Truc tuyen buoi sinh hoat gioi thieu Thuyet Truong quyen vat theTruc tuyen buoi sinh hoat gioi thieu Thuyet Truong quyen vat the
(Anh: Ngoc Hai)

Vao luc 9h ngay thu bay 25/11, tai Hoi truong Bao Thanh Nien (lau 4, so 248 Cong Quynh, Quan 1, TP.HCM), Vien Khoa hoc phat trien nhan luc va tai nang da to chuc buoi sinh hoat khoa hoc gioi thieu de tai "Thuyet Truong quyen vat the" do kien truc su Bui Minh Tri (tac gia de tai) trinh bay.

Bam vao day de xem video

Den du buoi gioi thieu de tai co: PGS.TS Bui Ngoc Oanh - Vien truong Vien Khoa hoc phat trien nhan luc va tai nang Viet Nam, KTS Bui Minh Tri - Tac gia de tai, TS Mai Ngoc Luong - Truong phong Nghien cuu Vien Khoa hoc phat trien nhan luc va tai nang, PGS.TS Nguyen Van Loc - Giang vien DH Su pham TP.HCM, TS Nguyen Tran Trac - Giang vien DH Su pham TP.HCM va nhieu nha giao, nha nghien cuu Vat ly, hoc sinh cac truong trung hoc pho thong nang khieu, THPT chuyen Tran Dai Nghia...

Truc tuyen buoi sinh hoat gioi thieu Thuyet Truong quyen vat the
Dai bieu tham du sinh hoat khoa hoc (Anh: Ngoc Hai)

Mo dau buoi gioi thieu de tai Truong quyen vat the, PGS.TS Bui Ngoc Oanh - Vien truong Vien Khoa hoc phat trien nhan luc va tai nang Viet Nam co bai phat bieu.

"Hom nay, Vien Khoa hoc phat trien nhan luc va tai nang Viet Nam va Bao Thanh Nien cung to chuc buoi sinh hoat khoa hoc de chinh thuc gioi thieu de tai "Thuyet Truong quyen vat the" cua KTS Bui Minh Tri. Day la mot de tai khoa hoc kha dac biet, vi tac gia muon tim hieu va giai quyet mot so van de ma ong cho rang do la

Truc tuyen buoi sinh hoat gioi thieu Thuyet Truong quyen vat the
Tac gia de tai dang trinh bay de tai (anh: N.H)

nhung diem mau thuan, nhung nghich ly trong Thuyet Hap dan cua Newton va Thuyet tuong doi cua Einstein, nhung nha bac hoc vi dai cua cua nhan loai. Chung toi cho rang day la mot van de lon, rat phuc tap va kho khan, vi vay chung toi rat mong duoc su gop y cua quy vi ve gia tri cua de tai nay.

Newton va Einstein la cac nha bac hoc vi dai, nhung cong trinh nghien cuu cua hai ong la nhung cong hien vo gia cho nhan loai. Rat nhieu cong trinh, trong do co Thuyet hap dan va Thuyet tuong doi da duoc the nghiem, duoc van dung thanh cong trong thuc tien, gop phan lon lao vao viec thuc day su phat trien khoa hoc, van hoa va doi song cua xa hoi loai nguoi trong hang tram nam qua. Tuy nhien, mot so khia canh, mot so van de trong hai

Truc tuyen buoi sinh hoat gioi thieu Thuyet Truong quyen vat the
GS,TSKH Le Minh Triet ph
at bieu (Anh: N.H)

hoc thuyet tren van con dat ra cho chung ta nhung cau hoi, nhung suy nghi ve tinh ro rang va cu the cua no.

Cong trinh nghien cuu cua KTS Bui Minh Tri la mot trong nhieu cong trinh di vao nghien cuu nhung khia canh tren.

Chung toi danh gia cao tinh than say me, nhiet tinh nghien cuu, nang luc tu duy sang tao va manh dan, cung nhu su lam viec nghiem tuc va cong phu cua tac gia. Nhung chung toi chua dam co y kien gi ve noi dung cua Thuyet Truong quyen vat the. Day la nhung van de rat lon, rat phuc tap, vuot qua kha nang cua Vien Khoa hoc phat trien nhan luc va tai nang Viet Nam. Chung toi da xin y kien cua nhieu nha khoa hoc, dac biet la dua vao ban nhan xet, danh gia cua Vien Vat ly va dien tu, va thay rang, viec gioi thieu rong rai de tai nay trong cac nha khoa hoc, cac nha nghien cuu de tham dinh gia tri cua no la rat can thiet. Voi phuong cham co ban cua Vien la tran trong cong suc lao dong tri tue va tu duy sang tao cua tat ca moi nguoi, chung toi manh dan gioi

Truc tuyen buoi sinh hoat gioi thieu Thuyet Truong quyen vat the
TS Nguyen Mong Giao (Vien Vat ly va Dien tu) phat bieu (Anh: N.H)

thieu de tai nay.

Cuoc hop hom nay chi la mot sinh hoat khoa hoc binh thuong, voi muc dich gioi thieu mot de tai nghien cuu de xin y kien gop y cua moi nguoi. Day chua phai la hoi thao khoa hoc hay nghiem thu de tai, cang khong phai la cong bo mot phat minh gi lon. Vien muon xin y kien cua moi nguoi truoc khi co ke hoach ho tro tiep theo. Ban than tac gia cung muon moi nguoi nhan xet, danh gia de tai cua minh.

Voi tu cach la mot co quan nghien cuu khoa hoc phat trien nhan luc va tai nang cua Hoi Khoa hoc phat trien nguon nhan luc va nhan tai Viet Nam, chung toi mong duoc su giup do cua quy vi trong cac cong trinh nghien cuu khac sau nay, trong cac hoat dong ho tro cho cac tai nang phat trien".

Bam vao day de xem video 2 , 3 , 4

Bam vao day de xem video 5 , 6 , 7

Sau phat bieu mo dau cua PGS.TS Bui Ngoc Oanh - Vien truong Vien Khoa hoc phat trien nhan luc va tai nang Viet Nam, kien truc su Bui Minh Tri bat dau trinh bay de tai cua minh. Trong luc kien truc su Bui Minh Tri dang trinh bay, mot so dai bieu tham du da co nhung y kien tranh luan kha gay gat ve de tai. Ban to chuc chan thanh cam on cac dai bieu da co nhung y kien khac nhau, dac biet la y kien cua nhung nha nghien cuu Vat ly, va de nghi cac dai bieu danh thoi gian nghe kien truc su Bui Minh Tri trinh bay de tai cua minh, sau do se tranh luan. Nhieu dai bieu tham du da vo tay dong tinh voi de nghi cua Ban to chuc.

Truc tuyen buoi sinh hoat gioi thieu Thuyet Truong quyen vat the
Cac dai bieu doc de tai (Anh: Ngoc Hai)

Hien gio, kien truc su Bui Minh Tri dang tiep tuc trinh bay de tai.

Sau phan trinh bay cua kien truc su Bui Minh Tri, khong tri tranh luan trong hoi truong lai bung len. Rat nhiet tinh va cung day nhiet huyet, mot hoc sinh da neu thac mac cua minh voi tac gia de tai. Tiep theo la nhieu y kien khac cua cac dai bieu la nhung nha chuyen mon va ca nhung nguoi "ngoai dao". Cac dai bieu tranh luan rat soi noi, nhieu y kien kha gay gat. Kien truc su Bui Minh Tri phai nhieu lan bay to mong muon: Cac dai bieu doc ky de tai truoc khi dua ra thac mac.

Cac dai bieu tiep tuc tranh luan soi noi ve de tai. Tra loi mot so y kien ve viec tai sao de tai nay khong duoc gui den Vien Vat ly va Dien tu, TS Mai Ngoc Luong - Truong phong Nghien cuu Vien Khoa hoc phat trien nhan luc va tai nang da doc cong van cua Vien Vat ly va Dien tu gui kien truc su Bui Minh Tri, do Chu tich hoi dong GS.TS Tran Duc Thiep va Vien truong, TS.TSKH Nguyen Ai Viet ky. Xin gioi thieu cong van nay:

Kinh gui: Ong Bui Minh Tri - Cong ty co phan Phat trien Hang hai, TP.HCM - tac gia cua cong trinh "Thuyet hap dan moi, Truong quyen vat the"

Thua ong,

Theo de nghi cua Chu tich Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam, Hoi dong danh gia cong trinh "Thuyet hap dan moi, Truong quyen vat the" da duoc thanh lap theo Quyet dinh so 220/QD-VVLDT ngay 15/9/2005 do Vien truong Viet Vat ly va Dien tu ky, voi cac thanh phan gom: cac can bo nghien cuu ve vat ly ly thuyet co chuyen mon sau gan nhat voi noi dung cua cong trinh, Thuong vu Hoi dong khoa hoc Vien Vat ly va Dien tu, Ban lanh dao Vien Vat ly va dien tu, Chi uy chi bo Vien Vat ly va dien tu.

Ngay 22/9/2005, Hoi dong da hop duoi su chu toa cua GS.TS Tran Duc Thiep - Chu tich Hoi dong (dong thoi la Chu tich Hoi dong Khoa hoc Vien Vat ly va dien tu).

Theo ket luan, hoi dong xin co mot so y kien voi ong - tac gia cua cong trinh nhu sau:

1. Hoi dong tran trong, danh gia cao va rat cam on long say me nghien cuu vat ly cua tac gia. Cong trinh se co gia tri khoa hoc rat cao, la buoc dot pha moi trong tu duy cua loai nguoi, neu tinh dung dan cua no duoc cong nhan va kiem chung.

2. Tinh dung dan cua mot hoc thuyet khoa hoc (theo thong le quoc te va theo lich su khoa hoc) phai do so dong cong dong khoa hoc quoc te thua nhan mot cach dan chu va tu nguyen, va phai co qua trinh kiem nghiem thuc tien, chu khong phai do co quan khoa hoc nao hoac hoi dong khoa hoc nao ra quyet dinh va cong nhan duoc. Tac gia phai tu cong bo lay cong trinh cua minh nhu cac nha nghien cuu khac da va dang lam. Tac gia co the gui cong trinh den cac tap chi khoa hoc quoc te co uy tin cao nhu: Nature, Science, Physical Review Letters, Physical Review D... de cong dong khoa hoc quoc te cung nghien cuu, thao luan va danh gia.

3. Xin gui den tac gia 2 ban nhan xet cua GS.TS Hoang Ngoc Long va TS Nguyen Anh Ky la cac can bo nghien cuu cua Vien Vat ly va dien tu co chuyen mon sau gan nhat voi noi dung cua cong trinh, va ban copy bai bao ve Einstein cua TS Pham Van Tinh dang tren Dien dan cua cac nha khoa hoc, Bao Van nghe so 39 ra ngay 24/9/2005, trang 15, trong do co doan noi ve Einstein da cong bo Thuyet tuong doi cua minh nhu the nao? Va sau do da duoc cong dong khoa hoc thua nhan ra sao? de tac gia tham khao.

Xin gui toi ong loi chao tran trong va kinh chuc ong suc khoe.

Bam vao day de xem video 8 , 9

Tiep do, cac dai bieu tiep tuc tranh luan voi rat nhieu y kien.

Ket thuc buoi sinh hoat, kien truc su Bui Minh Tri cho biet ong da nghi la co rat nhieu y kien phan lai ong, tuy nhien tai buoi sinh hoat da co mot so y kien ung ho. Ong cam on tat ca cac y kien. Tuy nhien, ong nhan manh ong van tin y kien cua minh la dung.

PGS.TS Bui Ngoc Oanh - Vien truong Vien Khoa hoc phat trien nhan luc va tai nang Viet Nam - cam on cac dai bieu den du buoi sinh hoat de tai nay. Vien Khoa hoc phat trien nhan luc va tai nang Viet Nam mong tiep tuc nhan duoc nhung y kien khac nhau dong gop cho de tai.

Bam vao day de xem video 10 , 11 , 12

Truc tuyen buoi sinh hoat gioi thieu Thuyet Truong quyen vat the
Hoc sinh PTTH chuyen Ly cac truong Pho thong Nang khieu (DH Quoc gia TP.HCM) va THPT chuyen Tran Dai Nghia tham du buoi sinh hoat (anh: Ngoc Hai)

Bam vao day de xem video 13 , 14 , 15

Bam vao day de xem video 16 , 17 , 18

Sau khi tham gia buoi toa dam, kien truc su Bui Minh Tri da danh mot it thoi gian tham gia tra loi truc tuyen mot so thac mac cua ban doc xung quanh "Thuyet Truong quyen vat the".

* Thua bac Tri, neu thuyet "truong quyen" cua bac dung thi no duoc ung dung vao khoa hoc the nao? Tu truoc toi nay nganh khong gian (tau vu tru, phong ve tinh vao khong gian ...) van ung dung thuyet van vat hap dan cua Niuton. Bac nhi gi ve dieu nay? (Truong van Tien, 31 tuoi, Nam, HCM, Dien cong nghiep)

- KTS Bui Minh Tri: Neu thuyet Truong quyen cua toi dung, thi co the ung dung ly thuyet nay de nghien cuu viec phong ve tinh vao khong gian vi ly thuyet cua toi va cua Newton ve linh vuc nay khong sai khac nhau nhieu lam.

* Chao chu Tri, chau da co doc ve de tai "Thuyet truong quyen vat the" cua chu va chau co cau hoi the nay: - Lam sao chu co the khong tu duy theo loi mon khi trai qua 12 nam pho thong cung 4 nam Dai Hoc chi co chap nhan 2 ly thuyet ay va lay do lam nen tang nghien cuu? - Chu co du tu tin dua de tai "Thuyet Truong quyen vat the" ra hoi dong khoa hoc the gioi? - Chu co loi khuyen nao cho gioi khoa hoc tre viet nam trong viec doi moi tu duy trong nghien cuu khoa hoc?. xin cam on chu a (Tien Giap, 23 tuoi, Nam, Tan Huong, Tan Quy, Tan Phu HCM, Lap Trinh Vien)

- KTS Bui Minh Tri: Thuyet Hap dan moi Truong quyen vat the tu duy de dua ra cau truc vat ly co ban cua tu nhien. Cau truc do la thuc the vat ly = vat the + truong quyen cua vat the. Thuyet Truong quyen vat the khong di theo loi mon cua cac nha vat ly hoc hien nay la nghien cuu vat ly bat chap nghich ly mien sao co ket qua phu hop voi thuc nghiem. Thuyet Truong quyen vat the da giai thich duoc nhieu khai niem mo ho cua cac ly thuyet khac, vi du: Hat vi mo co luong tinh song, hat; tim ra ban chat luong tu nang luong (hang so Planck) v.v...

Cac nha khoa hoc tre dung so nhung ly thuyet khoa hoc co nghich ly du do la cua cac vi nhan, cac ban hay tim cach tu duy de loai nhung nghich ly do

Do thoi gian co han nen kien truc su Bui Minh Tri chi tra loi duoc mot so cau hoi chung nhat. Ong Bui Minh Tri cung gui loi cam on toi tat ca cac nha khoa hoc, ban doc... da quan tam den de tai "Thuyet truong quyen" cua ong va da gui cau hoi ve cho chuong trinh.

Ban Thanh Nien Giao duc - Ban Thanh Nien Online T.V

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Thuyết hấp dẫn mới

TIN Khoa Học NỔI BẬT

Tứ kết Champions League: Cuộc chiến của 2 trường phái

Tấn công và phòng ngự là 2 trường phái đã có cuộc chiến rất căng thẳng trong nhiều mùa giải vừa qua. Và năm nay, cuộc đấu ấy lại có cơ hội nảy sinh ngay ở vòng tứ kết…

Lễ chùa đầu năm ở 'xứ sở sương mù'

Với đông đảo cộng đồng kiều bào sinh sống, làm ăn ở Vương quốc Anh, Chùa Linh Sơn ở thủ đô London từ lâu đã trở thành một địa chỉ tín ngưỡng thân thuộc để bà con tìm thấy sự bình an trong tâm khảm và hồn khí quê hương. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngôi chùa này lại thêm tấp nập chào đón những người con dù ở xa Tổ quốc vẫn giữ phong tục đi lễ chùa đầu xuân.

Lộ TL mật về cơ chế GQ tranh chấp trong TPP

Một điều khoản giải quyết tranh chấp bí mật mà Mỹ thống nhất với các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vừa bị tiết lộ, khiến nhiều tổ chức phi lợi nhuận quan ngại việc này thể hiện sự thiên vị đối với các tập đoàn lớn so với chính phủ các nước.

65% phụ nữ thích ngủ hơn “yêu”

Giữa một giấc ngủ thật sâu, thật êm ái và một đêm ân ái nồng nhiệt, bạn chọn cái nào? Nếu trong đầu bạn ngay lập tức nghĩ đến một giấc ngủ, cũng đừng quá lo lắng vì bạn không phải người phụ nữ duy nhất có lựa chọn này.

Căn hộ cao cấp, nguy cơ bội cung

Phân khúc căn hộ cao cấp tại Hà Nội, sau một thời gian dài bị “đóng băng”, dù chỉ vừa xuất hiện thanh khoản trở lại đã phải đối diện với nguy cơ dư cung rất lớn.

Tìm hiểu: Thuyet Truong, Vien Khoa, Bui Minh Tri, Viet Nam, KTS Bui Minh Tri, TS Bui Ngoc Oanh, Vien Vat ly va Dien tu, Hoi Dong Khoa Hoc, chu tich hoi dong, kien truc su, nha khoa hoc, cua cong trinh, nha nghien cuu, de tai, tac gia, quyen

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Trực tuyến buổi sinh hoạt giới thiệu "Thuyết Trường quyển vật thể"

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Trực tuyến buổi sinh hoạt giới thiệu "Thuyết Trường quyển vật thể" bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Truc tuyen buoi sinh hoat gioi thieu Thuyet Truong quyen vat the

Nhan xet, hay lien he ve tin Truc tuyen buoi sinh hoat gioi thieu Thuyet Truong quyen vat the co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Truc tuyen buoi sinh hoat gioi thieu Thuyet Truong quyen vat the de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin Khoa Hoc trong chuyen muc Khoa hoc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin Khoa Hoc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0