Nganh duoc chuyen minh kho nhoc- Tu nam 2004, Bo Y te dua ra quy dinh la cac xi nghiep duoc xay moi phai dat chuan GMP - WHO, va den 2006 tat ca cac nha may san xuat thuoc tan duoc phai dat tieu chuan nay. The nhung thoi han cu lui dan, va den gio thoi han quy dinh la giua nam 2008.

Tin hieu lac quan

Cuoi tuan qua, Cong ty duoc Can Gio (Cagipharm) da khanh thanh nha may san xuat thuoc tan duoc dat tieu chuan GMP (tieu chuan san xuat thuoc tot) cap WHO. Cung voi nha may san xuat thuoc cua Cong ty Co phan Duoc va Vat tu Y te Binh Duong (BIPHARCO) va nha may cua Cong ty Co phan Duoc Soc Trang khoi cong thang 3 va thang 5 vua qua, Cagipharm da gop phan dua so nha may dat tieu chuan GMP cap WHO len con so 47.

Thu truong Cao Minh Quang noi rang nganh dwocj co dau hieu khoi sac, nhung van con rat nhieu thach thuc truoc mat. Anh: Dang Vy

Thu truong Cao Minh Quang noi rang nganh duoc co dau hieu khoi sac, nhung van con rat nhieu thach thuc truoc mat. Anh: Dang Vy

Thu truong Bo Y te, tien si Cao Minh Quang, cho biet, cuoi nam 2006, trong so hon 170 nha may san xuat thuoc tan duoc tren ca nuoc, co 60 nha may dat tieu chuan GMP (tieu chuan san xuat thuoc tot), nhung da co 42 nha may tieu chuan GMP cap khu vuc (ASEAN) va chi co 18 don vi dat GMP - WHO. Nen con so 47 nha may dat tieu chuan GMP cap WHO la mot buoc tien dang ke.

Theo Bo Y te, nam 2001, Viet Nam dat muc chi y te 6 USD/nguoi thi nam 2006 da dat 11,53 USD/nguoi. Cac nha may dat GMP dat duoc cong suat 60 - 80%, co day chuyen dat 100%. Doanh thu cua cac nha may GMP dat 80% tong so doanh thu cua nganh duoc san xuat trong nuoc.

Thu truong Bo Y te cho rang day la mot dau hieu khoi sac tot cua nganh duoc VN tren con duong hoi nhap vao y te the gioi va tham gia canh tranh khi gia nhap WTO.

“Day la dieu kien thuan loi de nang cao nang luc canh tranh cua nganh duoc VN. Thoi gian toi nganh y te se hoan thanh muc tieu tat ca cac nha may san xuat duoc dat cap WHO de co the tham gia vao cuoc canh tranh tren thi truong thuoc tan duoc” Thu truong noi voi TS.

Thach thuc

The nhung, theo Thu truong Bo Y te, nganh duoc van con nhung lo lang khi truoc mat van con nhung thach thuc khong nho.

Hien nay, thuoc san xuat trong nuoc bao dam duoc khoang 773/1.563 loai hoat chat, chua den 50% gia tri thi truong thuoc. Trong khi do, thi truong Viet Nam rat lon, neu nganh duoc trong nuoc khong bao quat duoc thi thuoc nuoc ngoai se tran vao chiem linh.

Hien nay, hau het cac doanh nghiep san xuat thuoc trong nuoc moi chi tap trung vao cong nghiep bao che, chua chu trong dau tu vao cac loai thuoc chuyen khoa dac tri, cac dang bao che dac biet..., trong khi theo danh gia cua To chuc Y te The gioi (WHO) thi nang luc cua nganh duoc Viet Nam dang o muc do phat trien tu 2,5 den 3 (trong thang phan loai tu 1 den 4), tuc la co kha nang san xuat mot so thuoc goc va xuat khau mot so duoc pham.

Dieu sot ruot nhat la su chuyen bien cua nganh duoc thoi gian qua qua cham. Mot quyet dinh cua Bo Y te tu 2004 quy dinh den 2006 tat ca cac nha may duoc phai dat tieu chuan GMP, nhung sau do cu phai gia han dan, den 2007, dau nam 01/2008 va gio la 01/7/2008. Cac kien nghi cua cac don vi bao che cho rang, neu phai dat chuan GMP theo tien do Bo Y te yeu cau, nha may chi co nuoc… pha san!

Vi vay, 75/178 don vi dat GMP, trong do co 47 don vi dat tieu chuan GMP - WHO la dau hieu dang mung, song phia sau do lap lo noi lo boi co nghia con toi tren 100 don vi nua chua biet phai xoay tro lam sao de hoan thanh nhiem vu.

Den cuoi thang 6/2006 Bo Y te khong cap chung nhan GMP - ASEAN nua. De dat tieu chuan GMP, dac biet la GMP WHO, DN phai dau tu kha lon. Binh quan dau tu cho mot day chuyen san xuat thuoc dam bao chat luong khoang 30 den 35 ty, ben canh do con la nha xuong. Tuy theo quy mo cua nha may ma dau tu mot hay nhieu day chuyen.

Tuy nhien, GMP khong co nghia chi la nha xuong, day chuyen san xuat thuoc, ma con di vao chieu sau, di vao toan bo he thong quan ly chat luong, quan ly‎ cua toan nha may. Ngoai co so vat chat, con co dieu kien de kiem tra chat luong, nguyen lieu dau vao, va toan bo nguon nhan luc de duy tri ben vung, bao dam hieu qua quan ly chat luong san pham thuong xuyen chu khong phai chi giai doan dau.

Cuoc canh tranh cua DN duoc VN se con chat vat

Cuoc canh tranh cua nganh duoc VN se con chat vat. Anh: Dang Vy


Lien ket - huong di cho suc canh tranh cua DN duoc VN?

Theo cac cam ket cu the khi gia nhap WTO, muc thue ap dung chung cho duoc pham se chi con 0% - 5% so voi muc thue 0% - 10% nhu truoc day. Muc thue trung binh se la 2,5% sau 5 nam ke tu ngay Viet Nam chinh thuc tro thanh thanh vien cua WTO. Thue quan loai bo, va tuan thu nghiem ngat ve so huu tri tue, so huu cong nghiep, khong phan biet trong hay ngoai nuoc… la nhung thach thuc lon cho DN duoc Viet Nam. De canh tranh, tat yeu DN duoc Viet Nam phai co su chuyen bien manh, neu khong se thua tren mot thi truong rong lon voi nhieu co hoi lon, lai la san nha cua minh, la dieu dang tiec va dang lo.

Ong Hoang Mang, Tong Giam doc Cagipharm, cho biet cac doanh nghiep nho rat kho dat duoc cac tieu chuan tren, va vi vay, suc canh tranh cua cac DN duoc Viet Nam van luon yeu the.

Trong dieu kien truoc mat khi DN duoc Viet Nam chua the dap ung duoc tieu chuan GMP, mot trong nhung giai phap de ho tro nang cao nang luc canh tranh ma Cagipharm dua ra la cac DN san xuat gia cong hoac san xuat nhuong quyen cho nhau.

Rieng nha may duoc Can Gio chap nhan ho tro trong nganh la san xuat gia cong hoac san xuat nhuong quyen khong tinh lai. Nha may cua Cagipharm co von dau tu 130 ty dong, dat tai huyen Cu Chi, TP.HCM. Day la mot trong nhung nha may san xuat duoc pham hien dai o VN, dat cac tieu chuan WHO ve GMP (Good Manufacturing Practice - san xuat tot), GLP (Good Laboratory Practicae - kiem nghiem tot) va GSP (Good Storage Practice - bao quan tot). Nha may nay san xuat duoc nhieu chung loai thuoc va biet duoc, thuoc dac tri.

Moi day thang 3/2007 nha may san xuat cua Cong ty Co phan Duoc va Vat tu Y te Binh Duong (BIPHARCO) co quy mo tuong tu cung da khoi cong. Day la mot trong nhung buoc tien bo cua nganh duoc Viet Nam, dap ung phan nao nhu cau ve cac chung loai thuoc dac biet ma hien nay Viet Nam dang thieu. Tuy nhien, hien nay nha may dat quy mo nhu the nay chua nhieu.

Ong Hoang Mang noi rang, giai phap cua Cagipharm co the se cung voi cac doanh nghiep duoc pham trong nuoc nang cao loi the canh tranh trong giai doan hien nay.

The nhung tien si Pham Thi Viet Nga, Tong Giam doc Cong ty co phan Duoc Hau Giang, cho rang tinh lien ket ho tro, su dung dich vu cua nhau o cac DN Viet Nam rat kem, va do la dieu dang tiec. “Trong khi nguoi ta lien ket thanh tap doan, con DN Viet Nam chua lam duoc dieu nay thi phai lien ket ho tro, su dung dich vu cua nhau de tang them suc manh canh tranh cho DN Viet Nam, neu khong thi van chi la nhung te bao don le de tieu diet”ba Nga noi trong mot hoi nghi ve lien lien ket DN.

Con duong cua cac DN duoc Viet Nam van con nhieu kho khan truoc mat neu van cu chuyen minh cham tre nhu hien nay.

  • Dang Vy
Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Bức tranh kinh tế 2015 sáng lên rất nhiều

Tình hình kinh tế năm 2015 rõ rệt hơn nhiều so với cách đây 1 năm. Năm 2013 mà dự đoán cho năm 2014 mù mờ lắm, nhưng bây giờ ngồi đây nghĩ năm 2015 nó sáng lên rất nhiều.

CPI tháng Tết Nguyên đán giảm 0,05%

Không những không tăng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2015 thậm chí còn giảm so với tháng trước. Việc giảm giá xăng dầu là một trong những nguyên nhân chính khiến CPI tháng Tết Nguyên đán không có diễn biến như thông lệ.

Quản lý, điều hành giá cần sự đồng thuận và giám sát của công luận

Năm 2015, một trong những giải pháp điều hành quan trọng của Chính phủ là tiếp tục thực hiện cơ chế giá thị trường đối với các mặt hàng năng lượng (điện, than, xăng dầu) và dịch vụ công thiết yếu (y tế, giáo dục...) theo lộ trình và mức độ phù hợp, phối hợp đồng bộ với các chính sách liên quan bảo đảm yêu cầu kiểm soát lạm phát. Ðồng thời, cần sự vào cuộc thật sự của nhiều cấp, ngành, nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) bảo đảm sát với thực tế thị trường, doanh nghiệp (DN) và người tiêu dùng nhất.

Nhiều ngân hàng khó đủ “sức khỏe” để lên… sàn

Các NHTM phải khẩn trương lên kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong năm 2015. Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Đề án 254, Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015 và cũng là văn bản riêng vừa được NHNN phê duyệt. Tuy nhiên, 20 NHTM còn lại đồng loạt lên sàn 2015 hay không? Câu hỏi còn… bỏ ngỏ.

Tìm hiểu: Viet Nam, DN Viet Nam, Dang Vy, Thu truong Bo Y te, cong ty co phan, thoi han quy dinh, dat tieu chuan, may san xuat, cua cong ty, nha may, canh tranh, cua nganh, tan duoc, chuyen minh, thuoc

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Ngành dược chuyển mình khó nhọc

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Ngành dược chuyển mình khó nhọc bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nganh duoc chuyen minh kho nhoc

Nhan xet, hay lien he ve tin Nganh duoc chuyen minh kho nhoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nganh duoc chuyen minh kho nhoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0