Cam nang dat cho tau hoa qua mang va qua dien thoai
Gia vang | Ty gia | Gia dien | Gia xang

Cam nang dat cho tau hoa qua mang va qua dien thoai

Tags: Bien Hoa, cong ty van tai, van tai hanh khach, tien tai ngan hang, Ga Sai Gon, Ga Ha Noi, dia chi email, ap dung cho, dat cho, mua ve, di tau, dieu hoa, cam nang, 1
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Cam nang dat cho tau hoa qua mang va qua dien thoai
Vao trang web vetau.com.vn de dat mua ve tau - Anh: M.V

Cong ty Van tai hanh khach duong sat Sai Gon vua cong bo cam nang mua ve tau qua mang, nham giup cho hanh khach co the tiep can voi 3 loai dich vu moi la mua ve qua website, qua email va qua dien thoai.

Dat cho qua website

Hanh khach truy cap vao trang web www.vetau.com.vn va thuc hien theo cac buoc nhu sau:

* Dang ky tai khoan (dung cho khach hang moi, voi dieu kien la phai co 1 dia chi email ca nhan de lien lac): Vao trang nhap cac thong tin ca nhan, chon tiep , nhap dia chi email de kich hoat tai san, vao hop thu de mo email thong bao, nhap vao

  • de kich hoat. Doi voi khach hang cu, kich hoat tai khoan bang cach nhap so CMND va mat khau va chon , nhap dung dia chi email da dang ky, vao hop thu de mo email thong bao, nhap vao
  • de kich hoat.

* Dat cho: Khi tai khoan da duoc kich hoat, hanh khach phai thuc hien quy trinh dat cho, gom cac buoc nhu sau: Nhap so CMND va mat khau; chon ; chon ; xem quy dinh su dung dich vu va chon ; tra tim cho con, cho can dat theo ngay di, ga di, ga den, mac tau, loai cho, so toa, so ghe; xac nhan cho dat (danh dau vao cho can mua); chon ; khai bao cac thong tin ve nguoi di tau, loai ve (toan ve/tre em); chon ; chon va cuoi cung la in phieu dat cho. Hanh khach can luu y la, tren phieu dat cho se co ngay mua ve va thoi han cuoi cung phai mua ve, neu qua thoi hanh, phieu se mat hieu luc. Hanh khach da chon se phai den dung noi da chon de giao dich. Truong hop muon doi noi mua ve, hanh khach phai gui email ve dia chi Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó (tu chinh email da dang ky), ghi ro so phieu, so CMND, ten... cung voi hinh thuc va noi mua ve muon doi. Mot dieu khac cung can luu y la, hanh khach vi pham quy dinh dat cho di tau 2 lan trong thoi gian cao diem (chieu Sai Gon - Ha Noi 15 ngay truoc Tet va chieu Ha Noi - Sai Gon 10 ngay sau Tet) se bi tu choi ban ve va se bi khoa tai khoan su dung dich vu. Khi tien hanh giao dich, cac diem ban ve se kiem tra thong tin tren mang de doi chieu voi thong tin tren phieu dat cho. Hanh khach se bi tu choi phuc vu khi bat ky thong tin gi tren phieu dat cho bi thay doi.

Dat cho qua email Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Truoc tien, hanh khach soan thao mot email co noi dung theo mau sau:

* Mau 1 (1 yeu cau, 1 loai cho): #, , , , , , & & *&&*...,&&,#.

Thi du:

#08/02/2007,1,500,102,13,022333888,021234234&Hung&T*021445446&Anh&T,)#. Nghia la: Nguoi co CMND la 022333888 dat cho di tau ngay 8.2.2007 tu ga Sai Gon den ga Ha Noi, tau SE2, loai cho ghe mem dieu hoa cho 2 nguoi di tau. Nguoi thu nhat ten Hung, so CMND 021234234 (toan ve), nguoi thu hai ten Anh, so CMND 021445446 (toan ve). Nguoi co so CMND 022333888 truc tiep mua ve tai ga Sai Gon.

* Mau 2 (nhieu yeu cau): # [yeu cau thu 1]; [yeu cau thu 2] # (trong do moi yeu cau dung theo mau so 1 khong co dau #).

Thi du:

#08/02/2007,1,500,102,13,022333888,021234234&Hung&T*021445446&Anh&T,0;20/02/2007,500,1,101,13,022444555,021334335&Son&T*021335336&Ha&T,8#. Nghia la: Nguoi co so CMND la 022333888 dat cho di tau ngay 8.2.2007 tu ga Sai Gon den ga Ha Noi, tau SE2, loai cho ghe mem dieu hoa cho 2 nguoi di tau. Nguoi thu nhat ten Hung, so CMND 021234234 (toan ve), nguoi thu hai ten Anh, so CMND 021445446 (toan ve). Nguoi co so CMND 022333888 truc tiep mua ve tai ga sai Gon (chuyen tau thu nhat). Nguoi co so CMND 022444555 dat cho di tau ngay 20.2.2007 tu ga Ha Noi den ga Sai Gon, tau SE1, loai cho ghe mem dieu hoa cho 2 nguoi di tau. Nguoi thu nhat ten Son, so CMND 021334335 (toan ve); nguoi thu hai ten Ha, so CMND 021335336 (toan ve). Nguoi co so CMND 022444555 truc tiep mua ve tai Dai ly Ben Thanh (chuyen tau thu II).

Sau do, hanh khach gui email den dia chi Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó va nhan email tra loi, neu thanh cong se co 1 lien ket de in phieu dat cho.

Dat cho qua dien thoai:

Dung dien thoai goi den so may 08 8218100. Nhan phim so 3 (dat cho tron goi) roi nhap day so theo mau: Ngay di#ma ga di#ma ga den#ma tau#ma loai cho#so luong cho#*. Thi du: 080207#1#500#102#13#3#* co nghia la: Dat cho di tau ngay 8.2.2007, di tu ga sai Gon den ga Ha Noi, mac tau SE2, loai cho ghe mem dieu hoa, so luong 3 cho. Truong hop co cho, he thong dat cho se yeu cau khach hang so CMND cua nguoi di tau. Nguoi dat cho can nhap tiep so CMND cua nguoi di tau theo mau nhu sau: #...##*. Thi du: 021445446#021445447#021445448#*. He thong se thong bao so phieu dat cho 3 lan, khach hang can ghi lai va ket thuc dat cho. Neu muon in phieu dat cho, ban hay vao trang web www.vetau.com.vn chon muc in – tra cho phone/email de in.

Bang ma ga, ma tau, ma loai cho va ma loai ve (ap dung cho dat cho qua email va dien thoai):

I.Ma so ga: Sai Gon (1), Bien Hoa (11), Long Khanh (21), Muong Man (51), Phan Thiet (52), Ma Lam (53), Song Mao (63), Thap Cham (101), Nha Trang (151), Ninh Hoa (155), Gia (161), Tuy Hoa (171), La Hai (181), Dieu Tri (201), Phu Cat (205), Bong Son (212), Duc Pho (216), Quang Ngai (250), Nui Thanh (254), Tam Ky (257), Tra Kieu (264), Da Nang (300), Lang Co (306), Hue (330), Dong Ha (339), Dong Hoi (360), Dong Le (372), Huong Pho (377), Yen Trung (384), Vinh (400), Cho Sy (420), Thanh Hoa (450), Bim Son (454), Ninh Binh (461), Nam Dinh (470), Phu Ly (474), Ha Noi (500).

II.Ma so tau: Cac tau Ha Noi – Sai Gon va nguoc lai: SE1(101), SE2 (102)... SE6 (106), TN1 (401), TN2 (402)...TN10 (410). Tau Da Nang – Sai Gon va nguoc lai: D1 (501), D2 (502)...D8 (508). Tau Quang Ngai – Sai Gon va nguoc lai: SQ1 (601), SQ2 (602)... Tau Dieu Tri – Sai Gon va nguoc lai: SD1 (701), SD2 (702)... Tau Nha Trang – Sai Gon va nguoc lai: SN1 (801), SN2 (802)...SN12 (812).

III.Ma so loai cho: Ngoi cung (11), ngoi mem (12), ngoi mem dieu hoa (13), ngoi mem dieu hoa toa xe 2 tang (14), nam tang 1 khoang 6 giuong (21), nam tang 2 khoang 6 giuong (22), nam tang 3 khoang 6 giuong (23), nam tang 1 khoang 4 giuong (31), nam tang 2 khoang 4 giuong (32), nam tang 1 khoang 6 giuong dieu hoa (51), nam tang 2 khoang 6 giuong dieu hoa (52), nam tang 3 khoang 6 giuong dieu hoa (53), nam tang 1 khoang 4 giuong dieu hoa (61), nam tang 4 khoang 4 giuong dieu hoa (62), ghe phu (91).

IV.Ma loai ve (chi ap dung cho email): Tu tron 10 tuoi tro len: Toan ve (T). Tre em tu 5 tuoi den duoi 10 tuoi: Nua ve (N).

V.Ma so noi mua ve va hinh thuc mua ve (chi ap dung cho email): Mua ve truc tiep tai ga Sai Gon (0); tra tien tai ngan hang Nong nghiep va phat trien nong thon (goi tat la ngan hang), nhan ve tai ga Sai Gon (1); tra tien tai ngan hang, nhan ve tai ngan hang (2); tra tien tai ngan hang, nhan ve tai nha (3); mua ve truc tiep tai ga: Nha Trang (4), Dieu Tri (5), Da Nang (6), Bien Hoa (7). Tu ngay 1.12.2006, du kien se co cac dai ly ban ve: Ben Thanh - 75 Huynh Thuc Khang, Q.1 (8); Hoa Xa - 275C Pham ngu Lao, Q.1 (9); Phuong Nam - 177 Hoang Van Thu, P.7, Vung Tau (10); Phu Binh - 10C4 Nguyen Van Troi, Bien Hoa (11); Lam Hong - 300 Vo Van Ngan, Q.Thu Duc (12); Thuong Cang - A3/01 khu dan cu Phu Xuan 1, huyen Nha Be (13); Hoang Hien - 1199 Phan Van Tri, Q.Go Vap (14); Pham Gia Nguyen - 464 Tran Hung Dao B, Q.5 (15); Nam Duc Viet - 16/3 Khu pho 6, QL 15, Long Binh, Bien Hoa (16) va dai ly Co phan vat tu duong sat Sai Gon - A7- A1 Nguyen Oanh, Q.Go Vap (17).

Danh sach cac diem ban ve va hinh thuc ban ve nay co the thay doi khi Cong ty van tai hanh khach duong sat Sai Gon trien khai ke hoach ban ve tau Tet.

Mai Vong

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Đầu tư công kém hiệu quả, Hà Nội, TPHCM gần 'bét bảng'

Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, báo cáo chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là 'bức tranh trung thực' dựa trên đánh giá và trải nghiệm của người dân tại 63 tỉnh/thành phố. Mặc dù Hà Nội và TPHCM đã có nỗ lực cải thiện về hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục…

Dòng vốn FDI của TP.HCM sụt giảm mạnh

Trong 4 tháng đầu năm 2016, dòng vốn FDI của TP.HCM đã sụt giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu của Cục Thống kê TP.HCM. ( Singapore, doanh nghiệp FDI, Nhật Bản, dòng vốn đầu tư, Hàn Quốc, Malaysia, TP.HCM)

Mua bán nợ gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp

Hoạt động mua bán nợ của doanh nghiệp (DN) đã góp phần đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa, sắp xếp lại DN, trong đó chủ yếu là DN nhà nước (DNNN), một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế.

Tìm hiểu: Bien Hoa, cong ty van tai, van tai hanh khach, tien tai ngan hang, Ga Sai Gon, Ga Ha Noi, dia chi email, ap dung cho, dat cho, mua ve, di tau, dieu hoa, cam nang, 1

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Cẩm nang đặt chỗ tàu hoả qua mạng và qua điện thoại

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Cẩm nang đặt chỗ tàu hoả qua mạng và qua điện thoại bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cam nang dat cho tau hoa qua mang va qua dien thoai

Nhan xet, hay lien he ve tin Cam nang dat cho tau hoa qua mang va qua dien thoai co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cam nang dat cho tau hoa qua mang va qua dien thoai de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0