Thi truong chung khoan Truc loi nho thong tin noi gian
Gia vang | Ty gia | Gia dien | Gia xang

Thi truong chung khoan Truc loi nho thong tin noi gian

Tags: Uy ban Chung khoan Nha nuoc, thi truong chung khoan, cong ty chung khoan, dau tu tai chinh, nha dau tu, cac cong ty, phien giao dich, gia co phieu, thong tin, cong bo, noi gian, co the, doanh nghiep, phat hanh, VN
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>>> VN - Index co ky luc moi
>> 15-1: TTCK voi buoc nhay ky luc 32,36 diem
>> Co thao tung tren thi truong chung khoan?
>> “Choi” chung khoan chu?
>> Chi so chung khoan VN ngap nghe 1.000 diem: Mung hay lo?

Thi truong chung khoan Truc loi nho thong tin noi gian
Thi truong chung khoan VN hap dan dong dao nguoi dan thuong, ke ca cac ba noi tro (anh chup tai san giao dich Cong ty co phan Chung khoan Sai Gon - SSI) - Anh: Thanh Dam

TS - “Quan sat nhieu phien giao dich, nguoi ta khong hieu tai sao mot vai loai co phieu tu nhien duoc mua nhieu, roi sau do gia tang do thong tin tot...” - Hiep hoi Cac nha dau tu tai chinh VN (Vafi) cho biet nhu tren.

Vafi cho rang hien tuong giao dich noi gian ngay cang phat trien tai thi truong chung khoan VN. Dieu nay gay thiet hai cho dong dao nha dau tu ca nhan, nhung nha dau tu khong quen biet.

Xung quanh van de nay, TS da ghi nhan y kien cua cac cong ty chung khoan.

Hiep hoi Cac nha dau tu tai chinh (VAFI) vua co van ban kien nghi Bo Tai chinh ve viec thay doi cach thuc cung cap, cong bo thong tin... de tranh tinh trang ro ri thong tin, dan den dau co co phieu va cac giao dich noi gian tren thi truong chung khoan. Trao doi voi TS, tong thu ky VAFI Nguyen Hoang Hai cho biet:

- Viec ro ri thong tin dan den cac giao dich noi gian, dau co la dieu rat de xay ra tai cac trung tam giao dich chung khoan (TTGDCK) VN voi cach cong bo thong tin hien nay. Boi theo qui dinh thi cac cong ty niem yet phai chuyen cac tai lieu, thong tin ve DN minh den TTGDCK de cac trung tam cong bo. Khoang thoi gian tu luc thong tin gui ve cho den luc duoc TTGDCK cong bo co khi keo dai den 4-5 ngay. Voi quang thoi gian nhu vay, nhung nguoi nam duoc cac thong tin nay hoan toan co the dat nhung lenh mua, ban co phieu.. de kiem loi nho biet truoc thong tin so voi cac nha dau tu khac. Thuc chat, day chinh la giao dich noi gian.

Trong khi do, neu cho phep cac cong ty niem yet cong bo cong khai cac thong tin cua doanh nghiep (DN) minh tren cac phuong tien thong tin dai chung, tren cac website cong cong dong thoi voi viec chuyen thong tin ve TTGDCK thi viec nay hoan toan co the khac phuc duoc.

Giao dich noi gian la khi mot to chuc hay ca nhan mua ban chung khoan biet duoc thong tin noi bo (xau hoac tot) ve doanh nghiep phat hanh co the anh huong den gia chung khoan trong khi thong tin nay chua duoc cong bo rong rai ra cong chung.

+ Nhung co y kien cho rang se co nhung thong tin nhay cam ma TTGDCK can co cach thuc xu ly thich hop truoc khi cong bo de dam bao cho thi truong on dinh, thua ong?

- Toi nghi rang neu nhu vay thi cac TTGDCK can qui dinh ro, cu the ve nhung thong tin thuoc dang nao la nhay cam va phai chuyen ve TTGDCK xu ly truoc khi cong bo. Con nhung cai nhu bao cao tai chinh, bao cao tinh hinh san xuat kinh doanh dinh ky... thi khong co ly do gi de coi do la nhay cam. Noi that, chinh viec qui dinh tat ca thong tin deu phai ve qua dau moi nay da nay sinh co che “xin - cho” ve thong tin, tu nhien TTGDCK lai co them nhung “quyen” moi trong tay. Vi du nhu viec co duoc truoc nhung thong tin ve ti suat loi nhuan cao cua mot cong ty co the khien nhung nguoi nay loi dung de “gom” khoi luong lon co phieu, cho den khi cong bo thong tin, gia co phieu tang ho ban ra thu chenh lech gia. Hay nhu voi nhung cong ty bi lo, nguoi co thong tin hoan toan co the quyet dinh ban som so co phieu ma minh nam giu de tranh thiet hai.

Cho nen yeu cau ve cong khai, minh bach viec cung cap thong tin ve cac cong ty niem yet, dang ky giao dich se lam cho thi truong lanh manh hon.

+ Trong thoi gian qua da co truong hop nao la giao dich noi gian do ro ri thong tin?

- Ro ri thong tin thi da co nhieu. Va pho bien nhat la cac thong tin lien quan den dau gia co phieu cua cac cong ty. Nhung nguoi nam duoc cu the, chi tiet ve tong “cau” co phieu cua thi truong, cac ca nhan to chuc nao tham gia dau gia se tinh toan duoc hop ly muc gia ma minh bo thau, qua do chiem loi the so voi cac nha dau tu khac khong co thong tin. Da co nhung truong hop ma tu truoc phien dau gia vai hom da co nhung thong tin du bao tuong doi chinh xac muc gia co phieu se duoc dau gia. Va cung co nhung truong hop dau gia xong roi thi lai co nguoi lien he voi minh ngay de hoi mua lai so co phieu minh vua dau gia duoc. Nhung cai day neu khong co thong tin tu nhung “kenh” khac thi kho co the lam duoc.

+ Nhung dieu nay co lien quan gi den kien nghi ve viec nhanh chong chuyen doi cac TTGDCK sang hoat dong theo mo hinh cong ty co phan, thua ong?

- Neu hoat dong theo mo hinh cong ty co phan, cac giam doc TTGDCK se phai chiu trach nhiem ve hoat dong cua trung tam, tinh hinh kinh doanh va loi nhuan cua TTGDCK. Ap luc do se rat lon, doi hoi cac TTGDCK muon lam an co hieu qua phai quan ly chat che, xay dung uy tin va thuong hieu cua minh, dam bao vai tro co quan giam sat thi truong mot cach nghiem ngat va cong bang nham tao san choi lanh manh cho cac ben tham gia TTCK.

Chinh vi vay, theo thong le quoc te thi So Giao dich chung khoan la mo hinh tu chu va tu chiu trach nhiem, uy ban Chung khoan nha nuoc chi la co quan giam sat. Con o VN hien nay, cac TTGDCK dang la nhung don vi hanh chinh su nghiep ma chu quan chinh la Uy ban Chung khoan nha nuoc. Vua giu vai tro giam sat, vua giu vai tro chu quan, Uy ban Chung khoan nha nuoc se khien cac TTGDCK khong the hoat dong theo cach thuc chuyen nghiep va doc lap duoc. Ro ri thong tin, giao dich noi gian la mot trong nhung van de co the de thay nhat.

NHAT LINH

+ Ong To Hai (giam doc Cong ty chung khoan Bao Viet, chi nhanh TP.HCM): Can xu phat that nang

Toi cho rang hien tuong kinh doanh noi gian tai TTGDCK VN chac chan la co xay ra. De han che hien tuong nay, theo toi, phai dua ra nhung khung hinh phat that nang, chang han nhu cam co thoi han hay cam vinh vien doi voi nhung truong hop vi pham.

+ Ong Phan Huu The (pho phong moi gioi Cong ty Chung khoan TP.HCM): Tranh de du luan nghi ngo

Toi cho rang doanh nghiep phat hanh giu quyen cong bo thong tin la hop ly hon. TTGDCK chi nen dong vai tro xac nhan thong tin do da duoc cong bo va tinh xac thuc cua no. Khi da co su xac nhan cua TTGDCK, nha dau tu se an tam ve do tin cay cua thong tin do. Hon nua, tranh truong hop thong tin duoc dua sang TTGDCK truoc se tao cho du luan nghi ngo ve chuyen kinh doanh noi gian.

+ Ong Nguyen Ho Nam (giam doc Cong ty chung khoan Ngan hang Sai Gon Thuong Tin): Can co co che giam sat chat che

Qua that, neu tap trung thong tin qua TTGDCK truoc ma thong tin nay duoc quan ly khong tot, mot so nguoi co thong tin noi gian se truc loi tren thi truong. Tuy nhien, toi van cho rang nen de TTGDCK giu quyen cong bo thong tin, vi day la nguoi bao chung chat luong, tinh xac thuc cua thong tin do. Neu de cho doanh nghiep phat hanh tu cong bo thong tin, nguon thong tin khong tap trung ve mot dau moi, rat de xay ra hien tuong thong tin gia mao, thieu chinh xac, gay kho khan cho nha dau tu. Tat nhien, de han che kha nang thong tin bi “ro ri” khi dua sang TTGDCK, can co mot co che giam sat that chat che, co cac bien phap che tai ro rang va nghiem minh.

+ Giam doc mot cong ty chung khoan (xin giau ten): De DN cong bo thong tin la hop ly

Hau het nhung nguoi trong gioi chung khoan deu biet ve hien tuong nay (thong tin noi gian). Toi dong y voi nhan dinh cua Vafi rang co che cong bo thong tin hien nay (nghia la thong tin bat buoc phai qua TTGDCK truoc) la ke ho dan den hien tuong kinh doanh noi gian. Toi ngac nhien khi co mot so y kien cho rang thong tin phat ra tu TTGDCK moi dang tin cay, con cac doanh nghiep phat hanh co phieu lai khong dang tin cay. Tru nhung thong tin don thoi, con nhung thong tin chinh thuc do lanh dao doanh nghiep phat hanh dua ra, co day du chu ky va con dau, tuc la co “toc” de nam va xu ly. Con thong tin dua qua TTGDCK, hang tram nhan vien, chua ke nguoi than va ban be cua nhung nhan vien nay, neu thong tin duoc “xi” ra tu cac nhan vien, ai chiu trach nhiem? Ma trong kinh doanh chung khoan, neu ai biet thong tin truoc mot ngay la co the thu duoc nhieu quyen loi. De cho doanh nghiep phat hanh cong bo thong tin la hop ly.

HAI DANG

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Petrolimex lãi gần 300 đồng/lít xăng trong quý 1-2016

Tuy giảm doanh thu đến 30,8% so với doanh thu bình quân quý 1 năm trước nhưng lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn xăng dầu (Petrolimex) vẫn đạt 1.371 tỉ đồng, trong đó riêng lợi nhuận của lĩnh vực xăng dầu chiếm tới 47,9% tổng lợi nhuận hợp nhất.

Tìm hiểu: Uy ban Chung khoan Nha nuoc, thi truong chung khoan, cong ty chung khoan, dau tu tai chinh, nha dau tu, cac cong ty, phien giao dich, gia co phieu, thong tin, cong bo, noi gian, co the, doanh nghiep, phat hanh, VN

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thị trường chứng khoán: Trục lợi nhờ thông tin “nội gián”?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thị trường chứng khoán: Trục lợi nhờ thông tin “nội gián”? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thi truong chung khoan Truc loi nho thong tin noi gian

Nhan xet, hay lien he ve tin Thi truong chung khoan Truc loi nho thong tin noi gian co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thi truong chung khoan Truc loi nho thong tin noi gian de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0