Lich su kien va tin van chung khoan ngay 0102

Lich su kien va tin van chung khoan ngay 0102

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Tong hop toan bo tin van noi bat lien quan den doanh nghiep niem yet tren hai san chung khoan.

Lich su kien va tin van chung khoan ngay 0102

Lich su kien

SMT: Ngay GDKHQ tham du DHCD thuong nien 2013

STB: Ngay GDKHQ lay y kien bang van ban bau bo sung thanh vien HDQT

V15: Ngay GDKHQ tham du DHCD thuong nien nam 2013

ONE: Ngay GDKHQ nhan co tuc nam 2011 (12%)

FMC: Ngay GDKHQ nhan co tuc dot 1/2012 (7%)

Tin doanh nghiep

MCF - CTCP Xay lap Co khi va Luong thuc Thuc pham - Nam 2013 dat ke hoach tong doanh thu va thu nhap khac dat 700 ty dong, loi nhuan truoc thue 32 ty dong, thap hon muc thuc hien nam 2012. Loi nhuan sau thue ke hoach dat 24 ty dong. Cong ty thong qua ke hoach chia co tuc nam 2013 voi ty le 20% tren von dieu le 80 ty dong giong nam 2012.

MCF phe duyet quy tien luong nam 2012 dua vao phi voi so tien la 62,42 ty dong va ke hoach tong quy tien luong nam 2013 dua vao phi voi so tien toi da 64 ty dong.

COM - CTCP Vat tu xang dau Da thong qua ke hoach tai chinh nam 2013 voi doanh thu la 5.250 ty dong va loi nhuan sau thue la 26 ty dong. HDQT COM con thong nhat tra co tuc dot 2 nam 2012 bang tien voi ty le 5%.

TV1 - CTCP Tu van xay dung dien 1 - Quyet dinh bo nhiem ong Le Minh Ha, Uy vien HDQT kiem Ke toan truong, giu chuc vu Pho chu tich HDQT Cong ty ke tu ngay 30/1/2013.

BSI - CTCP Chung khoan Ngan hang Dau tu va phat trien Viet Nam - Ba Le Hong Nhung se thoi giu chuc Pho truong phong Tai chinh ke toan Hoi so BSI, dong thoi dieu dong va bo nhiem ba Tran Ngoc Diep, Pho truong phong Dich vu chung khoan, giu chuc Pho truong phong Tai chinh ke toan Hoi so BSI. Quyet dinh co hieu luc bat dau tu ngay 1/2/2013.

STB - Ngan Hang TMCP Sai Gon Thuong Tin – Sacombank - Uy ban Chung khoan Nha nuoc (UBCKNN) da dong y gia han cho STB chot ty le so huu cua nha dau tu nuoc ngoai tai muc 15% von dieu le den thoi diem to chuc DHDCD vao thang 4/2013.

BBC - CTCP Bibica - Ong Le Hoai Nam da co don xin tu nhiem chuc vu Truong Ban kiem soat BBC ke tu ngay 28/1/2013 (ngay nhan 30/1/2013).

MTC - CTCP Dich vu Du lich My Tra - Du kien mua lai 27.000 co phieu (0,52%) quy tu quy dau tu phat trien. Thoi gian giao dich duoc uy quyen cho HDQT va Giam doc quyet dinh can cu vao tinh hinh thi truong. Gia du kien khoang 10.000 dong/CP, phuong thuc giao dich khop lenh hoac thoa thuan.

Ket qua giao dich co phieu cua co dong

NDN - CTCP Dau tu phat trien nha Da Nang - Tu ngay 25/1 den ngay 28/1, ong Lam Phung Tien, Uy vien HDQT, Pho tong giam doc da ban 40.000 co phieu trong tong so 93.542 co phieu NDN. Sau giao dich, ong Tien con nam giu 53.542 co phieu NDN.

DAE - CTCP Sach giao duc tai TP Da Nang - Ong Nguyen Viet Hung da mua 49.000 co phieu nang ty le nam giu co phieu DAE tu 4,73% len 8% va tro thanh co dong lon cua cong ty tu ngay 29/1. Hien, ong Hung nam giu 119.900 co phieu DAE.

FDC - CTCP Fideco - Ngay 28/1, Cong ty TNHH Bat dong san Trieu Xuan, to chuc co lien quan den ong Tran Thanh Hai, Chu tich HDQT da ban xong 101.975 co phieu FDC nam giu, qua do khong con nam co phieu FDC nao, cung nhu thoai von thanh cong tai day. Truoc do, tu 28/11/2012 den 30/11/2012, CTCP Bat dong san Trieu Xuan cung da ban thanh cong 550.000 co phieu FDC dang ky.

DHM - CTCP Thuong Mai va Khai thac Khoang san Duong Hieu - CTCP Chung khoan Ngan hang Nong Nghiep va Phat trien Nong thon Viet Nam (AGR) thong bao khong con la co dong lon tu ngay 28/01 sau khi ban 500.000 cp DHM va giam so luong nam giu xuong con 300.000 cp, tuong duong 1,87% co phieu dang luu hanh.

MAS - Cong ty co phan Dich vu hang khong san bay Da Nang - Ong Nguyen Thanh Dong la Chu tich HDQT kiem giam doc da mua 334.868 CP nang luong co phieu nam giu tu 96.856 CP (ty le 3,22%) len 431.724 CP (ty le 14,35%). Giao dich thuc hien tu 16/1 den 30/1/2013.

Ba Le Bich Hong da ban toan bo 334.686 co phieu va khong con la co dong lon. Ngay khong con la co dong lon la 25/1/2013.

MNC - CTCP Mai Linh mien Trung - CTCP Tap doan Mai Linh, to chuc co lien quan den ong Ho Huy, Chu tich HDQT da khong ban duoc co phieu nao trong tong so 3.353.333 co phieu MNC dang ky ban do chua dat muc gia ky vong. Sau giao dich, to chuc nay van nam giu 3.856.332 co phieu MNC.

TLG - CTCP Tap doan Thien Long - CTCP Chung khoan Bao Viet (BVSC) da hoan thanh viec rut het 7,05% von tai TLG sau khi ban thanh cong toan bo 1.493.850 co phieu TLG dang ky, qua do khong con so huu co phieu TLG. Ngay thay doi so huu va khong con la co dong lon la ngay 31/1/2013.

MCG - CTCP Co dien & XD Viet Nam (MECO) - Ong Nguyen Duong Minh, con trai ong Nguyen Binh Duong - Tong Giam doc da ban 8.810 cp vao ngay 08/01, nhung bao cao ket qua giao dich muon do ban cong tac nuoc ngoai. Sau giao dich, ong Nguyen Duong Minh con nam 2 cp MCG.

GMC - CTCP SX - TM May Sai Gon - Ong Lam Tu Thanh, Thanh vien HDQT da nhan chuyen nhuong thanh cong 794.200 quyen mua bang phuong thuc thoa thuan vao ngay 31/01. Sau giao dich, nang so co phieu GMC ong Thanh nam tu 155.140 cp len 345.008 cp GMC.

Giao dich co phieu cua co dong

TLG - CTCP Tap doan Thien Long - quy dau tu Chung khoan Bao Viet, to chuc co lien quan den ong Pham Quang Thanh, Thanh vien HDQT TLG, da dang ky ban toan bo hon 588.177 co phieu TLG dang nam giu, tuong duong 2,78% von tai TLG, nham co cau danh muc dau tu. Thoi gian giao dich tu 5/2 den 6/3 qua phuong thuc khop lenh hoac thoa thuan.

HSG - CTCP Tap doan Hoa Sen - CTCP Quan ly quy Ban Viet, to chuc co lien quan toi ong Pham Gia Tuan, Thanh vien HDQT dang ky mua 300.000 co phieu HSG tu 4/2 den 4/3 de dau tu co phieu. Hien ca ong Pham Gia Tuan va CTCP Quan ly quy Ban Viet deu chua nam giu co phieu HSG nao.

SD9 - CTCP Song Da 9 - Tu ngay 4/2 den ngay 1/3, ong Nguyen Hoang Cuong, Tong giam doc dang ky mua 30.000 co phieu SD9 nham muc dich phuc vu dau tu ca nhan. Phuong thuc giao dich la thoa thuan va khop lenh. Truoc giao dich, ong Cuong nam giu 40.800 co phieu SD9.

TMS - CTCP Transimex-SaiGon - CTCP Dau tu Toan Viet dang ky mua them 50.000 cp tu ngay 05/02 den 04/03 de tang ty le nam giu. Du kien giao dich thanh cong, CTCP Dau tu Toan Viet se nang so luong co phieu nam giu tu 2.907.868 cp len 2.957.868 cp TMS.

STL - CTCP Song Da Thang Long - Ba Hoang Thi Van Anh, vo ong Nguyen Chi Uy - Uy vien HDQT dang ky ban 80.000 cp. Thoi gian thuc hien giao dich tu 01/02 den 28/02/2013. Hien ba Van Anh dang nam giu 98.700 CP (ty le 0,66%)

B82 - CTCP 482 - Ong Nguyen Trong Cam, Uy vien HDQT kiem Pho Giam doc dang ky mua 15.000 cp tu ngay 01/02 den 01/03 de tang so luong co phieu so huu. Thoi gian thuc hien giao dich tu 01/02 den 01/03/2013.

VT1 - Cong ty Co phan Vat tu Ben Thanh - Ba Nguyen Thanh Hien la vo ong Tran Quang Vinh-uy vien HDQT cong ty dang ky mua 120.000 co phieu. Giao dich du kien thuc hien tu 1/2/2013 den 26/2/2013.

TIN KINH TE NOI BAT:                                                                                      

Can ho chung cu, biet thu giam gia Nhoc nhan ��muon� Bam dap Sacombank: Het thau tom bi sap nhap
Thuong tet... 70 cai quan dui Nhoc nhan ‘muon’ tien ngan hang tieu Tet Bam dap Sacombank: Het thau tom bi sap nhap

TIN NHA DAT NOI BAT:                                                                                    

Cu dan Golden Westlake quyet dau voi chu dau tu Giai the 85 du an dau tu bat dong san Hang tram nguoi tiep tuc trang Tet vi du an treo 12 nam
Cu dan Golden Westlake 'quyet dau' voi chu dau tu Giai the 85 du an dau tu bat dong san Thach That (Ha Noi): Nat…nhu khu tai dinh cu


Vietbao.vn (Theo cafef)
Comment :Lich su kien va tin van chung khoan ngay 0102
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Lich su kien va tin van chung khoan ngay 0102 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Lich su kien va tin van chung khoan ngay 0102 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Lich su kien va tin van chung khoan ngay 0102 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Calendar and News Briefs stock on 01/02
Ex-right date, the Joint Group, Joint Stock Company, Investment Corporation, relating to, subscribe, shareholders, related, stocks, trading acquisition, investment, securities, from the date of sale
General entire outstanding news briefs related to businesses listed on the two stock exchanges ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 01/02

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 01/02 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Lich su kien va tin van chung khoan ngay 0102

Nhan xet, hay lien he ve tin Lich su kien va tin van chung khoan ngay 0102 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Lich su kien va tin van chung khoan ngay 0102 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Chung khoan trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Chung khoan
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0