Nam 2013 Doanh nhan ky vong gi

Nam 2013 Doanh nhan ky vong gi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Nen kinh te Viet Nam nam 2012 da ket thuc bang nhung con so khong vui va chung kien nhieu kho khan con keo dai. Theo du bao, nhung ket qua dang that vong nay se con tiep tuc dien ra trong nam 2013 neu khong co nhung bien phap sang sua tu tam vi mo.

Cac doanh nhan

nhin nhan nhung van de nay nhu the nao va co giai phap nao de duy tri hoat dong cho doanh nghiep trong nam moi? Chung toi di tim cau tra loi tu thuc te qua trao doi voi nhung nguoi trong cuoc la cac ong Nguyen Quoc Ky, Tong giam doc Cong ty Du lich Vietravel; Truong Quoc Hung, Pho tong giam doc Cong ty Lien doanh Phu My Hung (PMH); Pham Xuan Hong, Tong giam doc Cong ty May Sai Gon 3 va Chu tich Hoi Det-May-Theu-Dan TP.HCM; Ly Ngoc Minh, Tong giam doc Cong ty Gom su Minh Long I va Pham Hong Hai, Pho tong giam doc Nghiep vu ngan hang toan cau, Kinh doanh von va Ngoai hoi Ngan hang HSBC.

Song cham de nhin ro minh

Nhin nhan thuc trang la nen kinh te chung ta dang bianh huong con bao suy thoai toan cau va su tang truong tren hai con so da khong de tro lai, ong Truong Quoc Hung cho rang: "Viet Nam van la mot quoc gia co toc do phat trien kinh te va do thi hoa kha cao, mot moi truong dau tu hap dan cho bat cu nha dau tu nuoc ngoai nao. Tu trien vong nay va voi tinh chat dac thu cua linh vuc bat dong san (BDS) la huu han, nhu cau ve nha o se ngay mot gia tang du tinh hinh hien nay da rat kho, dieu quan trong la lam sao de cung va cau gap nhau. O cac nuoc, nguoi dan mua nha chu yeu qua ngan hang voi cac che do rat uu dai. Neu chinh phu co nhung chinh sach sat hon nua ve lai suat vay, thoi han vay phu hop voi doi song thi nguoi dan co the tiep can voi nguon von nay mot cach hieu qua".

Voi cai nhin thuc te, ong Ly Ngoc Minh chia se: "Tinh hinh kho khan nay theo toi se con lau dai vi trien vong phuc hoi kinh te cua cac thi truong lon chua sang sua. O trong nuoc thi lai suat cua ta van cao hon cac nuoc trong khu vuc, gia mot so nguyen lieu dau vao cung cao. Vi vay, thoi gian sap toi, tinh hinh kinh doanh duoc du bao se roi vao the thu va co kha nang chua tot len ngay duoc. Tuy nhien, day cung la thoi diem moi gia tri thuc dang tro ve dung cho cua no, vi vay, cac doanh nghiep co noi luc thuc su, co chien luoc dung dan thi van co nhieu co hoi. Dung vuon ra qua nhung linh vuc khong thuoc the manh va qua kha nang cua minh thi van co the xoay so duoc".

Ong Pham Hong Hai thi co cach danh gia binh tinh hon: "Nam 2012 thi khong hoan toan xau, vi du, chung ta da on dinh ty gia ngoai te, phat trien thi truong ngoai hoi tot hon truoc, muc tham thung can can thuong mai khong con, kem che duoc lam phat de on dinh nen kinh te vi mo... Hai diem cong danh cho Viet Nam theo nhan dinh cua chuyen gia nuoc ngoai la chinh phu da nhin thang vao nhung bat on trong dieu hanh nen kinh te va loai bo dan nhung loi ich nhom gay hai cho quoc gia. Khi co nhung kho khan thi chung ta can binh tinh de nhin nhan lai van de, song cham de biet cach thay doi se tot hon".

Nhu vay, tuy khong qua bi quan truoc tinh hinh, nhung chac chan cac doanh nghiep se khong tranh duoc su met moi truoc cuoc dua duong dai va co khong it nguoi bo cuoc. Vay thi, cac doanh nghiep da chuan bi nhu the nao de khong roi vao the bi dong.

Nam 2013 Doanh nhan ky vong gi

Cong nhan lam viec trong mot xuong may xuat khau

Co khong suc ben doanh nghiep?

Dung truoc cau hoi, lieu doanh nghiep co du do ben bi de chiu dung va ho da chuan bi nhu the nao cho cuoc vuot kho nam 2013, ong Truong Quoc Hung cho biet, moi nam, Cong ty Phu My Hung chi dua ra thi truong mot luong san pham nhat dinh, co can nhac khia canh mang lai su phat trien on dinh, ben vung, chu khong ban theo trao luu va con sot thi truong.

Trong giai doan dau suy thoai kinh te, tu nam 2008, PMH da co chien luoc dau tu cho chat luong dich vu bang viec tap trung dau tu hang tram trieu dola cho cac cong trinh tien ich de dinh hinh tam voc do thi. Ong Hung noi, neu tinh rieng hieu qua dau tu cua cac cong trinh trong boi canh lai suat cao thi hieu qua rat thap nhung PMH van manh dan lam vi tin rang se mang lai nhieu loi ich cho cong dong dan cu.

Nhan dien thuong hieu la muc tieu deo duoi cua ong Nguyen Quoc Ky trong nhung nam qua, trong do viec xay dung, dinh vi thuong hieu doanh nghiep bang nhung san pham co chat luong, nhung dich vu dang cap va nhung gia tri cong them la nhiem vu trung tam cua cong ty. Ong cho rang, do dieu hanh vi mo kem nen thi truong du lich Viet Nam dang rat phan tan, khong co tieu diem tap trung de vuc day nhu cac nuoc chung quanh khi bi roi vao suy thoai. Khong may lac quan khi nhin ve thi truong du lich nhung nam toi, dieu nay se xay ra cuoc sang loc manh me va chi ong chu nhung doanh nghiep lam an can co va bai ban moi ton tai duoc. Dung quen rang mot so doanh nghiep song nho goi kich cau cua Chinh phu danh cho khoi du lich noi dia tu nam 2008 nay dang roi rung dan khi nha nuoc khong con tung tien cuu tro nua. Tinh chuyen nghiep cua doanh nghiep se the hien qua viec nhanh chong nhan dien thi truong, dieu chinh kip thoi dinh huong kinh doanh, xac dinh phan khuc khai thac phu hop trong tinh hinh moi... Kinh nghiem nay da giup cong ty chung toi tang doanh thu tu nam 2008 den nay la 780 ti len 2.300 ti dong, trung binh tang 11%/nam, rat dang khich le trong thoi diem kho khan keo dai.

O mot linh vuc tuong chung nhu se chiu anh huong nang ne tu khung hoang toan cau nhu nganh det may, ong Pham Xuan Hong van diem tinh: "Co mot nghich ly: khi nen kinh te chua gap kho khan thi nhan su nganh det may, dac biet la may xuat khau bien dong du doi; con nhung nam gan day thi su chu chuyen lai khong nhieu. Nguoi cong nhan thay rang du dong luong co thap nhung cong viec lai on dinh. Tat nhien, khi nen kinh te suy thoai thi ai cung bianh huong, loi nhuan nganh may xuat khau da giam gan mot nua so voi truoc vi moi thu chi phi deu len gia. Dieu nay khien chung toi cung rat dau dau. Nhung co diem can luu y la doanh so xuat khau cua nganh may Viet Nam nam nam qua deu duy tri hoac co tang, nhu nam nay xap xi 17 ti USD, co kha nang tang tu 5 den 8%. Yeu to nao de chung ta "thang" so voi mot so nuoc trong viec gianh cac don hang may mac. Toi tu tin noi rang, do la vi chung ta co mot qua trinh chuan bi vai chuc nam roi, tu moi mang lam an, dieu hanh, quan tri doanh nghiep cho den kinh nghiem to chuc san xuat, tay nghe cong nhan... Do la thuong hieu da duoc khang dinh, la noi luc chu khong la gi khac".

Tuy khong thuoc nhung mat hang thiet thuc den doi song hang ngay, nhung Cong ty Gom su Minh Long I van co cach de ton tai. Ong Ly Ngoc Minh noi: "Dung truoc du bao kinh te con kho khan, chung toi van di theo chien luoc da thuc hien trong nhung nam qua va duoc xem la kha thanh cong. Do la, tiep tuc tap trung vao thi truong noi dia va song hanh voi nhung dong san pham dap ung cho thi truong cao cap, Minh Long no luc tap trung nghien cuu de lien tuc dua ra nhieu dong san pham dap ung cho doi tuong nguoi tieu dung thu nhap trung binh - thap. Cung voi chien luoc nay la viec tiet giam toi da cac chi phi va cai tien cong nghe de tranh lang phi, tiet kiem nguyen nhien lieu, nhu viec tai su dung cac nguon nguyen lieu, chan chinh, kiem soat cac khau san xuat de dam bao chat luong san pham va tranh lang phi".

Can nhung lieu thuoc dac tri

Truoc nhung dong thai tich cuc gan day cua Chinh phu va Ngan hang Nha nuoc trong viec tim bien phap giam mat bang lai suat thi truong, tai cau truc lai cac kenh dan von cho thi truong tai chinh - tien te, tich cuc go kho cho thi truong bat dong san... la nhung tin hieu vui doi voi doanh nghiep. Nhung chung do la chua du, ong Pham Hong Hai thang than cho biet: "Nen kinh te Viet Nam co nhieu diem sang chua khai thac het, nhu ve dong von dau tu truc tiep (FDI) chung toi khong bi quan nhu nhieu danh gia gan day. Suc cau noi dia chiem 70% GDP, co cau dan so tre, tinh lac quan cua nguoi dan hon han nhieu nuoc chau Au va do nhieu yeu to khach quan, von FDI mot so nuoc dang dich chuyen ve Viet Nam. Neu biet to chuc tot, tiep nhan tot thi tinh hinh kinh te Viet Nam co dieu kien cai thien. Doanh so xuat nhap khau cua ta phu thuoc nhieu vao My va chau Au, ho chao dao thi minh cung chao dao theo. Nhung phan lon ta xuat hang tho, la nguyen lieu ma ho can thi khong the do loi khung hoang trong nuoc chi do tinh hinh the gioi".

Theo ong Hai thi co ba diem mau chot ma chinh phu can co bien phap quyet liet la giai quyet no xau, tai cau truc doanh nghiep quoc doanh va co cau lai he thong ngan hang. Muon giai quyet thi phai co chi phi, co lo trinh, co phuong an cu the de thuc hien va ca nen kinh te dang mong cho nhung bien phap cu the do.

Xu huong chuyen dich nhu ong Hai neu tren da ro net trong nganh may xuat khau voi cac don hang cua Nhat so luong lon. Nhieu doanh nghiep, trong do Cong ty May Sai Gon 3 da dam phan xong ke hoach quy I-2013 va co don hang den giua nam nen theo ong Pham Xuan Hong, ke hoach co the dat cao hon nam truoc la 15%. Tuy nhien, muc loi nhuan ngay cang giam sau neu ngan hang van neo giu lai suat cao. Bianh huong nhieu la cac doanh nghiep lam hang FOB, phai vay von mua nguyen vat lieu, khach hang cham tra tien la lo von ngay. De tiep tuc on dinh nguon lao dong, nhieu doanh nghiep chap nhan thu hep loi nhuan, von tai dau tu de duy tri muc luong, thuong tet cho cong nhan. Ong Hong hy vong nha nuoc dam phan thanh cong Hiep dinh Thuong mai tu do (FTA) voi Lien minh Hai quan Nga - Belarus - Kazakhstan sap toi. Day la dieu kien cho Viet Nam tham nhap sau hon thi truong tieu thu lon voi 170 trieu nguoi.

Ong Nguyen Quoc Ky thi tiep tuc tran tro ve mot thuong hieu quoc gia cho nganh du lich Viet Nam. Ong noi: "Trung Quoc tung thanh cong voi thuong hieu la cong xuong cua the gioi, thi tai sao Viet Nam lai khong tro thanh bep an cua quoc te". Canh dep, canh la hay di tich, di san thi nuoc nao cung co, kheo hay khong la cach khoe, cach gioi thieu nhung am thuc thi kho khan lam moi duoc chap nhan. Am thuc Viet co diem manh la mang duoc cai hon dan toc, cai triet ly hai hoa am duong lai gan voi khuynh huong hien dai la nhieu rau, it beo. Ong Ky dang ap u ke hoach dua dinh huong nay vao khai thac, nhung theo ong, tot nhat la tro thanh dinh huong chung cua toan nganh voi nhieu chien dich quang ba, co dai su thuong hieu, co hinh anh quoc gia... thi cai loi khong chi rieng cho du lich.

Moi doanh nghiep deu co mot ky vong, mong cho nhung chung nhat la sau mot nam ma moi thu yeu kem cua nen kinh te da duoc boc lo ro rang va can nhung lieu thuoc dac tri.

TIN KINH TE NOI BAT:                                                                                     

Ong chu la lung cua Tap doan Masan va Chin-su Foods Chuyen co nhan vien duoc thuong Tet hang tram trieu dong da lui qua xa. Cac chu no dung xe o to chan o cong nha may con Dai Tan khong cho cac chu no khac vao cho con di

Ong chu la lung cua Tap doan Masan va Chin-su Foods

Gioi ngan hang het thoi "song vi luong giau vi thuong"?

Vu "doi no nhu phim hanh dong": Ong Chu tich "tai xuat" sau nhieu ngay biet tam

TIN NHA DAT NOI BAT:                                                                                     

Anh minh hoa 5.500 nha thuong mai se chuyen thanh tai dinh cu

Thi truong bat dong san: Khep lai “mua giong bao”!

Gia thue can ho nam 2013 tiep tuc giam

5.500 nha thuong mai se chuyen thanh tai dinh cu 

Vietbao.vn (Theo NDHmoney.vn)
Comment :Nam 2013 Doanh nhan ky vong gi
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nam 2013 Doanh nhan ky vong gi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nam 2013 Doanh nhan ky vong gi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nam 2013 Doanh nhan ky vong gi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
2013 - Business expectations?

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Năm 2013 - Doanh nhân kỳ vọng gì?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Năm 2013 - Doanh nhân kỳ vọng gì? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nam 2013 Doanh nhan ky vong gi

Nhan xet, hay lien he ve tin Nam 2013 Doanh nhan ky vong gi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nam 2013 Doanh nhan ky vong gi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Thuong mai trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Thuong mai
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0