Giordano Chat luong va gia phai chang

Giordano Chat luong va gia phai chang

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>La thuong hieu thoi trang noi tieng co nguon goc tu chau A, Giordano da co mat tai hon 20 quoc gia trong khu vuc va tai Trung Dong. Hang cung cap san pham thoi trang cho khach hang voi chat luong tot va gia phai chang.
> Bi an Levi’s

Giordano duoc Jimmy Lai thanh lap nam 1980. Cai ten Giordano duoc lua chon ky luong nham huong thuong hieu den quy mo quoc te. Ban dau, Giordano san xuat hang de ban buon cho thi truong My. Nam 1983, Giordano bat dau ban cac san pham voi ten thuong hieu Giordano tai cac cua hang ban le rieng. Doi mat voi su canh tranh manh me, ngay tu khi moi thanh lap, Giordano da nhan manh khai niem “gia tri cua dong tien”. Dac biet, trong suot cac cuoc khung hoang tai chinh chau A vao nhung nam 1990, Giordano da duy tri va phat trien dua tren triet ly cua hang, voi so luong khach hang y thuc ve gia ca va gia tri san pham cang ngay dong dao.

Nam 1987, Giordano da tai dinh vi theo huong la he thong cua hang ban le cac san pham quan ao gia thanh thap, phu hop voi ca hai gioi, khac voi truoc day chi danh cho nam gioi. Su tai dinh vi nay phu hop voi khai niem “gia tri cua dong tien” ma hang da dua ra.

Giordano la mot trong nhung thuong hieu duoc gioi tre lua chon. Anh minh hoa: thoitrang.

Danh muc dau tu thuong hieu cua Giordano gom bon yeu to: thuong hieu doanh nghiep − Giordano, chinh la thuong hieu cot loi, Giordano Ladies, Giordano Junior va Bluestar Exchange. Giordano Ladies la thuong hieu cao cap, nham vao nhung phu nu tu 20-40 tuoi va dang di lam, cung cap cac trang phuc cong so voi muc gia hop ly, tuy nhien cao hon 30% so voi thuong hieu cot loi Giordano. Giordano Ladies duoc ban tai 24 cua hang ban le doc quyen, dong gop 4% doanh thu.

Thuong hieu cot loi Giordano va thuong hieu Giordano Junior huong toi thi truong dai chung voi trang phuc thuong ngay chat luong tot. Voi 1.384 cua hang ban le, hai thuong hieu nay dong gop 88% tong doanh thu cua hang.

Thuong hieu Bluestar Exchange co muc gia thap hon 30% so voi thuong hieu cot loi Giordano, nham vao khach hang cap thap va quan tam nhieu toi gia ca. Thuong hieu nay hoat dong voi 121 cua hang ban le va dong gop 8% tong doanh thu cua hang.

Giordano quan ly thuong hieu tap trung tu tru so chinh o Hong Kong. Nhan biet duoc su khac biet trong moi thi truong o chau A, hang cung cho phep mot co cau vua du de cac chi nhanh tai cac quoc gia xu ly cong viec quan ly hang ngay. Hang quan ly toan bo danh muc dau tu san pham bang cach phan lop chung thanh cac nhom cot loi, nhom luu dong va nhom co dinh:

- Cac nhom cot loi (40%) nhu ao phong, quan au duoc san xuat va phan phoi tu trung tam.

- Cac nhom luu dong (40%) gom khoang 200 don vi hang luu kho (SKU) cua cac san pham thoi trang theo mua, duoc thiet ke va phat trien o trung tam, tu do cac chi nhanh lua chon tuy theo so thich o thi truong dia phuong.

- Cac nhom co dinh (20%) duoc phat trien o cac thi truong quoc gia hay khu vuc. Song song voi chien luoc nay, Giordano cung can nhac ca thoi gian de cac chi nhanh khu vuc bat kip voi cac hoat dong quang ba theo dac trung vung - von rat nhay cam voi van hoa va tu tuong cua dia phuong. Bang cach ket hop quan ly tap trung voi marketing vi mo o mot so khu vuc nhat dinh va can nhac khoang thoi gian bo ra doi voi cac chi nhanh, Giordano da co the dap ung cac nhu cau cua khach hang.

Triet ly thuong hieu

Giordano da gianh thang loi ngay trong vong mot cua cuoc canh tranh khi tro thanh nguoi de xuat dau tien ve phan khuc thoi trang gia tri o chau A. Cac cuoc khung hoang tai chinh chau A dem lai cho Giordano co hoi de cung co su dinh vi cua hang. Mac du cac nhan to nay da giup Giordano phat trien, nhung mot trong nhung ly do quan trong hon dan toi thanh cong cua hang la nhung no luc khong ngung nham xay dung mot thuong hieu manh dua tren cac gia tri va tam nhin doanh nghiep: “Tro thanh thuong hieu tot nhat va lon nhat the gioi trong linh vuc ban le do may mac”.

Mot trong nhung mau thoi trang he cua Giordano. Anh minh hoa: Thoitrang.

Triet ly xay dung thuong hieu duoc dua vao dich vu khach hang tuyet hao, hang hoa chat luong, doi moi san pham va su dinh vi “gia tri cua dong tien”. Tat ca nhung gia tri nay da giup Giordano tao nen tieng vang trong nhieu thi truong chau A ma hang tham gia. Giordano von co truyen thong la mot hang quang cao nhieu, su dung cac phuong tien truyen thong ben ngoai cung nhieu thu khac de truyen thong ve tuyen bo gia tri cua hang. Nam 2005, hang tung ra chien dich “The gioi khong co nguoi la”, mo ta nhung con nguoi den tu nhung quoc gia khac nhau tren khap the gioi, de huong toi diem ma Giordano tham vong dat duoc la tro thanh mot thuong hieu toan cau.

Ngay tu dau, Giordano da su dung dich vu khach hang nhu mot nhan to khac biet chinh cua hang. Giordano da tich hop hoat dong cung cap dich vu va hau mai rat thanh cong. De cung cap dich vu tuyet hao, mot cong ty can co nhung nhan vien duoc dao tao chuyen nghiep. Giordano da xay dung mot chuong trinh dao tao bai ban duoc goi la “dao tao thai do”, khong chi danh cho doi ngu nhan vien cua Giordano ma con ho tro viec tuyen dung nhung nguoi phu hop voi van hoa doanh nghiep. Khi tuyen dung nhan su, Giordano lua chon nhung nguoi co thai do ung xu phu hop voi van hoa doanh nghiep cua hang. Dieu kien lua chon nay dam bao viec cac khach hang duoc cung cap dich vu tot nhat. Voi cac phong dao tao duoc thiet ke dac biet, gom guong hai chieu, may quay phim cung nhu cac nha tu van dao tao va cac nhan vien dao tao toan thoi gian, hang da danh thoi gian va no luc dang ke de dao tao doi ngu nhan vien.

Bang viec gioi thieu nhieu muc dao tao tren cac khia canh dich vu khac nhau, Giordano cung giup doi ngu nhan vien lua chon linh hoat tu cac muc do de hoc hoi kinh nghiem trong cac linh vuc nhat dinh. Nho vay, Giordano da nhan duoc chung chi chat luong: “Chuan bi cho cac lanh dao tuong lai: Chuong trinh hoc vien cua Giordano” cua hiep hoi Hong Kong Management Association for Excellence. Giordano cung nhan ra rang chi dao tao thoi se khong the thuc day nhan vien phat huy toi da kha nang. Ve van de nay, Giordano da giai quyet bang cach thu hut va giu chan nhung nguoi gioi nhat nganh cong nghiep nay voi muc luong cao xet trong nganh cong nghiep ban le. Khi Giordano mo rong sang cac thi truong moi hon o chau A va vuon xa hon nua, thi viec cung cap cho khach hang dich vu cao cap nay se chung to tinh quyet dinh thanh cong cua thuong hieu.

Chien dich phat trien dich vu bat dau tu nam 1989 khi Giordano sang tao ra phu hieu “Giordano nghia la phuc vu” ma tat ca moi nhan vien deu phai deo. Dieu nay cho phep Giordano phat trien dua tren ba khia canh chinh: “Chung toi cho phep thu khong gioi han, chung toi cho phep doi – khong mot cau hoi duoc dat ra va chung toi phuc vu voi nu cuoi”. Cong ty da tung ra hai chien dich khoi dau duoc coi la rat thanh cong. Mot la chien dich tham do y kien khach hang de dieu chinh gia cho mot bo do jean va ban voi muc gia do. Chien dich con lai la viec Giordano se tang ao phong cho cac khach hang voi moi mot loi ma ho chi ra duoc o Giordano.

Hai cu chi nay da giup Giordano lay long khach hang, dong thoi giup thuong hieu tao dung danh tieng lon manh voi su tin nhiem va cac dich vu co kha nang cung cap. Mot trong nhung nhan to chinh cho su dinh huong dich vu ben vung nay la su ho tro khong ngung tu ban quan ly doanh nghiep. Vi du, toan bo ban quan tri va nhan vien o tru so chinh tai Hong Kong deu phuc vu o cua hang Giordano trong dip le Giang sinh va tet Am lich de thuc hien cam ket cua ho voi dich vu khach hang. Dieu nay cung dam bao su phan hoi manh me duoc moc noi voi ban quan tri doanh nghiep.

Hang hoa chat luong

Giordano cung cap san pham phan anh thoi dai va phong cach song don gian bang cach ket hop su gian di trong thiet ke va chat luong trong duong kim mui chi cua san pham. Giordano da toi da hoa dong loi nhuan bang cach cung cap cac mau thiet ke hap dan voi mau sac ruc ro cho tung phan khuc trong danh muc dau tu thuong hieu cua hang. Hon nua, voi viec quan ly hang luu kho cua hang va cac muc luu kho thong qua quan ly hang luu kho (JIT) va nhanh chong phan hoi cac he thong hang luu kho, Giordano co the phan hoi nhanh chong de thay doi theo cac xu huong − von la yeu to dac biet quan trong trong nganh cong nghiep ban le. Voi cach truyen thong ve khia canh chat luong cua thuong hieu, Giordano da gay dung duoc su tin cay doi voi khach hang khi lien tuc dap ung nhung ky vong cua ho.

Doi moi san pham

Cung cap nhung dac tinh va chat lieu moi phu hop voi cac phan khuc khach hang da tro thanh nhan hieu thuong hieu cua Giordano. Truong hop dien hinh la san pham DryTech ma Giordano da gioi thieu. Loai vai nay, voi chat lieu mem muot, co tinh chat gan giong voi chat lieu hang Nike su dung trong cac san pham trang phuc the thao. Voi viec kham pha ra loai chat lieu thien nhien nay va bien chung thanh nhieu loai san pham thoi trang danh cho cac nhu cau khac nhau, Giordano da mo duong cho cac dong san pham doi moi buoc vao thi truong dai chung, tap trung vao yeu to gia tri cua dong tien.

Lien tuc sang tao va doi moi, Giordano tiep tuc gioi thieu san pham CoolMax, mot loai chat lieu dac biet, ra mat thi truong dai chung vao nam 2005. Voi viec lien tuc cho ra doi nhieu loai san pham moi, Giordano da tao nen mot hinh anh thuong hieu co tinh tuong tac cao, tuoi moi va hop thoi.

Su dinh vi ve gia tri cua dong tien

Giordano da dinh vi minh nhu nha ban le thoi trang huong toi gia tri cua dong tien suot giai doan cuoi nhung nam 1980 va tiep tuc cung co su dinh vi nay trong suot cuoc khung hoang tai chinh chau A. Khi khach hang ngay cang quan tam den gia tri cua dong tien thi day la mot su dinh vi ly tuong doi voi Giordano. Mac du ban cac san pham co gia thanh phai chang, Giordano van duy tri quan diem chat luong ngay tu dau.

Giordano tao ra mot thuong hieu phu co ten la Bluestar Exchange, dac biet nham toi nhung khach hang quan tam toi gia ca. Nham vao tang lop lao dong co thu nhap trung binh va thap, Bluestar Exchange da cung cap cho ho mot dong san pham han che ve mau sac va in hoa nham giam bot chi phi san xuat va thiet ke. De phuc vu doi tuong khach hang la nhung phu nu tre di lam voi “trang phuc cong so”, Giordano da tung ra thuong hieu Giordano Ladies. Dieu nay da tao ra mot khong gian thi truong moi cho thuong hieu. Trong khi hang thoi trang Zara va Mango hoat dong voi phan khuc tuong tu, thi cac diem gia lai tao nen net khac biet cho Giordano Ladies.

Mac du gia cua Giordano Ladies cao hon khoang 30% so voi thuong hieu cot loi Giordano, no van tao nen mot nhan thuc ve gia tri cua dong tien trong phan khuc dac biet bang cach ket hop chat luong voi kha nang chi tra. Mot lan nua, dieu nay lai dam bao su dinh vi cua Giordano tren thi truong chung. Nhat quan trong viec thuc hien cac gia tri doanh nghiep cua hang va ban chat cua thuong hieu Giordano, hang da duy tri duoc su tang truong tren thi truong, voi doanh thu 406 trieu dola va 480 trieu dola trong hai nam lien tiep 2003 va 2004, tang truong 18,1% moi nam.

Cac doi thu canh tranh cua Giordano

Mac du Giordano la nguoi dau tien de xuat ve phan khuc thoi trang thuong ngay huong toi gia tri cua dong tien o chau A, song van con nhieu doi thu canh tranh voi vi the cua Giordano va canh tranh truc dien voi thuong hieu. Vi Giordano hoat dong trong nhieu phan khuc nen no se canh tranh truc tiep hay gian tiep voi nhieu doi thu nhu: Bossini, Hang Ten, Esprit, G2000 va Gap la mot vai doi thu canh tranh dang gom cua Giordano. Bossini va Hang Ten la cac doi thu truc tiep cua thuong hieu cot loi Giordano. Voi su dinh vi va cac danh muc dau tu san pham tuong tu, hai doi thu nay cung nham vao cac phan khuc khach hang tuong tu. Nhung Giordano lai chu trong vao dich vu than thien va chat luong cao hon, do vay hang van duy tri duoc vi the dan dau.

Voi hinh anh thoi trang va sac net hon, Esprit da dinh vi cao hon thuong hieu cot loi Giordano. Bang cach dau tu cho quang ba va hinh anh quoc te, Esprit da dat ra thach thuc cho thuong hieu Giordano Ladies. Hien nay Giordano dang day manh toan bo danh muc dau tu Giordano len mot muc do cao hon. Hang dang thuc day thuong hieu cot loi Giordano len mot su dinh vi cao hon va mang thuong hieu Bluestar Exchange vao cap do thi truong dai chung. Buoc tien nay tao nhieu ap luc cho Giordano vi khong gian thi truong von da co nhieu doi thu cung nhay vao canh tranh.

Nhung thach thuc tuong lai:

- Duy tri su doi moi va chat luong: Cho den nay, Giordano van duy tri duoc su doi moi di kem voi chat luong ‒ dac diem von da duoc nguoi tieu dung biet toi. Tuy nhien, cac ke hoach mo rong cua Giordano trong va ngoai khu vuc chau A se gay ap luc rat lon trong viec huy dong nguon von. Hon nua, nhieu quoc gia chau A, trong do co Trung Quoc va An Do, da cho phep cac nha dau tu nuoc ngoai tham gia vao nganh cong nghiep ban le va det may, vay nen viec xuat hien them nhieu doi thu canh tranh kho choi hon chi la van de ve thoi gian. Can cu vao nhung dong luc khien thi truong thay doi, Giordano can phai giai quyet nhung thach thuc de co the duy tri duoc cac loi the hien tai.

- Tao dung su dinh vi ro rang: Ngay tu khi moi hoat dong, Giordano da tao dung duoc su dinh vi ve gia tri cua dong tien. Giordano can xem xet lai su dinh vi tong the vi ben canh hai thuong hieu dem lai phan lon doanh thu cho toan hang (Giordano Junior va Giordano cot loi), no con phai phat trien hai thuong hieu phu (Giordano Ladies va Bluestar Exchange). Dieu nay co the gay nguy hiem den su dinh vi tong the va khien hang chech sang huong phat trien khac.

- Tao dung ca tinh thuong hieu manh me: La san pham thoi trang huu hinh, cac loai san pham tot nhat chinh la yeu to de tao dung ca tinh thuong hieu co tieng vang va hap dan, boi khach hang the hien ca tinh cua minh thong qua san pham ma ho su dung. Theo truyen thong, Giordano se nhan manh vao cac thuoc tinh mang tinh chuc nang nhu chat luong, gia tri va thiet ke. Tuy nhien, voi su dinh vi theo huong di len cua toan bo danh muc dau tu Giordano von da duoc xac dinh, hang nen phat trien su dinh vi dua tren yeu to cam xuc va ca tinh de canh tranh voi cac doi thu tuong tu nhu Gap va Esprit.

- Cac ke hoach mo rong: Mot trong nhung loi the chinh cua Giordano la su thau hieu nhung dong luc cua thi truong chau A va loi tu duy cua khach hang. De len ke hoach mo rong vao cac thi truong An Do, Nga, Bac My va chau Au, Giordano se gap kho khan trong viec tao dung cho dung cho doanh nghiep boi moi thi truong deu co nhung dac trung van hoa va dat ra nhung thach thuc khac nhau. Giordano nen tinh den viec nay bang cach thiet lap cac moi quan he ben vung voi cac mang luoi phan phoi dia phuong cung nhu tuyen dung nguon nhan luc ban dia - nhung nguoi co von hieu biet sau sac ve cac dong luc cua thi truong dia phuong.

(Trich cuon sach "Chien luoc thuong hieu chau A" do Cong ty Alpha Books phat hanh)

Viet Bao
Comment :Giordano Chat luong va gia phai chang
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Giordano Chat luong va gia phai chang bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Giordano Chat luong va gia phai chang ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Giordano Chat luong va gia phai chang ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Giordano - Quality and affordable
Giordano Ladies, Bluestar Exchange, Giordano Junior, Middle East, The Asian financial crisis, the value of money, portfolio, retail stores, for competitors, the location, affordable prices, products, consistent with the brand, fashion, work
Being a famous fashion brand originated from Asia, Giordano was present in over 20 countries in the region and the Middle East. It offers fashion products for customers with good quality and affordable prices. u003e Levi's mystery.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Giordano - Chất lượng và giá phải chăng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Giordano - Chất lượng và giá phải chăng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Giordano Chat luong va gia phai chang

Nhan xet, hay lien he ve tin Giordano Chat luong va gia phai chang co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Giordano Chat luong va gia phai chang de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0