7 lan quy hoach HN van chua hoa rongTu nam 1954 den nay, Ha Noi da co 6 lan dieu chinh quy hoach chung (khong ke cac lan dieu chinh cuc bo), vay nhung quy hoach do thi van con 15 bat cap de buoc phai lap Do an Quy hoach chung Ha Noi den nam 2030 tam nhin den nam 2050. Lieu Ha Noi co hoa rong khi thuc hien quy hoach lan thu 7?

6 lan dieu chinh van chua hoan thien

Trong lich su phat trien do thi cua Ha Noi tinh den thoi diem Do an Quy hoach chung Ha Noi mo rong duoc Thu tuong phe duyet vao cuoi thang 7/2011 da co 6 lan dieu chinh quy hoach chung (khong ke cac lan dieu chinh cuc bo).

Theo do, nam 1954, chien thang Dien Bien Phu giup Viet Minh lay lai mien Bac Viet Nam, Ha Noi tiep tuc giu vi tri thu do cua Viet Nam Dan chu Cong hoa. Vao thoi diem duoc tiep quan, thanh pho gom 4 quan noi thanh voi 34 khu pho, 37.000 dan va 4 quan ngoai thanh voi 45 xa, 16.000 dan. Cuoi thap nien 1950 va dau thap nien 1960, Ha Noi nhieu lan thay doi ve hanh chinh va dia gioi.

Nam 1958, bon quan noi thanh bi xoa bo va thay bang 12 khu pho. Nam 1959, khu vuc noi thanh duoc chia lai thanh 8 khu pho, Ha Noi cung co them 4 huyen ngoai thanh. Thang 4/1961, Quoc hoi quyet dinh mo rong dia gioi Ha Noi, sat nhap them mot so xa cua Ha Dong, Bac Ninh, Vinh Phuc va Hung Yen. Toan thanh pho co dien tich 584 km², dan so 91.000 nguoi. Ngay 31/5/1961, bon khu pho noi thanh Hoan Kiem, Hai Ba Trung, Ba Dinh, Dong Da va 4 huyen ngoai thanh Dong Anh, Gia Lam, Thanh Tri, Tu Liem duoc thanh lap.

7 lan quy hoach, HN van chua "hoa rong"?, Tai chinh - Bat dong san, quy hoach thu do, bat dong san, gia nha dat, quy hoach, do an, du an, kinh te
Khu vuc Ho Guom xua.

Ngay 21/12/1978, Quoc hoi Viet Nam phe chuan mo rong dia gioi Ha Noi, sap nhap them 5 huyen Ba Vi, Thach That, Phuc Tho, Dan Phuong, Hoai Duc va thi xa Son Tay cua tinh Ha Son Binh cung hai huyen cua tinh Vinh Phu la Me Linh, Soc Son. Dan so Ha Noi len toi con so 2,5 trieu nguoi.Ben canh luong dan cu cac tinh toi dinh cu o thanh pho, trong khoang thoi gian tu 1977 toi 1984, Ha Noi cung dua 12.861 ho, 21.587 nhan khau toi Lam Dong theo chinh sach xay dung kinh te moi.

Nam 1991, ranh gioi Ha Noi lai duoc dieu chinh, tra lai 5 huyen va 1 thi xa da lay cua Ha Son Binh nam 1978 cho Ha Tay va Me Linh duoc nhap vao Vinh Phuc. Ha Noi con lai 4 quan noi thanh va 5 huyen ngoai thanh, voi dien tich dat tu nhien 924 km².

Ngay 29/5/2008, voi gan 93% dai bieu tan thanh, Quoc hoi Viet Nam da thong qua nghi quyet dieu chinh dia gioi hanh chinh thu do Ha Noi va cac tinh, co hieu luc tu 1/8/2008.

Theo nghi quyet, toan bo tinh Ha Tay, huyen Me Linh cua tinh Vinh Phuc va 4 xa thuoc huyen Luong Son, tinh Hoa Binh duoc nhap ve Ha Noi. Tu dien tich gan 1.000 km² va dan so khoang 3,4 trieu nguoi, Ha Noi sau khi mo rong co dien tich 3.324,92 km² va dan so 6.232.940 nguoi, nam trong 17 thu do lon nhat the gioi.

7 lan quy hoach, HN van chua "hoa rong"?, Tai chinh - Bat dong san, quy hoach thu do, bat dong san, gia nha dat, quy hoach, do an, du an, kinh te
Sau mot so lan dieu chinh quy hoach khu vuc Ho Guom nhu the nay.

Ngay 11/12/2008, quan Ha Dong duoc thanh lap tu thanh pho Ha Dong truoc day va thanh pho Son Tay cung duoc chuyen thanh thi xa Son Tay.

Sau nhieu lan dieu chinh quy hoach do thi nhu vay, nhung theo danh gia cua TS, KTS Dao Ngoc Nghiem, dieu chinh quy hoach nhieu nhung bong dang cua dieu chinh quy hoach da khong xuat hien trong thuc te.

Lan thu 7 lieu co la su but pha ngoan muc?

Theo phan tich cua Vien Quy hoach do thi, 15 ton tai trong xay dung phat trien do thi va nhung van de can giai quyet trong quy hoach la ly do chinh cua viec hinh thanh Do an Quy hoach chung Ha Noi mo rong.

Do la: Chua hinh thanh duoc cac trung tam do thi co tam co de to chuc cac su kien lon cua dat nuoc va Thu do nhu cac khong gian van hoa, vui choi giai tri phuc vu nhan dan Thu do va trong vung; Du bao quy mo dan so va phan bo dan cu hop ly cho Ha Noi vao nam 2030 va tam nhin den nam 2050; Ke hoach bao ton va cai tao Do thi loi lich su gom Khu pho co, pho cu va cac di san, di tich khac; Giai quyet cac ap luc do thi hoa dang ngay mot gia tang lam anh huong den he thong di san van hoa va canh quan cua Ha Noi, quy dat nong nghiep.

Dinh huong giai quyet tren 750 du an dau tu xay dung dang ra soat va cap nhat; Khai thac nguon tai nguyen song, ho cua Ha Noi cho phat trien do thi va kiem soat viec thoat nuoc va lu lut cua thanh pho chu yeu tap trung o dia ban tinh Ha Tay cu truoc khi sap nhap; Phat trien hanh lang song Hong, tao dung hinh anh canh quan chinh cua thanh pho; He thong giao thong do thi can duoc tiep tuc nang cap va mo rong; Ha tang ky thuat & ha tang xa hoi do thi tiep tuc nang cap va mo rong; Lua chon dia diem xay dung cac tru so hanh chinh cac bo nganh nham giam tai mat do xay dung trong noi do va dinh huong lua chon dia diem Trung tam hanh chinh quoc gia moi theo tam nhin sau nam 2050.

Xac dinh vi tri xay dung cac KCN chu luc va phat trien kinh te vung; Giai quyet cac van de qua tai cho cac dich vu y te, giao duc o khu vuc noi do; De xuat cac chuong trinh nha o xa hoi dap ung nhu cau xa hoi; Tim nguon kinh phi dau tu xay dung; Thiet lap cong cu quan ly do thi

7 lan quy hoach, HN van chua "hoa rong"?, Tai chinh - Bat dong san, quy hoach thu do, bat dong san, gia nha dat, quy hoach, do an, du an, kinh te
Va Ha Noi voi cac kieu nha khong theo quy hoach va rat hiem hoi mau xanh.

Su ky vong lon lao cua nguoi dan va nhung nha quan ly dat ca vao do an Quy hoach nay, nhung lieu nhung ky vong do co tro thanh hien thuc trong thuc te hay khong, hay se lap lai giong nhu 6 lan truoc do?

Theo ba La Thi Kim Ngan, Vien truong Vien Quy hoach xay dung Ha Noi, don vi dang duoc giao thuc hien Quy hoach phan khu, quy hoach chi tiet: "Doi voi Thanh pho Ha Noi, tu nam 1954 den nay do thi da phat trien gap nhieu lan so voi truoc, va deu phat trien dua tren cac quy hoach duoc phe duyet, xac dinh cho tung thoi ky. Cac Quy hoach sau duoc duyet deu mang tinh ke thua cac quy hoach truoc va bo sung cac van de moi phu hop voi qua trinh phat trien cua Thanh pho".

Nhung voi mot khoi luong cong trinh khong lo phai thuc hien dan dan cua Do an quy hoach chung Ha Noi cho thay neu lam khong kheo Ha Noi se khong khac gi mot pho huyen?. Ve dieu nay, ba Ngan noi: “Cong viec trien khai thuc hien Quy hoach chung la nhiem vu phai lam ngay voi su phoi hop cua nhieu co quan quan ly, tu van, cac nha dau tu va cong dong xa hoi. Qua trinh hinh thanh va phat trien de co bo mat do thi tot khong chi do quy hoach ma no con phu thuoc vao nang luc quan ly, cac nguon luc dau tu… Thu do Ha Noi da co nhung bai hoc va kinh nghiem giai quyet van de nay”.

Viet Bao (Theo Vnmedia)
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Lỗ hơn 1.000 tỷ đồng, Petrolimex lý giải do “khách quan”

Đại diện Petrolimex cho biết nguyên nhân lỗ của tập đoàn là do giá xăng dầu thế giới giảm liên tục, công thức tính giá cơ sở của Nghị định 83; chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và trích lập dự phòng đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết theo quy định hiện hành.

Bức tranh kinh tế 2015 sáng lên rất nhiều

Tình hình kinh tế năm 2015 rõ rệt hơn nhiều so với cách đây 1 năm. Năm 2013 mà dự đoán cho năm 2014 mù mờ lắm, nhưng bây giờ ngồi đây nghĩ năm 2015 nó sáng lên rất nhiều.

CPI tháng Tết Nguyên đán giảm 0,05%

Không những không tăng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2015 thậm chí còn giảm so với tháng trước. Việc giảm giá xăng dầu là một trong những nguyên nhân chính khiến CPI tháng Tết Nguyên đán không có diễn biến như thông lệ.

Quản lý, điều hành giá cần sự đồng thuận và giám sát của công luận

Năm 2015, một trong những giải pháp điều hành quan trọng của Chính phủ là tiếp tục thực hiện cơ chế giá thị trường đối với các mặt hàng năng lượng (điện, than, xăng dầu) và dịch vụ công thiết yếu (y tế, giáo dục...) theo lộ trình và mức độ phù hợp, phối hợp đồng bộ với các chính sách liên quan bảo đảm yêu cầu kiểm soát lạm phát. Ðồng thời, cần sự vào cuộc thật sự của nhiều cấp, ngành, nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) bảo đảm sát với thực tế thị trường, doanh nghiệp (DN) và người tiêu dùng nhất.

Tìm hiểu: Ha Noi, Me Linh, Ha Tay, Son Tay, Vinh Phuc, Lieu Ha Noi, quy hoach do thi, phat trien do thi, quy hoach chung, dieu chinh, xay dung, thanh pho, mo rong, do an, thu do, nam

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: 7 lần quy hoạch, HN vẫn chưa "hóa rồng"?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet 7 lần quy hoạch, HN vẫn chưa "hóa rồng"? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin 7 lan quy hoach HN van chua hoa rong

Nhan xet, hay lien he ve tin 7 lan quy hoach HN van chua hoa rong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet 7 lan quy hoach HN van chua hoa rong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tai chinh trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tai chinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0