Nguyen nhan cua no xau ngan hang quy mo lonNguyen nhan cua no xau ngan hang quy mo lon
No xau khien lo trinh co phan hoa nganh ngan hang bi cham lai. (anh chi co tinh minh hoa)

Van de no xau cua cac ngan hang thuong mai Nha nuoc - trong boi canh Chinh phu dang day manh viec co phan hoa - dang thu hut su quan tam dac biet cua du luan. Tien si Phan Minh Ngoc (Dai hoc Kyushu, Nhat Ban) co nhieu nhan dinh ve ban chat van de no xau tai Viet Nam.

Bat chap Ngan hang Nha nuoc gan day da bom them von (tai cap von) cho cac ngan hang thuong mai quoc doanh, van de no xau van o muc tram trong. Dac biet doi voi ngan hang thuong mai quoc doanh, theo mot so uoc tinh ty le no xau len toi 10-20%, hoac tham chi cao hon the, trong tong du no cua 4 ngan hang thuong mai quoc doanh, mac du con so cong bo chinh thuc chi o muc vai ba phan tram.

+ Rang buoc tai chinh “mem” la mot thuat ngu chuyen mon chi tinh trang mot doanh nghiep khong quan tam nghiem tuc den viec thua lo tai chinh va luon luon ky vong rang chinh phu hay mot ben thu ba se dung ra cuu giup khi phai doi mat voi pha san.

Chinh sach bao cap cua chinh phu doi voi doanh nghiep, dac biet la doanh nghiep Nha nuoc la co so cho tinh trang nay.

Theo ly thuyet va kinh nghiem cua cac nuoc co nen kinh te ke hoach hoa hoac chuyen doi, no xau thuong la do van de cac ngan hang thuong mai quoc doanh chi bi rang buoc tai chinh “mem” +, dan den viec cac ngan hang khong quan tam den viec danh gia sat sao nang luc tai chinh cua nguoi vay, gay ra va tich dong no xau.

Mac du he thong ngan hang Viet Nam da trai qua nhung buoc thay doi quan trong ve to chuc va co che hoat dong, bien cac ngan hang quoc doanh thanh cac ngan hang kinh doanh thuong mai thuan tuy, nhung chinh quyen Trung uong van co xu huong gay ap luc hay khuyen khich mot cach cong khai hoac ngam dinh cac ngan hang cap tin dung vuot qua muc an toan thuong mai cho phep de dat duoc muc tieu tang truong de ra.

Chinh quyen dia phuong doi khi cung "ep" cac ngan hang cho vay cac doanh nghiep Nha nuoc thua lo de tranh lam tang muc thap nghiep. Ngoai ra, cac quan chuc chinh phu cung thuong can thiep vao quyet dinh cho vay cua ngan hang, khien ty le no xau them gia tang.

Su can thiep cua chinh phu vao viec cho vay cua ngan hang co the dien ra truoc khi quyet dinh cho vay duoc dua ra hoac sau khi giao dich da hoan tat. Voi can thiep dien ra truoc khi ra quyet dinh cho vay, cho den tan nhung nam gan day, cac ngan hang quoc doanh van co nghia vu thuc hien cac khoan cho vay chinh sach, theo cac chuong trinh phat trien cua chinh phu hoac vi ly do chinh tri.

Tuy ty le cac khoan cho vay theo chinh sach nay khong bao gio duoc tiet lo, mot so nha phan tich uoc doan khong duoi 1/3 tong du no cho vay cua cac ngan hang quoc doanh o mot so thoi diem. Tat nhien, cac khoan cho vay chinh sach thong thuong bao gio cung co chat luong thap hon cac khoan cho vay thuong mai.

Chinh phu con can thiep vao thi truong tin dung sau khi su cho vay da dien ra hoan tat bang cach ra tay cuu vot cac doanh nghiep Nha nuoc hoac ngan hang quoc doanh co van de. Su cuu giup cua chinh phu co the o duoi nhieu dang nhu tai co cau doanh nghiep nha nuoc thua lo, nhan cac khoan no xau, va co y tri hoan viec dong cua cac to chuc tai chinh mat kha nang thanh toan.

Thong le cuu vot nhu vay da lam giam nhu cau cai thien tinh hieu qua o cac ngan hang, khuyen khich chung theo duoi cac du an cho vay day rui ro.

Duoi su can thiep hoac khuyen khich ngam dinh va cong khai cua chinh phu nhu tren, cac ngan hang quoc doanh tro nen “thich” cho vay cac doanh nghiep nha nuoc hon vi moi rui ro hau nhu da duoc chinh phu bao lanh.

Dieu nay cang quan trong hon khi ma o Viet Nam, co che luat dinh lien quan den thi hanh cac nghia vu hop dong rat yeu kem, lam tang rui ro mat kha nang thu hoi cac khoan cho vay cua ngan hang. Trong boi canh khong co su bao lanh cua chinh phu thi tat nhien cac ngan hang se phai rat than trong khi quyet dinh cho cac doanh nghiep Nha nuoc vay.

Hon nua, quan he truyen thong va dai han giua ngan hang quoc doanh va cac doanh nghiep nha nuoc lam cho chi phi giao dich voi cac doanh nghiep nha nuoc nho hon voi doanh nghiep tu nhan, cang lam tang them xu huong ngan hang cho vay doanh nghiep nha nuoc hon la doanh nghiep tu nhan.

Vi the, de hieu tai sao con no mat kha nang thanh toan chinh cua ngan hang quoc doanh la cac doanh nghiep Nha nuoc chu khong phai cac doanh nghiep tu nhan.

Nghiem trong hon, su can thiep va khuyen khich cua chinh phu dan den xu huong la cac doanh nghiep nha nuoc cang co tinh rui ro cao thi cang duoc cac ngan hang cho vay nhieu hon vi 2 ly do.

Thu nhat, nhung doanh nghiep nay cang la moi ban tam cua chinh phu, buoc chinh phu phai tang cuong chi dao cac ngan hang cho vay de cuu vot, cai to lai chung. Thu hai, ban than cac ngan hang cung muon cho cac doanh nghiep nay tiep tuc vay vi neu rut lui thi cac doanh nghiep nay se pha san, do do cac ngan hang mat kha nang thu hoi cac mon cho vay truoc do.

Tat nhien trong viec nay, cac ngan hang ky vong, nhu da va dang xay ra, rang chinh phu se dung ra cuu vot neu su cho vay mao hiem kieu nay se dua cac ngan hang den ben vuc pha san.

Mot trong nhung vi du dien hinh cua viec cuu vot cac ngan hang quoc doanh la viec tai cap von de che giau quy mo no kho doi cua cac ngan hang nay nho lam giam ty le no xau cua chung di (tuy con so tuyet doi van khong thay doi). Mot vi du khac la viec thanh lap gan day va cap von cho cong ty quan ly tai san (AMC) nha nuoc de xu ly no kho doi cua cac ngan hang thuong mai quoc doanh.

Tuy nhien, hai bien phap nay duoc nhieu nha kinh te nhin nhan voi con mat quan ngai vi chung se lam tang rui ro dao duc (moral hazard) trong cac quyet dinh cho vay cua cac ngan hang nghieng hon nua ve cac du an co tinh rui ro cao - dac biet la cua cac doanh nghiep Nha nuoc, do ky vong se duoc chinh phu cuu vot trong tuong lai neu co xay ra nguy co mat kha nang thanh toan.

Va nhu vay thi van de no kho doi se cang tro nen tram trong hon voi viec thi hanh 2 bien phap xu ly no kho doi nay.

Chat luong cho vay thap o cac ngan hang quoc doanh con do nguoi quan ly cua cac ngan hang duoc trao quyen tu chu trong viec ra quyet dinh cho vay, nhung khong hoan toan chiu trach nhiem vao chat luong cac khoan cho vay theo quyet dinh cua ho.

Vi the, chung nao cac nha quan ly con khong bi rang buoc chat che ve trach nhiem trong cac quyet dinh cua minh thi cac khoan cho vay kho doi se tiep tuc phat sinh va u dong dan len trong bang tong ket tai san cua ngan hang.

Tom lai, co the noi rang nhung bien phap cai cach trong he thong ngan hang gan day da mang lai nhung hieu qua nhat dinh nhu lam giam ty le cho vay chinh sach, tang chat luong cho vay thuong mai cua cac ngan hang quoc doanh (nho giam su can thiep va khuyen khich cua chinh phu vao cac quyet dinh cho vay cua ngan hang co loi cho cac doanh nghiep nha nuoc, tang cuong tinh minh bach va kiem soat chat quy trinh cho vay), di doi voi cac bien phap cai cach trong khu vuc doanh nghiep nha nuoc, lam tang tinh hieu qua trong hoat dong (tuc la giam kha nang pha san) cua chung.

The nhung, van de no kho doi van se khong duoc giai quyet triet de vi rui ro dao duc van con do doi voi cac ngan hang quoc doanh khi chinh phu to y san sang rot them von cho cac ngan hang quoc doanh, thuc day qua trinh xu ly no kho doi chu yeu thong qua cac AMC, ma mot trong nhung hau qua chinh la tiep tuc khuyen khich cac ngan hang quoc doanh theo duoi cac du an vay von day rui ro cua cac doanh nghiep nha nuoc.

Noi cach khac, viec day cac mon no kho doi ra khoi bang tong ket tai san sang tay cac AMC khong thoi thi chua du de giai quyet triet de van de no xau trong he thong ngan hang Viet Nam hien nay.

Viec nay phai duoc thuc hien voi mot thu tuc phap ly quy dinh chat che va nhat thiet khong duoc lam nay sinh ky vong giua nguoi cho vay (ngan hang) va nguoi di vay (cac doanh nghiep Nha nuoc) ve su cuu vot cua chinh phu trong tuong lai.

Su cam ket manh me cua chinh phu nham that chat ky luat tai chinh doi voi ca ngan hang quoc doanh va doanh nghiep Nha nuoc se la dieu thiet yeu de ngan chan su lap lai vong luan quan phat sinh va tich tu no kho doi.

TS. Phan Minh Ngoc
VnEconomy

Viet Bao

Video nổi bật

Video clip bàn thắng: U23 Malaysia 1-2 U23 Việt Nam - Công Phượng Tỏa Sáng
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

M&A ngân hàng: Lộ thêm nhiều thương vụ

Ngoài hai thương vụ mua bán, sáp nhập (M&A) vừa được thông qua, hàng loạt dự định sáp nhập ngân hàng khác cũng sẽ được làm rõ khi “mùa” đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) các ngân hàng đã chính thức bắt đầu.

NHNN: Việt Nam chưa cần tăng tỷ giá như một số nước

Trước diễn biến tỷ giá bắt đầu có xu hướng tăng ở cả thị trường chính thức và thị trường tự do từ ngày 9/3, chiều hôm qua, NHNN đã chính thức lên tiếng xung quanh vấn đề này.

Bloomberg: Việt Nam sẽ trở thành "con hổ" về kinh tế tại Châu Á

Nền kinh tế Việt Nam lại một lần nữa hồi sinh sau nhiều năm trì trệ. Quốc gia Đông Nam Á này có vị trí địa lý thuận lợi khi nằm dọc các tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới. Bên cạnh đó là một nền dân số trẻ và đang phát triển.

Những đại hội cổ đông … vắng hơi người!

Mùa ĐHCĐ năm 2015 đã bắt đầu gần 1 tháng nay. Cảm nhận ban đầu, đó là không gian các buổi họp ĐHCĐ của các DN đang ngày càng trở nên rộng hơn khi số cổ đông tham dự ngày một thưa thớt.

Tìm hiểu: Viet Nam, Nhat Ban, Phan Minh Ngoc, cac doanh nghiep Nha nuoc, ngan hang quoc doanh, ngan hang thuong mai, ngan hang cho vay, cua chinh phu, no kho doi, khoan cho vay, cua ngan hang, cua cac, van de, quyet dinh, rui ro, xau

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nguyên nhân của nợ xấu ngân hàng quy mô lớn?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nguyên nhân của nợ xấu ngân hàng quy mô lớn? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nguyen nhan cua no xau ngan hang quy mo lon

Nhan xet, hay lien he ve tin Nguyen nhan cua no xau ngan hang quy mo lon co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nguyen nhan cua no xau ngan hang quy mo lon de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0