San xuat ket bac Chat luong gioi oiSan xuat ket bac Chat luong gioi oi
San xuat ket bac.

Thoi gian gan day, VnMedia da lien tiep nhan duoc kha nhieu thong tin ve viec san xuat hang loat san pham ket sat, ket bac o thon Dai Tu thuoc xa Kim Chung, huyen Hoai Duc, tinh Ha Tay. Theo phan anh, ngoai chuyen cac co so san xuat san pham mang nhan mac Viet-Nhat, Viet-Duc, Viet–My… gay su hieu nham cho khach hang ve mot san pham duoc lien doanh lien ket voi nuoc ngoai, thi chat luong chua han dam bao nhu da quang ba: Chong trom, chong chay, no…

Ket sat, manh ai nguoi ay lam

Khong day 6 thang dau nam 2007, hon hai chuc cong ty trach nhiem huu han cua cac ho gia dinh, tai thon Dai Tu, xa Kim Chung, lien tiep duoc thanh lap va tap trung dau tu mo xuong san xuat ket bac. Noi la cong ty, nhung theo mot so cac dai dien “doanh nghiep” o day thi lao dong hau het la nguoi trong gia dinh, ho hang, tu lai lam nghe.

Giai thich ve su “phat len” mot cach dot bien cua Dai Tu, ong Pham Van Dung, Chu tich UBND xa, cho hay: “Dai Tu la thon co nghe co khi kha lau doi, khong xac dinh duoc chinh xac thoi diem. Va nghe lam ket bac cung chi moi ram ro xuat hien tu dau nam lai day. Khoi nguon vao nam 1997, gia dinh ong Do Van Ban, nguoi dau tien bat tay vao san xuat ket bac, voi tinh chat “nghe phu”, da giau len trong thay. Rai rac dau nhung nam 2000, vai ba ho ke tiep mo them nghe lam ket. Cho den nam 2007, sau khi Dai Tu duoc UBND tinh Ha Tay chinh thuc cong nhan “lang nghe” (ngay 1/2/2007-PV), thi hang loat ho trong lang o at tien hanh dang ky kinh doanh san xuat ket bac. Tinh den thoi diem hien tai, tong so gia dinh trong lang theo nghe nay da len toi 27 ho, voi so lao dongkhoang hon 1.500 nguoi…”.

Ong Nguyen Van Dung, giam doc Cong ty TNHH San xuat ket bac Son Ha, tam su: “Canh di lam thue chang biet bao gio moi kha len duoc, toi ve nha mo xuong. Nhung de tieu thu san pham thi can phai co nhan mac rieng, phai co cong ty de giao dich… the la cong ty TNHH San xuat Ket bac Son Ha ra doi, ma lao dong chinh la nguoi nha, ho hang cung tham gia san xuat…”.

Theo ong Dung, viec che xuat mot chiec ket bac chang he kho, “an nhau” la o quan he va thuong hieu. Thong thuong, mot chiec ket co cau truc gom 3 phan: Mat tren, than va de ket. Ngoai phan khung duoc dung bang sat chu V, thi phan than bao gom 3 lop: Lop vo ngoai va ben trong duoc lam bang ton co do day 0,9mm. Giua 2 lop ton duoc nen chat boi mot lop cat den voi do day tu 2-3cm (tuy thuoc vao kich co), co tac dung cach nhiet. Phan tren va de ket cung duoc lam tuong tu, nhung diem khac biet giua 2 lop ton khong phai duoc nen bang cat ma bang be tong (mot thu hon hop cat – xi mang- PV). Rieng phan cua ket duoc gia cong bang loai ton co do day tu 3-5mm. Khoa ket la san pham trong nuoc, mua lai tu cac cong ty chuyen kinh doanh mat hang khoa. Sau khi hoan tat cac cong doan, ket bac duoc son phu mot lop co do day 0,03mm… Con nguyen lieu de san xuat thi khong nhat thiet phai mot cho nao, dau phu hop thi mua…

Trai nguoc voi cach hieu ve chung nhan chat luong san pham cua mot so doanh nghiep o lang Dai Tu, dai dien Chi Cuc Tieu chuan Do luong chat luong Ha Tay, thuoc So Khoa hoc va Cong nghe tinh Ha Tay, khang dinh: “Hien Viet Nam chua co quy chuan doi voi mat hang nay, vi no chi don thuan la san pham pho thong nen khong thuoc dien bat buoc. Cac co so san xuat tu xac dinh de dua ra tieu chuan cua ho, roi cong bo san xuat theo tieu chuan ay va tu chiu trach nhiem truoc phap luat ve san pham cua minh…”.

Dieu nay cho thay, do chua co mot quy chuan cu the doi voi san pham ket bac nen viec xac dinh chat luong la het suc tu mu. Va duong nhien, nguoi tieu dung cung kho ma duoc huong dung quyen loi nhu nhieu nha san xuat van thuong quang ba: Chong trom, chong chay, chong no (?)

Den chuyen nhan hieu ket bac

Theo thong tin phan anh, cach gan nhan tren cac san pham cua mot so co so san xuat ket bac, tai thon Dai Tu, xa Kim Chung, khong ro rang, khien cho nguoi tieu dung ngo nhan ve mot san pham duoc lien doanh, lien ket voi nuoc ngoai, lap lo theo kieu “danh lan con den”…

Tai Khoan 2, Dieu 3, Nghi dinh 89/2006/ND-CP, ngay 30/8/2006, cua Chinh phu ve nhan hang hoa, quy dinh: “Viec “ghi nhan hang hoa” la the hien noi dung co ban, can thiet ve hang hoa len nhan hang hoa de nguoi tieu dung nhan biet, lam can cu lua chon, tieu thu va su dumg; de nha san xuat kinh doanh, quang ba cho hang hoa cua minh va de cac co quan chuc nang thuc hien viec kiem tra, kiem soat”. Tuy nhien, ben canh mot so san pham duoc ghi nhan kha ro rang, chi tiet nhu: San pham cua Cong ty TNHH San xuat Ket bac Son Ha, Cong ty TNHH Kim khi noi that Dai Phat… thi nguoc lai, tren san pham cua Cong ty TNHH San xuat va Thuong mai Viet- Duc, Cong ty TNHH Kim khi Viet Nhat… viec ghi nhan chua the hien duoc het noi dung quy dinh ve cach ghi nhan hang hoa, tai Nghi dinh so 89/2006/ND-CP cua Chinh phu…

Cu the, theo quy dinh tai Khoan 1, Dieu 11, Nghi dinh so 89/2006/ND-CP ve “Noi dung bat buoc the hien tren nhan hieu hang hoa”:1- Ten hang hoa. 2- Ten va dia chi to chuc, ca nhan chiu trach nhiem ve hang hoa. 3- Xuat xu hang hoa. Rieng yeu cau ve “xuat xu hang hoa”, Khoan 1 Dieu 14 ghi ro: “ Hang hoa duoc san xuat trong nuoc thi ghi ten cua to chuc, ca nhan va dia chi co so san xuat hang hoa do”. Ro rang, viec thieu thong tin theo dung quy dinh ve nhan san pham cua nhung doanh nghiep tren de khien cho nguoi tieu dung ngo nhan, lam tuong…

Trao doi voi phong vien, mot chuyen vien Chi Cuc Tieu chuan do luong chat luong Ha Tay cho biet: “Viec ghi noi dung nhan tren san pham theo quy dinh Nghi dinh so 89 la bat buoc. Noi dung nhan ghi thieu, khong day du la sai quy dinh, vi pham nghi dinh…”.

Ro rang, viec san xuat ket bac tai thon Dai Tu thuoc xa Kim Chung, don thuan chi dua tren nhung tieu chuan do cac co so san xuat tu de ra, chua co bat ky rang buoc theo quy chuan san xuat ket bac ma Nha nuoc quy dinh. Va chat luong san pham ket bac o lang Dai Tu cung chua he duoc co quan chuc nang nao chung nhan.

Den thoi diem hien tai, theo con so thong ke cua Chi Cuc Tieu chuan do luong chat luong Ha Tay, xa Kim Chung co 20/27 co so san xuat ket bac chinh thuc cong bo tieu chuan chat luong. Nhu vay, hien ton tai mot luong lon ket bac dang “troi noi” tren thi truong, khong co duoc su dam bao toi thieu ve tieu chuan chat luong san pham tu phia cac nha san xuat. Ro rang, trong chuyen nay chi nguoi tieu dung van la nguoi chiu thiet.

Ong Nguyen Van Thuong, chuyen vien phu trach Quan ly chat luong, thuoc Chi Cuc Tieu chuan do luong chat luong Ha Tay: “Chung nhan Tieu chuan chat luong khong khong thay the cho chung nhan chat luong…”.

Viec xac nhan tieu chuan chat luong san pham ket bac, duoc san xuat o xa Kim Chung, huyen Hoai Duc, Ha Tay don thuan chi la xac nhan cua co quan nha nuoc doi voi cac doanh nghiep khi ho de nghi duoc cong bo tieu chuan chat luong cho san pham, khi dua ra thi truong. Tieu chuan chat luong hang hoa khong thay cho giay chung nhan chat luong, cung khong thay the cho chung nhan phu hop tieu chuan duoc. Cong bo tieu chuan chat luong san pham cua doanh nghiep chi don gian la cam ket ban dau cua doanh nghiep ve mot san pham. Khong co cam ket thi khong co kiem tra, ma khong co cam ket thi khong co tinh phap ly. Chi cuc chi thua nhan la doanh nghiep co cam ket voi nguoi tieu dung ve mat quan ly Nha nuoc, de cac co quan chuc nang khac co trach nhiem dua vao do kiem tra, la chung ly de soi xet….


Bai, anh: Kim Lung

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Lỗ hơn 1.000 tỷ đồng, Petrolimex lý giải do “khách quan”

Đại diện Petrolimex cho biết nguyên nhân lỗ của tập đoàn là do giá xăng dầu thế giới giảm liên tục, công thức tính giá cơ sở của Nghị định 83; chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và trích lập dự phòng đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết theo quy định hiện hành.

Bức tranh kinh tế 2015 sáng lên rất nhiều

Tình hình kinh tế năm 2015 rõ rệt hơn nhiều so với cách đây 1 năm. Năm 2013 mà dự đoán cho năm 2014 mù mờ lắm, nhưng bây giờ ngồi đây nghĩ năm 2015 nó sáng lên rất nhiều.

CPI tháng Tết Nguyên đán giảm 0,05%

Không những không tăng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2015 thậm chí còn giảm so với tháng trước. Việc giảm giá xăng dầu là một trong những nguyên nhân chính khiến CPI tháng Tết Nguyên đán không có diễn biến như thông lệ.

Quản lý, điều hành giá cần sự đồng thuận và giám sát của công luận

Năm 2015, một trong những giải pháp điều hành quan trọng của Chính phủ là tiếp tục thực hiện cơ chế giá thị trường đối với các mặt hàng năng lượng (điện, than, xăng dầu) và dịch vụ công thiết yếu (y tế, giáo dục...) theo lộ trình và mức độ phù hợp, phối hợp đồng bộ với các chính sách liên quan bảo đảm yêu cầu kiểm soát lạm phát. Ðồng thời, cần sự vào cuộc thật sự của nhiều cấp, ngành, nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) bảo đảm sát với thực tế thị trường, doanh nghiệp (DN) và người tiêu dùng nhất.

Tìm hiểu: Dai Tu, Kim Chung, Chi Cuc Tieu, Hoai Duc, TNHH San, Son Ha, co so san xuat, tieu chuan chat luong, chat luong san pham, nguoi tieu dung, Tinh Ha Tay, mot san pham, lien ket voi, ket bac, hang hoa, viec

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Sản xuất két bạc: Chất lượng “giời ơi”

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Sản xuất két bạc: Chất lượng “giời ơi” bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin San xuat ket bac Chat luong gioi oi

Nhan xet, hay lien he ve tin San xuat ket bac Chat luong gioi oi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet San xuat ket bac Chat luong gioi oi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Thi truong trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Thi truong
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0