau doi voi nguon nhan luc cua cong ty minh. Moi ban hay tham khao bo phan Tu van Nhan su (HR Consultancy) cua Navigos Group de co them su tu van cu the.

* Toi muon hoi la de tham gia vao cuoc sat sat nay thi cac cong ty can nhung dieu kien gi? Loi ich? (Nguyen Thanh Ngoc Anh, 28 tuoi, Nu, Hoang Hoa Tham, Tan Binh, Truong Phong Nhan Su)

- Nguyen Thi Hai Ha - Truong phong Marketing Navigos Group: De tham gia vao cuoc khao sat nay, cac cong ty can co it nhat hai nam hoat dong va tai thoi diem dang ky chuong trinh, co it nhat 30 nhan vien dang lam viec full time tai cong ty. De hieu ro them ve nhung dieu kien va loi ich, xin moi ghe tham trang web ve cuoc khao sat chuong trinh www.vietnambestemployers.com .

* Cuoc thi nay co mo rong ra cho cac co quan hanh chinh Nha Nuoc hay khong? Vi du nhu Phong Cong chung Nha Nuoc, So VHTT, Phong Xuc tien Thuong mai... Vi cho den hien nay, van con tinh trang rat nhieu nguoi dan hoac doanh nghiep than phien ve thai do lam viec cua cac quan chuc nha nuoc rat quan lieu. Cung nhu co rat nhieu cong chuc gioi, nhung phai chiu suc ep, thoi lam viec cua mot nguoi sep "quan quyen" thi ho cam thay chan nan, khong phat huy duoc het kha nang. (Hung, 35 tuoi, Nam, Q.BT, GD)

- Ong Huynh Ngoc Chenh - Thu ky toa soan TNO: Doi tuong hang dau cua cuoc khao sat nay la cac doanh nghiep, do vay cac co quan cong quyen khong nam trong pham vi khao sat nay. Nhung bieu hien ma ban da neu se duoc giai quyet tren co so phap lenh cong chuc. Day la mot linh vuc khac rong lon hon lien quan den cac chinh sach duong loi to chuc nhan su cua Nha nuoc ma co le chung ta co the trao doi vao mot dip khac.

TNO
(thuc hien)

Viet Bao
Comment :Tu van ve cac van de lien quan den cuoc khao sat Nha Tuyen dung hang dau Viet Nam
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tu van ve cac van de lien quan den cuoc khao sat Nha Tuyen dung hang dau Viet Nam bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tu van ve cac van de lien quan den cuoc khao sat Nha Tuyen dung hang dau Viet Nam ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tu van ve cac van de lien quan den cuoc khao sat Nha Tuyen dung hang dau Viet Nam ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Consultancy on matters related to the survey "Best Employers in Vietnam"
Vietnam, ACNielsen Vietnam, Employers, Nguyen Tien Vuong, Navigos Group, Youth, the user employers, market research, work environment, HR managers, companies, company, relating to, the employee survey, Nguyen
To answer these questions by companies and staff related to the Employers Survey in Vietnam (Vietnam Best Employers), in collaboration with TNO Navigos Group and ACNielsen company held a web chat at 10 am this morning ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tư vấn về các vấn đề liên quan đến cuộc khảo sát "Nhà Tuyển dụng hàng đầu Việt Nam"

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tư vấn về các vấn đề liên quan đến cuộc khảo sát "Nhà Tuyển dụng hàng đầu Việt Nam" bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tu van ve cac van de lien quan den cuoc khao sat Nha Tuyen dung hang dau Viet Nam

Nhan xet, hay lien he ve tin Tu van ve cac van de lien quan den cuoc khao sat Nha Tuyen dung hang dau Viet Nam co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tu van ve cac van de lien quan den cuoc khao sat Nha Tuyen dung hang dau Viet Nam de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0