Nam 2009 Nhieu DN nho va vua se pha san
Gia vang | Ty gia | Gia dien | Gia xang

Nam 2009 Nhieu DN nho va vua se pha san

Tags: Nhieu DN, TS Cao Sy Kiem, Doanh nghiep nho va vua, cong an viec lam, gap kho khan, kinh te, pha san, co the, nuoc ta, hiep hoi, lam phat, cau, kich, nhat, VN
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>95% trong tong so 350.000 doanh nghiep cua nuoc ta la doanh nghiep nho va vua. Co toi 80% so doanh nghiep nho va vua dang gap kho khan, nhieu doanh nghiep se phai dong cua hoac pha san trong nam toi.

-

-

“Nam 2009, kinh te VN, nhat la cac doanh nghiep (DN) nho va vua se phai doi mat voi nhung kho khan con tram trong hon nam 2008, se co nhieu DN phai pha san”. TS Cao Sy Kiem, Chu tich Hiep hoi DN nho va vua VN - thanh vien Hoi dong Tu van chinh sach tien te quoc gia, lo ngai ve anh huong cua suy giam kinh te doi voi he thong DN.

Buc tranh sam mau

DN nho va vua hien chiem 95% tong so DN dang hoat dong tai nuoc ta nhung phan lon dang gap nhieu kho khan. Nhieu chuyen gia kinh te cho rang cac DN da trai qua mot nam 2008 voi day kho khan nhung sang nam toi, nhung kho khan do chang nhung khong thuyen giam ma con gia tang hon nhieu.

So luong DN buoc phai ngung tre san xuat hay pha san co the con nhieu hon. Bao cao cua Hiep hoi Lang nghe VN cho biet co toi 5 trieu trong tong so 10 trieu ho lang nghe nuoc ta dang khong co viec lam. So DN phai ngung san xuat, dong cua, pha san o cac dia ban kinh te trong diem tren ca nuoc dang gia tang.

Buoc vao quy IV/2008, khi ma lam phat bat dau co dau hieu chung lai, Hiep hoi DN nho va vua VN cong bo so lieu khao sat cho thay co toi 80% so thanh vien cua hiep hoi gap kho khan, trong do 60% DN lam an kem va khoang 20% DN kho co the tiep tuc hoat dong. Nay, khi ma lam phat da duoc khong che thi buc tranh DN van chua sang sua hon, neu khong muon noi la con sam mau hon. Theo cuoc khao sat moi day ve chi so niem tin doi voi 256 DN do Cong ty Dich vu Tai chinh (WVB FISL) va Cong ty Co phan Dau tu - Tu van tai chinh dau khi VN (PVFC Invest) phoi hop to chuc, chi so niem tin cua DN trong quy IV da giam 7 diem so voi quy III, tu 100 diem xuong 93 diem. Cung theo cuoc khao sat nay, co 66% so DN duoc hoi y kien cho rang nen kinh te chung cua VN so voi 12 thang truoc da xau hon.

Giai thich vi sao so DN nho va vua gap kho khan co chieu huong gia tang du lam phat da lang diu va van de von-cai kho nhat doi voi DN nho va vua - dang duoc thao go nhanh, TS Cao Sy Kiem cho rang tac dong cua suy thoai kinh te the gioi va suy giam kinh te trong nuoc doi voi DN con tieu cuc hon tac dong cua lam phat va cac bien phap kiem che lam phat nhu that chat tin dung hay dau tu.

Khi nen kinh te suy giam, suc tieu thu thap thi rat nhieu DN se gap kho khan, khong chi cac DN nho va vua ma ca cac DN lon hoat dong trong cac linh vuc nhu xi mang, sat thep, vat lieu... cung gap kho. Theo ong, luc nay chua phai thoi diem kho khan nhat ma su khoc liet hon co the den vao quy I, II/2009 vi khi ay da suy giam hien nay moi xuong toi “day” cua no. Chuyen gia kinh te cao cap Pham Chi Lan canh bao: neu khong duoc ho tro kip thoi, nhieu DN nho va vua se bien mat trong thoi gian toi vi khong con kha nang bam tru.

Nhin lai ban than de vuot kho

Hien ca nuoc co 95% trong khoang 350.000 DN la DN nho va vua theo tieu chi moi DN co von duoi 10 ti dong va duoi 300 lao dong. Cac DN nho va vua co tong so von khoang 85 ti USD, hang nam dong gop khoang 40%, 50% viec lam moi. Cung theo nhin nhan cua Hiep hoi DN nho va vua VN, hien co hon 200.000 DN (60%) dang gap kho khan; 70.000 DN dang ngung tre, dong cua hoac da pha san; chi co khoang 200.000 DN dang lam an tot.

Khong the vi cac tac dong ben ngoai, du la lam phat hay giam phat, ma khong thay nhung yeu kem noi tai cua DN nho va vua nuoc ta dan toi kha nang canh tranh yeu, ung pho voi khung hoang kem. Kho khan vua qua da lam boc lo ro hon thuc trang DN nuoc ta, nhat la cac DN nho va vua, con han che va yeu kem nhieu ve tiem luc, co so vat chat ky thuat, trinh do quan ly, doi ngu tay nghe, cong nghe, kha nang chuyen huong va co cau lai...

Phat bieu tai mot cuoc hoi thao nham tim kiem giai phap cho DN trong boi canh kho khan hien nay, Cuc pho Cuc Phat trien DN nho va vua thuoc Bo Ke hoach - Dau tu Nguyen Trong Hieu cho rang ben canh cac nhan to nhu kho tiep can von, dat dai... thi cong nghe lac hau, quan tri DN yeu, thi truong nho, nang luc canh tranh thap la mot trong nhung nguyen nhan khien DN nho va vua cang chiu nhieu hon tac dong tieu cuc cua suy thoai kinh te.

“Dung qua trong doi vao ben ngoai ma moi DN phai tu cuu minh la chinh va do la cach thoat khoi kho khan hieu qua nhat, tot nhat, rong rai va co suc manh nhat va khong ai lam thay duoc. cac DN can nhin lai minh mot cach that nghiem tuc de rut ra xem minh manh yeu cho nao, ra sao hay nhung tiem nang nao co the khai thac, kho khan nao co the giai quyet de co cai nhan biet thuc chat va dung dan kha nang ban than DN. DN can khan truong co cau lai no, dinh huong lai san xuat kinh doanh, tim thi truong, tim khau dot pha de giai quyet van de gia thanh va canh tranh- ong Kiem khuyen cao. Ben canh do, cac DN cung phai co su giup do, ho tro lan nhau giua cac hiep hoi nganh hang, xa hoi nghe nghiep, cong dong DN.

Cho rang su ho tro, tao dieu kien tu Nha nuoc la rat quan trong giup DN vuot kho khan, ong Cao Sy Kiem thay mat Hiep hoi DN nho va vua co 4 kien nghi voi chinh phu. Thu nhat, can dieu chinh xuong thap hon lai suat von vay, cung ung nhieu von vay lai suat thap voi dieu kien cho vay de dang hon va kip thoi hon cho DN. Thu hai, chinh phu nen dan, hoan va mien giam mot so thue cho DN. Thu ba, cai cach thu tuc hanh chinh de DN bot kho khan, tiet giam chi phi va chop thoi co tot hon. Thu tu, nhanh chong cu the hoa chu truong kich cau san xuat, tieu dung vua cong bo.

IMF: Nam 2009, GDP VN chi tang 5%

Ket thuc chuyen lam viec tai VN tu ngay 3 den 18-12, phai doan cua Quy Tien te Quoc te (IMF) da dua ra nhung danh gia so bo ve trien vong kinh te nuoc ta voi 3 du bao chinh:

Thu nhat, do moi truong kinh te toan cau dang xau di, tang truong kinh te VN giam tu 8,5% trong nam 2007 xuong 6,25% nam 2008 va xuong thap hon nua, con 5% trong nam 2009.

Thu hai, voi gia cac mat hang so che dang giam, lam phat duoc du bao la se giam xuong muc mot con so vao cuoi nam 2009 nhung lam phat co ban (khong bao gom thuc pham tho va nang luong) co the giam cham hon.

Thu ba, tham hut can can vang lai doi ngoai du kien se giam voi viec nhap khau giam nhieu hon so voi giam xuat khau va kieu hoi nhung van giu o muc cao, tuong duong 9% cua GDP, trong nam 2009 va do van la nguyen nhan cua tinh de bi ton thuong vi du tru quoc te cua VN tuong doi thap (3 thang nhap khau).

Trong doi gi tu 6 ti USD?

La thanh vien Hoi dong Tu van chinh sach tien te quoc gia, TS Cao Sy Kiem cho biet goi kich cau 100.000-110.000 ti dong (khoang 6 ti USD) ma chinh phu vua cong bo gom hai khoan chinh. Khoan kich cau cong bo dau tien tri gia 1 ti USD chu yeu danh cho kich cau dau tu. Khoan kich cau tiep theo chu yeu danh cho DN voi khoan giam thue tri gia hon 1 ti USD va co the gan 2 ti USD, bu lai suat tri gia khoang 1 ti USD, bao lanh tin dung tri gia khoang 2-3 ti USD. Theo ong, DN nho va vua kho co the tiep can khoan kich cau dau tu, song hoan toan co the tiep can khoan kich cau thu hai, boi no nham muc dich thuc day xuat khau, san xuat, tao cong an viec lam, thu nhap va suc mua.

Suy giam kinh te thi phai kich cau nhung van de quan trong nhat la dia chi kich cau. Kich cau thi phai dau tu vao DN nao sinh loi nhat, tao ra nhieu san pham va cong an viec lam cung thu nhap cao cho nguoi lao dong nhat. Ong cho rang la khu vuc gap kho khan song DN nho va vua van la noi nang dong, tao nhieu cong an viec lam va dong gop nhieu cho tang truong GDP, cac DN nho va vua can duoc huong thich dang von kich cau cua chinh phu.

Chuyen gia kinh te cao cap Le Dang Doanh cung cho rang chinh phu nen tham khao y kien cac chuyen gia, hiep hoi DN, tao co hoi tiep can nguon von cua cac DN nho va vua. Trien khai chu truong va chinh sach kich cau, ong Le Dang Doanh canh bao can tranh hien tuong “nuoc chay cho trung”, tuc la von kich cau chay ve cac tap doan va cong ty lon cua Nha nuoc, khu vuc ma ca hieu qua kinh te va tao cong an viec lam deu chua cao.

Hien Bo Ke hoach - Dau tu, dang chuan bi tich cuc de trinh len chinh phu phe duyet viec su dung goi kich cau vao ngay 24-12 toi, trong do co lam ro dia chi, co che... de tranh goi kich cau su dung khong hieu qua, den lac dia chi.

-

-
(thep Nguoi Lao Dong)
Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Petrolimex lãi gần 300 đồng/lít xăng trong quý 1-2016

Tuy giảm doanh thu đến 30,8% so với doanh thu bình quân quý 1 năm trước nhưng lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn xăng dầu (Petrolimex) vẫn đạt 1.371 tỉ đồng, trong đó riêng lợi nhuận của lĩnh vực xăng dầu chiếm tới 47,9% tổng lợi nhuận hợp nhất.

Tìm hiểu: Nhieu DN, TS Cao Sy Kiem, Doanh nghiep nho va vua, cong an viec lam, gap kho khan, kinh te, pha san, co the, nuoc ta, hiep hoi, lam phat, cau, kich, nhat, VN

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Năm 2009: Nhiều DN nhỏ và vừa sẽ phá sản

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Năm 2009: Nhiều DN nhỏ và vừa sẽ phá sản bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nam 2009 Nhieu DN nho va vua se pha san

Nhan xet, hay lien he ve tin Nam 2009 Nhieu DN nho va vua se pha san co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nam 2009 Nhieu DN nho va vua se pha san de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Thi truong trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Thi truong
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0