On dinh vi mo la muc tieu hang dau nam 2013
Gia vang | Ty gia | Gia dien | Gia xang

On dinh vi mo la muc tieu hang dau nam 2013

Tags: Viet Nam, Bo Ke, Bo Cong, Bo Xay, Bo Tai, Vu Van Ninh, Du Toan Ngan Sach Nha Nuoc, ke hoach phat trien kinh te, phat trien kinh te-xa hoi, dau tu cua nha nuoc, chinh sach tien te, trai phieu chinh phu, to chuc tin dung, cac dia phuong, cua chinh phu, voi cac, nganh


On dinh vi mo la muc tieu hang dau nam 2013

Du thao Nghi quyet cua Chinh phu ve chi dao, dieu hanh thuc hien ke hoach phat trien kinh te – xa hoi va du toan ngan sach nha nuoc nam 2013 chi ra 9 nhom giai phap chu yeu, trong do xac dinh on dinh vi mo, kiem che lam phat la muc tieu hang dau.

Du thao do Pho Thu tuong Vu Van Ninh trinh bay tai Hoi nghi cua Chinh phu voi cac dia phuong (25-26/12) trien khai Nghi quyet cua Quoc hoi ve nhiem vu phat trien kinh te-xa hoi va du toan ngan sach nha nuoc nam 2013.

Muc tieu tong quat cua Ke hoach phat trien kinh te – xa hoi nam 2013 duoc Quoc hoi thong qua la tang cuong on dinh kinh te vi mo, lam phat thap hon, tang truong cao hon 2012, day manh thuc hien 3 dot pha chien luoc gan voi tai co cau kinh te, chuyen doi mo hinh tang truong, bao dam an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi, nang cao hieu qua cong tac doi ngoai va hoi nhap quoc te, tang cuong quoc phong an ninh va on dinh chinh tri - xa hoi, tao nen tang phat trien vung chac hon cho nhung nam tiep theo.

Muc tieu hang dau

Trong nhom giai phap dau tien, coi on dinh vi mo, kiem che lam phat la muc tieu hang dau trong chi dao, dieu hanh nam 2013, Chinh phu tiep tuc chi dao Ngan hang Nha nuoc dieu hanh chinh sach tien te than trong, hieu qua; su dung linh hoat, hieu qua cac cong cu chinh sach tien te; gan ket chat che voi chinh sach tai khoa theo muc tieu kiem che lam phat, tang cuong on dinh vi mo va bao dam tang truong hop ly.

Dieu hanh lai suat va tin dung phu hop voi dien bien kinh te vi mo, muc tieu kiem soat lam phat va ho tro tang truong kinh te, dam bao an toan thanh khoan va hoat dong cua he thong to chuc tin dung va cua nen kinh te.

Anh minh hoa

Hoi nghi cua Chinh phu voi cac dia phuong (25-26/12) trien khai Nghi quyet cua Quoc hoi ve nhiem vu phat trien kinh te-xa hoi va du toan ngan sach Nha nuoc nam 2013


Dieu hanh ti gia theo tin hieu thi truong, bao dam gia tri dong tien Viet Nam; hoan thien co che quan ly thi truong vang, tap trung khac phuc bat cap trong quan ly, on dinh thi truong vang; thuc hien cac bien phap dong bo de cai thien can can thanh toan quoc te va tang du tru ngoai hoi.

Ben canh do, Bo Tai chinh phoi hop chat che voi cac Bo, nganh, dia phuong de thuc hien chinh sach tai khoa chat che, triet de tiet kiem. Cu the, se tap trung thuc hien dong bo, hieu qua cac giai phap ve ngan sach nha nuoc, bao dam thuc hien cac nhiem vu thu, chi theo ke hoach. Phan dau tang thu, triet de tiet kiem chi, giam boi chi ngan sach nha nuoc.

Bo Ke hoach va Dau tu, cac bo, nganh, dia phuong tiep tuc thuc hien nghiem tuc, hieu qua cac quy dinh cua Chinh phu ve tang cuong quan ly dau tu tu von ngan sach nha nuoc va von trai phieu Chinh phu; ra soat, sap xep theo thu tu uu tien cac du an dau tu cua Nha nuoc, uu tien bo tri von cho cac du an da hoan thanh dua vao su dung nhung chua bo tri du von, cac du an trong diem, cap bach, hieu qua, co kha nang hoan thanh trong nam 2013.

Han che toi da khoi cong du an moi su dung ngan sach nha nuoc. Kien quyet dieu chuyen hoac thu hoi von dau tu doi voi cac cong trinh, du an cham trien khai, khong hieu qua, phan bo va su dung von khong dung doi tuong. Khong ung truoc von ngan sach nha nuoc, von trai phieu Chinh phu cho cac cong trinh, du an, tru cac du an phong, chong, khac phuc hau qua thien tai, dich benh, quoc phong, an ninh cap bach.

Tap trung thao go kho khan, thuc day san xuat

Nhom giai phap nay duoc xac dinh la trong tam, cap thiet, do vay sau khi tiep thu cac y kien thao luan cua cac Bo, nganh, dia phuong, Chinh phu se ban hanh Nghi quyet chuyen de ngay sau phien hop nay.

Chinh phu se chi dao cac Bo, nganh, dia phuong nhanh chong co cac giai phap de ho tro doanh nghiep vay von tin dung voi lai suat hop ly, giam lai suat cho vay, tung buoc thu hep lai suat huy dong va cho vay. Viec mo rong tin dung co hieu qua phai di doi voi kiem soat chat luong tin dung doi voi linh vuc san xuat va tieu dung, phu hop voi cac quy dinh cua phap luat.

Khan truong hoan thien va trien khai thuc hien De an xu ly no xau cua cac to chuc tin dung; xu ly dut diem cac khoan no cua ngan sach nha nuoc voi doanh nghiep, no cheo giua cac doanh nghiep, no dong xay dung co ban, no xau doi voi cac du an bat dong san; xu ly no xau cua doanh nghiep nha nuoc.

Chinh phu tap trung chi dao, giao Bo Cong thuong chu tri, phoi hop voi cac bo, co quan, dia phuong de thuc hien cac bien phap kip thoi thao go kho khan cho san xuat, ho tro doanh nghiep phat trien thi truong, tieu thu san pham; tap trung xu ly cac mat hang ton kho cao, nhat la sat thep, xi mang, vat lieu xay dung.

Bo Xay dung chu tri phoi hop voi cac dia phuong thuc hien dong bo cac giai phap de khoi phuc thi truong bat dong san, dieu chinh co cau thi truong, can doi cung – cau va tap trung xu ly no xau. Trien khai nhanh, hieu qua cac chuong trinh nha o xa hoi. Nghien cuu dieu chinh chinh sach ban nha cho nguoi nuoc ngoai co du an dau tu, kinh doanh lau dai tai Viet Nam.

Bo Ke hoach Dau tu chu tri phoi hop voi cac bo, nganh dia phuong de ra soat, hoan thien co che, chinh sach de khuyen khich, ho tro cac nha dau tu trong va ngoai nuoc tang cuong dau tu trong cac nganh, linh vuc theo quy dinh cua phap luat.

Ben canh hai nhom giai phap uu tien neu tren, nam 2013 Chinh phu se tap trung chi dao cac Bo, nganh, dia phuong de thuc hien tot 7 nhom giai phap khac, bao gom day manh thuc hien cac dot pha chien luoc gan voi tai co cau nen kinh te, chuyen doi mo hinh tang truong; bao dam an sinh xa hoi, phuc loi xa hoi, cai thien doi song nhan dan; tang cuong quan ly nha nuoc ve dat dai, tai nguyen, bao ve moi truong, phong chong thien tai va ung pho voi bien doi khi hau; day manh cai cach hanh chinh, phat huy quyen lam chu cua nhan dan, phong chong tham nhung lang phi, bao dam trat tu an toan xa hoi va xay dung doi song van hoa; bao dam quoc phong, an ninh va on dinh chinh tri xa hoi; nang cao hieu qua cong tac doi ngoai va tang cuong cong tac thong tin tuyen truyen, tao dong thuan xa hoi.

Sau khi tiep thu y kien thao luan cua cac thanh vien Chinh phu, cac dia phuong, Chinh phu se ban hanh Nghi quyet de cac bo, nganh, dia phuong nhanh chong trien khai, thuc hien.

(theo Chinhphu.vn)

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Hàng Việt vẫn khó cạnh tranh

Ông Nguyễn Văn Tài chủ hộ chăn nuôi gà ở Ba Vì cho biết, nhiều hộ chăn nuôi gà ở Ba Vì hiện vẫn đang loay hoay tìm đầu ra, bởi mặc dù chất lượng cao nhưng vẫn khó vào siêu thị vì sản phẩm bị đánh đồng. Người chăn nuôi hiện nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt sắp tới khi Việt Nam hội nhập TPP thì sẽ còn càng khó khăn hơn.

Từ chuyện Samsung và hàng Việt

Từ góc nhìn của đa số người Việt Nam, việc coi sản phẩm của Công ty Samsung sản xuất tại Việt Nam là hàng của Việt Nam có vẻ hơi kỳ quặc. Đa số đầu vào cho việc sản xuất sản phẩm của Samsung đều đến từ các nước khác. Phần đóng góp cho giá trị gia tăng của sản phẩm từ Việt Nam rất nhỏ.

Lãi suất USD về 0% có thực sự chặn được đà đôla hóa?

Ngày 28/9 vừa qua NHNN bất ngờ đưa ra quyết định giảm trần lãi suất huy động USD xuống còn 0% với mục đích góp phần nâng cao sức hấp dẫn của VND, hạn chế tình trạng đô la hóa. Đây được xem là động thái chưa từng có trong tiền lệ lịch sử thị trường tài chính Việt Nam nên đã thu hút sự quan tâm của người dân, doanh Nghiệp và các chuyên gia.

Tìm hiểu: Viet Nam, Bo Ke, Bo Cong, Bo Xay, Bo Tai, Vu Van Ninh, Du Toan Ngan Sach Nha Nuoc, ke hoach phat trien kinh te, phat trien kinh te-xa hoi, dau tu cua nha nuoc, chinh sach tien te, trai phieu chinh phu, to chuc tin dung, cac dia phuong, cua chinh phu, voi cac, nganh

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Ổn định vĩ mô là mục tiêu hàng đầu năm 2013

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Ổn định vĩ mô là mục tiêu hàng đầu năm 2013 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin On dinh vi mo la muc tieu hang dau nam 2013

Nhan xet, hay lien he ve tin On dinh vi mo la muc tieu hang dau nam 2013 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet On dinh vi mo la muc tieu hang dau nam 2013 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0