Gia vang, Ty gia

Ngan hang mo chien dich cho vay tin chap– Luong von trong ngan hang doi dao la nguyen nhan khien nhieu ngan hang dang len ke hoach khoi dong lai cac chuong trinh cho vay tieu dung. Nguoi vay co the de dang hon khi tiep can tin dung tieu dung voi viec vay ma khong can tai san the chap.

Cho vay tieu dung "nhon nhip" tro lai

LienVietBank vua cong bo cho vay tieu dung tin chap len den 500 trieu dong, ACB cho vay 250 trieu, Vietcombank cho vay tin chap tieu dung tren 200 trieu dong…

Chi Hoang Nguyen, cong tac tai 1 cong ty truyen thong, cho biet: Chi dang co nhu cau can vay tien de sua nha. Goi la sua nhung du kien so tien can chi cung den 200 trieu dong vi phai thay doi ca mot so do noi that. Tuy nhien, chi moi chi xoay xo duoc 100 trieu. So tien thieu con lai, chi quyet dinh tham khao cac goi tin dung cho vay tin chap giua cac ngan hang.

"Nhieu ngan hang cung cho vay nhung theo kinh nghiem ban be mach nuoc, khong phai ngan hang nao cung cho vay voi so tien lon, lai suat cung khac nhau, chua ke phi lam hop dong khe uoc... nen toi phai tham khao cung luc rat nhieu ngan hang de co su lua chon tot nhat", chi Nguyen cho biet.

Ngan hang mo chien dich cho vay tin chap
Cho vay tin chap se la co hoi cho khach hang co nhu cau vay tieu dung. Tuy nhien, khach hang can chu y den kha nang chi tra cua minh. (Anh: Thuy Linh)

Khac voi chi Nguyen, anh Thang du dinh mua mot can ho chung cu cu khoang 700 – 800 trieu nhung vay muon ban be, ho hang cong voi so tien tich cop cung chi duoc hon 500 trieu. Khong du tien nen du dinh mua nha, anh Thang danh gac lai. Biet tin cac ngan hang “mo cua” cho vay tin chap, anh mung ron, voi vang len mang tim hieu thu tuc vay tin chap.

Tuy nhien, dieu khien anh Thang ban khoan hon ca la voi tong thu nhap khoang 7 trieu/thang cua hai vo chong, khong biet co du tien chi tieu va trang trai no ngan hang hay khong?!

Ong Nguyen Duc Huong, Tong Giam doc LienVietBank cho biet: “Day manh tin dung tieu dung tham gia kich cau chinh la mot trong nhung muc tieu lon cua LienVietBank trong nam 2009”.

Truoc day, cho vay tin chap cung da duoc cac ngan hang khai thac, tuy nhien, vao thoi diem kho khan ve tin dung vua qua thi viec cho vay tin chap da bi dung lai. Nhung voi goi kich cau cua Chinh phu “rot” vao thi truong thong qua kenh ngan hang nham “kich” nen kinh te da khien thi truong cho vay tin chap nhon nhip tro lai.

Ngan hang “dua” cho vay tin chap

Ve thi truong cho vay tin chap, ong Huong nhan dinh: Cho vay tin chap tieu dung chua dung nhieu rui ro do khong co tai san dam bao nhung neu quy dinh ro rang, cu the voi quy trinh quan ly chat che thi day chinh la thi truong day tiem nang de cac cong ty tai chinh va ngan hang khai thac”.

Vi vay, LienVietBank vua “tung” ra san pham Best Consuming cho vay tieu dung tin chap. Theo do, khach hang la can bo, nhan vien cua cac to chuc, doanh nghiep co the vay von tai LienVietBank ma khong can tai san bao dam va khong can bao lanh tra thay cua cong ty voi han muc vay co the len den 500 trieu dong va thoi han cho vay toi da la 36 thang.

Theo ba Pham Thu Trang, dai dien LienVietBank: “Viec cho vay tin chap quan trong la khau duyet ho so. Nen nhung khach hang vay co muc luong vua phai nhung thu nhap on dinh, co quan cua khach hang do co nguon thu tai chinh on dinh thi kha nang duoc vay se cao. Ve lai suat vay thap nhat la 1%/thang”.

Ngan hang A Chau (ACB) hien dang cho vay ho tro tieu dung danh cho nhan vien dang cong tac tai cac cong ty nha nuoc, lien doanh, cong ty nuoc ngoai, cong ty co phan, TNHH cua Viet Nam, co quan hanh chinh su nghiep, VP dai dien nuoc ngoai, to chuc hiep hoi nuoc ngoai.

Thu tuc cho vay kha “thoang”, khong can bao lanh tra thay cua cong ty. Khi muon vay tieu dung, nhung ca nhan nay chi can chung minh co thu nhap on dinh tu luong se duoc vay voi so tien toi da la 250 trieu dong, thoi han vay 12 thang, lai suat va phi tuy theo quy dinh cua ACB tai tung thoi diem.

Tai ngan hang Sai Gon – Ha Noi (SHB) cung dang tien hanh cho vay tin chap voi lai suat cho vay chi con 0.83%/thang, giam lai suat 0.05%/moi mon vay doi voi nhan vien co quan/to chuc ky hop dong hop tac voi SHB hoac khach hang chuyen giao dich tra luong ve SHB. Thoi han cho vay toi da la 48 thang voi muc toi da len den 12 lan thu nhap hang thang.

Ngan hang

Doi tuong

Thu tuc

LienVietBank

Ca nhan la nguoi Viet Nam dang lam viec chinh thuc tai cac To chuc, Doanh nghiep.
Da co thoi gian cong tac toi thieu tu 12 thang tro len.
Co muc thu nhap thuc linh tu luong va cac khoan phu cap theo luong tu 3 trieu dong/thang tro len.
Thoa man cac dieu kien khac theo Quy dinh cua LienVietBank.

Ban sao giay Chung minh nhan dan hoac Ho chieu cua Khach hang.

Giay de nghi vay von (theo mau cua LienVietBank).
Ban sao Hop dong Lao dong, Ban xac nhan luong cua 3 thang gan nhat.
Cac Giay to khac theo Quy dinh cua LienVietBank.

LienVietBank Ha Noi:

Dia chi: 135 duong Xa Dan, Phuong Phuong Lien, Quan Dong Da, Ha Noi

Tel: +84 4 6 2668668

Fax: +84 4 6 2669669

SHB

Can bo cong nhan vien dang cong tac tai don vi thuoc mot trang cac loai hinh sau:

Don vi hanh chinh su nghiep; Cong ty Nha nuoc; Cong ty Lien doanh; Cong ty 100% von nuoc ngoai; Cong ty Co phan; Van phong dai dien; Cac to chuc nuoc ngoai tai Viet Nam.

Giay de nghi vay tieu dung tin chap (theo mau cua SHB).

Ban sao CMND. Ban sao HKTT/KT3 hoac Giay dang ky tam tru dai han.

Ban sao HDLD/QD bien che/QD tang ngach luong gan nhat.

Sao ke giao dich tai khoan ngan hang 3 thang gan nhat hoac Giay xac nhan luong theo mau cua SHB va Phieu luong/ Ban sao luong 3 thang gan nhat.

Ban sao chung minh thu nhap khac (neu co).

Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha Noi - SHB
Dia chi: 77 Tran Hung Dao - Hoan Kiem - Ha Noi
Tel: (04) 3942 3388, Fax: (04) 3941 0942

ACB

Ca nhan nguoi Viet Nam co HKTT/KT3 tai dia ban hoat dong cua ACB va dang cong tac tai don vi thuoc mot trong cac loai hinh sau: Cty Nha Nuoc
Cty Lien doanh
Cty Nuoc ngoai

Cty Co phan (*)
Cty TNHH Viet Nam(*)
Co quan hanh chanh su nghiep

To chuc, hiep hoi nuoc ngoai

VPDD cty nuoc ngoai

(*) Cong ty co thanh toan luong qua cac ngan hang hoac co giao dich voi ACB.

Tuoi tu 22 den tuoi + thoi han vay khong qua 55 doi voi nu va 60 doi voi nam.

Thu nhap rong hang thang tu 5 trieu dong tro len.

Thoi gian cong tac tai don vi tu 12 thang tro len.

Co dien thoai co dinh tai noi cu tru.

Giay de nghi kiem phuong an vay tieu dung tin chap theo mau cua ACB.

Giay dang ky mo tai khoan (doi voi khach hang chua co tai khoan tai ACB)

Ban sao CMND (khong qua 15 nam ke tu ngay cap).

Ban sao HKTT/ KT3; hoac
Giay dang ky tam tru dai han (co xac nhan cua cong an dia phuong da tam tru tu 1 nam tro len) va ban sao HKTT.

Ban sao HDLD/ Quyet dinh bien che/ Quyet dinh tang ngach luong gan nhat.

Sao ke giao dich tai khoan ngan hang 3 thang gan nhat; hoac
Giay xac nhan luong theo mau cua ACB va Phieu Luong/ Ban sao bang luong 3 thang gan nhat.

Ban sao Hoa don/ Giay bao cuoc dien thoai tai nha dang o thang gan nhat.

Ban sao chung tu chung minh thu nhap khac (neu co).

Chi nhanh Ha Noi:

184-186 Ba Trieu, Quan Hai Ba Trung, Ha Noi

Tel : (04) 3943 3508

Fax : (04) 3943 9283

Thuy Linh

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

'Sợ hội nhập như sợ… ma'

'Sợ hội nhập như sợ… ma', 'kinh tế tư nhân như cô gái thôn quê xinh đẹp', là những ví von làm mềm mại các phiên thảo luận về chủ đề hội nhập kinh tế của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2015, ngày 27/8.

Khách hàng tiêu thụ điện lớn được mua điện trực tiếp

Ngày 26-8, tại Hà Nội, Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) đã tổng kết 3 năm vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và công bố kế hoạch triển khai thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

‘Bốc hơi’ 2,5 tỷ USD vì giá dầu giảm mạnh

Giá dầu thế giới trong những phiên gần đây đã liên tiếp thiết lập mức đáy mới. Giá nhiên liệu này đang chịu sức ép giảm mạnh từ nỗi lo của giới đầu tư về sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc và toàn cầu sẽ kéo tụt nhu cầu tiêu thụ năng lượng.

Gà Việt ngắc ngoải, vì đâu nên nỗi?

Thời gian qua, ngành chăn nuôi gà có sự phát triển bùng nổ cả về số lượng sản lượng dẫn đến tình trạng khủng hoảng thừa. Những yếu kém nội tại của ngành bắt nguồn từ sự lệ thuộc vào con giống, thức ăn, thuốc thú y, tất cả đều nhập từ nước ngoài với số lượng lớn. Làn sóng gà nhập khẩu giá rẻ tràn vào Việt Nam càng làm đẩy ngành chăn nuôi gà Việt Nam vào "ngõ

Tìm hiểu: Ha Noi, Viet Nam, cho vay tin chap, Tin dung tieu dung, mo chien dich, ngan hang mo, theo quy dinh, len ke hoach, ban sao, cong ty, thu nhap, khach hang, nuoc ngoai, khong can, luong
Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0