Cam mo thuong theo ket qua xo so Nha nuoc

Cam mo thuong theo ket qua xo so Nha nuoc

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh 30/2007/ND-CP (ngay 1/3/2007), trong do nghiem cam viec ""su dung ket qua xo so do cac doanh nghiep kinh doanh xo so phat hanh de to chuc cac chuong trinh du thuong"". Nghiem lenh nay nam trong nhung no luc dam bao minh bach, khach quan, trung thuc trong hoat dong cua cac doanh nghiep kinh doanh xo so 100% von Nha nuoc.

Cam mo thuong theo ket qua xo so Nha nuoc

Xo so bang long quay tay - mot phuong phap duoc ap dung tai Viet Nam va nhieu nuoc tren the gioi. (Anh tu lieu)

Truoc do, tu nhung nam 1995-1997, Bo Tai chinh, Bo Van hoa-Thong tin da co nhung luu y ve viec quan ly su dung cac nghiep vu xo so de quang cao, song van co ""moi noi"" nhu: quang cao khuyen mai co phat hanh ve rieng, quay so hoac su dung ket qua xo so de xac dinh trung thuong phai co y kien dong y bang van ban cua Bo Tai chinh...

Den khi Luat Thuong mai (moi) co hieu luc tu ngay 1/1/2006, roi Nghi dinh 37/2006/ND-CP ngay 4/4/2006 cua Chinh phu quy dinh chi tiet Luat Thuong mai ve hoat dong xuc tien thuong mai neu ro: ""Chuong trinh khuyen mai mang tinh may rui co phat hanh ve so du thuong thi ve so du thuong phai co hinh thuc khac voi xo so do Nha nuoc doc quyen phat hanh va khong duoc su dung ket qua xo so cua Nha nuoc de lam ket qua xac dinh trung thuong"" - thi duong nhu viec nay moi bat dau duoc siet chat.

Nghe choi... chang mat cong phu!

Truoc khi co nhung ""quyet sach"" nay, thi truong qua la vo cung nao nhiet voi du chieu khuyen mai kem hang loat giai thuong ""an theo"" duoi ket qua xo so... Tat tat: tu mua san pham, su dung dich vu (trong do co ca goi dien, nhan tin, tai nhac, tai phim...) den gui tien tiet kiem, dong bao hiem... tom lai toan bo nhung gi ma khi bo tien ra, doi lai khach hang co the duoc cap mot ma so, hoac mot cai ve de du thuong - thi deu dua nhau tan dung ket qua xo so truyen thong cua mot mien nao do, mot don vi nao do lam ""diem chuan""!

Tien dam bay duong - cac nha to chuc deu nghi the! Khach hang tien doi chieu ket qua, doanh nghiep thi tien khong phai nghien cuu co cau giai thuong, khong phai to chuc quay thuong (do ton tien thue nhan su, hoi truong, cong cu...), khong phai lien he dang cong bao - ma lai duoc tieng khach quan! Toi dau xo so kien thiet chiu! Dan gian, ban be nao co y kien ve ket qua mo thuong - xin moi hoi Cong ty xo so! The nen, rot cuoc, xo so kien thiet nhieu tinh, thanh bong dung phai ""cong"" them trach nhiem lam ""trong tai"" bat dac di cho nhieu chuong trinh khuyen mai lon nho, con cac nha to chuc ""khoe re"".

Cam mo thuong theo ket qua xo so Nha nuoc
Neu giai thuong chi tuong duong voi vai ba trieu dong thi chua sao... (Anh tu lieu)

Nghe choi le ra phai lam cong phu - nhung nhung co quan, doanh nghiep trao giai khuyen mai ""an theo"" ket qua xo so Nha nuoc nay thi chang mat cong gi! Tham chi, ho con ""dai lan"" den muc: do khong nam vung va khong co moi lien he gi voi cac co quan quan ly cung nhu doanh nghiep xo so nen hoan toan bi dong, khong cap nhat kip thoi nhung thay doi cua co cau mo thuong xo so ""chinh thong"" de tai thong bao cho khach hang (nhung nguoi dang tran tre hy vong)...

Giai thich ra moi hay tu 1/1/2005, Bo Tai chinh ban hanh Quy che moi, sua doi Dieu 8 cua Quy che cu nhu sau: Khu vuc mien Bac gom cac tinh, thanh pho tu tinh Ha Tinh tro ra; khu vuc mien Trung gom cac tinh, thanh pho tu Quang Binh den Ninh Thuan, Dac Nong; khu vuc mien Nam gom cac tinh, thanh pho tu tinh Binh Thuan, Lam Dong, Binh Phuoc tro vaoCong ty Xo so Kien thiet Thu do chi mo thuong xo so truyen thong vao cac ngay: thu hai, thu nam; 5 ngay con lai trong tuan cung mo nhung la quay so ho cho 5 cong ty cua 5 tinh khac. Cac ngay 1/2/2005, 1/3/2005 bi khach hang thac mac (ke tren) theo quy dinh moi da chuyen thanh ket qua xo so cua tinh Quang Ninh (vi deu roi vao thu ba).

Cam mo thuong theo ket qua xo so Nha nuoc

...nhung neu giai thuong ma lai la 1 chiec Tiida hoac mot chuyen du ngoan phuong xa thi... biet dau day - se nay sinh nhung van de gi?! (Anh tu lieu)

Vo ra thi hoa ca lang, nhung gia nhu doanh nghiep kip thoi nam bat va thong bao lai voi khach hang cua minh thi dau thanh chuyen! Song, viec nam bat cung khong phai de vi trong truong hop nay tat ca cac nha to chuc deu o the bi dong, kieu gi cung phai chap nhan - trong khi doanh nghiep kinh doanh xo so thi khong co nghia vu phai thong bao voi nhung thanh phan ""an theo"" ket qua cua minh, cang khong co chuyen thay doi ket qua va co cau cho phu hop voi thi hieu cua cac chuong trinh khuyen mai kia! Tom lai, cac nha xuc tien thuong mai chi biet lay gioi: ""Thoi thi dung co thay doi gi, khong la vo het ke hoach""!!!

Linh vuc nay vui lay den ca... Thanh doan TP.HCM! Nam 2003, hon 1.311.000 to ve so (menh gia 2.000d/to) da duoc Thanh doan TP.HCM phat hanh (dot 1) nham gay qui xay dung Trung tam Sinh hoat da ngoai thanh thieu nien TP tai Can Gio. Ket qua xo so cua Thanh doan can cu theo ket qua xo so kien thiet TP.HCM loai 10C7 mo ngay 18/10/2003! Chi dot dau tien nay, Thanh doan da thu duoc 1,3 ti dong.

Biet dau day...

Neu giai thuong cua cac chuong trinh khuyen mai chi la tivi, dien thoai, hay may nghe nhac MP3, MP4 thi khong sao, chua den muc ""nang cao quan diem""... song, rat nhieu chuong trinh giai thuong vo cung ""hoanh trang"": so tiet kiem 1 ti dong; xe hoi doi moi hon 1 ti dongma cung lien quan toi ket qua xo so thi... van de bat dau nay sinh! Biet dau day, ""nen bac dam toac... xo so"" - tien ti kia chi phoi vo dieu kien nhung qua bong vo tri vo giac thi sao??? Dung la de dam bao minh bach, khach quan, trung thuc cho ca doi ben, thuc hien phong con hon chua - cang day 2 ""doi tac"" nay ra xa nhau cang on!

Cam mo thuong theo ket qua xo so Nha nuoc
Doanh nghiep kinh doanh xo so luon la cong ty trach nhiem huu han mot thanh vien, do Nha nuoc so huu 100% von. (Anh tu lieu)

Da co mot thoi ""muon trung doc dac... moi ve Long An"" , 36 bi can bi de nghi truy to la nhan vien Cong ty Xo so kien thiet Long An , doi vien quay so va nguoi nha va 22 bi cao ra truoc vanh mong ngua, nhan tong muc phat 149 nam tu giam moi biet chang co cai gi la con nguoi khong lam duoc! Tau ngam, tau vu tru, vu khi hat nhan... con lam ""ngon"" huong gi ao thuat may qua bong !

Theo ly giai cua ong Le Viet Hung - Giam doc Cong ty Xo so kien thiet Can Tho tra loi bao Thanh nien ve viec ket qua xo so trung lap ky la theo mot logic rat co thu tu bi nhan ra dip thang 10/2006 vua qua, Bo Tai chinh da cho phep nhap may xo so moi (rut kinh nghiem kieu thu cong cua xo so Long An). May moi nay thoi khi hut day trai bong ra ngoai, hoat dong doc lap khong lien quan gi den may vi tinh.

Ong Le Viet Hung cung cho biet Cong ty XSKT Can Tho xo so bang may nen hoi hieu Global, dong thoi khang dinh: ""may xo so hoat dong bang hoi, may tinh chi co chuc nang ghi hinh lai qua bong da bay ra de sau nay lay ket qua doi chieu. Nam 2004 Cong ty XSKT Can Tho cung tung xay ra chuyen lap so nhu the nay. Viec trung so xo o cac tinh thanh khac deu co, khong rieng gi Can Tho""!

Tuy nhien, can than van hon. Voi 63 Cong ty XSKT tren khap dat nuoc va mot Ban XSKT cua tinh Bac Kan (trong do, khu vuc mien Bac 29 cong ty, mien Trung 14 va mien Nam 21) - neu cu de hang van to chuc, co quan, doanh nghiep ""dinh dang"" den thi nhung van de xung quanh viec ""chung ket qua giai thuong"" co le se tro thanh ""chuyen nho ma khong nho"" cua toan xa hoi, va phai co ""luat"" rieng cho linh vuc nay!?

Ngay 1/3/2007 vua qua, mot lan nua van de ""nghiem cam su dung ket qua xo so do cac doanh nghiep kinh doanh xo so phat hanh de to chuc cac chuong trinh du thuong"" da duoc Nghi dinh 30/2007/ND-CP cua Chinh phu nhan manh. ""Dau cham het"" da duoc dat khong con phai ban cai.

Van ma chua ngot!

Cam mo thuong theo ket qua xo so Nha nuoc
Website cua Cong ty KTT van dang quang cao cho viec mo thuong "an theo" ket qua xo so kien thiet TP.HCM ngay ca khi "lenh cam"" da va dang ban hanh! (Anh tu lieu)

Theo ghi nhan cua VietNamNet, thuc te nhieu don vi da tuan thu rat nghiem tuc ngay tu khi Luat Thuong mai co hieu luc. Chang han: Chuong Trinh "Gui tiet kiem trung xe Mitsubishi" cua Ngan hang A chau (ACB) tu dot 15 (10/12/2005 den 20/01/2006) tro ve truoc van theo ket qua xo so kien thiet TP.HCM, nhung tu dot 17 (11/02/2006 den 7/04/2006) tro di da tu to chuc quay so va cong bo cong khai. Chuong trinh ""Loc vang dau xuan"" dang dien ra nhung ngay nay cung duoc tuyen bo ""se to chuc quay so cong khai xac dinh khach hang trung thuong tai Ngan hang A Chau - Chi nhanh Sai Gon (30 Mac Dinh Chi, quan 1, TP.HCM) voi su chung kien cua cac dai dien: Cuc Xuc tien thuong mai (Bo thuong mai), So Thuong mai TP.HCM, Ngan hang Nha nuoc (Chi nhanh TP.HCM), khach hang va lanh dao ACB"".

Dong dao doanh nghiep khac lai chon hinh thuc boc tham, tuy van la may rui nhung khong lien quan gi den xo so va quay thuong - nhu cac chuong trinh: ""Khoi dong may tinh HP – Trung Mercedes"" (tu 05/02/2007 den 30/04/2007); "Mua sam tai Melinh PLAZA trung xe TOYOTA INNOVA G" (dao han 12/1/2007); ""Tuyet voi loc xuan"" cua SONY Viet Nam (dao han 15/2/2007); """Loc dau xuan" cua Prevoir (dao han 1/2/2007)...

Cam mo thuong theo ket qua xo so Nha nuoc

Nghiem cam phat hanh xo so tu nuoc ngoai cho cac to chuc, ca nhan o trong nuoc! (Anh tu lieu)

Nua cuoi 2006, chuong trinh ""Mo the Values - trung thuong gia tri"" cua Ngan hang Quoc te (VIB) da mang lai 2 oto TOYOTA Vios cho 2 chu the: Than Van Thang (lo 6B khu cong nghiep Hiep Phuoc, TP.HCM) va Nguyen Thanh Nam (137 Le Dai Hanh, Ha Noi) hoan toan do boc tham. Khach hang cung nhu nhung nguoi chung kien khong phan nan gi ve viec boc tham kem khach quan hon quay so, hay nguoc lai. Ho deu chung nhan dinh rang, khach quan hay khong la o ta co muon khach quan hay khong muon - chu chua han phu thuoc vao hinh thuc, phuong tien.

The nhung, duong hoang giua thoi diem cac ""lenh cam"" lien tuc duoc ban hanh va co hieu luc thuc thi nay - co doanh nghiep van diem nhien quang cao se trao thuong dua tren ket qua xo so, nhu khong biet chuyen gi xay ra! Website cua Cong ty KTT (dia chi tai 132 Nguyen Cu Trinh , quan 1, TP.HCM) van rao thong tin: ""Chuong trinh khuyen mai mung le 30/4"" voi co cau: Khi khach hang mua san pham se duoc cap 1 Phieu Bao Hanh danh so series. Can cu vao ket qua Xo so Kien thiet TP. Ho Chi Minh thu Bay 28-04-2007, Cong ty KTT se trao giai thuong (giai I: ba so cuoi trung voi ba so cuoi cua giai dac biet; giai II: hai so cuoi trung hai so cua giai tam...).

Duoc biet, trong qua trinh thuc hien cac hoat dong xuc tien thuong mai (trong do co viec mo thuong khuyen mai neu tren), du la cac thuong nhan, to chuc hoat dong co lien quan den thuong mai hay cac ca nhan hoat dong thuong mai doc lap deu phai chiu su thanh, kiem tra cua co quan co tham quyen theo quy dinh phap luat.

Nghi dinh 30/2007/ND-CP (ngay 1/3/2007) cua Chinh phu: ""Chi doanh nghiep duoc co quan nha nuoc co tham quyen cap giay chung nhan du dieu kien kinh doanh xo so moi duoc phep to chuc hoat dong kinh doanh xo so. Doanh nghiep kinh doanh xo so la cong ty trach nhiem huu han mot thanh vien, do Nha nuoc so huu 100% von. Cac cong ty xo so kien thiet dang hoat dong theo mo hinh cong ty nha nuoc phai lam thu tuc de chuyen doi thanh cong ty trach nhiem huu han mot thanh vien theo quy dinh cua Luat Doanh nghiep va cac van ban huong dan thi hanh.

Hoat dong kinh doanh xo so phai dam bao minh bach, khach quan, trung thuc, bao ve quyen va loi ich cua cac ben tham gia.

Nghiem cam cac hanh vi: to chuc kinh doanh xo so trai phep duoi moi hinh thuc va moi loai phuong tien; su dung ket qua xo so do cac doanh nghiep kinh doanh xo so phat hanh de to chuc cac chuong trinh du thuong; phat hanh xo so tu nuoc ngoai cho cac to chuc, ca nhan o trong nuoc; lam sai lech ket qua trung thuong; su dung tien cua Nha nuoc de tham gia du thuong xo so; lam gia ve so duoi moi hinh thuc; su dung xo so lam phuong tien de rua tien; quang cao viec trung thuong la ket qua duong nhien khi tham gia du thuong xo so; quang cao viec tham gia du thuong xo so se cai thien duoc tinh hinh tai chinh cua nguoi tham gia; quang cao co hinh anh vi pham thuan phong, my tuc va truyen thong van hoa dan toc; quang cao khuyen khich cac hanh vi vi pham phap luat trong kinh doanh xo so; khuyen mai ve xo so duoi moi hinh thuc.

  • Hoang Huy

Se co xo so Lotophone
Tran gian co thu… tho de!
Co bac - quanh quan quan quanh, quanh vao... nha da!
Da co mot thoi ""muon trung doc dac... moi ve Long An!""

Viet Bao

Comment :Cam mo thuong theo ket qua xo so Nha nuoc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cam mo thuong theo ket qua xo so Nha nuoc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Cam mo thuong theo ket qua xo so Nha nuoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cam mo thuong theo ket qua xo so Nha nuoc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Prohibition of prize by the State lottery results!
Long An, limited liability companies, trade promotion, the Treasury, under regulations, a member, commercial law, lottery results, businesses, organizations, business, government, jobs
The Government has issued Decree 30/2007/ND-CP (dated 03/01/2007), which prohibits "the" use by the lottery results lottery business enterprises released to organize programs "reward". This command is in serious efforts to ensure ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Cấm mở thưởng theo kết quả xổ số Nhà nước!

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Cấm mở thưởng theo kết quả xổ số Nhà nước! bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cam mo thuong theo ket qua xo so Nha nuoc

Nhan xet, hay lien he ve tin Cam mo thuong theo ket qua xo so Nha nuoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cam mo thuong theo ket qua xo so Nha nuoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0