Phat hanh tien moi se khong lam tang lam phat
Gia vang | Ty gia | Gia dien | Gia xang

Phat hanh tien moi se khong lam tang lam phat

Tags: Le Duc Thuy, Viet Nam, Thong Doc Ngan Hang Nha Nuoc, chinh sach tien te, gay anh huong, co tac dong, lam phat, phat hanh, lai suat, gia ca, tien moi, tam ly, VND, nhap, thoi
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Phat hanh tien moi se khong lam tang lam phat
Thong doc Le Duc Thuy: "Se khong tang lai suat VND".

Thong doc Ngan hang Nha nuoc Le Duc Thuy khang dinh thong bao dua vao luu thong tien xu 500 va 2.000 dong se khong gay anh huong ve tam ly, khien gia ca bien dong nhu cuoi nam ngoai. Chieu nay, TS phong van ong xung quanh tac dong cua dot phat hanh tien moi nay.

- Viec dua vao luu thong cac loai tien moi thang 12 nam ngoai da lam tang gia tieu dung, keo theo lam phat tang cao. Ngan hang Nha nuoc co tinh toi yeu to nay trong dot phat hanh 1/4 sap toi?

- Phai khang dinh,lan phat hanh tien truoc khong phai la nguyen nhan lam cho gia ca tang. No chi co tac dong nhat dinh ve mat tam ly, chu yeu la lo ngai dong tien menh gia lon 500.000 dong se lam tang lam phat. Cu theo suy luan do thi lan nay phat hanh tien kim loai menh gia nho sap toi lam phat phai giam moi phai chu? Nhu vay phai chang se giam lam phat, gia ca se giam. Duong nhien la khong the co chuyen ay boi viec dua vao dong tien menh gia bao nhieu, chung loai the nao chi la van de nghiep vu trong cung ung tien chu khong thuoc ve chinh sach tien te. No hoan toan khong lien quan toi lam phat. Toi tin rang lan phat hanh 2 dong tien kim loai nay duoc thong bao day du, kip thoi thi kho co tac dong tam ly nao lam bien dong gia ca trong mot thoi gian ngan nhu hoi cuoi nam ngoai.

- Lam phat 3 thang dang tiep tuc tang cao , lieu viec cong bo phat hanh tien moi vao thoi diem nay co hop ly?

- Toi da noi, dua dong tien, nhat la tien menh gia thap, khong phai la yeu to co the tac dong tam ly vao tinh hinh tang gia, ma nham phuc vu nhu cau hop ly hoa co cau tien te trong luu thong. Chung toi da chuan bi ky cho viec nay tu lau, khi can thiet phai dua ra thi dua ra chu khong phai cho thoi diem. Theo danh gia cua toi, kho co tac dong tam ly gi lon. Tat nhien, ca biet noi nay noi kia se co nguoi xau loi dung tao tin don. Nhung qua kinh nghiem cua lan phat hanh truoc, voi su can thiep kip thoi cua Ngan hang Nha nuoc, cong chung se hieu ro chuyen dua tien ra lam tang gia ca, lam phat chi la tin don, gay roi tinh hinh kinh te.

Voi tu cach Ngan hang Trung uong, chung toi luon theo doi ky dien bien kinh te xa hoi de kip thoi ung pho. Khong chi viec dua dong tien ra ma con nhieu nhan to khac buoc chung toi phai luon tinh den, san sang co cong cu va bien phap can thiet de giai quyet nhung bien dong co tinh chat tam ly khong co loi cho nen kinh te xa hoi.

- Lam phat da gan cham muc Quoc hoi cho phep, lieu Ngan hang Nha nuoc co dieu chinh lai suat trong nam nay?

- Chung toi dang theo doi chat che chieu huong cua lam phat quy I va nhung muc tieu kiem soat lam phat ca nam. Chung toi van danh gia rang nhung nhan to lam cho lam phat 3 thang dau nam cao hon cung ky nhieu nam khong bat nguon tu nguyen nhan tien te. Truoc het la do o trong nuoc co dich cum gia cam, dan den gia thuc pham tang cao dung vao dip Tet. Thu hai, do mot so vat tu nguyen lieu lon cua quoc te tang gia manh gay nen dot bien gia ca.

Nhu vay, mot khi lam phat tang cao khong phai bat nguon tu nguyen nhan tien te thi khong the giai quyet bang chinh sach tien te. Qua theo doi hoat dong tin dung ngan hang, chung toi thay huy dong tien gui va cho vay ke ca noi te lan ngoai te van binh thuong, nhu cau vay von cung khong lon. Cac ngan hang khong thieu von thi khong co ly do gi phai tang lai suat . Tang lai suat con co the anh huong den tang truong kinh te, day la dieu chung ta khong mong muon. Muc tieu tang truong nam nay dang duoc dat cao hon nam ngoai, cho nen, tham chi chung toi con tinh den tinh huong neu cac ngan hang kho khan ve huy dong von, Ngan hang Nha nuoc se phai xem xet co nhung bien phap can thiet de noi long chinh sach tien te chu khong the that chat bang cach nang lai suat.

- Do lo ngai dong Viet Nam mat gia, mot so nguoi dang chuyen sang cat tru dola My. Ong nhan dinh the nao?

- Theo bao cao ngay 19/3, trong 2 thang dau nam tien gui vao he thong ngan hang tang 2,15% so voi cuoi nam ngoai. Trong do, tien gui VND tang 2,17%, ngoai te tang 2,11%. Cho vay cac to chuc kinh te va dan cu tang 2,96%, trong do cho vay VND tang 2,12% thap hon toc do tang huy dong tien gui VND. Con cho vay ngoai te tang 5,99% cao hon nhieu so voi toc do huy dong. Nhu vay, y kien cho rang co xu huong chuyen dich tien gui tu VND dong sang ngoai te la khong dung. Ca biet o ngan hang nay ngan hang kia thi co, nhung xet ve tong the thi khong co su chuyen dich do.

Nhu cau ve ngoai te vua qua cao len do gia ca nhap khau hang hoa leo thang va cung do mot so yeu to tam ly lo ngai gia ca tang thi ty gia se tang. Vi vay moi co hien tuong cac to chuc, ca nhan co ngoai te gam giu, khong ban cho ngan hang, lam cang thang hon cung cau ngoai te trong ngan hang. Nhung ve kinh te, thi trong quy I, Ngan hang Nha nuoc mua vao va ban ra mot luong ngoai te tuong duong 400 trieu USD va hoan toan khong dung den phan danh cho du tru va binh on gia ma chung toi co duoc cuoi 2003.

- Lam phat tang cao trong khi lai suat ngan hang khong tang. Neu la mot nha dau tu, thong doc se chon phuong thuc nao de dong tien sinh loi nhat va hieu qua nhat?

- Thong thuong, nhung moi quan tam do chi thuoc ve cac nha moi gioi va dau tu tien te. O Viet Nam, doi khi no lai tro thanh moi quan tam cua ca nhung nguoi thong thuong, khong dau tu hay moi gioi tien te. Day la mot dac thu.

Theo toi, gia ca tuy co tang nhung lai suat cung nhu suc tang gia ca nam van nam trong nguyen tac “lai suat thuc duong”, tuc la lai suat van cao hon nhieu so voi lam phat. Dieu do cho thay chinh sach tien te dang di dung huong. Dong tien Viet Nam van vung gia, lai suat van co loi cho nguoi giu tien VND. Co nguoi thay vang hay dola bien dong nen chuyen sang dau tu vao mang nay. Tung nguoi co quan niem hanh xu khac nhau nhung ho phai chap nhan rui ro khong nho khi quyet dinh nhu vay. Vi du neu hom nay ho quyet dinh mua ban vang thi gia rat cao , nhung mot tuan truoc lai rat thap. Cung nhu gia dola, khi co tin don nay khac leo toi tren 16.000 dong roi sau do lai rut xuong duoi 15.850 dong. Do la mot dieu het suc rui ro ma ngay ca thong doc ngan hang neu co tien ca nhan voi so luong nho cung khong dai gi di lam nhung khoan dau tu rui ro nhu vay. Co it tien nen chon nhung gi tuong doi an toan, loi nhuan it cung duoc. Neu chap nhan rui ro lon se duoc lon va cung co the mat lon, do la nguyen ly cua thi truong. Toi van khuyen nhung nguoi dan binh thuong trong dieu kien hien nay nen giu tien Viet Nam vi no vung gia, ba con gui tien khong nhung khong mat gia dong tien ma con duoc lai suat hop ly. Khong nen voi chay theo y kien nay y kien khac, dau tu vao nhung tai san ma bien dong cua no ngay ca cac nha kinh te gioi nhat cung chua the du doan dung.

Song Linh thuc hien

Theo dong su kien:
Vang, do (24/03/2004)
Nam nay se khong tang lai suat co ban VND (12/03/2004)
"Lam phat nam nay se tren 5%" (11/03/2004)
Chinh phu se bu phan chi phi vat tu tang them do lam phat (05/03/2004)
Chi so gia tieu dung thang 3 se tang cham (02/03/2004)
‘Gia ca leo thang chi la nhat thoi" (02/03/2004)
Xem tiep»
Gia ca thang 3 tiep tuc leo thang (22/03/2004)
Nam nay se khong tang lai suat co ban VND (12/03/2004)
"Lam phat nam nay se tren 5%" (11/03/2004)
Chinh phu se bu phan chi phi vat tu tang them do lam phat (05/03/2004)
Tiep tuc giam thue nhap khau 21 loai phoi thep xuong 0% (02/03/2004)
Xem tiep»
Phan bon van trong con bao tang gia (17/02/2004)
Ton kho hon 200.000 tan phan bon (04/02/2004)
‘Phan bon thieu he thong phan phoi’ (13/01/2004)
Gian thoi han nop VAT nhap phan bon len 60 ngay (06/01/2004)
Gia phan bon se tang nhung khong dot bien (04/01/2004)
Xem tiep»
Hiep hoi Thep de nghi tang thue nhap thep thanh pham (12/03/2004)
Thuong quota xe may cho doanh nghiep nhap thep (08/03/2004)
Can tang thue nhap thep thanh pham len 10% (05/03/2004)
Nganh thep lo ngai thue suat nhap khau 0% (04/03/2004)
Gia thep se tiep tuc bien dong bat thuong (04/03/2004)
Xem tiep»
Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Tình hình giá cả năm 2004

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Chủ tịch SSI: Cần định vị lại thị trường tài chính Việt

'Phát triển thị trường tài chính là tất yếu nếu muốn phát triển nền kinh tế'. Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) cho biết, đây là thông điệp mà ông sẽ gửi đến Thủ tướng Chính phủ nếu đại diện cho các DN trên thị trường tài chính, chứng khoán tham gia cuộc đối thoại với Thủ tướng Chính phủ ngày 29/4 tới đây.

Các ngân hàng kìm chế chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng

Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng ngành ngân hàng năm 2016 ở mức 18-20%, các nhà băng cũng trình ĐHCĐ thông qua chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ trong năm 2016 cao hơn so với năm trước, thậm chí chỉ tiêu này còn tăng khá mạnh ở một số ngân hàng.

Dùng chất cấm trong chăn nuôi: Nói nhẹ không ăn thua, bỏ tù mới sợ!

Ông Nguyễn Văn Việt - Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho rằng, trước kia không kiểm soát được việc dùng chất cấm trong chăn nuôi vì chỉ được 'nhắc nhở'.

Tìm hiểu: Le Duc Thuy, Viet Nam, Thong Doc Ngan Hang Nha Nuoc, chinh sach tien te, gay anh huong, co tac dong, lam phat, phat hanh, lai suat, gia ca, tien moi, tam ly, VND, nhap, thoi

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: "Phát hành tiền mới sẽ không làm tăng lạm phát"

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet "Phát hành tiền mới sẽ không làm tăng lạm phát" bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Phat hanh tien moi se khong lam tang lam phat

Nhan xet, hay lien he ve tin Phat hanh tien moi se khong lam tang lam phat co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Phat hanh tien moi se khong lam tang lam phat de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0