Phan tich co phieu nganh san xuat hang tieu dungLinh vuc san xuat hang tieu dung bao gom nhieu nganh cong nghiep nhu thuc pham, do uong, do gia dung va cac san pham ca nhan khac.

Cung giong nhu nhung nganh lon va lau doi, linh vuc nay tang truong mot cach cham chap: thi truong hang tieu dung thong thuong tang truong khong nhanh hon toc do tang truong GDP, tham chi con cham hon. Mac du toc do tang truong cham, co phieu cua nhung cong ty san xuat hang tieu dung thuong co khuynh huong dem lai loi nhuan vung chac va kha on dinh, dieu nay lam chung tro thanh khoan muc dau tu dai han trong danh muc cua ban.

Cong ty kiem loi tu hoat dong san xuat

Nhung cong ty san xuat hang tieu dung tao ra loi nhuan theo kieu truyen thong: chung san xuat ra san pham va ban cho nguoi tieu dung thong qua he thong sieu thi, nhung khach hang ban si va cac cua hang ban le. Con cac cong ty san xuat do uong thi ban san pham cua ho thong qua he thong phan phoi.

Hoat dong trong nganh nhanh chong dat den trang thai bao hoa, chung thuong hay thon tinh va hop nhat lai voi nhau. Cac cong ty trong linh vuc nay chi phi kha ton kem cho phat trien san pham moi. Kinh nghiem cua cac cong ty hang dau trong nganh nay cho thay, con duong den voi su thanh cong thuong gap nhieu that bai. Neu mot san pham moi khong cho thay dau hieu kha quan nao trong khoang thoi gian thu nghiem thi nhung nha quan ly cua hang khong san long trung bay san pham nay len ke hang cua ho.

Do do, toc do tang doanh so cua no chi o muc khiem ton, cao lam cung chi dat muc tang truong cua nen kinh te. Neu mot cong ty co toc do tang truong nay cao thi ban phai can than voi nhung but toan hach toan cua ho.

Tren thi truong Viet Nam, nha dau tu chung kien kha nhieu cong ty con trong cac “tap doan” cua ho duoc hinh thanh, do do viec tang doanh so qua muc khong ngoai ly do co su dong gop tu doanh thu “noi bo” cua cac cong ty con nay.

Giam chi phi hoat dong

Do tang truong doanh thu cua cac cong ty trong nganh thap nen tang truong loi nhuan phai dua tren mot co cau to chuc hoat dong san xuat, kinh doanh hop ly. Cac cong ty trong nganh luon tim cach giu cho muc hang hoa ton kho thap va gia re, nhung nha san xuat hang tieu dung phai co co cau san xuat tinh gon va linh dong.

Mot phuong phap hieu qua va da duoc thu nghiem de tro thanh mot nha san xuat tinh gon la phai tai cau truc tren dien rong, von rat ton kem trong ngan han nhung lai duoc den bu bang hieu qua trong dai han. Sau mot mua Trung thu, chung ta thuong nhin thay nhung ngay thang ban “dai ha gia” san pham, viec to chuc san xuat nay con kem hieu qua, tuy nhien khong the khong “dai ha gia” vi hang khong ban thi phai bo. Tap trung qua nhieu vao cat giam chi phi ma quen di viec gia tang cac san pham moi cung cho thay tac hai cua chien luoc nay.

Ngay nay, cac dong san pham cua Colgate cho thay hinh thuc “sao chep” san pham cua cong ty khac. Colgate qua tap trung vao viec cat giam chi phi, trong khi Procter & Gamble lai tang chi tieu cho viec quang cao va nghien cuu san pham moi. Cat giam chi phi la quan trong, nhung no co the gay hai cho ket qua kinh doanh tren dai han cua cong ty neu la qua muc.

Nhung van de cua cac san pham tieu dung

Nhung cong ty da ton tai tu lau, co toc do phat trien on dinh se khong phai la mot lua chon tot cho dau tu. Cac nha dau tu nen xem xet can than mot so rui ro tiem an ma cong ty phai doi mat.

Suc manh gia tang cua cac nha ban le

Suc manh gia tang cua nha ban le da chen ep cac cong ty san xuat hang tieu dung ve viec kiem soat gia. Moi nguoi deu muon san pham cua minh co mat trong cac cua hang cho nen ho bi chen ep gia ca. Cac cong ty nay phai cai thien co cau chi phi de canh tranh voi cac nha ban le nhung khong co kha nang chuyen su tang gia len vai cua nguoi tieu dung.

Gia chung khoan dat do

Thuong hieu manh va nhung ket qua tai chinh dang tin cay co nghia la co phieu cua cac cong ty san xuat hang tieu dung thuong duoc ban o muc gia cao. Trong truong hop thi truong tang truong manh, chung khoan cua cac cong ty nay thuong duoc ban o muc gia an chua muc tang truong khong thuc.

Hay nho rang, toc do tang truong luon la thach thuc doi voi nhung cong ty da bao hoa va hay tiep can cac co phieu nay bang nhung nguyen tac tuong tu nhu viec tiep can cac loai co phieu khac.

Nhung loi the kinh te cua nganh

Bat chap rui ro, mot trong nhung diem dac trung cua linh vuc day canh tranh nay la viec cac cong ty thuong co loi the kinh te giup duy tri suc manh.

Loi the kinh te ve quy mo

Nho loi the ve quy mo ma cac cong ty trong linh vuc nay co the mo rong nhung nha may san xuat tren thi truong, bang nhung ky thuat va cong nghe moi voi gia re. O day luu y la, mo rong cac nha may chu khong phai thanh lap moi cac cong ty de khai thac thi truong do.

O Viet Nam, cac cong ty thuong hay hinh thanh nhieu cong ty co ten goi tuong tu nhau, mot mat khai thac thi truong nhung khong loai tru viec huy dong von va qua mat nha dau tu.

Vi du, nha dau tu kho phan biet duoc dau la co phieu “Nhua Tan Dai Hung”, “Tan Dai Hung”, “TDH”; co phieu “Ton Hoa Sen”, “Hoa Sen”; co phieu Go Truong Thanh thi co nhieu Truong Thanh khac duoc hinh thanh…

Nhung thuong hieu lon va manh

Nhung cong ty san xuat hang tieu dung thuong dau tu nhieu thoi gian va tien bac de xay dung moi quan he vung chac voi nguoi tieu dung cuoi cung duoi dang cac thuong hieu. Thuong hieu mang rat nhieu y nghia, bao gom mot cum tu dien giai mot nhu cau, mot su cam ket ve chat luong, mot khat khao nao do hay su khang dinh ve mot hinh tuong nao do. Nhung thuong hieu manh nuoi duong moi lien ket voi nguoi tieu dung de co the ton tai qua thoi gian.

Kenh phan phoi va nhung moi quan he

He thong mang luoi ma nha san xuat su dung de phan phoi hang hoa cua ho den duoc tren ke cua cac cua hang co the la mot loi the ma rat kho cho doi thu trong viec sao chep loi the nay.

Nhung dau hieu du bao su thanh cong cua cac cong ty san xuat hang tieu dung

Khi ban tim kiem mot co hoi dau tu tiem nang trong linh vuc nay hay tim kiem nhung cong ty co nhung dac diem sau day:

Thi phan

Nhung cong ty voi thuong hieu manh hien dang thong tri thi truong thong thuong se tiep tuc o vi tri thong linh do, do su thay doi ve thi phan giua cac cong ty thuong kha nho tu nam nay sang nam khac. Khong phai luc nao cung de dang tim kiem thong tin ve thi phan, nhung thinh thoang co the tim thay chung trong cac bang bao cao thuong nien cua cong ty hoac tren cac to tap chi chuyen nganh.

Dong tien tu do

Trong linh vuc da bao hoa nay, nhung ten tuoi lon tao ra nhieu dong tien tu do - dong tien tu hoat dong san xuat, kinh doanh tru di cac chi tieu von. Khong giong nhu cac cong ty con non tre phai dau tu phan lon dong tien nguoc tro lai vao hoat dong kinh doanh de tang quy mo va dap ung nhu cau dang gia tang. Them vao do, cac cong ty nay co duoc nhung loi the kinh te nhu tren nen ban co the ky vong cong ty se duy tri muc ROE tren chi phi su dung von trong tuong lai.

Voi viec co rat nhieu tien thua thai, nhung cong ty nay thuong phan phoi lai mot phan so tien nay cho co dong duoi dang co tuc hoac mua lai de lam co phieu quy. Kiem tra xem bao nhieu phan tram trong so dong tien tu do do duoc chuyen tra cho co dong la mot cach thuc danh gia tot de biet duoc rang, Ban giam doc cong ty luon co hanh dong huong ve muc tieu loi ich cua co dong hay khong. Cac ban co the tim kiem thong tin nay trong bang bao cao luu chuyen tien te de biet duoc rang, cong ty da chi tra bao nhieu co tuc cho co dong.

Niem tin vao cong tac xay dung thuong hieu

Suc manh, niem tin cua ban quan ly vao viec xay dung thuong hieu cung cap nen tang vung chac cho viec xay dung thuong hieu manh. Mot cong ty thuong xuyen dau tu vao thuong hieu thong qua quang cao va nhung hinh thuc truyen thong phi ban hang khac se gay dung duoc gia tri cam nhan cua thuong hieu.

Tuy nhien, hay coi chung nhung cong ty di tat bang cach lien tuc ban giam gia san pham. Mac du dieu nay trong thoi gian dau se lam tang doanh so ban ra va gianh duoc thi phan cao hon, nhung se lam suy giam loi nhuan va sau cung, lien tuc ban hang giam gia se xoi mon gia tri thuong hieu.

Doi moi

Xem xet khia canh trong do nhung cong ty tot dua vao mot chuoi vung chac nhung san pham moi de co the canh tranh, muc do doi moi cua cong ty la mang tinh song con.

Hay de y den nhung cong ty lien tuc cho ra doi nhung san pham moi thanh cong tren thi truong va nhung cong ty nao luon di truoc trong viec dua ra san pham moi. Cung can phan biet viec dua ra san pham moi bang cach cai thien san pham cu se khong lam thay doi gi.

* .

* .

Bai viet cua Ths. Le Dat Chi, Khoa Tai chinh doanh nghiep, Dai hoc Kinh te Tp.HCM

(Theo Dau tu)
Viet Bao

Video nổi bật

Smartphone Bkav đọ chất lượng âm thanh với iPhone 6
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

M&A ngân hàng: Lộ thêm nhiều thương vụ

Ngoài hai thương vụ mua bán, sáp nhập (M&A) vừa được thông qua, hàng loạt dự định sáp nhập ngân hàng khác cũng sẽ được làm rõ khi “mùa” đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) các ngân hàng đã chính thức bắt đầu.

NHNN: Việt Nam chưa cần tăng tỷ giá như một số nước

Trước diễn biến tỷ giá bắt đầu có xu hướng tăng ở cả thị trường chính thức và thị trường tự do từ ngày 9/3, chiều hôm qua, NHNN đã chính thức lên tiếng xung quanh vấn đề này.

Bloomberg: Việt Nam sẽ trở thành "con hổ" về kinh tế tại Châu Á

Nền kinh tế Việt Nam lại một lần nữa hồi sinh sau nhiều năm trì trệ. Quốc gia Đông Nam Á này có vị trí địa lý thuận lợi khi nằm dọc các tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới. Bên cạnh đó là một nền dân số trẻ và đang phát triển.

Những đại hội cổ đông … vắng hơi người!

Mùa ĐHCĐ năm 2015 đã bắt đầu gần 1 tháng nay. Cảm nhận ban đầu, đó là không gian các buổi họp ĐHCĐ của các DN đang ngày càng trở nên rộng hơn khi số cổ đông tham dự ngày một thưa thớt.

Tìm hiểu: cong ty san xuat, toc do tang truong, loi the kinh te, cac cong ty, hang tieu dung, san pham moi, nganh san xuat, xuat hang, co phieu, thuong hieu, linh vuc, cua cac, thi truong, viec, gia

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Phân tích cổ phiếu ngành sản xuất hàng tiêu dùng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Phân tích cổ phiếu ngành sản xuất hàng tiêu dùng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Phan tich co phieu nganh san xuat hang tieu dung

Nhan xet, hay lien he ve tin Phan tich co phieu nganh san xuat hang tieu dung co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Phan tich co phieu nganh san xuat hang tieu dung de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Chung khoan trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Chung khoan
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0