Nhung nuoc nao da so huu tau ngam VN dat mua

Nhung nuoc nao da so huu tau ngam VN dat mua

Tags: An Do, Viet Nam, Project 877EKM, Kilo Project, Kilo Project 877EKM, Lo Den, Phuong Tien Thong Tin Dai Chung, nha may dong tau, Hai Quan Trung Quoc, trong va ngoai nuoc, duoc chuyen giao, duoc trang bi, hop dong mua, ky hop dong, tau ngam, lop
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Tren cac phuong tien thong tin dai chung thoi gian vua qua xuat hien nhieu thong tin de cap den viec mot so quoc gia dat hang tau ngam dong co diesel-dien lop Kilo cua Nga. Bao chi trong va ngoai nuoc da lan luot gioi thieu kha chi tiet ve tinh nang, ky chien - thuat, vu khi trang bi… cua loai tau ngam duoc menh danh la “Lo Den” nay. Bee tiep tuc cung cap cho doc gia thong tin ve nhung quoc gia da, dang va se so huu loai tau ngam nay.
Tau ngam lop Kilo la ten goi trong bao cao cua NATO chi mot loai tau ngam quan su chay bang diesel va dien duoc che tao tai Nga. Phien ban goc cua nhung tau ngam nay duoc goi o Nga la du an 877 Paltus (Turbot). Co mot phien ban toi tan hon, duoc goi o phuong Tay la Kilo cai tien va o Nga la Du an 636 Varshavyanka. Nhung tau ngam nay duoc su dung trong cac nhiem vu chong lai tau chien, tau ngam o cac vung bien nuoc tuong doi nong. Tau ngam lop Kilo co the van hanh rat em.
au ngam diesel-dien Project 636 “Varshavyanka”
Tau ngam diesel-dien du an 636 “Varshavyanka"

 

To hop tu dong hoa cua tau ngam
To hop tu dong hoa cua tau ngam "Lo Den"
Du an 636, doi khi duoc Hai quan My goi la "Lo Den" vi kha nang "bien mat" cua no, duoc cho la mot trong nhung loai tau ngam chay bang diesel va dien em nhat tren the gioi. Tau ngam diesel-dien Project 636 “Varshavyanka” co luong choan nuoc 3,95 nghin tan, van toc toi da 20 hai ly/gio. Loai tau ngam nay co the hoat dong doc lap trong 45 ngay dem. Cac tau ngam du an 636 duoc trang bi 6 may phong ngu loi co 533mm, duoc dung de rai thuy loi va phong cac ten lua co canh.

Nga

Chiec tau ngam lop Kilo dau tien cua Nga Project 877 duoc ha thuy nam 1979 va dua vao trang bi cho Hai quan Lien Xo nam 1982. Hien nay, Hai quan Nga dang su dung ba bien the khac nhau cua tau ngam lop Kilo Project 877 gom kieu co ban Project 877, Project 877K va Project 877M. Cac tau ngam lop Kilo duoc trang bi cho Hai quan Nga co so hieu la B248, B260, B277, B871, B806, B800, B401, B402, B459... Cho toi nay, khoang 30 tau ngam lop Kilo da duoc trang bi cho Hai quan Nga, mot chiec trong so nay da duoc ban cho lran.
Tau ngam lop Kilo du an 636 tai cang Sevastоpol
Tau ngam lop Kilo du an 636 tai cang Sevastоpol

Tat ca 30 tau nay deu duoc goi la Project 877, mac du 15 chiec trong so nay la phien ban Project 877EKM, va 15 chiec con lai la cac phien ban cua Project 636. Nam 2008, Vien Nghien cuu Chien luoc Quoc te cua Thuy Dien thong bao co tong so 15 tau ngam lop Kilo cua Hai quan Nga dang hoat dong, va 4 chiec du tru. Hai chiec duoc trien khai o vung bien Baltic, mot chiec o vung bien Den, 6 chiec o Thai Binh Duong va 6 chiec duoc trang bi cho Ham doi Bien Bac.

Nhung nuoc nao da so huu tau ngam VN dat mua
 
Nhung chiec tau ngam lop Kilo nay duoc dong voi toc do khoang 2 chiec mot nam tu 1982 den 1984, va 4 chiec cuoi cung da duoc hoan thanh trong giai doan 1991 - 1993. Nguoi ta cho rang, voi vong doi hoat dong 30 nam, thi den giai doan 2015, tat ca so tau ngam nay se duoc dua ra khoi trang bi, chung khong the keo dai hoat dong sau nam 2020.

Trung Quoc

Trung Quoc la nuoc mua nhieu tau ngam lop Kilo nhat. Hai quan Trung Quoc da mua tong so 12 chiec tau ngam lop Kilo voi cac phien ban khac nhau cua Nga. Nam 1994, Hai quan Trung Quoc ky hop dong mua 4 chiec tau ngam Project 877EKM va Project 636 tri gia 1 ty do la My. Hai tau Project 877EKM duoc chuyen giao nam 1995 va 2 tau Project 636 duoc chuyen giao vao nam 1997 va 1998. Tat ca 4 tau mua nam 1994 deu duoc trien khai o can cu tau ngam thuoc Ham doi Bien Dong tai Chu Son, Triet Giang, gan eo bien Dai Loan.
Tau ngam lop Kilo cua hai quan Trung Quoc
Tau ngam lop Kilo cua hai quan Trung Quoc
Theo ke hoach, 4 chiec tau ngam nay se duoc dua tro lai Nga de tien hanh hien dai hoa, co the chung se duoc trang bi them he thong ten lua tu dan Club. Mac du, gap mot so van de ve ky thuat trong viec bao duong, huan luyen thuy thu, cac van de ve may phat dien va ac quy nhung Trung Quoc van co ke hoach mua them tau ngam lop Kilo cua Nga.

Dau thang 7/2002, Trung Quoc da ky mot hop dong tri gia 1,6 ty USD voi Tap doan xuat khau vu khi Rosobornoexport cua Nga mua them 8 tau ngam lop Kilo Project 636 va 636M duoc trang bi he thong ten lua tu dan Club-S (SS-N- 27) va mot so ten lua hanh trinh chong tau Novator 3M-54E. Chiec dau tien trong 8 chiec nay da duoc ha thuy vao nam 2004, chuyen giao cho Hai quan Trung Quoc vao nam 2005. Cho den nay, viec chuyen giao toan bo 8 chiec Project 636 va 636M da duoc hoan tat.

An Do

An Do la nuoc dau tien dat mua tau ngam lop Kilo cua Nga. Ngay sau khi chiec tau ngam lop Kilo dau tien duoc ha thuy, An Do da de nghi mua mot chiec. Nam 1983, An Do da ky hop dong mua 6 chiec, roi tang len 10 chiec, nhung do van de ve tai chinh, cuoi cung quyet dinh mua 8 chiec. Chiec tau dau tien so hieu S55 Sindhughosh duoc chuyen giao va dua vao trang bi cho Hai quan An Do nam 1986 va chiec cuoi cung duoc chuyen giao vao thang 12/1990.
Tau ngam lop Kilo du an 636 cua hai quan An Do
Tau ngam lop Kilo du an 636 cua hai quan An Do
Thang 5/1997, An Do tiep tuc ky hop dong dat mua them 2 tau Project 877. Cho toi nay, An Do da mua tong so 10 tau ngam lop Kilo Project 877 cua Nga. So hieu tau ngam lop Kilo ma An Do mua cua Nga tu S55 toi S64. Tau ngam Project 877EKM, so hieu S64 Sindhushastra la tau cuoi cung trong loat 10 tau ngam lop Kilo duoc chuyen giao va dua vao trang bi cho Hai quan An Do thang 7/2000.

Thang 8/2000, Nha may dong tau Zvezdochka, o Severodvink (Nga) da bat dau bao duong va hien dai hoa tau ngam lop Kilo Project 877EKM, Sinduratra. Nam 1999, An Do cung da tien hanh hien dai hoa tau ngam lop Kilo dau tien o nha may dong tau Zvezdochka o Severodvink. Project 877EKM Sindhushastra la tau ngam lop Kilo thu hai cua An Do se duoc trang bi them 4 ten lua ZM-54EI, mot phan cua to hop ten lua chong tau Club-S moi nhat, tam ban 300km.

Iran


Nam 1988, Iran da ky hop dong mua 3 tau ngam lop Kilo Project 877EKM voi Nga. Chiec dau tien da duoc chuyen giao cho Iran vao thang 10/1992 va dua vao trang bi ngay 21/11/1992. Chiec thu 2 duoc ha thuy vao nam 1992 va chuyen giao vao thang 8/1993.
Tau ngam lop Kilo du an 636 cua hai quan Iran
Tau ngam lop Kilo du an 636 cua hai quan Iran
Chiec cuoi cung duoc hoan thanh vao nam 1994, nhung thang 1/1997 moi duoc chuyen giao cho Iran vi ly do tai chinh. Tau ngam lop Kilo Project 877EKM ma Iran mua cua Nga co so hieu la 901, 902 va 903. Nam 2005, nha may dong tau Zvezdochka o Severodvink/Nga da dam phan voi Hai quan Iran ve hop dong dai tu va hien dai hoa tau ngam lop Kilo cho Hai quan Iran.

Angieri


Nam 1986, Angieri da ky hop dong mua 2 chiec tau ngam lop Kilo Project 877E cua Nga. So hieu cua 2 chiec tau nay la 012 va 013, trong do chiec 012 duoc ha thuy vao nam 1986 va chuyen giao vao thang 10/1987, chiec 013 duoc ha thuy nam 1987 va chuyen giao thang 1/1988. Ca hai chiec deu da duoc nang cap vao nam 1993 va hien van dang hoat dong tot. Nam 2006, Nga da dong y ban cho Angieri 2 tau ngam lop Kilo Project 636 voi hop dong tri gia gan 200 trieu USD. Hop dong la mot phan trong chuong trinh hop tac quan su - ky thuat giua Nga va Angieri voi tong gia tri khoang 7 ty USD.
Tau ngam lop Kilo du an 636 cua hai quan Angieri
Tau ngam lop Kilo du an 636 cua hai quan Angieri
Hang tin Itar-Tass dan loi ong Sergei Smirnov phat bieu tai trien lam Euronaval 2010 cho biet, Hang dong tau Admiralteiskyie Verfi (Nga) da chuyen giao cho Hai quan Algeria 2 tau ngam diesel-dien lop Project  636. Ong Smirnov cho biet, tau thu nhat da chay ve Algeria, tau thu hai hien van o Kronshtadt. Nhu vay, sau khi nhan 2 tau Project  636 Kilo, ham doi tau ngam cua Hai quan Algeria se tang len den 4 chiec.

Viet Nam


Hang tin Itar-Tass dan loi Pho tong giam doc Phong thiet ke ky thuat hai quan trung uong Sergei Smirnov cho biet, Nga se hoan tat va ban giao chiec tau ngam dien-diesel Project  636 dau tien cho Viet Nam vao nam 2013 theo hop dong ma hai nuoc da ky ket. Theo bao chi quoc te, cuoi nam 2009, Viet Nam da ky voi Nga hop dong mua 6 chiec tau ngam Project 636 “Varshavyanka” voi tong tri gia 1,8 ty USD.
Lieu chiec tau ngam nay co ve Viet Nam khong?
Cac nha may dong tau thuoc Hai quan Nga cam ket ke tu nam 2013, moi nam se ban giao cho phia Viet Nam 1 tau ngam Project  636.
Theo hop dong nay, cac nha may dong tau thuoc Hai quan Nga cam ket ke tu nam 2013, moi nam se ban giao cho phia Viet Nam 1 tau ngam Project  636. Nhu vay, du kien den nam 2018, toan bo 6 chiec tau ngam se duoc ban giao het cho phia dat hang. Khong chi cung cap tau ngam, thang 3/2010, Bo truong Quoc phong Nga A. Serdyukov con tuyen bo, hai quan Nga se giup Hai quan Viet Nam xay dung he thong cang va can cu danh cho tau ngam.

Mot so quoc gia khac

Ba Lan da mua mot chiec Project 877EM, so hieu 291 vao nam 1986. Romania mua mot chiec tau ngam lop Kilo Project 877E, Delfinul 521 va duoc chuyen giao vao thang 12/1986. Venezuela da ky ban ghi nho mua 3 chiec. Trong khu vuc Dong Nam A, Indonesia da dat mua hai chiec Project 636 vao nam 2007 va co y dinh mua them.

Viet Bao (Theo Bee)

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Khoa Học NỔI BẬT

Mỹ lên án TQ chặn máy bay Mỹ ở biển Đông

Lầu Năm Góc ngày 26-5 cáo buộc Trung Quốc vi phạm một thỏa thuận ký với Mỹ năm 2015 qua vụ điều 2 máy bay chiến đấu J-11 chặn máy bay giám sát EP-3 trên biển Đông.

Công bố kết quả điều tra vụ xe khách cháy 13 người chết

Xe khách hãng Sơn Quy đã vượt xe tải phía trước đâm trực diện vào xe ô tô khách Phương Trang lưu thông chiều ngược lại gây ra vụ tai nạn thảm khốc 13 người chết, 39 người bị thương.

Tìm hiểu: An Do, Viet Nam, Project 877EKM, Kilo Project, Kilo Project 877EKM, Lo Den, Phuong Tien Thong Tin Dai Chung, nha may dong tau, Hai Quan Trung Quoc, trong va ngoai nuoc, duoc chuyen giao, duoc trang bi, hop dong mua, ky hop dong, tau ngam, lop

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Những nước nào đã sở hữu tàu ngầm VN đặt mua?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Những nước nào đã sở hữu tàu ngầm VN đặt mua? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nhung nuoc nao da so huu tau ngam VN dat mua

Nhan xet, hay lien he ve tin Nhung nuoc nao da so huu tau ngam VN dat mua co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nhung nuoc nao da so huu tau ngam VN dat mua de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin Khoa Hoc trong chuyen muc Khoa hoc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin Khoa Hoc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0