Danh thuc tiem luc vung kinh te trong diem mien Trung

Danh thuc tiem luc vung kinh te trong diem mien Trung

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Danh thuc tiem luc vung kinh te trong diem mien Trung
Ngay cang nhieu nha may moc len o cac khu cong nghiep mien Trung
Mot cuoc hoi thao mang ten dien dan kinh te mien Trung se dien ra tai Hoi An vao ngay 25-4, do bao TS va Cong ty truyen thong Hoa Nhan PR (TP.HCM) to chuc, voi su bao tro cua Bo Ke hoach - dau tu va Phong thuong mai - cong nghiep VN cung su dang cai cua UBND tinh Quang Nam.

Dien dan ra doi voi mong muon tim kien mot noi gap go cho cac nha dau tu, doanh nghiep voi chinh quyen cac tinh thanh mien Trung, cac chuyen gia kinh te, nha khoa hoc, nha bao; de trao doi thong tin, ban bac giai phap, thuc day dau tu, tim tieng noi chung cho nen kinh te khu vuc nay nham mo ra cac co hoi phat trien.

+ Vi ha tang giong nhau nen dieu de nhan thay o cac tinh mien Trung la su phat trien kinh te na na nhu nhau. Va vi giong nhau ve nhieu thu nen tinh nao cung ra suc tiep thi, quang ba hinh anh cua minh va “trai tham do” moi goi cac nha dau tu voi nhung chu truong, chinh sach, co che rieng cua dia phuong minh, nhu ha gia dat cho thue, keo dai thoi han nop thue... Chinh su giam chan nhau do da gay kho khan cho cac nha dau tu khi den bo von lam an tai mien Trung.

Ong David Lend - mot doanh nhan nguoi Uc - khi den mien Trung tim kiem co hoi dau tu xay dung mot nha may san xuat linh kien dien tu da phai mat nhieu lan di lai ma van khong the chon duoc cho de dat nha may, boi le tinh nao cung moi ong ve voi nhung loi hua se tao dieu kien tot nhat cho du an. Neu chon tinh nay thi mat long dia phuong kia, cuoi cung ong Lend danh dua nha may cua minh ra phia Bac, mac du theo ong, neu dat nha may o mien Trung thi se thuan loi hon ve mat thi truong.

+ “Voi mot bo bien dai va dep, mien Trung co rat nhieu thuan loi trong khai thac va phat trien du lich bien. Tuy nhien do ha tang giao thong kem, viec di lai giua cac vung mien con qua kho khan, ach tac nen du lich mien Trung chua thu hut duoc nguon khach tu cac chau luc”.

Ong Kyoshiro Ichikawa (co van ve dau tu cua Co quan Hop tac quoc te Nhat Ban - JICA)

Vung kinh te trong diem (VKTTD) mien Trung gom nam tinh thanh: Thua Thien - Hue, Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai va Binh Dinh la mot vung dat giau tiem luc.

Vung dat giau tiem luc

Thien nhien kheo ket hop ve dep hung vi cua nui non voi khong gian menh mong cua bien ca lam canh quan noi day tro nen ky thu, vua tao nen mot he sinh thai rat da dang. Nhung dac diem nay la diem tua cho nganh du lich cua VKTTD mien Trung khoi sac. Tiem luc phat trien du lich cua VKTTD mien Trung con bat nguon tu vo van di san tham tram cua qua khu. Khong phai ngau nhien ma dai dat chiem chua day 1/5 chieu dai dat nuoc tro thanh que huong cua bon di san va kiet tac van hoa cua nuoc ta duoc UNESCO cong nhan, bao gom quan the di tich co do Hue, nha nhac cung dinh Hue, pho co Hoi An va thanh dia My Son.

Tiem luc va suc manh cua dai dat mien Trung con nho mot phan vao su uu ai cua chinh quyen trung uong ve dau tu va chinh sach phat trien, dac biet la phat trien cong nghiep. Hang loat khu kinh te lan luot xuat hien o VKTTD mien Trung, khoi dau voi Khu kinh te mo Chu Lai (27.000ha) va tiep sau do la Khu kinh te Dung Quat (10.300ha), Nhon Hoi (10.000ha) va Chan May (1.000ha).

Rieng Chu Lai - khu kinh te mo dau tien cua ca nuoc - da co dien tich xap xi bang tong dien tich cua 135 khu cong nghiep va khu che xuat duoc hinh thanh trong giai doan 1991-2006. Khoan dau tu 2,5 ti USD cua Nha nuoc cho nha may loc dau dau tien cua ca nuoc o Dung Quat co ve nhu da lam cho khu vuc nay soi dong han len sau nhieu nam “ngu dong”. Song song voi nhung chinh sach day manh phat trien cong nghiep la su uu ai ve ha tang voi mot loat san bay duoc nang cap hay moi dua vao su dung.

Co le khong o noi nao tren ca nuoc mat do cang hang khong va cang bien (trong do co nhieu cang nuoc sau) lai san sat nhu o day.

Tru Quang Ngai phai “dung nho” san bay Chu Lai cua Quang Nam thi bon tinh con lai tinh nao cung co san bay cua rieng minh, mac du cung do khoang cach giua hai tinh lan can chi tren duoi 100km. Tinh nao cung co (va se co them theo qui hoach) vai cang nuoc sau, trong do ca biet nhu Quang Ngai, chi rieng Dung Quat cung da co toi bon cang nuoc sau.

Tiem luc con ngu quen

Danh thuc tiem luc vung kinh te trong diem mien Trung
Tu nhung nam 1990, Thu tuong Vo Van Kiet da di khao sat he thong cang bien mien Trung de len ke hoach phat trien vung dat nay
So lieu thong ke o bang ben duoi cho thay VKTTD mien Trung co xuat phat diem thap hon nhieu so voi hai VKTTD con lai. Thu nhap binh quan dau nguoi cua VKTTD mien Trung thap hon 36% so voi VKTTD phia Bac va chua toi 1/3 muc cua VKTTD phia Nam.

Dieu tuong tu cung dung voi von FDI: FDI cua ca nam tinh thanh thuoc VKTTD mien Trung trong khoang thoi gian 2000-2005 thua xa Ha Noi va chi bang phan nua Binh Duong.

Co hai bieu hien nua cua tinh trang kem phat trien cua VKTTD mien Trung so voi hai VKTTD con lai. Thu nhat la ti le ho ngheo chung va ngheo ve luong thuc cua mien Trung cao hon muc trung binh ca nuoc. Thu hai la tinh trang di cu. Mien Trung la noi co ti le di cu cao nhat ca nuoc. Ly do di cu quan trong nhat la tinh trang thieu co hoi viec lam o dia phuong, muc song thap va thieu dat canh tac... Dieu dang lo ngai la nhung nguoi co trinh do cao thuong co xac suat di cu cao, dan den tinh trang thieu nhan cong co kien thuc va trinh do ky thuat.

Danh thuc tiem luc vung kinh te trong diem mien Trung

Tai sao tiem luc con ngu yen?

Nguyen nhan dau tien la giao duc va day nghe, cu the la hoc van va trinh do ky thuat cua luc luong lao dong. Ti le lao dong cua VKTTD mien Trung co muc hoc van thap hon muc trung binh cua ca nuoc va thap hon nhieu so voi hai VKTTD phia Bac, phia Nam. Trinh do ky nang cua lao dong cung vay.

Danh thuc tiem luc vung kinh te trong diem mien Trung

Nguyen nhan thu hai la su thieu hut ve co so ha tang (CSHT) dien, nuoc, duong sa, vien thong, Internet... Ben canh do, su du thua cong suat ve cang bien va san bay cung la mot nguyen nhan dan toi su kem hieu qua trong khai thac CSHT. Trong cac cang tong hop cua mien Trung co le chi co cang Quy Nhon va Da Nang tiem can toi muc do hieu qua, con cac cang khac deu roi vao tinh trang du thua cong suat. Them vao do, luu y rang Sai Gon hay Ba Ria - Vung Tau moi la noi co nhieu kha nang nhat de don nhan tau me (mother feeders), va dieu nay day cac cang bien mien Trung vao vi the bat loi ve chi phi va canh tranh.

Danh thuc tiem luc vung kinh te trong diem mien Trung
Moi tinh mien Trung co nen co mot cang bien?
Trong khi viec dau tu CSHT cang bien va san bay chua that hieu qua thi duong sat va duong bo cua VKTTD mien Trung chua dap ung duoc yeu cau phat trien cua khu vuc. Mot trong nhung bai toan co ban cua mien Trung la bai toan toc do. Tuy nhien, voi he thong duong bo, duong sat va voi tinh hinh bo tri dan cu doc quoc lo nhu hien nay, bai toan nay cua VKTTD mien Trung noi rieng va cua ca mien Trung noi chung van chua the co loi giai. Khoang cach xa voi Ha Noi va TP.HCM trong khi toc do lai thap lam kha nang tiep can thi truong giam va cac nha dau tu cung vi the se phai can nhac rat ky truoc khi dau tu vao VKTTD mien Trung.

Viec CSHT vua thieu vua thua dat ra mot cau hoi lon ve vai tro cua hop tac va lien ket vung. Tuy nhien den nay co rat it thao luan ve cach thuc hop tac va lien ket vung sao cho kha thi va hieu qua.

Tro ngai dau tien xuat phat tu tam ly va dong co cua cac tinh thanh trong VKTTD mien Trung. Ro rang la tinh nao cung muon vuot len truoc, tro thanh dau tau tang truong cua mien Trung, va de dat duoc dieu nay trong boi canh kinh te va the che hien nay, cac tinh nhieu khi phai canh tranh truc dien mot cach gay gat voi nhau, va mot khi da co su xung dot ve loi ich thi kho co the noi toi su hop tac chan thanh.

Chung ta tung chung kien cac cuoc chay dua xuong day trong viec tang uu dai de thu hut dau tu, cac du an nha may mia duong moc len khap mien Trung... va khong co nguoi thang cuoc ma tat ca deu thua cuoc. De khuyen khich hop tac va giam bot canh tranh truc dien doi hoi cac tinh phai xac dinh duoc cac uu the va nang luc co ban cua minh.

Chang han hai tinh Binh Dinh va Quang Ngai tap trung nhieu hon vao san xuat cong nghiep (dac biet la cong nghiep nang); Thua Thien - Hue va Quang Nam, voi loi the noi troi ve du lich va di san van hoa, se phat trien thien ve du lich. Da Nang muon that su tro thanh tam diem phat trien cua ca vung thi khong nen (va cung khong can) canh tranh truc dien voi cac tinh xung quanh, ma voi loi the san co ve vi tri, the vi, nguon nhan luc, nen bien minh tro thanh mot trung tam dich vu nham ho tro su phat trien cua ca vung.

Cac tinh trong vung co the cung hop tac de cung phat trien CSHT (voi su tro giup cua Chinh phu); qui hoach cong nghiep, nong nghiep, dich vu va dan cu; cung nhau thuc hien cac hoat dong xuc tien dau tu, thuong mai, du lich; cung nhau xay dung thuong hieu cho VKTTD mien Trung...

Mien Trung da co con duong di san van hoa nhu mot gach noi giua qua khu va hien nay, thi nay cung can nhung con duong cao toc va duong du lich ven bien de noi ket cac tinh thanh voi nhau va voi ca nuoc. Hai du an nay nen duoc coi la nhung du an co thu bac uu tien cao trong chien luoc phat trien cua VKTTD mien Trung noi rieng va toan bo mien Trung noi chung.

+ Mien Trung VN gom 14 tinh thanh tu Thanh Hoa den Binh Thuan, chiem khoang 29,1% dien tich tu nhien va 23,3% dan so ca nuoc. Mien Trung co nhieu loi the so sanh ve vi tri dia ly, tai nguyen khoang san, tiem nang phat trien cong nghiep va du lich so voi cac vung khac cua dat nuoc. Mang luoi giao thong duong bo da duoc dau tu kha hoan chinh. He thong cang bien, trong do co bon cang nuoc sau, da hinh thanh. He thong san bay tung buoc duoc nang cap phuc vu giao thong quoc te va trong nuoc den cac tieu vung. He thong cac khu kinh te dang trong qua trinh hinh thanh va phat trien (21 KCN, KCX; bay khu kinh te) tro thanh luc hap dan manh doi voi cac nha dau tu.

(Nguon: UBND TP Da Nang)

+ Mac du nhieu dia phuong mong muon mo cang va do la mot nhu cau chinh dang, song quan diem van phai la dau tu co trong diem. Cu the, trong qui hoach tong the he thong cang bien Viet Nam den nam 2010 cua Thu tuong phe duyet, khu vuc mien Trung chi dau tu nam cang trong diem la Cua Lo, Da Nang, Quy Nhon, Nha Trang va cang chuyen dung Dung Quat.

Trong vung mien Trung co chin san bay: Vinh (Nghe An), Dong Hoi (Quang Binh), Phu Bai (TT-Hue), Da Nang, Chu Lai (Quang Nam), Phu Cat (Binh Dinh), Dong Tac (Phu Yen), Nha Trang va Cam Ranh (Khanh Hoa). Nhung nam qua da co chu truong khoi phuc va nang cap cac san bay Dong Hoi (Quang Binh), Phu Bai (Hue), Cam Ranh (Khanh Hoa), san bay Da Nang thanh san bay quoc te.

(Nguon: Bo KH-DT)

+ Bien la mot tai nguyen vo gia cua du lich mien Trung, voi bo bien dai hang ngan kilomet voi cac bai cat trang, nuoc trong xanh noi tieng nhu Mui Ne, Ninh Chu, Nha Trang, Doc Lech, Dai Lanh, Sa Huynh, Non Nuoc, Lang Co, Cua Tung, Thien Cam, Cua Lo... Trong do bai bien Non Nuoc (Da Nang) duoc bau chon la mot trong sau bai bien dep nhat hanh tinh. Vinh Nha Trang duoc bau chon la mot trong muoi vinh dep nhat the gioi. Cac bai bien tu Khanh Hoa den Binh Thuan co the tam duoc quanh nam khong bi anh huong boi thoi tiet.

+ “Chinh phu dang co chien luoc tap trung phat trien cac tinh ven bien, nhung bo bien o moi tinh mien Trung tuong doi ngan nen rat can su lien ket voi nhau. Khong the moi tinh mot cang lon duoc ma phai co su chon lua, chi can co 1-2 cang that lon de giai quyet tat ca van de quan trong ve van tai, xuat nhap khau hang hoa cho cac tau co cong suat lon. Tuong tu, moi tinh khong the co mot san bay ma phai lam san bay lon cho ca mien Trung de thu hut nhieu hang hang khong nuoc ngoai vao dau tu”.

Ba Pham Chi Lan (chuyen gia kinh te cua Chinh phu)

+ “Cac tinh Dong Nai, Binh Duong, Hai Phong, TP.HCM, Ha Noi dang gap nhieu kho khan trong phat trien cong nghiep vi khan hiem nguon lao dong va khong co mat bang rong lon. Xay dung cac nha may can nhieu dien tich va so luong cong nhan dong. Ro rang neu cac nha dau tu My dau tu cac du an qui mo lon vao Viet Nam thi ho phai lua chon mien Trung. Va Dung Quat la mot dia chi an tuong de thu hut cac doanh nghiep My dau tu vao linh vuc cong nghiep nang”.

Ong Seth D. Winnick (tong lanh su My tai TP.HCM)

+ “Co le ai cung nhan thay tam quan trong cua viec lien ket phat trien, nhung nhung viec lam thuc te de day manh su hop tac giua cac dia phuong mien Trung van con rat han che. The hien tren rat nhieu linh vuc: phat trien du lich, xuc tien dau tu, trien khai cac du an qui hoach, phat trien cang bien, san bay, khu cong nghiep, khu kinh te... Nguyen nhan khong chi tu phia cac dia phuong ma con tu phia cac co quan trung uong trong viec trien khai xay dung cac co che chinh sach chung hoac ket noi qui hoach giao thong, kinh te - xa hoi”.

Ong Tran Van Minh (chu tich UBND TP Da Nang)

VU THANH TU ANH

Viet Bao
Comment :Danh thuc tiem luc vung kinh te trong diem mien Trung
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Danh thuc tiem luc vung kinh te trong diem mien Trung bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Danh thuc tiem luc vung kinh te trong diem mien Trung ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Danh thuc tiem luc vung kinh te trong diem mien Trung ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Wake potential key economic region Central
Quang Nam, Da Nang, Hoi An Dung Quat, Hanoi, Nha Trang, the key economic region Central Region, Ministry of Planning - Investment, Economic Zones, investors, chambers of commerce, the protection, development, airports, tourism, Reviews
A workshop titled Central Economic Forum will take place in Hoi An on 25-4, by notice TS and Media Company PR Nhan Hoa (Vietnam) organization, with the sponsorship of Ministry of Planning - Investment and Trade Office - VN industry with the host ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Đánh thức tiềm lực vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Đánh thức tiềm lực vùng kinh tế trọng điểm miền Trung bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Danh thuc tiem luc vung kinh te trong diem mien Trung

Nhan xet, hay lien he ve tin Danh thuc tiem luc vung kinh te trong diem mien Trung co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Danh thuc tiem luc vung kinh te trong diem mien Trung de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0