Doanh nghiep co khi tiep noi nhau pha sanTu dau nam toi nay da co hang tram doanh nghiep co khi lon nho phai dong cua, hoac tuyen bo pha san.

----------------------

>>>>TPHCM: 4 thang co 8.300 doanh nghiep ngung, nghi hoat dong

>>>> So doanh nghiep ngung hoat dong tai TP HCM tang cao

>>>> Doanh nghiep co khi Viet bi ra ria!

----------------------

 Theo Hiep hoi doanh nghiep co khi Viet Nam, chua bao gio nganh co khi lai roi vao tinh trang kho khan nhu hien nay. Tu dau nam toi nay da co hang tram doanh nghiep co khi lon nho phai dong cua, hoac tuyen bo pha san.

"Chet" khong dam tuyen bo

Tai Hai Phong, tu dau nam den nay, hang loat cac doanh nghiep nhu Cong ty CP Cong nghiep tau thuy Tam Bac, Cong ty Cong nghiep tau thuy Thanh Long, Cong ty CP Co khi dong tau Ha Long da phai tam ngung hoat dong do san xuat kinh doanh gap nhieu kho khan.

Nhung DN hoat dong cam chung, hang ton kho cao nhieu vo ke, trong do khong it la cac doanh nghiep co khi lon. Ong Tran Van Quang, Tong giam doc Cong ty CP Che tao thiet bi dien Dong Anh cho biet, tu dau nam 2012 toi nay cong ty nay dang phai hoat dong cam chung va luong hang ton kho ngay cang nhieu.

Doanh nghiep co khi tiep noi nhau pha san

Nha may che tao thiet bi nang ha thuoc Xi nghiep co khi Quang Trung Ninh Binh von la don vi duoc dau tu theo chuong trinh co khi trong diem cua Nha nuoc.  Nhung tai thoi diem nay, hang chuc can cau lon nho, hang tram tan thiet bi sieu truong, sieu trong phuc vu cac nganh dong tau, thuy dien, dau khi van dang xep xo.

Cong ty Tu Thanh (KCN Ha Binh Phuong - Thuong Tin - Ha Noi) chuyen che tao va cung cap nhieu loai may xay dung nhung nam truoc tieu thu kha tot. Tuy nhien tu sau Tet , cong ty da phai "dap chieu" mot day chuyen san xuat chinh va chuyen sang san xuat theo don dat hang nhung chi tiet, cau kien nho dung de thay the.

Theo ong Nguyen Van Thu, Chu tich Hiep hoi doanh nghiep Co khi Viet Nam thi thieu von la nguyen nhan quan trong khien nhieu doanh nghiep co khi gap kho khan. Hien co toi 50% DN  dang thieu von. Loi nhuan cua cac doanh nghiep co khi chi dat binh quan tu 3-5% /nam, vay nhung ngan hang dang cho vay voi lai suat len toi 17% va thoi gian truoc toi 20% thi khong doanh nghiep nao dam vay boi nhu vay la cam chac thua lo.

Nganh co khi cung duoc uu dai vay von (trong chien luoc phat trien co khi viet Nam den 2020 va chuong trinh co khi trong diem) nhung trong suot 10 nam qua cung chi co khoang 8 du an duoc vay von uu dai va lai vay kha cao; chang han nam 2011 von vay uu dai danh cho cac doanh nghiep co khi cua Ngan hang Phat trien Viet Nam o muc 11,4%. Ong Ngo Van Tru, Pho Vu truong Vu Cong nghep nang Bo Cong thuong cho biet, doi voi cac nha dau tu co khi neu duoc vay lai suat 0% trong 10 nam phai tra no cung khong ai muon lam nua la lai suat uu dai tren 11%.

Khong nhung the thu tuc vay von cung kha kho khan va phuc tap. Ong Bui Ngoc Huyen, Tong Giam doc Cong ty co phan o to Xuan Kien (Vinaxuki) cho biet, du an dau tu duc khuon cho san xuat than vo o to cua DN toi 1.000 ty dong, mac du du an da duoc Thu tuong Chinh phu dong y cho vay 250 ty dong voi lai suat uu dai tu nam 2009 nhung den nay, doanh nghiep van chua co duoc giai ngan. "Nut that" chinh la do thu tuc ruom ra, cung nhac", ong Huyen noi.

Cac doanh nghiep cho biet, dau tu mot du an co khi can thoi gian 3 - 5 nam, nhung lai vay thi luon trong tinh trang dau nam mot muc lai suat, cuoi nam mot muc lai suat khac cao hon, khien chu dau tu cu phai chay theo dieu chinh du an de co ty suat loi nhuan hop voi lai suat. O thoi diem hien nay, voi lai suat vay thuong mai khoang 17% va khong co uu dai nao cho linh vuc co khi thi cac DN bo tay.

Ben canh do thoi gian qua do chinh sach that chat tin dung nen nhieu doanh nghiep co khi muon tiep can von ngan hang khong duoc da phai tim den cac kenh tin dung khac voi lai suat cao hon. Dieu nay duong nhien day chi phi len, dong nghia voi rui ro cao, dua doanh nghiep den nguy co pha san.

Mit mu tuong lai vi tac dau ra

Thieu dau ra cung la nguyen nhan quan trong khien hang ton kho tang va gay ra kho khan cho san xuat. Nha nuoc cat giam dau tu cong, nhieu thi truong tram lang khien cho may moc san xuat ra khong ban duoc phai chat dong trong kho thi doanh nghiep co khi lam sao co the tranh khoi tinh trang dinh tre san xuat, pha san...

Hiep hoi doanh nghiep Co khi cho biet, mot nguyen nhan quan trong nua khien cho doanh nghiep co khi trong nuoc khong co dau ra la cac chinh sach lam cho ho luon bi thua ngay tren san nha. Hien nay, do quy dinh cua Luat Dau thau chua chat che, dan toi cac doanh nghiep trong nuoc kho canh tranh voi cac doanh nghiep nuoc ngoai, boi trong dau thau khong tinh toi nguon goc xuat xu, khong tinh toi ty le noi dia hoa cua thiet bi...

Ong Thu cho biet, Luat Dau thau duoc ban hanh nam 2005 dang "bo chan bo tay" chinh doanh nghiep Viet Nam khi chi chu trong den yeu to gia ma khong tinh den nguon goc xuat xu va ty le noi dia hoa. Do vay, doanh nghiep co khi noi dia luon bi thua doanh nghiep nuoc ngoai ngay tren san nha.

Theo ong  Thu tren thuc te nhieu cong trinh su dung nguon von nha nuoc nhung van su dung cac thiet bi nhap khau tu nuoc ngoai. Hiep hoi da kien nghi 7 nam nay nhung Luat Dau thau van khong duoc sua doi.

Viec tach nho cac goi thau cung vay. Chi tach nho goi thau thi cac doanh nghiep co khi Viet Nam moi co du nang luc va co hoi tham gia. Nhung dieu nay den nay cung rat kho. Thang 3/2011 vua qua, Hiep hoi da kien nghi len Chinh phu ve chu truong noi dia hoa du an nhiet dien tren co so tach ra lam 10 goi thau co khi de doanh nghiep trong nuoc co the tham gia. Pho Thu tuong Hoang Trung Hai da co chi dao nhung cho den nay doanh nghiep van khong co chinh sach cu the de trien khai, ong Thu buc xuc.

Ba Pham Thi Thu Ha, Pho tong giam doc Tap doan Dau khi Viet Nam cho rang, mot so chinh sach ho tro san xuat va thue doi voi san xuat co khi trong nuoc so voi nhap khau co su chenh lech, khien gia san xuat trong nuoc bi day len cao hon.

Nganh dau khi dong duoc gian khoan tu nang. Doi voi san pham nay, neu nhap khau toan bo co muc thue bang 0%. Tuy nhien, khi trong nuoc chua san xuat duoc toan bo, nha san xuat phai nhap khau mot so phu tung lai phai chiu thue. Bat cap nay lam doi gia thanh va kho canh tranh voi cac san pham cung loai cua nuoc ngoai.

Ong Nguyen Van Thu cho rang, nganh co khi Viet Nam dang tut hau kha xa so voi cac nuoc trong khu vuc. Hien 80% thi truong co khi trong nuoc thuoc ve cac doanh nghiep nuoc ngoai. Nhieu du an tong thau xay dung nha may, cong trinh quoc gia, doanh nghiep co khi Viet Nam deu thua cac nha thau ngoai.

Van theo ong Thu, trong 10 nam toi, Viet Nam co ke hoach xay dung gan 100 nha may nhiet dien, day la co hoi lon cho nganh co khi Viet Nam. Tuy nhien cac doanh nghiep co khi Viet Nam co gianh duoc phan viec nay khong thi chua ai dam chac.

Chien luoc phat trien nganh co khi Viet Nam den nam 2010, tam nhin toi 2020  de ra muc tieu co khi trong nuoc se tu san xuat duoc khoang 100 ty den 125 ty USD tien hang. Day la thi truong rat lon nhung voi thuc trang hien nay dieu do kho tro thanh hien thuc.


Vietbao.vn (Theo NDHmoney)
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Lỗ hơn 1.000 tỷ đồng, Petrolimex lý giải do “khách quan”

Đại diện Petrolimex cho biết nguyên nhân lỗ của tập đoàn là do giá xăng dầu thế giới giảm liên tục, công thức tính giá cơ sở của Nghị định 83; chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và trích lập dự phòng đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết theo quy định hiện hành.

Bức tranh kinh tế 2015 sáng lên rất nhiều

Tình hình kinh tế năm 2015 rõ rệt hơn nhiều so với cách đây 1 năm. Năm 2013 mà dự đoán cho năm 2014 mù mờ lắm, nhưng bây giờ ngồi đây nghĩ năm 2015 nó sáng lên rất nhiều.

CPI tháng Tết Nguyên đán giảm 0,05%

Không những không tăng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2015 thậm chí còn giảm so với tháng trước. Việc giảm giá xăng dầu là một trong những nguyên nhân chính khiến CPI tháng Tết Nguyên đán không có diễn biến như thông lệ.

Quản lý, điều hành giá cần sự đồng thuận và giám sát của công luận

Năm 2015, một trong những giải pháp điều hành quan trọng của Chính phủ là tiếp tục thực hiện cơ chế giá thị trường đối với các mặt hàng năng lượng (điện, than, xăng dầu) và dịch vụ công thiết yếu (y tế, giáo dục...) theo lộ trình và mức độ phù hợp, phối hợp đồng bộ với các chính sách liên quan bảo đảm yêu cầu kiểm soát lạm phát. Ðồng thời, cần sự vào cuộc thật sự của nhiều cấp, ngành, nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) bảo đảm sát với thực tế thị trường, doanh nghiệp (DN) và người tiêu dùng nhất.

Tìm hiểu: Viet Nam, Luat Dau, Hiep hoi doanh nghiep, nganh co khi, tong giam doc, hang ton kho, san xuat, lai suat, pha san, cong ty, trong nuoc, du an, vay, nha, von

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Doanh nghiệp cơ khí tiếp nối nhau phá sản

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Doanh nghiệp cơ khí tiếp nối nhau phá sản bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Doanh nghiep co khi tiep noi nhau pha san

Nhan xet, hay lien he ve tin Doanh nghiep co khi tiep noi nhau pha san co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Doanh nghiep co khi tiep noi nhau pha san de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Doanh nghiep trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Doanh nghiep
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0