Cho nhap o to cu Quan ly van de can chu trong nhatCho nhap o to cu Quan ly van de can chu trong nhat
Khi xe moi bi khai thanh xe cu thi thiet hai khon luong (anh: Xuan Toan)

Moi mot van ban phap luat do co quan chuc nang ban hanh deu xuat phat tu muc dich lam on dinh tinh hinh chinh tri - kinh te - xa hoi, vi the deu co mot su tac dong nhat dinh den doi song xa hoi. Nghi dinh 12/2006/CP ve co che quan ly va dieu hanh hoat dong xuat nhap khau cho giai doan sau 2005 ban hanh ngay 23/1/2006, co hieu luc tu 1/5/2006 cung khong nam ngoai quy luat nay. Tuy nhien, voi mot trong cac noi dung la cho phep nhap khau loai o to da qua su dung, su tac dong cua ND12 len doi song xa hoi la dac biet lon.

Trong khi nguoi tieu dung phan khoi cho den ngay se co co hoi so huu nhung chiec xe khong qua dat nhung cung khong qua "dat" thi cac nha kinh doanh, cac doanh nghiep san xuat, lap rap xe thi nhu "ngoi tren dong lua". Ho to y lo ngai VN se tro thanh bai chua cac xe phe thai the gioi hoac nha nuoc se that thu ngan sach mot khi gia xe nhap tren hoa don thap hon thuc te... Tuy nhien, dang sau do la noi lo lon hon nhieu, lien quan truc tiep den quyen loi cua ho - xe cu nhap khau duoc ban gia thap se gay ra canh tranh bat binh dang voi xe lap rap noi dia.

Tren thuc te, tat ca nhung van de nay deu da duoc cac co quan chuyen mon, co quan lap phap dat ra trong qua trinh soan thao nghi dinh. Mot trong nhung van ban phap luat lien quan la quyet dinh cua Bo Giao thong - van tai (GTVT) quyet dinh quy dinh ve viec kiem tra chat luong an toan va bao ve moi truong doi voi oto nhap khau, thay the qui dinh cu. Ong Do Huu Luc - Pho cuc truong Cuc Dang kiem VN cho biet quyet dinh nay qui dinh cu the nhung chi tieu ve chat luong, ve an toan, ve moi truong cho cac loai xe, trong do co ca loai xe da qua su dung. Bo GTVT cung da tham muu cho Chinh phu ban hanh quyet dinh qui dinh lo trinh ap dung tieu chuan khi xa cho xe co gioi, trong do co oto cu nhap khau.

Theo ong Luc, trong Nghi dinh 12 co mot tieu chi rat quan trong la han che tuoi xe cu khong vuot qua 5 nam: "Theo toi, tieu chi nay con chat hon truoc vi truoc day chung ta chi qui dinh cho nhung xe tai co trong tai duoi nam tan hoac xe cho nguoi, con bay gio ap dung cho tat ca cac loai xe". Voi tieu chi nay, quy dinh cho phep nhap xe cu vua bao dam han che viec nhap khau vao VN xe cu nat, khong dam bao chat luong, khong dam bao tieu chuan moi truong, dong thoi cung bao dam khong co tac dong xau den su gia tang tai nan giao thong vi thuc te thoi gian qua cho thay cac truong hop xe cu nat gay tai nan

Ong Quach Duc Phap- Vu truong Vu Chinh sach thue Bo Tai chinh: "Nha nuoc cho phep nhap khau xe cu nhung khong co nghia la doanh nghiep nao muon nhap bao nhieu cung duoc. Han ngach (quota) van do Bo Thuong mai cap, doanh nghiep nao muon nhap khau phai co giay phep, voi cac dieu kien kem theo. Theo toi, chac chan Bo Thuong mai se khong cap giay phep o at…".

giao thong chu yeu la xe tren 20 tuoi.

Con ve viec tac dong den thi truong, PGS-TS Pham Dang Tuat (Vien Nghien cuu chien luoc - chinh sach - Bo Cong nghiep) noi: "Toi hoan toan khong so chuyen thi truong se tran ngap oto da qua su dung va kich ban "xe may TQ" xay ra, vi thi truong do suc mua quyet dinh. Cha co ai nhap xe tran lan vao ma khong ban duoc, nha nhap khau se tinh toan la nhap bao nhieu va bang nguon luc cua ho. Ho phai nghien cuu nhu cau cua thi truong ban duoc bao nhieu se nhap bay nhieu chu lam sao co thua ma tran lan. Toi nghi dieu nay hoan toan khac voi chuyen "xe may Trung Quoc". Mot chiec oto da qua su dung cung phai co gia tren ca chuc ngan USD/chiec khong phai ai cung co the mua duoc, nhom khach hang nay se it nen khong the xay ra chuyen giong xe gan may. Toi da o nuoc ngoai nhieu nam, di qua nhieu bai xe. Neu dung la xe dung roi, trong vong nam nam van con tot, ho cung ban voi gia cao lam chu khong re nhu thong tin hien nay nguoi tieu dung van nghe".

Theo can bo cua mot co quan thuong vu VN o nuoc ngoai, sau khi Chinh phu ban hanh nghi dinh 12, tai mot so nuoc co nguon oto cu hop thi hieu su dung cua nguoi VN nhu My, Uc, Han Quoc, Nhat Ban, chau Au... da day len mot phong trao thu gom nhung dau moi kinh doanh loai xe nay de gui ve VN. Nhieu bieu hien gian lan da xuat hien nhu chu dau nau tim moi cach nang doi xe san xuat truoc nam 2001 thanh san xuat sau 2001, “mong ma” nhieu chi tiet nhu thay lop, sua so may, so khung, son, han...

Day cung chinh la dieu ma cac co quan chuc nang dang quan ngai nhat.

Nhung nguoi trong cuoc cho rang van de rac roi hien nay khong phai chi co chuyen xac dinh muc gia de tinh thue, ma truoc tien la phai phan biet duoc cac loai xe cu. Xe cu, giua 1 nam voi 2 - 3 hay 5 nam gia cung da khac nhau. Va, the nao la xe moi? Xe moi cung co rat nhieu loai can phan biet, chang han xe moi xuat xuong hay xe moi dua ra su dung? Vi co nhieu xe san xuat tu lau nhung vai nam sau moi dua ra su dung. Day chinh la nhung diem co kha nang gian lan thuong mai nhat. Khi xe moi bi khai thanh xe cu thi thiet hai khon luong.

Mot giam doc cua mot cong ty phan phoi xe hoi o Q.Tan Phu, TP.HCM: "Toi hoan toan ung ho chuyen cho nhap xe hoi da qua su dung vi dap ung duoc nguyen vong va nhu cau cua nguoi tieu dung. Nguoi tieu dung bay gio nghien cuu kha ky thong tin ve san pham, neu xe qua cu se khong mua, vi vay khong the co chuyen tro thanh "bai rac xe". Dieu toi quan tam la co che quan ly xe nhap va gia thanh xe nhap se nhu the nao. Nen co co che lien thong giua hai quan va cac nha san xuat xe hoi trong nuoc de xac dinh chinh xac gia tri nhap khau that cua xe, tranh tinh trang khai thap hon gia tri thuc te.
De giai quyet duoc van de nay thi cac can bo Hai quan phai duoc trang bi cac kien thuc trong san xuat xe, can cu vao dau de xac dinh dong xe, loai nao, san xuat tu bao gio… thong qua do moi co the kiem tra duoc chinh xac. Nhung viec trang bi nhung kien thuc do cho can bo hai quan khong phai la chuyen de lam, nhat la hien nay khi thoi diem nhap xe cu da den gan.

Ve van de thue, theo quy dinh hien hanh cua Bo Tai chinh, thue nhap klhau doi voi o to cu la 150%, cong voi thue tieu thu dac biet 50% va thue gia tri gia tang 10%. Nhu vay thue chong thue, tinh ra o to cu nhap khau se chiu muc thue vao khoang 250%. Voi muc thue cao nhu vay, xe cu khai dung gia mua khi nhap ve va ban ra tai Viet Nam se khong re chut nao. Hien dang co 2 y kien duoc quan tam nhat la ap dung bien phap tru lui de cho co quan Hai quan de lam va doanh nghiep cung do phai tranh cai. Vi du xe moi co gia tri la bao nhieu thi quy dinh xe cu 6 thang, 1 nam se tru lui gia la bao nhieu, 2 nam la bao nhieu.… Tat nhien can phai nghien cuu va tham khao y kien cua cac chuyen gia ky thuat o to de dua ra barem tru lui hop ly, co tinh chat nhu la khau hao. Hoac ap dung bien phap tinh thue tuyet doi, tuc la gia nhap khai bao nhieu khong can biet ma ap mot muc gia co dinh de tinh thue.

Mot quan chuc phu trach chinh sach thue cua Bo Tai chinh cho biet "se co nhieu dieu kien kiem soat chat luong xe, chang han dieu kien xe da qua su dung 5 nam tu nam san xuat, cung co the co han ngach han che luong xe, dieu kien moi truong... Co quan quan ly nha nuoc cung phai co phuong phap thu du thue va dam bao do la gia that chu khong phai gia khai linh tinh, tron thue... Lam sao xe co the nhap ao at duoc, nhap xe cu ve ma gia gan bang xe san xuat trong nuoc thi ai mua!".

Mo cua thi truong oto cu la tat yeu, nhung khong vi the ma de cac loai oto cu o at tran vao Viet Nam. Chung ta se co bien phap kiem soat chat che bang cac chinh sach thue, se khong duy tri muc thue 150% nhu hien nay ma du kien se ap dung ca thue tuyet doi va thue phan tram (%). Theo do, khong can biet gia oto cu mua bao nhieu, khi nhap vao doanh nghiep phai nop mot khoan thue co the la tu 10.000 USD den 15.000 USD/xe hoac tham chi cao hon.

Sau do, tren co so gia se cong them bao nhieu phan tram de tinh ra muc thue phai nop doi voi oto cu nhap khau. Mat khac, se ap dung quan ly bang cac bien phap ky thuat nhu xe co tuoi doi tu 5 nam tro xuong, cam nhap xe tay lai nghich, bi duc so khung so may, xe thao roi... theo tieu chuan ky thuat duoc Bo KH& CN, Bo GTVT, Bo TN&MT da dinh ra de quan ly. Sap toi day, Bo Thuong mai se chu tri cuoc hop tren co so cac de xuat cua cac bo nganh lien quan, de thong nhat bien phap quan ly doi voi mat hang duoc coi la “nhay cam” nay.

Bo truong Bo thuong mai Truong Dinh Tuyen

TNO
(tong hop tu VNN/SGGP/VnExpress/VnEconomy/Tuoi Tre)

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Bức tranh kinh tế 2015 sáng lên rất nhiều

Tình hình kinh tế năm 2015 rõ rệt hơn nhiều so với cách đây 1 năm. Năm 2013 mà dự đoán cho năm 2014 mù mờ lắm, nhưng bây giờ ngồi đây nghĩ năm 2015 nó sáng lên rất nhiều.

CPI tháng Tết Nguyên đán giảm 0,05%

Không những không tăng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2015 thậm chí còn giảm so với tháng trước. Việc giảm giá xăng dầu là một trong những nguyên nhân chính khiến CPI tháng Tết Nguyên đán không có diễn biến như thông lệ.

Quản lý, điều hành giá cần sự đồng thuận và giám sát của công luận

Năm 2015, một trong những giải pháp điều hành quan trọng của Chính phủ là tiếp tục thực hiện cơ chế giá thị trường đối với các mặt hàng năng lượng (điện, than, xăng dầu) và dịch vụ công thiết yếu (y tế, giáo dục...) theo lộ trình và mức độ phù hợp, phối hợp đồng bộ với các chính sách liên quan bảo đảm yêu cầu kiểm soát lạm phát. Ðồng thời, cần sự vào cuộc thật sự của nhiều cấp, ngành, nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) bảo đảm sát với thực tế thị trường, doanh nghiệp (DN) và người tiêu dùng nhất.

Nhiều ngân hàng khó đủ “sức khỏe” để lên… sàn

Các NHTM phải khẩn trương lên kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong năm 2015. Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Đề án 254, Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015 và cũng là văn bản riêng vừa được NHNN phê duyệt. Tuy nhiên, 20 NHTM còn lại đồng loạt lên sàn 2015 hay không? Câu hỏi còn… bỏ ngỏ.

Tìm hiểu: Bo Tai, da qua su dung, cho phep nhap khau, on dinh tinh hinh, su tac dong, nguoi tieu dung, Bo Thuong mai, xuat nhap khau, xe cu, quan ly, o to, van de, xa hoi, co quan, nam

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Cho nhập ô tô cũ: Quản lý - vấn đề cần chú trọng nhất

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Cho nhập ô tô cũ: Quản lý - vấn đề cần chú trọng nhất bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cho nhap o to cu Quan ly van de can chu trong nhat

Nhan xet, hay lien he ve tin Cho nhap o to cu Quan ly van de can chu trong nhat co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cho nhap o to cu Quan ly van de can chu trong nhat de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0