Dau tu theo nguyen ly Warren Buffett

Dau tu theo nguyen ly Warren Buffett

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>"Toi muon co nhung thuong vu tot den muc tham chi mot ke ngoc cung co the kiem duoc tien. Khi dau tu, chung toi coi ban than minh la nhung nha phan tich kinh doanh chu khong phai la nha phan tich thi truong", nha buon tien lung danh Warren Buffet bat mi bi quyet kinh doanh cua minh.
> Kiem tien theo cach cua ty phu Warren Buffett

Warren Buffet chia nguyen tac dau tu cua minh thanh 4 nhom, gom nguyen ly kinh doanh voi nhung dac diem co ban cua ban than doanh nghiep; nguyen tac quan ly voi nhung pham chat quan trong ma cac nha quan ly cap cao phai the hien; nguyen ly tai chinh gom 4 quyet dinh tai chinh then chot ma mot cong ty phai duy tri. Cuoi cung la nguyen ly gia tri voi hai huong dan co quan he mat thiet voi nhau ve gia mua.

Xin gioi thieu cung doc gia nguyen tac thu nhat trong nguyen ly dau tu cua Warren Buffett.

Chan dung ty phu Warren Buffett

Buffett khong coi chung khoan la mot thu gi do rat truu tuong. Ong cung khong nghi theo khia canh cac ly thuyet thi truong, khai niem vi mo, hay xu huong cua nganh. Thay vao do, ong dua ra quyet dinh dau tu chi dua tren viec doanh nghiep do hoat dong nhu the nao. Ong tin rang neu lua chon mot vu dau tu chi vi be ngoai chu khong dua tren nen tang co ban cua hoat dong kinh doanh, thi kha nang gap that bai la rat lon. Do vay, Buffett tap trung vao nghien cuu than trong tat ca nhung gi ong biet ve cong ty, tap trung vao ba van de chinh:

1. Cong viec kinh doanh cua cong ty co don gian va de hieu khong?

2. Cong ty co lich su hoat dong hop ly khong?

3. Cong ty co trien vong kinh doanh trong dai han khong?

Theo quan diem cua Buffett, thanh cong tai chinh cua cac nha dau tu co moi quan he mat thiet voi trinh do hieu biet cong viec cua ho. Do vay, can phan biet nhung nha dau tu co dinh huong kinh doanh voi nhung nha dau tu “kinh doanh kieu chop giat”. Mot quyet dinh mua hay khong mua la rat quan trong boi xet cho cung, sau khi nghien cuu, cac nha dau tu phai cam thay thuyet phuc rang cong ty ma ho mua se hoat dong tot trong tuong lai. Ho phai tin tuong vao kha nang du doan loi nhuan trong tuong lai cua minh. Ho hieu sau nhu the nao ve cac nen tang kinh doanh cua cong ty do. Du doan tuong lai luon luon doi hoi phai tinh te. Moi viec se cang tro nen kho khan hon tren mot thuong truong ma ban khong hieu gi ve no ca.

Qua nhieu nam, Buffett so huu nhieu loai hinh cong ty: Nha ga, nong trai, cong ty det may, nha ban le quan trong, ngan hang, cong ty bao hiem, hang quang cao, cong ty xi mang, bao chi, do uong va thuc pham, cong ty truyen hinh va truyen hinh cap... Ong kiem soat mot so cong ty trong so nay va mot so khac ong da hoac dang la mot co dong. Nhung trong tat ca cac truong hop, ong da hoac dang nhan ra chinh xac nhung cong ty do hoat dong nhu the nao. Ong hieu ro doanh thu, chi phi, luu luong tien mat, moi quan he nhan cong, su linh hoat cua gia, va nhu cau phan bo nguon von cua moi cong ty co phan don vi cua Berkshire.

Buffett duy tri muc do hieu biet cao ve cac nganh kinh doanh cua tap doan Berkshire vi ong chi lua chon cac cong ty trong pham vi hieu biet tai chinh va tri tue cua minh. Ong goi do la “vong tron kha nang”: "Neu ban so huu mot cong ty (cho du la so huu toan bo hay chi mot so co phieu) trong mot nganh ban khong hieu gi ve no, khong the du doan su phat trien chinh xac thi ban se khong the dua ra mot quyet dinh sang suot duoc". Ong khuyen: “Hay dau tu trong vong tron kha nang cua ban. Van de khong phai la vong tron kha nang lon nhu the nao, ma van de la ban xac dinh gioi han do chuan xac nhu the nao”.

Cac nha phe binh cho rang nhung gioi han ma Buffett tu ap dat cho minh dat ong ra ngoai nhung nganh co tiem nang dau tu lon nhat, vi du nhu cong nghe. Ong tra loi rang: “Dau tu thanh cong khong phai la van de ban hieu biet nhieu nhu the nao ma la ban xac dinh dieu ban khong biet thuc te nhu the nao. Mot nha dau tu chi can lam rat it viec mien la anh ta tranh mac phai nhung sai lam lon”. De co duoc ket qua tren muc trung binh, Buffett da phai hoc, thuong la bang cach lam nhung viec binh thuong.

Thang 11/2000, Warren Buffett va Berkshire Hahthaway chi 11 ty dola cho cong ty Benjamin Moore &Co., “Mercedes” cua cac cong ty son. Anh em nha Moore sang lap ra cong ty vao nam 1883 tai tang ham Brooklyn cua ho. Hien nay, Benjamin Moore la mot trong nam cong ty son lon nhat My va danh tieng ve chat luong luon vuot troi.

Theo bao cao, Buffett thanh toan 25% tien lai theo gia hien tai cua chung khoan. Xet be ngoai, dieu do co ve nhu doi lap voi mot trong nhung Nguyen tac cung ran cua Buffett: Do la ong se chi hanh dong khi gia du thap de tao ra bien do an toan. Tuy vay, chung ta cung biet rang Buffett khong ngai tra tien de doi lay chat luong. Ro rang la gia chung khoan tang vot 50% len thanh 37,62 dola mot co phieu sau khi vu mua ban duoc cong bo. Dieu nay cho thay, hoac la Buffett tim ra cong ty khac bi dinh gia thap hoac la phan con lai cua the gioi dau tu dang tin vao su nhay cam cua ong va day gia ca len tham chi cao hon hoac ca hai.

Benjamin Moore chi la mot loai cong ty Buffett thich. Nganh kinh doanh son chang la gi ca neu khong don gian va de hieu. Buffett cung co y dinh mua cac cong ty co mot lich su hoat dong on dinh va ket qua la sau khi mua cong ty, ong se khong can phai thay doi he thong hoat dong cua no. Gu dau tu cua ong la mua nhung cong ty thanh cong va van co trien vong tang truong. Thanh cong va tinh trang hien tai cua Benjamin Moore tren thuong truong qua nhieu thap ky khang dinh chat luong san pham, san xuat, suc manh nhan hieu, va dich vu on dinh cua cong ty. Hien tai, sau 121 nam thanh lap, cong ty gat hai duoc khoang 80 trieu dola loi nhuan tren 900 trieu dola doanh thu ban hang.

Khi nghien cuu Benjamin Moore, Buffett cung thay day la mot cong ty hoat dong tot. Mac du cach day vai nam nguoi ta van con ban khoan ve chien luoc ban le cua Moore, cong ty da tien hanh mot chuong trinh tre hoa nhan hieu tai My va Canada. Benjamin Moore tang luong ban le tai cac cua hang doc lap bang chuong trinh Singature Store va mua mot so cua hang ban le nhu cua hang Janovic dat tai Manhattan. Chi truoc vu mua lai cua Berkshire hoi nam 2000, cong ty da tien hanh mot chuong trinh giam thieu chi phi va hop ly hoa nham muc dich cai thien he thong hoat dong cua cong ty.

Nganh kinh doanh cua Coca-Cola tuong doi don gian. Cong ty mua hang hoa dau vao va ket hop chung lai de san xuat ra mot dung dich, roi dem ban chung cho nha dong chai. Nha dong chai ket hop dung dich do voi nhung nguyen lieu khac va dem ban san pham hoan chinh cho cac cua hang ban le nhu cac bach hoa, sieu thi, va cac may ban hang tu dong. Cong ty cung cung cap san pham nuoc ngot cho cac dai ly ban le, nhung nguoi ban nuoc ngot cho nguoi tieu dung theo tach hoac chen.

Cac nhan hieu san pham cua cong ty bao gom nuoc giai khat Coca-Cola, Diet Coke, Sprite, PiBB Xtra, Mello Yello, Fanta, Tab, Dasani va Fresca. Cac do uong cua cong ty bao gom cac san pham nuoc hoa qua nhan hieu Hi-C, nuoc cam Minute Maid, Powerade, va Nestea. Cong ty so huu 45% Coca-Cola Enterprises, la cong ty dong chai lon nhat nuoc My, va 35% Coca-Cola Amatil - cong ty dong chai Australia, khong chi quan tam toi san pham o rieng Australia ma con ca san pham o New Zealand va Dong Au.

The manh cua Coca-Cola khong chi la nhan hieu cua cac san pham ma con la he thong phan phoi co mot khong hai tren the gioi cua hang. Ngay nay, doanh so ban hang tren the gioi cua cac san pham Coca-Cola chiem 69% doanh so ban hang thuan cua cong ty va 80% loi nhuan cua hang. Cung voi Coca-Cola Amatil, cong ty con duoc huong lai suat tren von co phan cua cac cong ty dong chai o Mexico, Nam My, Dong Nam A, Dai Loan, Hong Kong, va Trung Quoc.

Ong noi cua Buffett tung so huu va bien tap to Cuming County Democrat, mot to tuan bao o West Point, Nebraska. Ba noi ong giup viec tai toa soan va cung sap chu tai cua hang in cua gia dinh. Cha ong, trong khi dang theo hoc truong Dai hoc Nebraska, lam bien tap cho to Daily Nebraskan. Ban than Buffett tung la nha quan ly phat hanh cho to Lincoln Journal. Moi nguoi thuong noi rang neu Buffett khong lao vao su nghiep kinh doanh, gan nhu chac chan ong se theo duoi nghe bao.

Nam 1969, Buffett mua to bao quan trong dau tien, to Omaha Sun, cung voi mot nhom nhung to bao tuan khac; tu nhung to bao nay, ong hoc duoc su nang dong trong kinh doanh mot to bao. Ong co 4 nam kinh nghiem thuc te dieu hanh mot to bao truoc khi mua co phieu dau tien cua Washington Post.

Buffett hieu rat ro nganh ngan hang. Trong nam 1969, Berkshire mua 98% Ngan hang Quoc gia Illinois va Trust Company va nam giu no cho toi nam 1979 khi Luat co phan ngan hang yeu cau Berkshire phai gat bo toan bo loi tuc cua cong ty. Trong suot khoang thoi gian 10 nam, ngan hang da hoat dong ben canh cac cong ty co phan khac ma Berkshire kiem soat va Buffett bao cao loi nhuan va doanh thu moi nam cua ngan hang trong cac bao cao thuong nien cua Berkshire.

Buffett hieu ro su rac roi phuc tap cua nganh kinh doanh bao hiem. Chinh Gene Abegg - Chu tich Hoi dong Quan tri cua Ngan hang Quoc gia Illinois da day Buffett ve kinh doanh ngan hang. Ong biet rang, cac ngan hang se kinh doanh co lai chi can khoan cho vay duoc dua ra mot cach co trach nhiem va cac chi phi duoc giam thieu. Mot ngan hang duoc quan ly tot khong chi co the tang loi nhuan ma con thu duoc mot so loi tuc tren von co phan.

Gia tri dai han cua mot ngan hang theo Buffett la duoc xac dinh thong qua hanh dong cua cac nha quan ly cua ngan hang do, boi vi ho kiem soat hai chi so quan trong: chi phi va cac khoan cho vay. Nhung nha quan ly toi luon co cach day chi phi hoat dong len trong khi tao ra cac khoan cho vay ngu xuan. Carl Reichard, sau nay la Chu tich Hoi dong Quan tri cua Wells Fargo, dieu hanh ngan hang tu nam 1983 da dat duoc nhung ket qua an tuong. Duoi su lanh dao cua ong, ca tang truong cua loi nhuan va loi nhuan tren von co phan deu tren muc trung binh va hieu qua hoat dong luon o muc cao nhat tren toan quoc. Reichardt cung xay dung duoc mot danh muc cho vay vung chac.

Buffett khong thich nhung cong ty dang phai giai quyet nhung kho khan, rac roi. “Chung toi thich nhung co phieu co muc sinh loi cao tren von dau tu, de chac chan rang no se con tiep tuc nhu vay”, Buffett noi dieu nay trong dai hoi thuong nien cua Berkshire nam 1995. Sau do, ong noi them: “Toi xem xet loi the canh tranh trong dai han va xem lieu no co keo dai lau khong”. Dieu do co nghia la, ong tim kiem thu ong goi la nhuong quyen kinh doanh.

"Khi tim kiem kha nang ton tai lau dai cua mot cong ty nhuong quyen kinh doanh, dieu quan trong nhat doi voi toi la kham pha xem loi the canh tranh cua doanh nghiep toi muc nao. Tat nhien toi van yeu thich mot lau dai lon co tuong rao va hao sau voi ca piranhas va ca sau", Warren Buffett noi.

(Trich luoc tu cuon "Phong cach dau tu Warren Buffett" do Cong ty Alpha Books phat hanh)

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Tỷ phú Warren Buffett

Comment :Dau tu theo nguyen ly Warren Buffett
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Dau tu theo nguyen ly Warren Buffett bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Dau tu theo nguyen ly Warren Buffett ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Dau tu theo nguyen ly Warren Buffett ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Investment Principle Warren Buffett
Warren Buffett, Benjamin Moore, Warren Buffet, business analysis, can earn, the company, how the analyst, not an activity, principle, profits, billionaire, retailers, the ability, in
"I want a good deal that even a fool can earn money. When investing, we considered ourselves as business analysts rather than market analysts, "says Warren Buffet famous wholesale money ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Đầu tư theo nguyên lý Warren Buffett

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Đầu tư theo nguyên lý Warren Buffett bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Dau tu theo nguyen ly Warren Buffett

Nhan xet, hay lien he ve tin Dau tu theo nguyen ly Warren Buffett co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Dau tu theo nguyen ly Warren Buffett de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Chung khoan trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Chung khoan
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0