18 thuong hieu hang dau the gioi cua Trung QuocKhong chi phat trien manh trong nuoc cac thuong hieu hang dau cua Trung Quoc con dang tich cuc mo rong ra toan the gioi.

Duoi day la danh sach 18 thuong hieu dang phat trien rat manh me cua Trung Quoc theo bao cao thuong nien cua Hurun Research Institute duoc Business Insider dua ra.

18. Wahaha

18 thuong hieu hang dau the gioi cua Trung Quoc

Gia tri thuong hieu: 4,4 ty USD

Nhan hieu thuc pham Wahaha thuoc so huu cua tap doan tu nhan Hangzhou Wahaha, hang san xuat nuoc giai khat lon nhat tai Trung Quoc. San pham cua Wahaha gom co nuoc dong chai, nuoc trai cay, tra xanh, sua, my an lien, hat huong duong … gan lien voi van hoa Trung Quoc, khac biet voi nhung thuong hieu quoc te nhu Coca-Cola hay PepsiCo.

17. CPIC

18 thuong hieu hang dau the gioi cua Trung Quoc

Gia tri thuong hieu: 4,5 ty USD

Duoc thanh lap nam 1991, tap doan bao hiem lon thu 3 Trung Quoc China Pacific Insurance Group hoat dong chu yeu trong linh vuc bao hiem bat dong san va nhan tho, cung voi quan tri tai san va dau tu. Niem yet co phieu vao nam 2007 nhung hien cong ty nay van chua thuc su co buoc tien lon tren thi truong the gioi.

16. Ngan hang Truyen thong Trung Quoc (Bank of Communications - BoCom)

18 thuong hieu hang dau the gioi cua Trung Quoc

Gia tri thuong hieu: 4,5 ty USD

Qua hon mot the ky hinh thanh va phat trien, hien BoCom la mot trong 5 ngan hang thuong mai hang dau cua Trung Quoc. Nam 2005, HSBC da mua 19,9% co phan cua BoCom. Hien nay, BoCom co chi nhanh tai New York, Tokyo, Singapore va van phong dai dien tai London, Frankfurt nhung ten tuoi cua nha bang nay van kha xa la doi voi My va chau Au.

15. Taobao

18 thuong hieu hang dau the gioi cua Trung Quoc

Gia tri thuong hieu: 5 ty USD

Taobao la website mua sam truc tuyen lon thuoc so huu cua tap doan Internet khong lo Alibaba. Tren website Taobao con co khong gian danh cho dau gia (mac du da so cac giao dich duoc thuc hien voi muc gia co dinh) cung voi cac gian hang khong lo danh cho cac thuong hieu lon.

Doi thu lon nhat cua Taobao hien nay la cac thuong hieu Internet cua My, dac biet la Amazon. Hien Taobao dang phat trien manh me tren thi truong quoc te.

14. Wuliangye

18 thuong hieu hang dau the gioi cua Trung Quoc

Gia tri thuong hieu: 7,5 ty USD

Wuliangye Yibin la mot cong ty chuyen san xuat cac loai ruou. San pham ruou cua cong ty nay xuat hien tren thi truong voi ten goi Wuliangye, duoc lam tu gao, lua nep, ngo, bot my … San pham Wuliangye la dai dien tieu bieu cho ruou Trung Quoc. Tuy nhien, day cung chinh la kho khan cho Wuliangye khi phat trien tren thi truong quoc te boi ruou Trung Quoc van con xa la doi voi khach hang tren the gioi. Du vay, co hoi cho Wuliangye khong phai la khong co. Voi chat luong va thuong hieu tot, Wuliangye van co the tien ra the gioi boi moi nguoi deu muon dung thu nhung thu moi.

13. China Telecom

18 thuong hieu hang dau the gioi cua Trung Quoc

Gia tri thuong hieu: 8,5 ty USD

La cong ty vien thong lon nhat Trung Quoc, China Telecom dong thoi cung la cong ty vien thong di dong lon thu 3 tai nuoc nay. China Telecom da niem yet ca tren thi truong chung khoan Hong Kong va New York nhung phan lon co phan van thuoc so huu cua chinh phu. China Telecom hien da va dang mo rong ra thi truong chau Au.

12. China Merchants Bank (CMB)

18 thuong hieu hang dau the gioi cua Trung Quoc

Gia tri thuong hieu: 9 ty USD

Thanh lap nam 1987, China Merchants Bank hien la ngan hang lon thu 6 tai Trung Quoc va co tren 800 chi nhanh tai Trung Quoc va Hong Kong. Nam 2008, CMB da mo chi nhanh cua minh tai New York. Tuy nhien, giong nhu cac ngan hang Trung Quoc khac hoat dong tai nuoc ngoai, CMB cung phai chiu su ky thi va thieu tin tuong cua khac hang quoc te.

11. Chunghwa

18 thuong hieu hang dau the gioi cua Trung Quoc

Gia tri thuong hieu: 9,8 ty USD

Chunghwa la thuong hieu thuoc la thuoc so huu cua Tap doan Thuoc la Thuong Hai (Shanghai Tobacco Group). Chunghwa da lot vao danh sach cac thuong hieu thuoc la co gia tri nhat theo thong ke cua Hurun.

Bat chap su sut giam doanh thu tai cac thi truong lon nhu My, Chunghwa van phat trien rat manh me boi cho den nay, Trung Quoc van la thi truong thuoc la lon nhat the gioi.

10. Kweichow Moutai

18 thuong hieu hang dau the gioi cua Trung Quoc

Gia tri thuong hieu: 9,9 ty USD

Kweichow Moutai la cong ty quoc doanh chuyen san xuat loai ruou co nguon goc tu thoi nha Thanh co ten goi Maotai. Nam 2008, Kweichow Moutai la cong ty do uong co thi phan lon thu 2 tai Trung Quoc, chi sau Wuliangye, theo Bao cao Tong quan Kinh te Trung Quoc. Cung giong nhu Wuliangye, Kweichow Moutai phai co chien luoc ket noi hinh anh khac biet cua minh voi cac nen van hoa khac neu nhu muon mo rong ra thi truong quoc te.

9. Ping An

18 thuong hieu hang dau the gioi cua Trung Quoc

Gia tri thuong hieu: 11 ty USD

Ping An la tap doan bao hiem khong lo duoc thanh lap nam 1988. Ban dau chu yeu hoat dong trong linh vuc bao hiem nhan tho nhung sau do Ping An nhanh chong mo rong sang linh vuc dich vu tai chinh. Ping An niem yet co phieu nam 2004 va hien nay HSBC la co dong lon nhat voi 16,8% co phan. Ping An co chi nhanh trai khap 150 quoc gia tren toan the gioi.

8. Ngan hang Nong nghiep Trung Quoc (Agricultural Bank of China - AgBank)

18 thuong hieu hang dau the gioi cua Trung Quoc

Gia tri thuong hieu: 11,6 ty USD

AgBank hien duoc coi la mot trong 4 ngan hang lon nhat Nam 2010, Trung Quoc. AgBank niem yet co phieu lan dau (IPO) voi tong gia tri 22,1 ty USD – gia tri IPO lon nhat tu truoc den nay. AgBank dung thu 25 trong danh sach cac cong ty lon nhat the gioi cua Forbes.

Hien AgBank van la lua chon hap dan doi voi cac nha dau tu tren the gioi, tu pho Wall cho den Trung Dong.

7. Tencent QQ

18 thuong hieu hang dau the gioi cua Trung Quoc

Gia tri thuong hieu: 11,8 ty USD

Tencent QQ voi bieu thuong chim canh cut da tro thanh mot hien tuong tai Trung Quoc khi tro thanh mot trong mang xa hoi lon nhat tren the gioi voi tren 800 trieu tai khoan. QQ.com cung la cong thong tin duoc su dung nhieu nhat tai Trung Quoc.

Nam 2009, QQ da thiet lap mot cong thong tin quoc te nhung van chua thu lai duoc nhieu thanh cong.

6. ChinaLife

18 thuong hieu hang dau the gioi cua Trung Quoc

Gia tri thuong hieu: 15,6 ty USD

ChinaLife la cong ty chuyen cung cap cac loai bao hiem nhan tho va bao hiem nien kim. Sau khi niem yet co phieu nam 2003, ChinaLife la cong ty bao hiem lon thu 2 the gioi, chi sau AIG.

5. Ngan hang Trung uong Trung Quoc (Bank of China)

18 thuong hieu hang dau the gioi cua Trung Quoc

Gia tri thuong hieu: 22,4 ty USD

Duoc thanh lap tu nhung nam 1900 voi vai tro la ngan hang trung uong, Bank of China la ngan hang lau doi nhat tai Trung Quoc. Nam 1923, Bank of China da chuyen doi tro thanh mot ngan hang thuong mai, va la mot trong 4 ngan hang lon nhat Trung Quoc.

Nam 2010, Bank of China cung la ngan hang Trung Quoc dau tien dua ra cac san pham va dich vu bang dong nhan dan te (RMB) tai My. Tuy nhien, ngan hang nay cung phai vuot qua nhung han che boi cai ten khien nguoi ta de lam tuong rang no thuoc so huu cua chinh phu Trung Quoc.

4. Baidu

18 thuong hieu hang dau the gioi cua Trung Quoc

Gia tri thuong hieu: 24,4 ty USD

Baidu la cong ty dich vu web hang dau tai Trung Quoc, voi cong cu tim kiem duoc su dung nhieu nhat (chiem 63% doanh thu ve mang tim kiem tren Internet tai Trung Quoc). Baidu cung nam trong danh sach cac thuong hieu tu nhan hang dau cua Hurun.

Doi thu lon cua Baidu tai Trung Quoc la Google. Nhung cho den nay Baidu van luon thang the. Viec Baidu co the vuot qua Google tren thi truong quoc te hay khong van con la mot cau hoi bo ngo.

3. Ngan hang Xay dung Trung Quoc (China Construction Bank – CCB)

18 thuong hieu hang dau the gioi cua Trung Quoc

Gia tri thuong hieu: 35,9 ty USD

CCB cung la mot trong 4 ngan hang lon nhat Trung Quoc. Nam 2005, Bank of America da mua lai 9% co phan cua CCB nhung da ban ra phan lon trong so co phan nay trong nam nay.

Co chi nhanh tai London va New York va CCB la ngan hang Trung Quoc duy nhat la thanh vien cua Lien minh ATM Toan cau (Global ATM alliance) cung voi su tham gia cua Bank of America, Barclays, Deutsche Bank …

2. China Mobile

18 thuong hieu hang dau the gioi cua Trung Quoc

Gia tri thuong hieu: 42,2 ty USD

Cong ty quoc doanh China Mobile hien la cong ty vien vien thong lon nhat tren the gioi. China Mobile ngay cang phat trien manh me cung voi nhu cau ve cac dich vu vien thong gia tang khong ngung tai cac thi truong moi noi.

1. Ngan hang Cong Thuong Trung Quoc (ICBC)

18 thuong hieu hang dau the gioi cua Trung Quoc

Gia tri thuong hieu: 42,2 ty USD

ICBC hien la ngan hang lon nhat Trung Quoc va dung dau ve doanh thu trong danh sach cua Hurun. Nam 2006, ICBC tien hanh niem yet co phieu lan dau (IPO) voi tong gia tri ky luc la 21,9 ty USD. Nhung nam 2010, ky luc nay da bi ngan hang AgBank pha vo.

ICBC hoat dong het suc tich cuc tren thi truong quoc te bang cach quang ba ten tuoi tai thi truong chau Au va hien nay ngan hang nay dang co ke hoach mo rong sang Brazil va Peru.

Tuyen Nguyen

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Tứ kết Champions League: Cuộc chiến của 2 trường phái

Tấn công và phòng ngự là 2 trường phái đã có cuộc chiến rất căng thẳng trong nhiều mùa giải vừa qua. Và năm nay, cuộc đấu ấy lại có cơ hội nảy sinh ngay ở vòng tứ kết…

Lễ chùa đầu năm ở 'xứ sở sương mù'

Với đông đảo cộng đồng kiều bào sinh sống, làm ăn ở Vương quốc Anh, Chùa Linh Sơn ở thủ đô London từ lâu đã trở thành một địa chỉ tín ngưỡng thân thuộc để bà con tìm thấy sự bình an trong tâm khảm và hồn khí quê hương. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngôi chùa này lại thêm tấp nập chào đón những người con dù ở xa Tổ quốc vẫn giữ phong tục đi lễ chùa đầu xuân.

Lộ 'gia tài kếch xù' ở tuổi 21 của Sơn Tùng

Thành công từ rất sớm với hàng loạt các bài hit, Sơn Tùng nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhất nhì của showbiz Việt. Và không cần đoán cũng có thể biết được gia tài của anh chàng "kếch xù" đến mức nào.

Chuỗi kỹ năng giúp học sinh thạo đọc hiểu

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Hạnh (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) kĩ năng đọc hiểu bao gồm chuỗi các thao tác, hành vi của người đọc được sắp xếp theo một cấu trúc hay một trình tự nhất định.

CIA không công bố bằng chứng Nga vô tội?

Hãng tin Sputnik (Nga) dẫn lời nhà báo kỳ cựu người Mỹ Robert Parry cho hay, Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từ chối cung cấp những thông tin tình báo về thảm kịch M17 chứng minh Moscow vô tội.

Tìm hiểu: Trung Quoc, New York, Ping An, China Telecom, thi truong quoc te, phat trien manh, Bank of China, ngan hang lon, mo rong ra, gia tri, the gioi, thuong hieu, lon nhat, cong ty, hang dau, ty

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: 18 thương hiệu hàng đầu thế giới của Trung Quốc

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet 18 thương hiệu hàng đầu thế giới của Trung Quốc bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin 18 thuong hieu hang dau the gioi cua Trung Quoc

Nhan xet, hay lien he ve tin 18 thuong hieu hang dau the gioi cua Trung Quoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet 18 thuong hieu hang dau the gioi cua Trung Quoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de The gioi trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... The gioi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0