Thi truong nha dat dang thanh locThi truong nha dat dang buoc vao giai doan thanh loc

Trong thoi diem thi truong bat dong san dang co su sut giam o ca ba phuong dien la gia ca, giao dich va nguon von thi su thanh loc nha dau tu cung dang bat dau.

Hien tai, khi nhieu doanh nghiep dang lam vao hoan canh kho khan, tham chi tren bo vuc pha san thi nhieu doanh nghiep khac van tiep tuc trien khai nhung du an con dang do trong tinh trang "lieu com gap mam".

Su thanh loc cua thi truong

Nhieu doanh nghiep cho rang, thi truong dang bat dau thanh loc dan "nguoi choi" va da xuat hien nguy co pha san cao doi voi nhung doanh nghiep nho, von mong. Trong khi do, nhung doanh nghiep co nhung nguon huy dong von tot, co kinh nghiem thuong truong se ton tai.

Ong Nguyen Tran Nam, Thu truong Bo Xay dung cho rang, san choi bat dong san hien nay khong con la cua chung tat ca moi nguoi nhu thoi diem truoc ma chi danh cho nhung doanh nghiep von doi dao va chiu giam lai. Ong Nam cung khang dinh, mac du cac doanh nghiep bat dong san dang gap kho khan trong thoi diem nay nhung xet ve ban chat, cac du an hien nay dang trien khai chi khien doanh nghiep huong lai thap hon truoc. Theo ong Nam thi mat bang chung gia nha dat dang giam xuong 20% nhung do van chua phai la gia goc.

Nhieu doanh nghiep bat dong san khang dinh, thi truong dang sut giam nhung dieu do khong co nghia la cac doanh nghiep nay da bi lo nang. Vao thoi diem hoang kim cuoi nam 2007, dau nam 2008, loi nhuan bat dong san tai nhieu du an len toi 300-400%. Vi vay, gia nha dat hien nay co giam xuong cung chua the cham den gia goc.

Hon nua, thi truong nha dat chua o muc bao hoa, nhu cau nha o, dac biet la nha o muc gia trung binh luon rat cao. Thi truong nha dat tiem nang con rat lon, giai doan tram lang hien nay chu yeu do niem tin cua nha dau tu dang bi lung lay.

Lam phat tang khien dong von bo vao thi truong bat dong san thoi diem nay cao nhung hieu qua su dung thap. Ong Nguyen Truong Tien, Pho tong giam doc Tong cong ty Xay dung Ha Noi cho biet, hien nay co nhieu doanh nghiep phai ngung san xuat do qua kho khan ve von hoac van tiep tuc trien khai du an trong tinh the het suc kho khan. Thieu hut von la trang thai chung cua toan thi truong bat dong san hien nay.

Thuc te, doanh nghiep thieu von vi ngan hang siet nguon cung phai ban du bot du an cho chu dau tu khac. Gioi dau co con trong tinh trang nguy cap hon khi thi truong sut giam va nguoi dan dang co tam ly ngung mua de nghe ngong thi truong, buoc phai ban voi quyen mua du an de tra no.

Anh Minh, chu nhan cua nhieu lo dat nam rai rac tu Ha Noi den Hai Duong cho biet, may ngay nay anh phai chay don chay dao lo ban mot manh dat 100m2 tai Hai Duong de lo so no chung khoan va de co tien tiep tuc theo duoi mot manh dat khac cung dang nam e am tai khu Van Quan (Ha Tay). Theo anh Minh thi bao nhieu loi nhuan thu duoc tu con sot dat dau nam 2008 hau nhu bu dap het cho lan thua lo nay.

Ong Tien cho rang, thi truong bat dong san tut doc da tac dong khong nho den tam ly cua nguoi mua. Da so khach hang khong con man ma lam voi viec dau tu vao dia oc de kiem loi nhu truoc day.

Ong Nguyen Anh Tuan, Pho giam doc Trung tam giao dich Bat dong san Ha Noi cho biet, thi truong nha dat dang rat hiu hat, gia nha dat hien nay da giam trung binh 20%, cac giao dich ve nha dat hau nhu khong dien ra. Cac khu dat vang vao thoi diem dau nam 2008 nhu Van Quan-Yen Phuc, Van Phu, Van Khe, Mo Lao, An Khanh, Trung Hoa-Nhan Chinh, My Dinh hau het nguoi dau tu chi den hoi han tham do, khong he co y dinh xuong gia that.

Hien tai, nhieu doanh nghiep cung da dinh hoan lai nhieu du an de giam bot ap luc ve nguon von va moi chi phi tang cao o dau vao.

Bo Xay dung, co quan chu quan cua hang chuc doanh nghiep xay dung lon cho biet, tinh hinh cang thang ve tin dung hien nay da anh truc tiep den viec thuc hien ke hoach san xuat kinh doanh va dau tu phat trien cua cac doanh nghiep xay dung thuoc bo. Tien do thuc hien hau het cac cong trinh deu cham, kha nang huy dong von cho cac du an bi anh huong. Cac doanh nghiep deu dieu chinh theo huong giam manh ke hoach san xuat kinh doanh cua nam nay.

Cu the, ke hoach san xuat kinh doanh sau khi dieu chinh la 102.580 ti dong, giam 4.851 ti dong (4,5%) so voi chi tieu da dang ky dau nam. Trong do, gia tri xay lap giam 3.472 ti dong, gia tri san xuat cong nghiep vat lieu xay dung giam 646,75 ti dong, gia tri tu van giam 52,76 ti dong va gia tri san xuat kinh doanh khac giam 679,7 ti dong.

Co don vi san xuat cam chung de tranh bi lo nhu Tong cong ty Song Da. Kho khan ve von, cac doanh nghiep truc thuoc Bo Xay dung da dinh hoan 56 du an, dan tien do 92 du an. Ke hoach dau tu cung bi cat giam 10% so voi chi tieu.

Gang guong qua kho khan

Ong Pham Trung Kien, Tong giam doc Cong ty co phan Bat dong san Lilama Land cho biet, tuy cac ngan hang co kiem soat chat che hon khi do von vao cac du an bat dong san nhung thuc te cac ngan hang van tiep tuc dau tu vao nhung du an co hieu qua.

"Cac ngan hang van to y muon dau tu vao cac du an cua Lilama Land, neu nhu chung toi chung minh duoc su hieu qua cua du an", ong Kien noi. Tuy nhien, ong Kien cung thua nhan, neu trong vong mot nam nua nhung du an trien khai tu nguon von vay ngan hang khong duoc giai phong thi nguy co that bai la rat lon.

Con mot dai dien cua Tong cong ty Dau tu phat trien Nha va Do thi (HUD) cho biet, hien nay doanh nghiep nay van tiep tuc lo cac thu tuc cho nhieu du an se duoc trien khai trong thoi gian sap toi. Nhung doanh nghiep luon mang nang tam ly phai thuc day tien do du an nham tranh rui ro khi thi truong co nhung dien bien am dam hon trong thoi gian toi.

Mot so chuyen gia danh gia, nhieu doanh nghiep lam vao tinh trang thieu von hien nay la do viec dau tu dan trai. Viec cac doanh nghiep dau tu tay ngang, khong co nhieu kinh nghiem ve linh vuc ma lai cung mot luc dau tu vao nhieu linh vuc nhu chung khoan, bat dong san da keo theo tinh trang nang luc va tiem luc cua doanh nghiep giam sut khi hai thi truong nay dong loat bi bien dong.

Theo mot so nha dau tu, de vuot qua giai doan kho khan nay ho can phai co nhung giai phap thuc su nang dong va cu the. Tuy nhien, nhu loi ong Tien thuoc Tong cong ty Xay dung Ha Noi thi hien tai, ngay ca viec xay dung bang gia va phat gia ban san pham nha dat trong thoi diem hien nay cung het suc kho khan. Do do, nha dau tu hau nhu mang tam ly nghe ngong cho doi.

Theo ong Tien, cach day gan mot nam cac doanh nghiep giu dat, giu tien dau tu du an duoi bat ky hinh thuc nao thi hien nay lai tim moi cach moi goi cac doi tac khac cung tham gia vi khat von. Xu huong hien nay, doanh nghiep ban du an rut von ve hoac lien ket voi cac doi tac nuoc ngoai, moi cong ty bao hiem, cac quy dau tu bat dong san.

Theo ong Tien, lien ket voi cac nha dau tu nuoc ngoai den tu Han Quoc, Singapore, Malaysia la lua chon so mot khi duoc ho cho vay von voi lai suat uu dai. "Day la mot kieu hop tac song phang giua mot ben co kinh nghiem xay dung nhung dang khat von va mot ben co von nhung con ngai ngan truoc chinh sach ve dat dai con roi ram hien nay", ong Tien noi.

Mot dai dien cua Tong cong ty co phan Xuat nhap khau va Xay dung Viet Nam (Vinaconex) cho biet, mot so doanh nghiep hien nay van co the song khoe khi ho ap dung khoa hoc ky thuat de ha gia thanh xay dung xuong muc thap nhat co the trong khi van dam bao duoc chat luong cong trinh. Chang han, trung binh mot met vuong nha o hien nay gia thanh xay dung vao khoang 6 trieu dong, khi ap dung ky thuat co the ha gia thanh xuong 4 trieu dong. Ngoai ra, co nhieu cach thuc khac de doanh nghiep han che duoc chi phi xay dung nhu tang dien tich su dung, giam thieu dien tich chung, su dung nhung loai vat lieu xay dung moi de giam trong luong ngoi nha. Duong nhien chi phi se giam duoc 20%, dai dien nay cho biet.

Con ong Dang Tien Phong, Pho tong giam doc Tong cong ty Xay dung Song Hong cho biet, trong hang chuc du an da duoc len ke hoach dau tu, doanh nghiep chon ra nhung du an co hieu qua va co kha nang sinh loi cao de dau tu truoc, nhung du con lai da duoc gian dau tu de nghe ngong dong thai cua thi truong. Hon nua, nhung du an trien khai truoc chi nham vao doi tuong khach hang cu the va co kha nang thanh toan ngay. "Khong nha dau tu nao dam "danh bac" vao thoi diem cac kenh huy dong von deu kho khan, nguoi dan dang hoang mang, doi mat voi su truot gia ", ong Phong noi.

Tong cong ty Song Hong cung dang du dinh phat hanh trai phieu doi voi cac du an nha o nham huy dong von. Ong Phong cung cho rang, khong loai tru truong hop co nhung chu dau tu dang rat kho khan nhung buoc phai trien khai du an khi da trot huy dong von tu khach hang thong qua cac chu dau tu thu phat.

(theo Thoi bao kinh te Sai gon)

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Bức tranh kinh tế 2015 sáng lên rất nhiều

Tình hình kinh tế năm 2015 rõ rệt hơn nhiều so với cách đây 1 năm. Năm 2013 mà dự đoán cho năm 2014 mù mờ lắm, nhưng bây giờ ngồi đây nghĩ năm 2015 nó sáng lên rất nhiều.

CPI tháng Tết Nguyên đán giảm 0,05%

Không những không tăng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2015 thậm chí còn giảm so với tháng trước. Việc giảm giá xăng dầu là một trong những nguyên nhân chính khiến CPI tháng Tết Nguyên đán không có diễn biến như thông lệ.

Quản lý, điều hành giá cần sự đồng thuận và giám sát của công luận

Năm 2015, một trong những giải pháp điều hành quan trọng của Chính phủ là tiếp tục thực hiện cơ chế giá thị trường đối với các mặt hàng năng lượng (điện, than, xăng dầu) và dịch vụ công thiết yếu (y tế, giáo dục...) theo lộ trình và mức độ phù hợp, phối hợp đồng bộ với các chính sách liên quan bảo đảm yêu cầu kiểm soát lạm phát. Ðồng thời, cần sự vào cuộc thật sự của nhiều cấp, ngành, nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) bảo đảm sát với thực tế thị trường, doanh nghiệp (DN) và người tiêu dùng nhất.

Nhiều ngân hàng khó đủ “sức khỏe” để lên… sàn

Các NHTM phải khẩn trương lên kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong năm 2015. Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Đề án 254, Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015 và cũng là văn bản riêng vừa được NHNN phê duyệt. Tuy nhiên, 20 NHTM còn lại đồng loạt lên sàn 2015 hay không? Câu hỏi còn… bỏ ngỏ.

Tìm hiểu: Ha Noi, Bo Xay, thi truong bat dong san, ke hoach san xuat, cong ty xay dung, nha dau tu, tong cong ty, nhung du an, huy dong von, doanh nghiep, nha dat, hien nay, kho khan, thoi diem, trien khai, dong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thị trường nhà đất đang "thanh lọc"

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thị trường nhà đất đang "thanh lọc" bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thi truong nha dat dang thanh loc

Nhan xet, hay lien he ve tin Thi truong nha dat dang thanh loc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thi truong nha dat dang thanh loc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Thi truong trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Thi truong
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0