TP HCM chuyen GDP ve tinh
Gia vang | Ty gia | Gia dien | Gia xang

TP HCM chuyen GDP ve tinh

Tags: toc do tang truong, gia tri gia tang, cua nen kinh te, su tang truong, dang lo ngai, duoc dua ra, nha dau tu, thanh pho, phat trien, tao ra, khu vuc, co the, linh vuc, GDP, TP.HCM
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>- Toc do tang truong GDP cua TP.HCM chi dat 8,5% trong quy I dang lam cac quan chuc thanh pho phai ban tam. Nhieu cuoc hop da duoc to chuc nham mo xe goc gac cua nhung nguyen nhan lam sut giam toc do tang truong nay, nhung phan lon nhung y kien duoc dua ra deu tu phia cac nha quan ly.

TP HCM chuyen GDP ve tinh

Ong Tran To Tu: "GDP cua TP.HCM bi chia se". Anh: M.Q

TS da co buoi tro chuyen voi chuyen gia kinh te Tran To Tu xung quanh nhung nguyen nhan lam cham su tang truong GDP cua thanh pho. Ong Tu la nha nghien cuu kinh te lau nam cua TP.HCM, tung la chuyen vien kinh te tai Vien Kinh te Thanh pho.

PV: Chac han ong cung biet va quan tam den con so 8,5% tang truong GDP cua thanh pho. Nhung truoc tien ong giai thich GDP thuong duoc tinh toan nhu the nao?

Ong Tran To Tu: Tang truong GDP tuc la gia tri gia tang them cua nen kinh te, hay noi mot cach de hieu tang truong GDP la gia tri moi duoc tao ra trong mot khoang thoi gian xac dinh so voi mot khoang thoi gian truoc do. Theo mot hoc thuyet kinh te, GDP duoc tao ra boi hai yeu to chinh la V va M (GDP = V+M), trong do V va M la nhung gia tri gia tang moi.

Theo ong, GDP tang 8,5% co la buoc thut lui cua nen kinh te TP.HCM?

Truoc tien toi muon de cap den do chinh xac cua nhung con so thong ke, nhat la cac con so 8,5% cua quy I/2004 va 9,5% cua quy I/2003. Neu so lieu nay chinh xac va khong nghi ngo gi ve viec tinh toan, thi 8,5% la con so rat dang lo ngai. Dieu nay con dang lo ngai hon khi tang truong GDP cua TP.HCM chi la GDP danh nghia. Toi muon giai thich them rang, co hai loai GDP: danh nghia va thuc. GDP thuc khi tinh toan nguoi ta loai tru yeu to gia tang cua gia ca (CPI) tuc yeu to lam phat, trong khi GDP danh nghia tinh gop luon ca yeu to nay. Theo so lieu cua Cuc Thong ke TP.HCM, CPI cua thanh pho tang 4,01% trong quy I nam nay, trong khi cung ky nam ngoai chi co 1,03%. Theo ly thuyet CPI tang se khuyen khich DN dau tu san xuat va kich thich gia tang GDP. Thuc te dieu nay da khong xay ra doi voi nen kinh te TP.HCM. Hay noi cach khac, GDP tang 8,5% la do CPI (tang 4,01%) tao nen la chinh, va toc do tang truong nay con thap hon rat nhieu so voi con so duoc bao cao la 8,5% neu tinh GDP thuc.

Ong co cho rang GDP thap la do co tac dong cua AFTA?

Viec tham gia AFTA cua mot nen kinh te anh huong rat lon den GDP. Khi mo cua tu do cho hang hoa nuoc ngoai vao thi hang hoa trong nuoc bi canh tranh va buoc cac DN phai nghi den viec giam dau tu, gia tri moi tao ra se sut giam. Viet Nam chi moi tham gia mot phan chuong trinh vao AFTA do do toi cho rang AFTA khong anh huong hoac anh huong khong dang ke doi voi toc do tang truong GDP cua thanh pho trong thoi gian vua qua. Dieu do chi co the xay ra sau 2005 hoac 2006 khi Viet Nam tham gia hoan toan vao AFTA.

Tai sao ong cho la dang lo ngai khi viec tang hay giam GDP doi voi cac nen kinh te la chuyen binh thuong, cung giong nhu su tang truong cua mot DN?

Dung la nhu vay. GDP tang 8,5% khong co gi bao dong neu xet trong giai doan nhat thoi, nhung xet trong mot qua trinh lau dai thi dang bao dong, vi con so do la dau hieu cua mot xu huong ma co the nhin thay duoc truoc.

Xu huong co the nhin thay duoc truoc? Y ong muon noi....

Suc sang tao, nhan to moi, mo hinh moi va su chuyen dich qua cham chap la nhung yeu to cho mot xu huong thut lui kho tranh khoi cua nen kinh te TP.HCM. Cac nha quan ly thanh pho chon cong nghiep la nganh phat trien chu luc khi dat muc tieu cong nghiep hoa va hien dai hoa. Vi vay, cong nghiep la mot trong nhung linh vuc chinh quyet dinh su tang truong GDP cua ca thanh pho cung voi nganh nong nghiep va dich vu. Tuy nhien, tren thuc te nganh cong nghiep thanh pho lai khong phat trien gi dang ke trong nhung nam qua, va chi tap trung vao nhung nganh nghe truyen thong nhu che bien thu cong, nen gia tri ma no tao ra cho GDP khong du lon.

Ben canh do, nganh cong nghiep thanh pho dang bi chia se boi cac tinh lan can, khi cac khu vuc nay dang hut dau tu tu thanh pho. Su chuyen dich cong nghiep tu thanh pho sang cac tinh xuat phat tu nhung loi the ma thanh pho khong co hoac mat dan di do qua trinh do thi hoa. Toi muon noi den dat dai va lao dong. Dat dai ngay cang tro nen khan hiem va dat do o thanh thi, ca lao dong cung vay. Do do, thay vi chon TP.HCM de trien khai cac du an, cac nha dau tu se chuyen sang cac tinh, noi co gia dat dai va nhan cong re hon. Mot so nha dau tu khac thi di chuyen nha may cua ho tu TP.HCM ra cac tinh lan can de giam bot chi phi dau tu va tranh doi dau voi nhung thu tuc hanh chinh von duoc coi la rao can cua cac nha dau tu. Dieu nay co nghia GDP dang le se duoc tao ra tren dia ban TP.HCM, thi no lai dang duoc gop vao GDP cua Binh Duong, Dong Nai, Long An... Hay noi cach khac, GDP cua thanh pho bi san se boi cac khu vuc lan can. Nganh cong nghiep ngay cang giam ty trong trong GDP thanh pho la xu huong ma chung toi da canh bao cach day 5 nam. Mot gia tri lon cong nghiep bi mat di thi tat nhien GDP se phai giam, trong khi cac linh vuc dich vu va nong nghiep phat trien chua manh de bu dap khoang trong rat lon do.

Cong nghiep muon phat trien, ngoai yeu to dat dai, lao dong va von cung can phai co khoa hoc ky thuat va cong nghe, ma linh vuc nay o TP.HCM chua manh de khang dinh co the tao ra gia tri gia tang lon cho nen kinh te thanh pho. Toi cho rang de giai quyet bai toan GDP, thanh pho phai co cau lai nen kinh te va phai xem dich vu la chu luc chu khong phai la cong nghiep, tuc phai nhanh chong chuyen dich nen kinh te cong nghiep sang dich vu la chinh. Neu dua vao nganh dich vu, linh vuc ma khong thanh pho hay tinh nao co duoc nhung loi the de phat trien bang, TP.HCM se giai quyet bai toan GDP mot cach can co va ben vung hon. Thoi gian qua, chinh quyen thanh pho da chu y phat trien dich vu nhung chua du manh, vi vay chua thuc su thu hut nhieu dau tu de phat trien linh vuc nay.

Ong co the noi ro hon ve linh vuc dich vu ma TP.HCM nen tap trung?

He thong cac ngan hang, to chuc tai chinh tap trung o khu vuc TP.HCM la co so tot de phat trien dich vu tai chinh ngan hang. Dich vu nay can phat trien de thanh pho tro thanh noi huy dong va tao nguon von dau tu cho cac khu vuc lan can. Viec phat hanh trai phieu do thi vua qua cua thanh pho la mot dien hinh tot de phat trien dich vu tai chinh va cung cap von cho cac du an (tuc tao GDP) nhung voi muc do con qua it.

TP.HCM la thi truong lon cua ca nuoc, vi vay hang hoa phai tap ket o khu vuc nay truoc khi di bat ky noi dau. Cac DN du o cac tinh cung rat can co nhung ben bai, kho tang de trung chuyen hang hoa, vi vay dich vu thuong mai can duoc day manh o day. Cac cong ty thuong mai o TP.HCM qua it va yeu chua du suc de giu vai tro cung cap hang hoa cho cac khu vuc khac, cung nhu vai tro lam trung tam tao kenh xuat khau cho khu vuc.

Ngoai ra thanh pho nen day manh dich vu khoa hoc ky thuat, giao duc, y te... de chuyen giao cho cac khu vuc khac, va nhung gia tri nay tao ra se gop phan lam tang GDP cua thanh pho, mac du noi thu huong khong phai cua TP.HCM. Nhung loai dich vu nay dang duoc cac tinh chu y va dau tu nhu benh vien, truong dai hoc cong dong, dan lap... Neu TP.HCM phat trien khong du manh va khong tao ra nhung dich vu du cao cap thi loi the cung se de mat di.

Trong so nhung loai dich vu TP.HCM dang co thi buu chinh vien thong la manh nhat. Theo toi TP.HCM can day manh hon nua va biet khai thac the manh ve dich vu buu chinh vien thong cua minh du rang dau tu cua loai dich vu do trung uong chu khong phai thanh pho thuc hien.

Theo ong thi toc do tang truong GDP co duoc cai thien trong quy II, III va cuoi nam nay?

Toi khong lac quan nhu the dau, ma tinh hinh co the se khong duoc cai thien. Tuc la toc do tang truong GDP se cham lai, se thap hon. Vi nhu toi noi, van de co ban de tao tang truong GDP cao cua thanh pho khong "nhin thay" tinh lau dai. Vi vay gia su neu quy II hoac nhung qui tiep theo co su tang truong tro lai theo huong cao hon thi toi cho rang do chi la su dot bien nhat thoi, khong dang mung cho nen kinh te.

Cong bang ma noi neu GDP TP.HCM tang truong khong cao nhung cac tinh lan can tang truong cao do chia se tu TP.HCM cung gop phan lam tang truong chung GDP cua ca nuoc, nhu the TP.HCM gian tiep thuc day phat trien kinh te quoc gia. Tat nhien, dieu nay tot khi ca TP.HCM, cac tinh va ca nuoc cung tang

Xin cam on.

  • Minh Quang (thuc hien)

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Chủ tịch SSI: Cần định vị lại thị trường tài chính Việt

'Phát triển thị trường tài chính là tất yếu nếu muốn phát triển nền kinh tế'. Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) cho biết, đây là thông điệp mà ông sẽ gửi đến Thủ tướng Chính phủ nếu đại diện cho các DN trên thị trường tài chính, chứng khoán tham gia cuộc đối thoại với Thủ tướng Chính phủ ngày 29/4 tới đây.

Các ngân hàng kìm chế chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng

Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng ngành ngân hàng năm 2016 ở mức 18-20%, các nhà băng cũng trình ĐHCĐ thông qua chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ trong năm 2016 cao hơn so với năm trước, thậm chí chỉ tiêu này còn tăng khá mạnh ở một số ngân hàng.

Dùng chất cấm trong chăn nuôi: Nói nhẹ không ăn thua, bỏ tù mới sợ!

Ông Nguyễn Văn Việt - Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho rằng, trước kia không kiểm soát được việc dùng chất cấm trong chăn nuôi vì chỉ được 'nhắc nhở'.

Tìm hiểu: toc do tang truong, gia tri gia tang, cua nen kinh te, su tang truong, dang lo ngai, duoc dua ra, nha dau tu, thanh pho, phat trien, tao ra, khu vuc, co the, linh vuc, GDP, TP.HCM

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: TP.HCM "chuyển" GDP về... tỉnh

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet TP.HCM "chuyển" GDP về... tỉnh bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin TP HCM chuyen GDP ve tinh

Nhan xet, hay lien he ve tin TP HCM chuyen GDP ve tinh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet TP HCM chuyen GDP ve tinh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0