PNTR Co hoi va thach thuc doi voi Viet NamPNTR Co hoi va thach thuc doi voi Viet Nam

Viet Nam da hoan tat dam phan va ky thoa thuan song phuong voi tat ca 28 doi tac co yeu cau, cung da ket thuc phien dam phan da phuong cuoi cung ngay 26/10/2006 tai Geneva. Theo lich trinh, ngay 7/11/2006 toi day, To chuc Thuong mai The gioi (WTO) se to chuc le ket nap Viet Nam thanh thanh vien chinh thuc cua WTO.

Co mot van de noi len duoc du luan, nhat la cac doanh nghiep rat quan tam la Quy che thuong mai binh thuong vinh vien (PNTR) cua Hoa Ky doi voi Viet Nam. Nhung co hoi va thach thuc gi dat ra voi Viet Nam khi quy che PNTR duoc thong qua hoac chua duoc thong qua khi Viet Nam chinh thuc gia nhap WTO?

PNTR va nguyen tac khong phan biet doi xu trong WTO

Truoc het theo quy dinh cua WTO, cac nuoc thanh vien chinh thuc cua to chuc thuong mai lon nhat hanh tinh nay phai ton trong vo dieu kien mot nguyen tac rat can ban cua WTO la Quy che toi hue quoc (MFN). Quy che nay duoc thuc hien tu thoi Hiep dinh chung ve thue quan va mau dich (GATT) nam 1994.

Den luot minh, quy che MFN, ve ban chat lai doi hoi cac nuoc thanh vien phai doi xu binh dang, khong duoc phan biet doi voi nhung hang hoa va dich vu tuong tu duoc nhap khau tu bat cu thanh vien nao cua WTO.

Mat khac theo quy dinh, mot thanh vien cua WTO chi co the thuc hien viec mien ap dung MFN cho mot thanh vien khac trong WTO voi dieu kien rang buoc la phai duoc su chap thuan cua it nhat 3/4 tong so thanh vien. WTO cung quy dinh, mot thanh vien cua to chuc nay co the vi ly do chinh tri, hoac ly do kinh te, ky thuat nao khac, khong ap dung nguyen tac MFN, hoac nguyen tac khac cua WTO doi voi nhung thanh vien moi gia nhap WTO.

Trong truong hop nay, thanh vien khong muon ap dung nguyen tac MFN noi tren cua WTO se phai tuyen bo cac nghia vu va co che, nhat la co che xu ly tranh chap, khong duoc ap dung trong quan he thuong mai doi voi thanh vien moi gia nhap WTO do.

Hien nay Hoa Ky da danh Quy che toi hue quoc (MFN) hoac Quy che thuong mai binh thuong (NTR) hoac Quy che thuong mai binh thuong vinh vien (PNTR) cho hau het cac quoc gia, chi tru mot so nuoc ma Hoa Ky goi la xa hoi chu nghia hoac co nen kinh te phi thi truong.

Thuc te Hoa Ky da trao quy che MFN vo dieu kien hoac quy che PNTR cho cac nuoc Tiep Khac (sau nay tach ra thanh hai nuoc cong hoa Sec va Slovakia), Hungari, Romania, Estonia, Latvia..., khi cac nuoc nay tuyen bo tu bo con duong xa hoi chu nghia.

Hai kha nang, mot lua chon la hoi nhap

Nhu tren da trinh bay, WTO quy dinh cac nuoc thanh vien phai ton trong vo dieu kien quy che MFN, song mot thanh vien cua WTO co the vi ly do chinh tri hay ly do nao khac co the khong ap dung nguyen tac MFN hoac nguyen tac khac doi voi thanh vien moi gia nhap WTO voi nhung dieu kien nhat dinh.

Theo quy dinh do, cac nuoc Mong Co, Armenia, Kirgyzstan, Georgia, Moldova da chinh thuc gia nhap WTO truoc khi Hoa Ky trao quy che PNTR cho cac nuoc nay. Trong thoi gian chua co PNTR, tuy theo quan he chinh tri, kinh te, ngoai giao cua Hoa Ky doi voi moi nuoc ma Hoa Ky van dung cac dieu khoan khong ap dung MFN voi muc do khac nhau tuy tung nuoc.

Duong nhien cung theo quy dinh da tro thanh thong le do, viec Viet Nam gia nhap WTO cung tat yeu khong bi rang buoc boi quy che PNTR cua Hoa Ky doi voi Viet Nam. Tuy nhien van de dat ra hien nay la Viet Nam se phai doi mat voi nhung co hoi va thach thuc gi khi Viet Nam tro thanh thanh vien chinh thuc cua WTO trong truong hop co hay chua co PNTR de chu dong va tich cuc vuot qua?

Nhin nhan mot cach tong quat, co hoi va cung la thach thuc lon doi voi Viet Nam khi hoi nhap sau rong vao WTO khong chi la co dieu kien de mo rong quan he kinh te thuong mai, mo rong xuat nhap khau hang hoa, dich vu va dau tu toi 149 doi tac cua WTO.

Van de quan trong con la tao dieu kien de thuc day chuyen dich co cau kinh te theo huong hien dai, xay dung va hoan thien the che kinh te thi truong, tiep tuc giai phong suc san xuat cua cac thanh phan, cac to chuc kinh te, day manh tu do hoa cac hoat dong kinh te, nang cao suc canh tranh cua cac doanh nghiep va nen kinh te, tao dieu kien cho Viet Nam phat trien nhanh va ben vung hon.

La thanh vien chinh thuc cua WTO, Viet Nam con co nhung dieu kien thuan loi de tiep nhan nhung thanh tuu va kinh nghiem tien tien cua cac nuoc trong WTO ve quan ly kinh te, quan ly san xuat kinh doanh, ve dieu hanh cac mat cua doi song xa hoi.

Cac can bo quan ly, can bo ky thuat va nguoi lao dong co dieu kien cung nhu co yeu cau phai nang cao trinh do, tay nghe, nang cao von ngoai ngu, phap luat quoc te. Nha nuoc ta co dieu kien va yeu cau, doi hoi phai nang cao nang luc quan ly va dieu hanh kinh te vi mo theo quy luat cua kinh te thi truong va dieu kien cu the cua Viet Nam, giam bot nhung yeu to chu quan, duy y chi, hoan thien moi truong phap ly, bao dam tinh minh bach cho san xuat kinh doanh phat trien thuan loi.

Cac thach thuc va kho khan lon nhat doi voi Viet Nam la khong nhung phai canh tranh rat quyet liet o thi truong ngoai nuoc rat rong lon, ma ngay ca o thi truong trong nuoc con dang trong qua trinh xay dung; phai mo cua thi truong hang hoa, dich vu, dau tu, nhat la doi voi nhung nganh, nhung linh vuc quan trong, nhay cam cua nen kinh te ma nhieu nuoc thanh vien cua WTO co the manh hoac dieu kien tuong tu; phai truc tiep doi dau voi nhung rao can ve ky thuat, ve tieu chuan lao dong, ve tieu chuan ve sinh an toan thuc pham; phai cat giam thue, giam dan cac hang rao bao ho doi voi cac doanh nghiep, nhat la doanh nghiep Nha nuoc, trong khi cac doanh nghiep Viet Nam nguon von han che, quy mo kinh doanh nho, ky thuat san xuat con lac hau, thieu kinh nghiem thuong truong.

Do con la do Viet Nam phai chiu nhieu rang buoc, nhieu cam ket khat khe hon, lo trinh thuc hien cac quy dinh mang tinh linh hoat va chieu co doi voi nhung nuoc dang phat trien ve thoi gian chuyen doi, doi xu dac biet co nhieu han che hon so voi nhung nuoc tham gia vao WTO truoc day.

Cung voi nhung kho khan, thach thuc chung noi tren, trong truong hop chua co PNTR, Viet Nam co the con phai doi mat them nhung kho khan, thach thuc moi. Do la do Viet Nam la thanh vien chinh thuc cua WTO, nhung chua co quy che thuong mai binh thuong voi Hoa Ky, mot thanh vien chiem ty trong lon nhat, quan trong nhat ve thuong mai trong WTO va the gioi.

Hang hoa cua Viet Nam xuat khau vao thi truong Hoa Ky van phai doi mat voi nhung nguy co ve rao can thue quan va phi thue quan, rao can ve dinh muc so luong - quy che quota, rao can ve ban pha gia.

Ben canh do, cac tranh chap thuong mai song phuong giua Viet Nam va Hoa Ky se khong duoc phan xu theo co che chung trong khuon kho quy dinh cua WTO. Viet Nam kho tiep can voi nguon von lon va cong nghe tien tien cua Hoa Ky.

Cac nha dau tu lon cua Hoa Ky se phai can nhac ky rui ro khi mo rong dau tu vao Viet Nam va do do cung tac dong day chuyen toi cac nha dau tu khac vi ho phai tinh toan den thi truong Hoa Ky khi dau tu vao Viet Nam...

(theo Thoi bao kinh te Viet Nam)
Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Lỗ hơn 1.000 tỷ đồng, Petrolimex lý giải do “khách quan”

Đại diện Petrolimex cho biết nguyên nhân lỗ của tập đoàn là do giá xăng dầu thế giới giảm liên tục, công thức tính giá cơ sở của Nghị định 83; chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và trích lập dự phòng đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết theo quy định hiện hành.

Bức tranh kinh tế 2015 sáng lên rất nhiều

Tình hình kinh tế năm 2015 rõ rệt hơn nhiều so với cách đây 1 năm. Năm 2013 mà dự đoán cho năm 2014 mù mờ lắm, nhưng bây giờ ngồi đây nghĩ năm 2015 nó sáng lên rất nhiều.

CPI tháng Tết Nguyên đán giảm 0,05%

Không những không tăng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2015 thậm chí còn giảm so với tháng trước. Việc giảm giá xăng dầu là một trong những nguyên nhân chính khiến CPI tháng Tết Nguyên đán không có diễn biến như thông lệ.

Quản lý, điều hành giá cần sự đồng thuận và giám sát của công luận

Năm 2015, một trong những giải pháp điều hành quan trọng của Chính phủ là tiếp tục thực hiện cơ chế giá thị trường đối với các mặt hàng năng lượng (điện, than, xăng dầu) và dịch vụ công thiết yếu (y tế, giáo dục...) theo lộ trình và mức độ phù hợp, phối hợp đồng bộ với các chính sách liên quan bảo đảm yêu cầu kiểm soát lạm phát. Ðồng thời, cần sự vào cuộc thật sự của nhiều cấp, ngành, nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) bảo đảm sát với thực tế thị trường, doanh nghiệp (DN) và người tiêu dùng nhất.

Tìm hiểu: Viet Nam, Hoa Ky, to chuc thuong mai the gioi, Thoa Thuan Song Phuong, mot thanh vien, theo quy dinh, nuoc thanh vien, trong truong hop, doi voi, quy che, thach thuc, chinh thuc, cac nuoc, co hoi, WTO

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: PNTR: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet PNTR: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin PNTR Co hoi va thach thuc doi voi Viet Nam

Nhan xet, hay lien he ve tin PNTR Co hoi va thach thuc doi voi Viet Nam co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet PNTR Co hoi va thach thuc doi voi Viet Nam de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Thi truong trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Thi truong
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0