Ton vinh 100 doanh nhan Viet Nam tieu bieuToi ngay 12/10, 100 doanh nhan tieu bieu da duoc vinh danh tai Nha hat Lon Ha Noi. Pho Thu tuong Truong Vinh Trong da den du va trao giai trong Le ton vinh doanh nhan Viet Nam duoc Phong Thuong mai va Cong nghiep Viet Nam to chuc lan dau tien.

Phat bieu tai buoi le, Pho Thu tuong Truong Vinh Trong chuc mung cong dong doanh nhan nuoc nha nhan Ngay Doanh nhan Viet Nam 13/10. Pho Thu tuong ghi nhan nhung dong gop cua doi ngu doanh nhan va doanh nghiep trong su nghiep phat trien kinh te va doi moi dat nuoc.

Pho Thu tuong nhan manh, truoc giai doan moi cua phat trien va hoi nhap, cac doanh nhan va doanh nghiep can phai phat trien nhanh hon ca ve so luong va chat luong, doan ket de phat huy suc manh, nang cao suc canh tranh. Dong thoi voi viec san xuat kinh te, tang cuong kha nang canh tranh, cac doanh nghiep phai biet tiet kiem, chong lang phi,...

Ton vinh 100 doanh nhan Viet Nam tieu bieu
Day la lan dau tien Giai thuong Doanh nhan tieu bieu duoc to chuc va se duoc duy tri hang nam. Anh HQ

Giai thuong “Doanh nhan tieu bieu” nham ton vinh doanh nghiep, doanh nhan, nang cao tinh than kinh doanh, xay dung va phat trien doanh nghiep ben vung; ho tro doanh nghiep nang cao hinh anh, thuong hieu trong qua trinh hoi nhap; day manh cac hoat dong xuc tien thuong mai, dau tu cua cong dong doanh nghiep.

Hoi dong binh xet va trao giai thuong doanh nhan Viet Nam tieu bieu 2006 da xem xet danh sach 586 doanh nhan do cac dia phuong, bo, nganh, co quan Trung uong, tap doan, tong cong ty va hiep hoi gioi thieu.

100 doanh dan Viet Nam tieu bieu 2006 gom co:

Nguyen Ngoc Bao, TGD cong ty dich vu viet Ha; Ngo Van Bang Giam doc cong ty duoc pham mien Bac, Ha Noi; Tran cong Vien CTHDQT, tong giam doc cong ty co phan thiet bi Buu Dien, Ha Noi.

Pham Cong Dinh, CTHDQT, Tong Giam doc tap doan cong nghiep tau thuy Viet Nam; Nguyen Thi Kim Chi, chu nhiem hop tac xa Kim Chi, An Giang; Nguyen Thi Chinh, GD co phan kim khi Hai Duong; Nguyen Quang Cuong, GD xi nghiep kim khi Quang Trung, Ninh Binh; Nguyen Tien Dan, (GD); Pham Anh Dung TGD, tong cong ty co khi Giao Thong Van Tai Sai Gon-TP-HCM; Nguyen Duy Nien chu tich hoi dong quan tri, TGD cong ty co phan may Hung Yen, tinh Hung Yen; Tran Ba Duyen, chu tich TGD cong ty trach nhiem huu han, oto Tien Hai Dong Nai; Bui Tien Dat GD cong ty nha nuoc mot thanh vien, Co Dien Tran Phu Ha Noi; Nguyen Manh Dat TGD, cong ty Dong Bac, Quang Ninh;

Ton vinh 100 doanh nhan Viet Nam tieu bieu
Pho Thu tuong Truong Vinh Trong da chuc mung cong dong doanh nhan nuoc nha nhan Ngay Doanh nhan Viet Nam 13/10. Anh HQ

Nguyen Van De, chu nhiem hop tac xa Vat Luc tinh Thanh Hoa; Nguyen An Tiem, TGD tong cong ty xuat nhap khau Binh Dinh, Pham Dinh Doan,TGD tong cong ty Vu Thanh, Ha Noi; Nguyen Van Dong, TGD, cong ty trach nhiem huu han xay lap Rang Dong; Tran Le Dong,TGD lien doanh dau khi Viet So tinh Bo Ria Vung Tau; Nguyen Huu Tam, TGD cong ty du lich Huong Giang, Thua Thien Hue; Doan Nguyen Duc CTHDQT cong ty co phan Hoang Anh Gia Lai, tinh Gia Lai; Qoach Van Duc, CTHDQT cong ty trach nhiem mot thanh vien Tin Nghia, tinh Dong Nai; Tran Vinh Duc,CTHDQT,TGD, tong cong ty trach nhiem Bao Minh, TP.HCM, Vu Duc Giang, TGD, tong cong ty co phan may Phuong Dong TP.HCM, Tran Dinh Hai GD cong ty trach nhiem huu hang Thuong Hai, tinh Lai Chau; Tran Thien Hai,CTHDQT, GD cong ty co phan Minh Hai, tinh Bac Luu;

Ngo Tat Hong, CTHDQT kiem tong giam doc cong ty suat nhap khau An Giang, tinh An Giang; Vu Xuan Hien, CTHDQT, TGD cong ty co phan HaBaCo, Hai Phong; Nguyen Phuc Hiep, CTHDQT tong GD, cong ty dau tu xay dung Xuat nhap khau Viet Nam; Vo Minh Hoai, GD cong ty trach nhiem Truong Thinh; Le Van Hoi, CTHDQT tong GD cong ty Duoc pham Tra Vinh; Nguyen Xuan Hoang, CTHDQT, tong cong ty Khach Viet, Khanh Hoa; Pham Hung, TGD, tong Cong ty lap may Viet Nam; Nguyen Van Hong, CTHDQT, tong Giam doc, cong ty Cong nghiep Binh Duong; Kho Mat Dup, GD cong ty TNHH, Lam Dong; ba Dulunghui, TGD cong ty trach nhiem VNI; Phan Thanh Huy GD cong ty xuat nhap khau Dac Lac; Sangkhana; Chuong Thi Kiem , TGD cong ty trach nhiem huu han Day Cap Dien TP.HCM; Hoang Trong Khanh TGD khu cong nghiep TP.HCM; Vu Ngoc Hieu; Nguyen Van Xa; Colotti, TGD cong TNHH nha va thep thien te; Chuong My Hoa; Huynh Kim Lap, CTHHDQT, cong ty Xay lap tinh Quang Ngai; Mai Kieu Lien, cong ty co phan sua Viet Nam; Le Duy Linh, CTTNHH, Tien Tai, Binh Dinh; Than Duc Nam, GD, TCT Xay dung cong trinh Giao thong 5 Da Nang;

Luu Chang Y, TGD cong ty Xi Mang Chi Phong, Hai Phong; Bui Ngoc Lan, GD giao nhan ngoai thuong TP.HCM; Lieu Van Lo, GD cong TTM Kien Gian, tinh Kien Giang; Tran Manh Luu GD, CT.TNHH Truong Thanh, tinh Nam Dinh; Bui Minh Luc, TGD.TCT Hoa Binh Minh, tinh Yen Bai; Ho Quoc Luc, CTHDQT, kiem TGD cong ty co phan Xa Xa, tinh Soc Trang; Ly Ngoc Minh, TGD cong ty Minh Long I, tinh Binh Duong; NoBonico, TGD cong ty TOYOTA Viet Nam; Tran Trong Mung, TGD cong ty Gang thep Thai Nguyen; Nguyen Xuan Nam GD cong ty TN Hai Duong, tinh Khanh Hoa; Pham thi Viet Nga, GD cong ty co phan Duoc Phong Giang; Nguyen Thi Nghia CTHDQT hop tac xa TP.HCM; Nguyen Dang Nghiem, GD Quan Chung Hai Quan, TP.HCM; Nguyen Thanh Nhan GD cong ty Quoc Te Ha Noi; Nguyen Dang Ngoc, GD Xay dung va xay lap TP.HCM; BuJixi tong GD cong ty hoa chat Viet Nam; Tran Thi Thu Phong; CTHDQT, TCT cong ty duoc pham, tinh Tien Giang;

Ton vinh 100 doanh nhan Viet Nam tieu bieu
Giai thuong “Doanh nhan tieu bieu” nham ton vinh doanh nghiep, doanh nhan nang cao tinh than kinh doanh, xay dung va phat trien doanh nghiep ben vung.Anh HQ

Hoang Long Quang, TGD, TCT ha tang do thi Ha Noi; Le Van Quang, CTHDQT, TGD, co phan Thuy San Minh Phu tinh Ca Mau; Tran Van Sen, CTHDQT, TGD cong ty Huong Sen, tinh Thai Binh; Nguyen Thai Vinh, chu tich hoi, tong cong ty thuoc la Viet Nam; Nguyen Van Son cong ty Son Hai, tinh Ha Giang; Lijisun; Pham Van si, CTHDQT, GD cong ty co phan Giao Thong, tinh Dien Bien; Dang Thanh Tam, GD cong ty co phan Tan Tang TP.HCM; Ha Thi Thu Thanh, CTHDQT, GD cong ty kiem toan Viet Nam; Vu Thi Thanh, GD cong nghiep van tai Phu Yen; Tran Kim Thanh TGD, CT co phan TP.HCM; Pham Minh Thao, GD, cong ty Than tinh QN; Vo Quoc Thang, CTHDQT, cong ty dong Tan, TP.HCM.

Nguyen Thu Thuy, GD, CT Cao su Quang Tri; Phan Thinh, CTHDQT, TGD cong ty Duoc Y te TP.DN; Le Duc Thong, GD cong ty mot thanh Vien suat nhap khau 2/9 Dac Lac; Nguyen Thi Ngoc Thu, GD, cong ty xang dau Tien Giang; Vu Ngoc Thuan, GD cong ty TNHH may Dong Tien Dong Nai; Nguyen Tat Thuan, CTHDQT, GD cong ty Dau tu va san xuat Thai Binh, tinh Binh Duong; Chu Thi Thu, CTHDQT, cong ty Phat trien khu cong nghiep Bien Hoa, Dong Nai; Phan Thi Thuong GD Z111 Cong nghiep QP thanh pho, Thanh Hoa

Nguyen Van Diem, TGD.CT Van Tai Bien Viet Nam; Dang Thi To Giam CT San suat kinh doanh tong hop Dong A, tinh Ben Tre, Doan Van Trang GD tu nhan Duyen Hai, tinh Binh Dinh; Tong Anh Tuan mot thanh vien cong ty suat nhap khau Phuc Tien, Da Nang; Nguyen Anh Tuan GD cong ty Cao Su ConTum, tinh ConTum; Le Dinh Tu, CTHDQT cong ty hop tac kinh te quan khu 7, Nghe An; Bui Van Viet; Nguyen The Vinh Giam doc cong ty TNHH, Thai Rup Vinh Phuc; Nguyen Ngoc Vinh TGD cong ty thep TPHCM; Trinh Van Vinh, CTHDQT, TGD cong ty trach nhiem mot thanh vien, Tay Ninh; Dinh Van Vui, CTHDQT, TGD Cong ty my nghe TP.HCM, Trong Tuan Hung. Nguoi thu 100 la ong Hoang anh Xuan.

Duc Thanh - Xuan Thang

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Lỗ hơn 1.000 tỷ đồng, Petrolimex lý giải do “khách quan”

Đại diện Petrolimex cho biết nguyên nhân lỗ của tập đoàn là do giá xăng dầu thế giới giảm liên tục, công thức tính giá cơ sở của Nghị định 83; chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và trích lập dự phòng đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết theo quy định hiện hành.

Bức tranh kinh tế 2015 sáng lên rất nhiều

Tình hình kinh tế năm 2015 rõ rệt hơn nhiều so với cách đây 1 năm. Năm 2013 mà dự đoán cho năm 2014 mù mờ lắm, nhưng bây giờ ngồi đây nghĩ năm 2015 nó sáng lên rất nhiều.

CPI tháng Tết Nguyên đán giảm 0,05%

Không những không tăng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2015 thậm chí còn giảm so với tháng trước. Việc giảm giá xăng dầu là một trong những nguyên nhân chính khiến CPI tháng Tết Nguyên đán không có diễn biến như thông lệ.

Quản lý, điều hành giá cần sự đồng thuận và giám sát của công luận

Năm 2015, một trong những giải pháp điều hành quan trọng của Chính phủ là tiếp tục thực hiện cơ chế giá thị trường đối với các mặt hàng năng lượng (điện, than, xăng dầu) và dịch vụ công thiết yếu (y tế, giáo dục...) theo lộ trình và mức độ phù hợp, phối hợp đồng bộ với các chính sách liên quan bảo đảm yêu cầu kiểm soát lạm phát. Ðồng thời, cần sự vào cuộc thật sự của nhiều cấp, ngành, nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) bảo đảm sát với thực tế thị trường, doanh nghiệp (DN) và người tiêu dùng nhất.

Tìm hiểu: Truong Vinh Trong, Binh Duong, Binh Dinh, An Giang, Anh HQ, Phong Thuong mai va Cong nghiep Viet Nam, cong ty trach nhiem huu han, Nha Hat Lon Ha Noi, cong ty co phan, giam doc cong ty, tong cong ty, pho thu tuong, mot thanh vien, tong giam doc, doanh nhan, Nguyen

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tôn vinh 100 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tôn vinh 100 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ton vinh 100 doanh nhan Viet Nam tieu bieu

Nhan xet, hay lien he ve tin Ton vinh 100 doanh nhan Viet Nam tieu bieu co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ton vinh 100 doanh nhan Viet Nam tieu bieu de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Kinh nghiem trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Kinh nghiem
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0